Alegeri membrii CSUD din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru mandatul 2016-2020

Anunț public referitor la alegerea membrilor CSUD din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru mandatul 2016-2020


1. Calendarul de alegeri:
  • 25 – 29 februarie 2016 – depunere candidaturi;
  • 01 martie 2016 – desfășurarea alegerilor.
2. Locul desfășurării alegerilor: Corp B, Etaj I, Sala 42 (BI 42)
3. Structura CSUD:
Extras din Metodologia pentru alegerea și desemnarea membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Art.3. Activitatea de studii universitare de doctorat este coordonată în cadrul IOSUD - UBc de CSUD.
Art.4. Avându-se în vedere numărul conducătorilor de doctorat și numărul de domenii de doctorat acreditate la UBc, pentru a evita formarea de structuri de conducere supradimensionate, în cadrul IOSUD – UBc se va forma o singură școală doctorală, CSUD având și rolul de Consiliu al Școlii Doctorale
Art.5. CSUD este format din 7 membri, după cum urmează:
  • directorul CSUD, numit în baza unui concurs public organizat de către UBc;
  • 4 personalităţi, care pot fi: conducători de doctorat, personalităţi ştiinţifice cu largă recunoaştere internaţională sau din sectoare industriale, socio-economice relevante, din care unul ales prin vot universal, direct și secret al conducătorilor de doctorat membri ai IOSUD și trei desemnați de către Rectorul UBc;
  • 2 doctoranzi, din care unul ales prin vot universal, direct și secret al studenților doctoranzi și unul desemnat de către Rectorul UBc;
Art.6. Membrii CSUD, cadre didactice universitare sau cercetători, trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data depunerii candidaturilor lor pentru a deveni membri CSUD sau la data desemnării de către Rectorul UBc. Membrii CSUD care provin din sectoare socio-economice trebuie să fie doctori în științe și să aibă o activitate științifică și/sau managerială deosebită.
Art.7. Membrii CSUD doctoranzi trebuie să fie în stagiu legal de doctorat la data depunerii candidaturilor.
Art.8. Mandatul membrilor CSUD a UBc este de 4 ani, cu excepţia studenţilor, al căror mandat se încheie la finalizarea studiilor doctorale, respectiv a susţinerii publice a tezei de doctorat.
4. O.M.E.C.T.S. nr. 4478/23.06.2011, privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare;
H.G. nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.
6. Lista de electori pentru alegerea membrilor CSUD, studenți doctoranzi - NU ESTE CAZUL
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal