Prima ediţie a Conferinţei Internaţionale Innovation in Psychology, Education and Didactics (ICIPED)

Prima ediţie a Conferinţei “International Conference on Innovation in Psychology, Education and Didactics - ICIPED” va avea loc în perioada 10-11 martie 2017, în Bacău, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România. Temele de interes includ următoarele domenii tematice: Psihologie educaţională, Pedagogie, Didactica specialităţii.

Scopul acestei conferințe este de reuni oamenii de știință din domeniul educaţiei, profesori din învăţământul superior şi preuniversitar, studenţi, masteranzi, absolvenți, membri ai comunităţii educaţionale locale și reprezentanți ai organizaţiilor societății civile pentru a discuta despre contribuţiile teoretice din mediul ştiinţific, dar și despre exemplele de bune practici din practica educaţională. La prima ediţie a Conferinţei Internaţionale ICIPED vor participa peste 60 de specialişti din domeniul ştiinţelor educaţiei, atât din instituţii educaţionale de prestigiu la nivel naţional (Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), cât şi din străinătate (Universitatea din Cipru, Institutul Pedagogic Cipru, Universitatea din Granada, Spania, Institutul de Cercetare Educaţională, Slovenia, Universitatea de Stat din Moldova). De asemenea, vor fi prezenţi invitaţi de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru”, Bacău, precum şi de la asociaţii educaţionale sau instituţii educaţionale de la nivelul comunităţii locale. Impresionant este şi numărul mare de participanţi din învăţământul preuniversitar de la diferite şcoli gimnaziale şi licee din Bacău, Neamţ, Iaşi, Suceava, Vrancea, Galaţi, Gorj, Călăraşi, Tulcea care vor împărtăşi din exeprienţa şi practica acumulată.

În deschiderea conferinţei, vor fi prezentate lucrări în plen de către experţi recunoscuţi la nivel naţional şi internaţional din domeniile psihologiei şi ştiinţelor educaţiei: Dr. Stavroula Valiandes (Cyprus Pedagogical Institute, Cyprus); Prof.univ.dr. Constantin Cucoş (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România); Conf.univ.dr. Silvia Făt (Universitatea din Bucureşti, România), Conf.univ.dr. Georgeta Pânişoară (Universitatea din Bucureşti, România); Lect. univ. dr. Lefkios Neophytou (University of Nicosia); Conf.univ.dr. Florin Frumos (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România).

Deschiderea conferinţei va avea loc pe data de 10 martie, la ora 10:00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. După deschidere, vor fi organizate în paralel trei workshop-uri pe teme actuale şi vor fi prezentate lucrările conferinţei pe secţiuni. Vor fi prezentate cel puţin 70 de lucrări, care urmează să fie evaluate pentru a fi publicate în jurnale indexate în baze de date internaționale: Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics - http://jiped.ub.ro şi Psychreg Journal of Psychology - http://www.pjp.psychreg.org/.

Programul conferinței poate fi descărcat de aici.

iciped2017

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal