Conferința Internațională Informatica şi impactul acesteia în societatea actuală. O viziune asupra Elveţiei şi României (INFO-IMAPCT 2016)

În perioada 30 iunie-2 iulie 2016, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe, Departamentul de Matematică, Informatică și Științele Educațieişi Università della Svizzera italiana, Lugano, vă invită să luați parte laConferința Internațională Informatica şi impactul acesteia în societatea actuală. O viziune asupra Elveţiei şi României (INFO-IMAPCT 2016)
Conferinţa se constituie în ultima activitate majoră desfăşurată în cadrul proiectului BLISS: Bacău and Lunago -  teaching Informatics for a Sustainable Society, implementat în parteneriat de către Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi Università della Svizzera italiana, Lugano. Proiectul, derulat în perioada 1.09.2013-30.08.2016, este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român, Fondul Tematic pentru Parteneriate şi Experţi.
Scopul conferinţei este de a aduce împreună atât specialiști din domeniul Informaticii, cât și elevi, studenți, tineri absolvenți și angajatori, reprezentanţi ai comunităţii locale şi regionale, într-un forum destinat dezbaterii problemelor comune precum și schimbului de idei, bune practici și strategii specifice. Sunt vizate dimensiunile didactică, de cercetare ştiinţifică, de colaborare între învăţământul preuniversitar de Informatică şi cel universitar, între şcoală şi angajatori, de consiliere a studenţilor şi absolvenţilor în vederea dobândirii unor solide competenţe specifice şi realizării unor cariere de succes în domeniul Informaticii.
Pentru detalii urmăriţi site-ul dedicat: http://www.ub.ro/info-impact/
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal