Decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” Domnului Prof. univ. dr., cercetător ştiinţific gradul I, Stelian-Traian DUMISTRĂCEL

Joi, 2 noiembrie 2017, ora 10:00, în Aula Universității, va avea loc ceremonia de decernare a titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, domnului Prof. univ. dr., cercetător ştiinţific gradul I, Stelian-Traian DUMISTRĂCEL.

Din impresionanta sa activitate didactică și științifică amintim: membru al Uniunii Scriitorilor din România (2010), colaborator la reviste literare (peste 400 de articole cu tematică generală de cultivare a limbii), autor a 10 volume, coautor la 12 volume și peste 300 de studii şi articole din domeniul lingvisticii, tipărite în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate: Franţa, Germania, Republica Moldova, precum şi în volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale desfăşurate în aceste ţări, dar şi în Italia şi Spania.

Prof. univ. dr. Stelian-Traian DUMISTRĂCEL a contribuit la dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor academice în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău prin următoarele tipuri de realizări: profesor asociat la Facultatea de Litere, în perioada 2004–2005; coordonator de teze de doctorat, susţinute de cadre didactice ale Facultăţii de Litere; participarea la proiecte de cercetare; membru în comitetul ştiinţific şi colaborator al revistei „Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria filologie”.

 

afis DHC Dumistracel page1

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal