IN MEMORIAM Prof. Grigore OLTEANU

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță, cu regret, trecerea la cele veșnice a domnului Grigore OLTEANU (1940-2021), care a predat 25 de ani în cadrul instituției de învățământ superior de stat, fiind un profesor dedicat în știința sportului, precum și un mentor al C.S.U. „Știința” Bacău, de care își amintesc, cu recunoștință și apreciere, generații de absolvenți, precum și foștii colegi.

Citește mai departe...

Cursul festiv al absolveților UBc, promoția 2021

Studenţii Facultăţilor de Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii au deosebita plăcere de a vă invita să participați, joi, 24 iunie 2021, ora 17:00, pe platforma Microsoft Teams, la Cursul festiv al absolvenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoția 2021.

Citește mai departe...

Workshop online „Studiază la UBc !” în cadrul unui proiect FDI implementat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Pe platforma Microsoft Teams a avut loc un workshop online intitulat sugestiv „Studiază la UBc !”. Activitatea face parte din cadrul proiectului „Studiază la UBc!  Oportunități de învățare și formare pentru elevii din mediile defavorizate” (STUDIA-UBc) implementat, în perioada mai-decembrie 2021, de către Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Citește mai departe...

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU VA SUSȚINE ONLINE EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR

IMPORTANT

Biroul Senatului universitar, întrunit în data de 10.05.2021, în urma consultării cu studenții și cadrele didactice, și în conformitate cu legislația actuală în vigoare, a hotărât următoarele:

Se aprobă susținerea online a examenelor de finalizare studii (studii universitare de licență, master universitar, studii de conversie profesională etc.), pentru anul universitar 2020-2021, sesiunea iunie-iulie 2021, având în vedere următoarele aspecte analizate:

  • timpul este foarte scurt, până la data de începere a examenelor de finalizare, stabilită deja prin regulament, fapt ce nu permite asigurarea tuturor măsurilor impuse de legislația în vigoare, pentru actualul context epidemiologic;
  • susținerea examenelor cu prezență fizică presupune, conform cerințelor legale în vigoare, prezentarea unui test negativ, fapt care nu este agreat de toți studenții (motive personale, religioase, financiare etc.) sau dovada vaccinării. De asemenea, în condițiile unui test pozitiv, persoana în cauză nu va putea fi primită în examen fiind nevoită să susțină examenul în sesiunea din toamnă;
  • sunt și studenți din alte țări (de exemplu, studenții moldoveni), care conform reglementărilor actuale, la venirea în România ar trebui să intre în carantină 14 zile.

Pentru sesiunea din septembrie 2021, se aprobă ca examenele de finalizare să se desfășoare tot online, indiferent de contextul epidemiologic de la data respectivă, deoarece modalitatea de susținere pentru anul universitar 2020-2021 trebuie să fie aceeași.

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății a organizat Sesiunea Științifică Națională a Studenților, ediția a XIV-a

Devenită o manifestare de tradiție și înscrisă în calendarul activităților științifice a Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, ediția a XVI-a a Sesiunii Științifice Naționale a Studenților, cu genericul „Cercetări interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice” s-a desfășurat în sistem on-line în data de 27 mai 2021.

Citește mai departe...

Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău sărbătorește 45 de ani de învățământ tehnic de stat superior

La Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc pe 25 mai 2021 deschiderea oficială a Conferinței Internaționale - Constructive Design and Technological Optimization in Machine Building – OPROTEH 2021, ediția a XVI-a. Conferința se desfășoară online pe platforma TEAMS a Universității, în perioada 25 -27 mai 2021.

Citește mai departe...

Workshop-ul „Modele de succes dezvoltate de Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău în cadrul proiectului POCU – 121221”

În perioada 24-25 mai 2021 se va desfășura pe platforma TEAMS a Universității workshop-ul „Modele de succes dezvoltate de Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău în cadrul proiectului POCU – 121221 «Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar»”. Vor participa reprezentanții universităților partenere în proiect, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (Beneficiar), Universitatea din Pitești (Partener 1), Universitatea de Vest din Timișoara (Partener 2), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (Partener 3).

Citește mai departe...

ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SEM. II 2020-2021

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de asistent universitar publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României nr. 368 din 06 mai 2021, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.

Citește mai departe...

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA A 9 (NOUĂ) EXPERȚI/UNIVERSITATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ”Studiază la UBc! Oportunități de învățare și formare pentru elevii din mediile defavorizate”

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecție în vederea ocupării, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0279 cu titlul: „Studiază la UBc! Oportunități de învățare și formare pentru elevii din mediile defavorizate” (STUDIA-UBc), a următoarelor posturi vacante:

  • patru posturi de Expert grup țintă licee din mediul rural și urban sub 10000 de locuitori din localitățile Sascut, Bicaz, Panciu și Roznov;
  • cinci posturi de Expert relații sociale, studenți în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, câte un post pentru fiecare din cele cinci facultăți ale universității.

Detalii suplimentare în document (.pdf)

Tabel cu rezultatul verificării dosarelor candidaţilor înscrişi la selecția din data de 27.05.2021 pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0279

Proces-verbal cu rezultatele obținute la procesul de selecție, din data de 27.05.2021, pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0279

Raport final al selecției organizate în perioada 27.05.2021-28.05.2021 pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0279

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal