Anunț privind selecția în vederea ocupării unui post de Asistent de cercetare științifică

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecție în vederea ocupării unui post de Asistent de cercetare științifică (Membru-cercetător postdoctoral nou) în cadrul contractului de cercetare nr. 82PCCDI/2018 „Tehnologii de fabricare inteligente pentru producția avansată a pieselor din industriile de automobile și aeronautică” – TFI PMAIAA, cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446, proiect component P5 „Eficientizarea proceselor de prelucrare a materialelor avansate utilizate în industriile auto și aerospațială”.

Detalii suplimentare în document (.pdf)

Programare online pentru eliberarea actelor de studii

IMPORTANT

Începând cu data de 16.02.2021, eliberarea actelor de studii se face exclusiv în baza unei programări online

 

ANUNȚ privind selecția a 3 (trei) experți/universitate în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN”

Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, anunță selecția a 3 (trei) experți/universitate - Rezultat 2, Activitatea 2.5 în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN” (Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16).

Detalii suplimentare în document (.pdf)

Tabel cu rezultatele selecției, în urma verificării îndeplinirii condițiilor generale de participare, în vederea ocupării posturilor vacante

Tabel cu rezultatele selecției, în urma verificării îndeplinirii condițiilor specifice de participare

Conferința Internațională OPROTEH organizată de Facultatea de Inginerie

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează online, în perioada 25-27 mai 2021, Conferința Internațională OPROTEH (Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field), ediţia a XVI-a.

Citește mai departe...

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău parteneră la Festivalul „Romeo și Julieta” la Mizil

Gala de premiere a Festivalul internațional de Poezie și Epigramă „Romeo și Julieta la Mizil”, ed. a XIV-a a avut loc pe 30.01.2021, on-line, pe platforma Zoom. Au fost prezenți on-line peste100 de participanți, printre care și nume de referință ale vieții culturale românești, dar și din Republica Moldova, Ucraina, cum ar fi acad. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din R. Moldova, acad. Nicolae Dabija, criticul Daniel Cristea-Enache.

Citește mai departe...

Activități pentru studenți în cadrul proiectului MULTITRACES coordonat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Proiectul MULTITRACES (http://multitraces.ub.ro/) marchează momentul de start pentru începutul Cursului internațional -  Instruire multidisciplinară în economia circulară și valorificarea inteligentă a zonei rurale pentru noi modele de afaceri, găzduit de Platforma Moodle a Universității Elene Internaționale din Grecia.

Citește mai departe...

INFORMARE PRIVIND ÎNCEPEREA SEMESTRULUI II

IMPORTANT

În ședința Senatului universitar, din data de 28 ianuarie 2021, s-a aprobat începerea online a activităților didactice din semestrul II al anului universitar 2020-2021 și stabilirea, datei de 05 aprilie 2021, ca dată de trecere la sistemul „față în față” de derulare a activităților. Data stabilită va fi reevaluată, în funcție de contextul epidemiologic, pe 29 martie 2021.

GameIT:un proiect inedit finalizat cu succes la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

În perioada 2017-2020, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău  a fost parteneră în cadrul proiectului de tip Erasmus +, GameIT,  coordonat de Philological School of Higher Education in Wrocław, Polonia, alături de alte două instituții internaționale de învățământ superior: Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Norvegia și University of Ljubljana (UL), Slovenia.

Citește mai departe...

CURS INTERNAȚIONAL ONLINE PENTRU STUDENȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI MULTITRACES

Proiectul Multidisciplinary training in circular economy and smart valorisation of the rural area for new business models (http://multitraces.ub.ro/), acronim, MULTITRACES, finanțat prin programul Eramus + anunță deschiderea inscrierilor pentru cursul internațional online Instruire multidisciplinară în economia circulară și valorificarea inteligentă a zonei rurale, pentru noi modele de afaceri.

Citește mai departe...

Editura „Alma Mater” a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău clasificată în categoria B pentru domeniul Filologie de către CNCS

În perioada 17.09.2020 – 23.12.2020, Editura „Alma Mater” a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a participat la competiția de clasificare a editurilor din România și Republica Moldova respectând îndeaproape prevederile prezentate în Metodologia de evaluare și clasificare a editurilor, colecțiilor și revistelor științifice, în vederea recunoașterii și clasificării din partea Consiliului Național al Cercetării Științifice a revistelor științifice și editurilor din domeniul fundamental al Științelor Umaniste, anexă a Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 5550/11.09.2020.

Citește mai departe...

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal