Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost premiată pentru Proiectul BLISS la Gala Edumanager

Joi, 24 noiembrie 2016, a avut loc la Bucureşti, Gala Edumanager la care au participat peste 130 de reprezentanţi ai instituţiilor de educaţie. Gala a fost precedată de Conferinţa Naţională Management Modern în Educaţie, ce le-a oferit participanţilor informaţii relevante despre aplicaţii şi soluţii de comunicare, destinate instituţiilor de învăţământ universitar şi preuniversitar. Instituţiile de învăţământ au înscris cele mai de succes proiecte din acest an, iar jurizarea a fost realizată de comisii de specialitate, cu competenţe pentru categoriile pe care le evaluează, alături de editorii portalului Edumanager.ro. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost premiată pentru proiectul BLISS înscris în competiţe la secţiunea Schimburi şi proiecte internaţionale, fiind al patrulea an consecutiv când Universitatea se află printre premianţi.
Proiectul BLISS: Bacău şi Lugano – Predarea Informaticii pentru o Societate Durabilă este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, perioada de implementare fiind 1 septembrie 2013 – 16 decembrie 2016, coordonator de proiect Prof. univ. dr. Elena Nechita. Având în vedere necesitatea – manifestată la nivel european/global – de a investi în educaţia şi cercetarea în Informatică, proiectul şi-a propus să contribuie la acest demers şi să dezvolte, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (beneficiarul proiectului), o abordare pedagogică modernă a Informaticii şi a realizărilor specifice acestui domeniu, privite ca instrumente esenţiale în atingerea obiectivelor dezvoltării durabile a societăţii. Università della Svizzera italiana din Lugano este partenerul elveţian care a contribuit la derularea optimă a proiectului cu expertiza şi realizările sale deosebite, recunoscute la nivel internaţional.
Activităţile proiectului s-au concentrat pe trei niveluri: educaţional, al cercetării ştiinţifice şi al colaborării cu comunitatea locală. Astfel, obiectivele educaţionale ale proiectului au vizat modernizarea curriculumului la nivel de licenţă şi master, predarea şi învăţarea cu ajutorul proiectelor, al concursurilor şi al altor activităţi non-formale. Aceste contexte au permis interacţiunea studenţilor cu elevii de la liceele din Bacău şi Oneşti, întâlniri cu reprezentanţii firmelor de IT&C din Bacău, dezbateri şi, nu în ultimul rând, participarea la prelegeri deosebite susținute de profesorii de la universitatea elveţiană.
Din perspectiva cercetării ştiinţifice, proiectul a facilitat manifestări diverse: workshop-uri privind politicile de cercetare din România şi din Elveţia, competiţiile de proiecte de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice cu lucrări de cercetare realizate în cadrul proiectului, precum şi publicarea unor lucrări ştiinţifice. Conferinţa INFO-IMPACT: Informatica şi impactul acesteia în societatea actuală. O viziune asupra Elveţiei şi României, desfăşurată la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în iulie 2016, a reunit participanţi de la universităţi din ţară (Alba Iulia, Bacău, Galaţi, Iaşi), de la companii din Bucureşti, Bacău şi Iaşi, şi a facilitat un schimb de idei privind cercetările moderne în Informatică şi aplicaţiile acestora în domenii dintre cele mai diverse. Ca rezultat al vizitei realizate în cadrul proiectului la IDSIA (Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence) din Lugano, un cercetător de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va realiza un stagiu de cercetare la acest institut, în perioada ianuarie-februarie 2017. Un aspect care merită menţionat este participarea studenţilor masteranzi la activitatea de cercetare, precum şi elaborarea unei lucrări de disertaţie realizate sub îndrumarea a două cadre didactice, câte unul din fiecare universitate parteneră în proiect. Lucrarea a fost prezentată la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în sesiunea iulie 2016. 
Atât aspectele educaţionale, cât şi cele de cercetare, au beneficiat de participarea unei mari varietăţi de actori: cadre didactice universitare şi studenţi, liceeni şi profesorii lor, reprezentanţi ai firmelor de IT&C din Bacău, precum şi ai altor instituţii (cum ar fi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău şi Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău). O serie dintre activităţile proiectului s-au derulat la universităţile din Alba Iulia, Cluj-Napoca, Iaşi şi Târgu Mureş. Vizitarea unor obiective culturale în aceste oraşe şi în vecinătatea lor a permis echipei elveţiene cunoaşterea unor aspecte importante referitoare la istoria şi civilizaţia românească. În mod analog, activităţile derulate în Lugano au permis echipei Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău să cunoască în mod nemijlocit caracteristicile societăţii elveţiene. Pentru a concretiza aceste experienţe şi pentru a le transmite mai departe, în cadrul conferinţei finale a proiectului – derulată marţi, 1 noiembrie 2016, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a fost prezentată expoziţia „Nature, life and culture in Switzerland and Romania”, care oferă vizitatorului câteva imagini reprezentative pentru cele două ţări.
Printre realizările proiectului se numără şi publicarea, sub egida editurii Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj Napoca, a unui număr de cinci volume: „Informatics. Innovative Teaching Approaches”, “Informatics and its Pervasive Applications. Student Projects to Change the World”, “Swiss and Romanian Cultural Spaces” / „Spaţiile culturale românesc şi elveţian”, „Incluziunea socială în era digitală” şi „Informatica în sprijinul dezvoltării durabile. Proiecte, colaborări, perspective. Ghid pentru studenţi”. Printre lucrările conţinute în aceste volume se regăseşte o parte dintre cele prezentate în cadrul activităţilor proiectului, dar au participat la realizarea cărţilor şi cercetători din Elveţia, Italia, Turcia, Egipt. Proiectul a dobândit astfel o dimensiune internaţională şi a contribuit la creşterea vizibilităţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Pe aceeaşi linie a internaţionalizării se înscriu afilierea universităţii băcăuane la organizaţia Informatics Europe (asociaţia departamentelor de Informatică şi a institutelor de cercetare în Informatică din Europa) şi acordul Erasmus între cele două universităţi partenere, încheiat încă din anul 2014.
Ca element de sustenabilitate a proiectului, menţionăm acreditarea programului de master Informatică Aplicată, care se va derula la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, începând cu anul universitar 2017-2018, în cadrul unui acord cu Università della Svizzera italiana, Lugano. Acest program de studii, precum şi legăturile profesionale și de prietenie consolidate pe parcursul implementării proiectului, ne dau încredere că vom asista la continuarea colaborării dintre membrii celor două echipe. 

 

edum1

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal