In memoriam Conf. univ. dr. CĂTĂLIN-PETRE RANG (22 iunie 1943 – 06 februarie 2017)

Multe cuvinte pot fi rostite despre viaţa unui MARE OM, dar mereu vor rămâne în umbră, trăiri, gânduri și amintiri care reverberează în sine și în ființele care l-au cunoscut, respectat și admirat. CĂTĂLIN-PETRE RANG s-a născut la Iaşi, în anul 1943. A absolvit Institutul Pedagogic de 3 ani din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Naturale şi Agricole şi a continuat diferenţele de studii la Facultatea de  Biologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, încheindu-şi aceste studii în anul 1969. A primit titlul de doctor în 1998, în Biologie, specialitatea Zoologie, la Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti.

Din anul 1964, a fost angajat muzeograf la Muzeul regional Bacău, secţia de Ştiinţele Naturii, iar în 1965 a fost numit muzeograf principal, funcţie în care a activat până în anul 1983. În paralel, a fost profesor suplinitor la disciplina Biologie la Şcoala Generală  Gîrlenii  de Sus (1964-1965), Liceul Pedagogic Bacău (1965-1966), Liceul nr. 3 Bacău (1967-1968), Şcoala Generală nr.19 Bacău (1968-1969).

Între anii 1974-1978, a fost detaşat în Republica Zair, unde a funcţionat ca şef lucrări la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii Naţionale, secţia de Protecţia Faunei din localitatea Kisangani. Începând cu anul 1983, a activat ca cercetător în cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), Filiala Zonală Moldova, Staţiunea de Cercetări  Hemeiuşi – Bacău.

Din anul 1990, a ocupat, prin concurs, postul de lector universitar, iar în anul 1997, cel de conferenţiar, cu specialitatea de bază Zoologie, în cadrul Secţiei de Biologie a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, Universitatea din Bacău.

CĂTĂLIN-PETRE RANG a avut o activitate profesională deosebit de bogată, atât în domeniul muzeistic, cât şi didactic şi de cercetare. A elaborat un număr foarte mare de lucrări ştiinţifice (peste 150), numeroase articole de cinegetică, conferinţe (peste 500), cărţi de specialitate şi manuale (10), numeroase participări la emisiuni ştiinţifice radio/TV şi a contribuit la organizarea multor expoziţii muzeistice, simpozioane şi manifestări ştiinţifice. A avut o bogată activitate de cercetare, coordonând contracte naţionale, în special legate de ecosistemele forestiere şi faunistică. A fost membru fondator al Societăţii Ornitologice Române şi al Societăţii Cinegetice Române şi membru al Societăţii de Ornitologie Alpină Monticola.

  În cadrul Secţiei de Biologie a Universităţii din Bacău, a organizat Laboratorul de Zoologie, pe care l-a îmbogăţit cu peste 500 de piese biologice de nevertebrate şi vertebrate. A făcut parte din Colectivul de coordonare ştiinţifică  a Centrului de Cercetări pentru Societatea Civilă „Inter–Mediu”, organizat de către Universitatea din Bacău, în colaborare cu Universitatea din Groningen, Olanda, care desfăşoară activităţi cu studenţi voluntari în domeniul protejării mediului înconjurător.

Astfel, fiecare an a adăugat o pagină valoroasă în cartea vieții sale, gravând însemnele unei ascensiuni profesionale demne de admirat și de urmat, tradusă în câteva cuvinte: Conferenţiar universitar (Biologie), cercetător principal III (Protecţia pădurii), inspector de specialitate gradul I A (Cinegetică), muzeograf (Ornitologie) şi auditor de mediu. Conf. univ. dr. CĂTĂLIN-PETRE RANG fost unul dintre cei mai iubiţi şi respectaţi dascăli de la Catedra de Biologie şi unul dintre cei mai apreciaţi specialişti din domeniu.

foto Rang articol

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal