O delegaţie de profesori de la Universitatea din Cadiz, Spania, în vizită de lucru la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

O delegaţie de profesori, formată din Prof. Juan Antonio LOPEZ RAMIREZ și Prof. Jose Luis CUETO ANCELA de la Universitatea din Cadiz, Spania, susţine, în perioada 6-10 noiembrie 2017, cursuri la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru masteranzii de la Facultatea de Inginerie, programul de studii Managementul și protecția mediului în industrie. Prof. Juan Antonio LOPEZ RAMIREZ este specialist în tratarea şi epurarea apelor, dar are şi preocupări privind sistemele de monitorizare cu drone, a apelor şi a rezervelor de apă, iar Prof. Jose Luis CUETO ANCELA este specialist în reducerea zgomotului şi ingineria traficului.

Preşedintele Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF, a declarat că: „De trei ani avem un program de cotutelă pentru doctorat şi deja în 2018 vor finaliza primii doctoranzi tezele cu diplomă dublă, atât la Universitatea din Cadiz, cât şi la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Colaborarea pentru studiile doctorale se realizează în domeniul Ingineria mediului, echivalentul Ingineriei ambientale în Spania. Domeniul Ingineria mediului are două colaborări, cu Universitatea din Cadiz, Spania şi Universitatea Politehnică din Torino, Italia, cu care are loc pregătirea absolvenţilor de master.

Prof. Juan Antonio LOPEZ RAMIREZ a precizat că există o bună colaborare între cele două universităţi, care vizează pregătirea masteranzilor, dar şi a tezelor de doctorat în cotutelă. „Prin sistemul ERASMUS+, studenţii au noi posibilităţi de formare, interacţionează cu profesori şi colegi din Spania, beneficiază de experienţa şi de rezultatele cercetării noastre ştiinţifice, ceea ce reprezintă un atu important în inserţia pe piaţa forţei de muncă la nivel european”.

Prof. Jose Luis CUETO ANCELA a făcut referire la posibilitatea de a dezvolta un proiect european de cercetare privind aplicaţii ale ingineriei mediului în porturi. De asemenea, profesorul a afirmat că, „în ceea ce priveşte interacţiunea cu studenţii români, putem identifica asemănări cu cei din Spania şi Europa, accentuând importanţa gândirii creative, dorinţei de învăţare continuă şi a accentului pus pe componenta practică, astfel încât fenomenul globalizării să se extindă de la informaţie şi tehnologie la cunoaştere”.

În final, cei doi profesori au mulţumit conducerii Universităţii, Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Preşedintele Senatului şi Rectorului Universităţii, Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY pentru primirea călduroasă şi colaborarea intensă care se desfăşoară pe parcursul întregului an universitar. 

DDS_9664.JPGDDS_9672.JPGDDS_9675.JPGDDS_9682.JPG

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal