Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante sem. II 2018-2019

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de profesor universitar, conferenţiar universitar şi asistent universitar publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României nr. 456 din 03 mai 2019, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.

Nr.

crt.

Facultatea

Departamentul

Poziţia în stat de funcţii

Funcţia didactică

Numele şi prenumele candidatului

Dosar concurs

1.

Facultatea de Litere

Departamentul de Limba și literatura română și științe ale comunicării

8

Conferenţiar universitar

SAVIN

Petronela

 CV

Lista de lucrări

Fişă standarde

2.

Facultatea de Litere

Departamentul de Limbi și literaturi străine

3

Profesor universitar

BALAN

Veronica-Loredana

 CV

Lista de lucrări

Fişă standarde

3.

Facultatea de Litere

Departamentul de Limbi și literaturi străine

7

Conferenţiar universitar

MORĂRAŞU

Nadia-Nicoleta

 CV

Lista de lucrări

Fişă standarde

4.

Facultatea de

Ştiinţe

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

8

Asistent universitar

ICHIM

Radu-Gabriel

Nu este cazul 

5.

Facultatea de

Ştiinţe

Departamentul de Matematică și Informatică

16

Asistent universitar

Niciun candidat înscris

Nu este cazul 

6.

Facultatea de

Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

Departamentul de Educație fizică și performanță sportivă

9

Conferenţiar universitar

OCHIANĂ

Nicolae

 CV

Lista de lucrări

Fişă standarde

Documente ataşate

  LISTA

 posturilor didactice publicate în

Monitorul Oficial al României, nr. 456 din 03 mai 2019, Partea a III-a

 

FACULTATEA DE LITERE

Departamentul de Limba și Literatura Română și Științe ale Comunicării

 • Conferențiar universitar, poziţia 8: Limba română contemporană (Teoria și practica analizei gramaticale), Limba română contemporană (Sintaxa), Frazeologie și cultură românească, Etnostilistica, Stilistică (română), Didactica lb. și lit. române-învățământul primar, Didactica domeniului Limbă și comunicare (învățământ preșcolar). Temetica postului

Departamentul de Limbi și Literaturi Străine

 • Profesor universitar, poziţia 3: Literatura franceză (Literatura Evului Mediu și a Renașterii), Literatura franceză (Clasicismul și Iluminismul), Istoria limbii franceze, Practica limbii franceze-traduceri specializate I, Practica limbii franceze-traduceri specializate II, Literatura franceză (Evoluția curentelor literare), Franța: spațiu socio-cultural modern, Varietăți ale limbii franceze în texte. Temetica postului
 • Conferențiar universitar, poziţia 7: Limba engleză contemporană (Sintaxa frazei), Limba engleză prin actul numirii, Registre și stiluri ale limbii engleze, Teoria și practica traducerii, Limba engleză contemporană (Sintaxa propoziției), Stilistică engleză, Practica limbii engleze-traduceri specializate I Temetica postului

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

 • Asistent universitar, poziţia 8: Pedagogie I, Pedagogie II, Practica pedagogică 5-predare în învățământul preșcolar, Managementul clasei de elevi, Educația timpurie. Temetica postului

Departamentul Matematică și Informatică

 • Asistent universitar, poziţia 16: Metode avansate de programare (Opțional O1), Limbaje formale și automate+Limbaje formale și compilatoare, Operare pe calculator, Instrumente pentru dezvoltarea programelor, Baze de date/Informatică aplicată, Algoritmi paraleli și distribuiți, Informatică, Programare multiplatformă+Tehnologii multimedia avansate. Temetica postului

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Departamentul Educație Fizică și Performanță Sportivă

 • Conferențiar universitar, poziţia 9: Teoria și practica tenisului și tenisului de masă (C,Lp), Activități de timp liber-Badminton (C), Activități de timp liber-Jocuri dinamice și sportive de plajă/teren redus (C,Lp), Dopajul în sport-prevenire și combatere (C,Lp). Temetica postului

 


CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR

 • Înscrierea la concurs: 03.05.2019-18.06.2019
 • Rezoluţie comisie verificare informaţii din fişa de standarde minimale: 20.06.2019
 • Aviz juridic: 21.06.2019
 • Desfăşurarea probelor de concurs: 03.07.2019-09.07.2019
 • Afişarea rezultatelor: 10.07.2019 (ora 8)
 • Depunerea contestaţiilor (după caz): 10.07.2019-12.07.2019
 • Rezolvarea contestaţiilor: 15.07.2019
 • Afişarea rezultatelor finale: 16.07.2019
 • Validarea de către Consiliul de Administraţie şi Senatul Universitar: 18.07.2019

 

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune personal la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 104. Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.00 -16.00.

Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Prorectorul pentru etica și imaginea universității (Calea Mărăşeşti, nr. 157, corp D, etaj 1, camera 116) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (www.ub.ro).

 

 

 

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal