Conferința finală a Proiectului POSDRU „Extinderea oportunităților de învățare prin inovare, cercetare și interacțiune cu mediul de afaceri”

Vineri, 11 decembrie, ora 12, în Aula Universităţii, corpul D, va avea loc  Conferința de finalizare a proiectului „Extinderea oportunităților de învățare prin inovare, cercetare și interacțiune cu mediul de afaceri”, POSDRU/156/1.2/G/137623.
Proiectul a fost implementat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de beneficiar, şi a fost cofinanțat de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitate în învăţământul superior”. Obiectivul general al proiectului a fost acela de creștere a calității în învățământul superior, prin adaptarea programelor de studii pentru specializările Administrarea afacerilor, Contabilitate și informatică de gestiune și Marketing la cerințele pieței muncii.
Echipa de implementare a proiectului va prezenta informații legate de îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de rezultat, precum și a principalelor rezultate obținute. Sunt invitați să participe colaboratorii din mediul de afaceri, studenții și cadrele didactice din grupul țintă, precum și persoanele interesate de problematica calității în învățământul superior.

 

Afis POSDRU

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal