Anunt selectie proiect CNFIS-FDI-2020-0181

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecție în vederea ocupării, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0181 cu titlul: „Modernizarea structurilor și procedurilor de evaluare a calității activității didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău” (DIDAC),

Citește mai departe...

Anunt selectie proiect CNFIS-FDI-2020-0461

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecție în vederea ocupării, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0461 cu titlul: „Susținerea publicării în reviste indexate de Clarivate Analytics și dezvoltarea unui modul pentru managementul informației specifice, parte a bazei de date a cercetării științifice a universității” (acronim UBc-in-WoS),

Citește mai departe...

A început admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Cu o experienţă de șase decenii în învăţământul superior, Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău oferă la admitere, pentru anul academic 2020-2021, un număr de 4100 locuri, reprezentând capacitatea totală de şcolarizare, din care 949 locuri finanţate de la buget pentru licenţă și master, incluzând locuri pentru cetățenii români, pentru românii de etnie romă, absolvenţii de licee din mediul rural, candidații din sistemul de protecție socială, domenii prioritare şi românii de pretutindeni (cu bursă și fără bursă). Înscrierea la cele 5 facultăţi Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii se face anul acesta doar online, accesând platforma www.admitere.ub.ro. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot înscrie online la sediul facultăților, de luni până vineri, în intervalul 09:00-15:00 și sâmbătă de la 09:00-12:00. Perioada de înscriere la studiile universitare de licență și master este 6-30 iulie 2020, pentru toate cele 5 facultăți, iar taxa de înscriere este de 100 lei/dosar.

Citește mai departe...

ANUNȚ CU PRIVIRE LA RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI - PROIECTUL PROFORM (COD SMIS 124981)

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), Universitatea anunță organizarea procesului de recrutare și selecție în vederea angajării în cadrul proiectului „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”, cod 124981, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, pentru următoarele posturi:

Citește mai departe...

Şefii de promoţie de la cele cinci facultăţi din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău premiaţi de către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

A devenit deja o tradiţie ca Arhiepiscopia Romanului şi a Bacăului să premieze şefii de promoţie din universităţi, colegii şi licee, evenimentul fiind organizat petru al şaselea an consecutiv.

Citește mai departe...

Anunț selecție proiect CNFIS-FDI-2020-0121

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecție în vederea ocupării, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0121 cu titlul: „Student la UBc! Acces la educație pentru elevii din mediile defavorizate” (Stud-UBc), a următoarelor posturi vacante:

  • trei posturi de Expert grup țintă licee din mediul rural și urban sub 10000 de locuitori din localitățile Sascut, Bicaz și Roznov;
  • cinci posturi de Expert relații sociale, studenți în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, câte un post pentru fiecare din cele cinci facultăți ale universității.

Mai multe detalii în documentul atașat

Finalizare studii - iunie/iulie 2020

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va finaliza pe platforma online studiile de la toate formele de învățământ.

Consiliul de administrație și Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău au elaborat și aprobat un Ghid privind finalizarea studiilor în anul universitar 2019-2020 și din anii anteriori, care prevede următoarele măsuri: 

Citește mai departe...

Anunț admitere 2020

Important

ADMITERE ONLINE

Înscriere în perioada 06-30 iulie pe www.admitere.ub.ro

Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot prezenta la sediul facultății dorite, unde se pot înscrie online.

Primii absolvenți de cursuri postuniversitare organizate pe platforma online la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

În această perioadă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău finalizează online, pe platforma Teams, cursurile a două noi programe postuniversitare: Securitate Cibernetică şi Formarea competenţelor de recunoaştere a învăţării anterioare. Astfel, în luna iunie au susţinut examenul de certificare absolvenţii programului intitulat Formarea competenţelor de recunoaştere a învăţării anterioare.

Citește mai departe...

Finalizarea cursului de Programare Orientată pe Obiecte în PHP şi Drupal CSM, ediţia a doua, la Bacău

Marţi, 9 iunie 2020, s-a desfăşurat (online) sesiunea de închidere a cursului de Programare Orientată pe Obiecte în PHP și Drupal CMS, realizată de compania SC Softescu SRL din Bacău pentru studenţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. La ceremonie au participat doi invitați speciali din partea Asociației Drupal și din cadrul comunității Drupal.

Citește mai departe...

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal