DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ȘI ADMINISTRATIVE – LUNI, 23 IANUARIE 2017

Consiliul de administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a hotărât ca activitatea didactică şi nedidactică să se desfăşoare normal în ziua de 23.01.2017. Astfel, examenele se vor desfăşura conform programării comunicate studenţilor. Decanatele, departamentele şi secretariatele facultăţilor vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura buna desfăşurare a examenelor, iar personalul didactic auxiliar și administrativ îşi va derula activitatea în programul obișnuit.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal