O nouă etapă în cadrul Proiectului IN2RURAL

Continuându-și activitatea pe linia dezvoltării durabile și a promovării surselor de energie regnerabilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în zilele de 15-16 septembrie, ce-a de a patra întâlnire în cadrul proiectului IN2RURAL.
Proiectul IN2RURAL- Practici inovatoare în domeniul energiilor regenerabile pentru a îmbunătăți inserţia profesională în mediul rural, se derulează în cadrul Programului  Erasmus +, (KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices, Strategic Partnerships for Higher Education), pe o perioadă de trei ani, 1 septembrie 2014 – 31 august 2017. Ședința de lucru de la Bacău marchează începutul ultimului an de activitate, iar consorțiul proiectului, format din parteneri din Spania Ungaria și România, va analiza activitatea desfășurată până în acest moment și strategia și obiectivele ultimului an.
Promovând ideile unei dezvoltări rurale durabile și care valorifică într-o manieră superioară resursele zonei și în mod special cele de energie regenerabilă, proiectul are marele merit de a forma studenți într-o maniereă concretă, aplicată și nu numai din punct de vedere teoretic. Astfel 10 studenți de la fiecare universitate au parcurs 5 module de cursuri online, 3 dintre ele dedicate energieie eoliene, fotovoltaice și biomasei, toate axate pe exploatarea acestor surse în mediul rural și toate încheindu-se cu proiecte pentru cazuri și situații concrete. Cursurile au cuprins toate informațiile necesare pentru realizarea documentației și obținerea finanțării unui proiect de acest tip: calcule tehnice, estimarea costurilor investiției, analiza eficienței și rentabilității proiectului, studii de impact social și de mediu, analiza ciclului de viață, etc.
Celelalte două module au fost dedicate englezei tehnice (cursurile desfășurandu-se în această limbă) și unui capitol ce subliniază conexiunea dintre dezvoltarea rurală durabilă și exploatarea energiei regenerabile.
Noțiunile primite de-a lungul cursului vor fi aplicate în situații concrete, în teren, de patru dintre studenții romani care au absolvit cu succes toate modulele de curs. Doi dintre finaliști vor vor avea posibilitatea de a realiza studii de caz si proiecte concrete de dezvoltare rurală prin utilizarea energiei regenerabile în țară, iar ceilalți doi în țările partenere în proiect, Spania și Ungaria.
Informații privind evoluția proiectului și realizările studenților se pot obține de pe site-ul http://www.in2rural.ub.ro/.
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal