Dezbaterea din cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii”

Vineri, 20.10.2017, ora 10:00, la Hotelul Decebal din Bacău, a avut loc prin intermediul conducerii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi al facultăţilor, precum şi Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității, întâlnirea în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii”, proiect inițiat de Academia Română, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale.

În cadrul întâlnirii au participat peste 120 persoane, reprezentanți ai conducerii universității, cadre didactice, coordonatori ai anilor de studii, echipa D.C.P., studenți de la toate facultățile,  absolvenți, angajatori şi 18 studenți-voluntari din cadrul departamentului, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău fiind inclusă în eşantionul grupului-ţintă.

Dezbaterea a avut ca obiectiv îmbunătățirea comunicării dintre studenți – absolvenți – universități și angajatori, cu scopul unei mai bune inserții pe piața muncii a absolvenților. Întâlnirea a avut două momente distincte,  prima parte a constat în completarea unui chestionar vizând evaluarea și îmbunătățirea comunicării interinstituționale și a unei mai bune inserții pe piața muncii a absolvenților, iar în a doua parte a avut loc dezbaterea efectivă. Dezbaterea a fost moderată de către Prof.univ.dr. Nicu Gavriluță, de la Facultatea de Științe Social Politice şi Filosofie, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Departamentul de Consiliere Profesională, prin doamna Director Prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu a răspuns unui ghid de întrebări, completând, din prima experienţelor acumulate de-a lungul timpului, câteva sugestii şi recomandări menite să îmbunătăţească comunicarea între actorii implicaţi: studenţi – absolvenţi – angajatori.

În cadrul unei dezbateri pline de dinamism, animată de dorința resimțită de a spune lucruri și de a găsi soluții, rând pe rând, actorii direct implicați și beneficiarii  actului educațional au exprimat puncte de vedere, din care au reieșit noi tendințe și nevoi de dezvoltare, în strânsă legătură cu cerințele pieței muncii, conturarea unui profil al angajatorului și al angajatului, puncte tari și puncte slabe, identificarea unor competențe transversale, precum și propunerea unui ghid de bune practici pentru viitorii absolvenți, în cadrul primelor experiențe în câmpul muncii. Rezultatele dezbaterii cu studenții, absolvenții, profesorii și expertul instituției vor fi prezentate Academiei Române și Guvernului României într-un studiu pentru regiunea Nord-Est a României.

Concluziile dezbaterii au fost constructive, interpretate de către moderator ca fiind premise ale unei mentalități deschise din partea actorilor și beneficiarilor educației implicați la nivelul regiunii Nord-Est, o abordare benefică și utilă pentru o piață a muncii într-o continuă schimbare.

pz2pz1

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal