Corrigendum referitor la: ANUNŢ CU PRIVIRE LA INTENŢIA DE SELECTARE A PARTENERULUI/PARTENERILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Având în vedere prevederile din cadrul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” privind organizarea și derularea procedurii de selecție parteneri de către instituțiile publice.

În cadrul textului anunțului de selecție parteneri, respectiv ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU)s-au produs erori materiale de redactare si se emite următorul corrigendum pentru a modifica următoarele:

Pct. DOSARUL DE CANDIDATURĂ
(...)
Dosarul de candidatură se va depune fizic la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, judeţul Bacău, Calea Mărășești nr. 157, cod poştal 600115 până la data de 20.12.2016, ora 11.

Documentele din cadrul dosarului de candidatură rămân nemodificate.
(...)

Dosarul de candidatură va fi depus în plic închis, într-un singur exemplar, cu precizarea pe plic: ”Dosar de participare la selecţia de partener pentru proiect POCU, 6.13 – 6.14 – proiect stagii de practică”.
Solicitările de clarificări pot fi depuse la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău până la data de 15.12.2016, ora 16.

Persoana de contact: Conf.univ.dr.ing. Lăcrămioara Rusu, tel: 0744598363, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresele de e-mail indicate mai sus.

Pct. EVALUAREA PARTICIPANŢILOR / CANDIDAȚILOR:
(...)

Termene de realizare:

  • Data limită a depunerii Dosarului de înscriere 20.12.2016, ora 11:00
  • Data emiterii Raportului procedurii de selectie: 20.12.2016, ora 17:00
  • Data publicării Anunțului cu privire la rezultatul procedurii de selectie: 20.12.2016.
  • Data depunerii contestațiilor: 21.12.2016 Contestațiile se transmit pe e-mail la adresa Instituției comunicată în Anunțul de selecție.
  • Data rezolvării contestațiilor și transmiterea / publicarea rezultatelor finale: cel mai târziu până pe 22.12.2016, ora 17:00.

Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nici o obligaţie pentru Solicitant, în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare.

Solicitantul poate solicita documente suport suplimentare partenerilor selectaţi (de ex. cazier fiscal, contracte, etc.) înainte de încheierea acordului de parteneriat.
Solicitantul poate modifica planul de activități prezent în cadrul Anunțului de selecție în funcție de modificările aduse Ghidului Solicitantului Condiții Specifice OS 6.13 – 6.14.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal