ANUNȚ CU PRIVIRE LA RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SMIS 108612

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55 ), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță organizarea procesului de recrutare și selecție în vederea angajării în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/90/6.13/6.14/108612, pentru următoarele posturi în Echipa de implementare:

  1. Expert coordonare activitati consiliere si orientare profesională; – 1 post, perioadă determinată (Iunie 2019 – August 2020), timp parțial;
  2. Expert activitati consiliere si orientare profesionala 1; – 1 post, perioadă determinată (Iunie 2019 – August 2020), timp parțial;
  3. Expert activitati consiliere si orientare profesionala 2; – 1 post, perioadă determinată (Iunie 2019 – August 2020), timp parțial;
  4. Expert evaluare competențe tehnice; – 1 post, perioadă determinată (Iunie 2019 – August 2020), timp parțial.

Numărul de ore/zi și remunerarea se va face conform bugetului proiectului.

Informații detaliate în document (.pdf)

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal