Declaraţii de avere 2020

NumeFuncțiaDeclarațiaCategorieData publicării
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY  rector 8/03.06.2020 Conducerea Universității 04.07.2020
Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU prorector cu strategii economice și de calitate 16/09.06.2020 Conducerea Universității 04.07.2020
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA prorector cu programe de învățământ și activități studențești 60/15.06.2020 la ieșirea din funcție 04.07.2020
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL prorector cu programe de învățământ și activități studențești 18/10.06.2020 Conducerea Universității 04.07.2020
Prof.univ.dr. Elena NECHITA prorector cu programe de cercetare și relații internaționale 14/09.06.2020 Conducerea Universității 04.07.2020
Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU prorector cu etica și imaginea Universității 2/25.05.2020 Conducerea Universității 04.07.2020
Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ prorector pentru programe de cercetare, la ieșirea din funcție cu data de xxx 113/22.06.2020 la ieșirea din funcție 16.08.2020
Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ prorector 116/22.06.2020 Conducerea Universității 16.08.2020
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEEF președintele Senatului universitar 24/11.06.2020 Conducerea Universității 04.07.2020
Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ director general administrativ 79/15.06.2020 Conducerea Universității 04.07.2020
Ec. Nicoleta LAZĂR auditor public intern 1/21.05.2020 Conducerea Universității 04.07.2020
Ing. Mirela GHEORGHIAN administrator financiar de patrimoniu 22/10.06.2020 Conducerea Universității 04.07.2020
Ec. Cristina BORDIANU contabil-şef 52/12.06.2020 Conducerea Universității 04.07.2020
Ing. Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAEI secretar-şef universitate 4/02.06.2020 Conducerea Universității 04.07.2020
Ileana BOTEZATU șef birou rectorat 88/15.06.2020 Conducerea Universității 16.08.2020
Conf.univ.dr.ing. Veronica-Loredana BALAN președinte al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) 38/12.06.2020 Conducerea Universității 04.07.2020
Conf.univ.dr. Roxana MIRONESCU președinte Societatea Antreprenorial Studențească 15/09.06.2020 Conducerea Universității 04.07.2020
Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ decan 118/24.06.2020 Facultatea de Inginerie 16.08.2020
Conf.univ.dr.ing. Bogdan Alexandru CHIRIȚĂ prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății 53/12.06.2020 Facultatea de Inginerie 04.07.2020
Șef lucrări dr. Roxana-Margareta GRIGORE prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești 109/18.06.2020 Facultatea de Inginerie 16.08.2020
Ing. Mihaela NEDEFF adminstrator-șef facultate 23/11.06.2020 Facultatea de Inginerie 04.07.2020
Conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin MOȘNEGUȚU director al Departamentului de inginerie mediului și inginerie mecanică (DIMIM) 19/10.06.2020 Facultatea de Inginerie 04.07.2020
Prof.univ.dr.ing. George CULEA director al Departamentului de energetică, mecatronică și știința calculatoarelor - DEMȘC 50/12.06.2020 Facultatea de Inginerie 04.07.2020
Șef lucrări dr.ing. Eugen HERGHELEGIU  director al Departamentului de ingineria și managementul sistemelor industriale IMSI 65/15.06.2020 Facultatea de Inginerie 04.07.2020
Șef lucrări dr.ing. Andrei-Ionuț SIMION director al Departamentului de inginerie chimică și alimentară ICA 117/22.06.2020 Facultatea de Inginerie 16.08.2020
Conf.univ.dr.ec.ing. Cătălin DROB director al Departamentului de inginerie și management și mecatronică IMM 10/04.06.2020 Facultatea de Inginerie 04.07.2020
Prof. Aurelia PAVEL secretar-şef facultate 54/15.06.2020 Facultatea de Inginerie 04.07.2020
Conf.univ.dr. Brândușa-Mariana AMĂLĂNCEI decan 11/04.06.2020 Facultatea de Litere 04.07.2020
Lector univ.dr. Elena CIOBANU  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale si internaționale - la ieșirea din funcție 3/02.06.2020 Facultatea de Litere 04.07.2020
Lector univ.dr. Mihaela CULEA prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale 68/15.06.2020 Facultatea de Litere 04.07.2020
Lector univ.dr. Raluca GALIȚA  prodecan responsabil cu etica, managementul calitații și imaginea facultății 58/15.06.2020 Facultatea de Litere 04.07.2020
Ec. Tatiana ILIESCU administrator-șef facultate 27/11.06.2020 Facultatea de Litere 04.07.2020
Lector univ.dr. Andreia-Irina SUCIU director al Departamentului de limbi și literaturi străine - DLLS 69/15.06.2020 Facultatea de Litere 04.07.2020

Lector univ.dr. Luminița DRUGĂ

director al Departamentului de limba și literatura română și științe ale comunicării DLLRSC 78/15.06.2020 Facultatea de Litere 04.07.2020
Lector univ.dr. Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU director proiect EUROPE DIRECT Bacău 33/12.06.2020 Facultatea de Litere 04.07.2020
Lector univ.dr. Petronela SAVIN director proiect BG_126 77/15.06.2020 Facultatea de Litere 04.07.2020
Ing. Niculina POPA secretar-şef  12/05.06.2020 Facultatea de Litere 04.07.2020
Prof.univ.dr. Mihai TALMACIU decan, la ieșirea din funcție cu data de 104/17.06.2020 Facultatea de Științe 16.08.2020
Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIȘAN

decan - intrare pe funcție cu data de xxx

prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale - Ieșire din funcție începând cu data de 31.09.2018

90/15.06.2020 Facultatea de Științe 16.08.2020
Lector univ.dr. Elena Roxana ARDELEANU prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activități studențești 13/09.06.2020 Facultatea de Științe 04.07.2020
Conf.univ.dr. Ferdinant PRICOPE prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății 98/15.06.2020 Facultatea de Științe 16.08.2020
Conf.univ.dr. Marcelina MOCANU director al Departamentului de matematică, informatică și științe ale educației 84/15.06.2020 Facultatea de Științe 16.08.2020
Ing. Gina-Dana UNGUREANU administrator-şef facultate 74/15.06.2020 Facultatea de Științe 04.07.2020
Lector univ.dr. Camelia URECHE director al Departamentului de biologie, ecologie și protecția mediului - DBEPM 45/12.06.2020 Facultatea de Științe 04.07.2020
Ing. Ecaterina-Elena MĂRMUREANU  secretar-şef  91/15.06.2020 Facultatea de Științe  16.08.2020
Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU decan 35/12.06.2020 Facultatea de Științe Economice 04.07.2020
Conf.univ.dr. Laura-Cătălina TIMIRAŞ  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale 62/15.06.2020 Facultatea de Științe Economice 04.07.2020
Lector univ.dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății 48/12.06.2020 Facultatea de Științe Economice 04.07.2020
Prof.univ.dr. Eugenia HARJA  director al Departamentului de marketing și management - DMM  70/15.06.2020 Facultatea de Științe Economice 04.07.2020
Prof.univ.dr. Mihai DEJU director al Departamentului de contabilitate, audit și analiză economico-financiară - DCAAEF  71/15.06.2020 Facultatea de Științe Economice 04.07.2020
Ec. Rodica CIOLAC  secretar-şef 80/15.06.2020 Facultatea de Științe Economice 04.07.2020
Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE decan 63/15.06.2020 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 04.07.2020
Lector univ.dr. Mihai-Adrian SAVA prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății 5/02.06.2020 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 04.07.2020
Prof.univ.dr. Silviu ŞALGĂU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății - ieșirea din funcție 114/22.06.2020 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Prof.univ.dr. Tatiana DOBRESCU prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale 110/22.06.2020 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 16.08.2020
Conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECI prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești 122/14.01.2021 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 09.02.2021
Ing.ec. Lidia PIRICI  administrator-şef facultate 100/16.06.2020 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 16.08.2020
Conf.univ.dr. Constantin ȘUFARU director al Departamentului de educație fizică și performanță sportivă - DEFPS 40/12.06.2020 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 04.07.2020
Prof. Laura ROTARU  secretar-şef facultate 26/11.06.2020 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 04.07.2020
Conf.univ.dr. Carmen-Violeta POPESCU director 32/12.06.2020 DPPD 04.07.2020
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU director 47/12.06.2020 Școala de Studii Doctorale 04.07.2020
Şef lucr.dr. Maria-Crina RADU  director 107/18.06.2020 Departamentul de management 16.08.2020
Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU director 34/12.06.2020 Departamentul de consiliere profesională 04.07.2020
Conf.univ.dr. Dorel URECHE vicepreședinte 46/12.06.2020 Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic 04.07.2020
Conf.univ.dr. Diana-Magdalena PRIHOANCĂ director 73/15.06.2020 Departamentul pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă 04.07.2020
Ing. Mirela-Carmen DUMITRAȘ  şef Serviciu social 28/11.06.2020 Servicii 04.07.2020
Ing. Ionuț UNGUREANU şef interimar Serviciu pază, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă 75/15.06.2020 Servicii 04.07.2020
Ec. Dan-Andrei RUSEI şeful Biroului de achiziţii publice: 108/18.06.2020 Servicii  
Ing.ec. Carmen PĂTRAŞCU  şeful Serviciului resurse umane 59/15.06.2020 Servicii 04.07.2020
Ing. Paul HÂRȚESCU șef birou salarizare 29/11.06.2020 Servicii 04.07.2020
Ec. Mihaela MUSTEA șef interimar birou contabilitate - bugete și venituri proprii 56/15.06.2020 Servicii 04.07.2020
Ec. Cristina-Cerasela DOSPINESCU șef interimar birou contabilitate, cercetare și proiecte din fonduri speciale 51/12.06.2020 Servicii 04.07.2020
Ing. Maria COȘA Șeful Serviciului tehnic 30/11.06.2020 Servicii 04.07.2020
Ing. Cecilia ANGHEL  şeful Serviciului Bibliotecă 44/12.06.2020 Servicii 04.07.2020
Asist.univ.dr. Ioana BOGHIAN cercetător/ specialist/ responsabil 106/17.06.2020 ECULTFOOD/ DIDESU/ GAME-IT 16.08.2020
Conf.univ.dr. Daniel BOTEZ coordonator  87/15.06.2020 ERASMUS 16.08.2020
Șef lucrări dr.ing. Vlad-Andrei CIUBOTARIU cercetător 86/15.06.2020 PN III-TFI PMAIAA 16.08.2020
Asist.univ.dr.ing. Ana-Maria GEORGESCU tutore 37/12.06.2020 ROSE ING-UP 04.07.2020
Prof.univ.dr.ing. Adrian-Stelian GHENADI cercetător 101/16.06.2020 PN III-TFI PMAIAA 16.08.2020
Asist.univ.dr.ing.Cristina-Gabriela GRIGORAȘ asistent manager 64/15.06.2020 POCU 04.07.2020
Șef lucrări univ.dr.ing. Luminița GROSU tutore 21/10.06.2020 ROSE ING-UP 04.07.2020
Asist.univ.dr.ing. Gabriela MUNTIANU  tutore 43/12.06.2020 ROSE ING-UP 04.07.2020
Șef lucrări dr.ing. Florin-Marian NEDEFF tutore/membru 9/04.06.2020 ROSE ING-UP EUROPE DIRECT 04.07.2020
Conf.univ.dr. Bogdan-Vasile NICHIFOR membru 81/15.06.2020 ROSE 16.08.2020
Șef lucrări dr.ing. Ionel OLARU cercetător 85/15.06.2020 PN III-TFI PMAIAA 16.08.2020
Șef lucrări dr.ing. Oana-Irina PATRICIU tutore/coordonator practică 26/11.06.2020 ROSE ING-UP POCU 04.07.2020
Conf.univ.dr.ing. RUSU Lăcrămioara manager proiect 76/15.06.2020 POCU 04.07.2020
Șef lucrări dr.ing. Nicolae-Cătălin TÂMPU tutore/cercetător 66/15.06.2020 ROSE ING-UP PN III-TFI PMAIAA 04.07.2020
Lector univ.dr. Cosmin-Ion TOMOZEI expert IT/cercetător 72/15.06.2020 FDI / PN III-TE-2016-0073 04.07.2020
Șef șucrări dr.ing. Sorin-Gabriel VERNICA tutore  6/03.06.2020 ROSE ING-UP 04.07.2020
psih. Gabriel MAREȘ expert consiliere 120/13.01.2021 FDI 09.02.2021
psih. Doina PASCAL expert consiliere 121/13.01.2021 FDI 09.02.2021
psih. Daniela ANTON expert consiliere 119/13.01.2021 FDI 09.02.2021
ing. Carmen-Coca BALABAN secretar 57/15.06.2020 FDI 04.07.2020
ec. Marinela BOTEZATU responsabil resurse umane 39/12.06.2020 POCU 04.07.2020
ec. Niculina DIACONU responsabil financiar 36/12.06.2020 ROSE ING-UP 04.07.2020
Silvia LEONTE responsabil ERASMUS 55/12.06.2020 ERASMUS 04.07.2020
ec. Carmen-Elena OLARU secretar 95/15.06.2020 POCU 16.08.2020
Ing. dr. Alina-Mihaela MOROI secretar Școala de Studii Doctorale 7/03.06.2020 FDI 16.08.2020
Ioana OLARIU   17/09.06.2020 FDI 16.08.2020
Ing. dr. Daniela FLORESCU   20/10.06.2020 FDI 16.08.2020
Lector univ.dr. Oana-Ancuța STÂNGACIU   31/12.06.2020 FDI 16.08.2020
Izabeta-Maria SAVIN   41/12.06.2020 FDI 16.08.2020
Iulia-Andreea BUCUR   42/12.06.2020 PROIECT 16.08.2020
Ana-Maria FERENȚ   61/15.06.2020 PROIECT 16.08.2020
Daniela-Cristina SOLOMON   67/15.06.2020 PROIECT 16.08.2020
Luminița-Iulia ZAIȚ   82/15.06.2020 PROIECT 16.08.2020
Dumitra RĂDUCANU   84/15.06.2020 Proiect Rose - RITM 16.08.2020
Mihaela ENACHI   89/15.06.2020 PROIECT 16.08.2020
Otilia LUNGU   92/15.06.2020 PROIECT 16.08.2020
Cosmin-Constantin GRIGORAȘ   93/15.06.2020 PROIECT 16.08.2020
Elena-Mirela SUCEVEANU   94/15.06.2020 PROIECT 16.08.2020
Diana-Elena MAFTEI   96/15.06.2020 PROIECT 16.08.2020
Mihaela HRIBAN   97/15.06.2020 PROIECT 16.08.2020
Conf.univ.dr. Maria PRISECARU   99/15.06.2020 PROIECT 16.08.2020
Conf.univ.dr. Valen NIMINEȚ TUTORE 102/17.06.2020 PROIECT ROSE 16.08.2020
Conf.univ.dr. Liviana-Andreea NIMINEȚ TUTORE 103/17.06.2020 PROIECT ROSE 16.08.2020
Prof.univ.dr. Vasile POSTOLICĂ   105/17.06.2020 PROIECT 16.08.2020
Conf.univ.dr. Manuela GÎRȚU   111/22.06.2020 PROIECT 16.08.2020
Conf.univ.dr. Aristița ROTILĂ   112/22.06.2020 PROIECT 16.08.2020
Vasilica-Alisa ARUȘ TUTORE 115/22.06.2020 PROIECT ROSE 16.08.2020
Roxana-Iuliana POPESCU responsabil ERASMUS 49/12.06.2020 ERASMUS 04.07.2020
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal