Declaraţii de avere 2019

 

 

NumeFuncțiaDeclarațiaCategorieData publicării
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY  rector  25/11.06.2019 Conducerea Universității  12.06.2019
Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU prorector cu strategii economice și de calitate  11/03.06.2019 Conducerea Universității  07.06.2019
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA prorector cu programe de învățământ și activități studențești  06/29.05.2019 Conducerea Universității  07.06.2019
Conf.univ.dr. Elena NECHITA prorector cu programe de cercetare și relații internaționale  46/14.06.2019 Conducerea Universității  18.06.2019
Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU prorector cu etica și imaginea Universității  09/03.06.2019 Conducerea Universității  07.06.2019
Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ prorector pentru programe de cercetare  19/10.06.2019 Conducerea Universității  10.06.2019
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEEF președintele Senatului universitar  16/14.06.2019 Conducerea Universității  14.06.2019
Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ director general administrativ  24/11.06.2019 Conducerea Universității  12.06.2019
Ec. Nicoleta LAZĂR auditor public intern  03/28.05.2019 Conducerea Universității  06.06.2019
Ing. Mirela GHEORGHIAN administrator financiar de patrimoniu  04/28.05.2019 Conducerea Universității  06.06.2019
Ec. Cristina BORDIANU contabil-şef  60/14.06.2019 Conducerea Universității  18.06.2019
Ing. Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAEI secretar-şef universitate  08/30.05.2019 Conducerea Universității  07.06.2019
Ileana BOTEZATU șef birou rectorat  44/14.06.2019 Conducerea Universității  14.06.2019
Lector univ.dr. Mihai-Adrian SAVA președinte al Comisiei cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului propriu de control intern și managerial  61/14.06.2019 Conducerea Universității  19.06.2019
Conf.univ.dr.ing. Veronica-Loredana BALAN  președinte al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC)  52/14.06.2019 Conducerea Universității  18.06.2019
Conf.univ.dr. Roxana MIRONESCU președinte Societatea Antreprenorial Studențească  14/04.06.2019 Conducerea Universității  07.06.2019
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL decan  37/13.06.2019 Facultatea de Inginerie  14.06.2019
Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății  95/21.06.2019 Facultatea de Inginerie  21.06.2019
Șef lucrări dr. Roxana-Margareta GRIGORE prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești  70/20.06.2019 Facultatea de Inginerie  20.06.2019
Prof.univ.dr. Ileana-Denisa NISTOR prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  74/20.06.2019 Facultatea de inginerie  20.06.2019
Ing. Mihaela NEDEFF adminstrator-șef facultate  15/14.06.2019 Facultatea de Inginerie  14.06.2019
Conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin MOȘNEGUȚU director al Departamentului de inginerie mediului și inginerie mecanică (DIMIM)  13/14.06.2019 Facultatea de Inginerie  14.06.2019
Prof.univ.dr.ing. George CULEA director al Departamentului de energetică, mecatronică și știința calculatoarelor - DEMȘC  50/14.06.2019 Facultatea de Inginerie 14.06.2019 
Conf.univ.dr.ing. Bogdan Alexandru CHIRIȚĂ  director al Departamentului de ingineria și managementul sistemelor industriale IMSI  17/06.06.2019 Facultatea de Inginerie  10.06.2019
Șef lucrări dr.ing. Andrei-Ionuț SIMION director al Departamentului de inginerie chimică și alimentară ICA  65/19.06.2019 Facultatea de Inginerie  20.06.2019
Conf.univ.dr.ec.ing. Cătălin DROB director al Departamentului de inginerie și management, mecatronică și fizică IMMF  49/14.06.2019 Facultatea de Inginerie  14.06.2019
Prof. Aurelia PAVEL secretar-şef facultate  05/29.05.2019 Facultatea de Inginerie  06.06.2019
Conf.univ.dr. Brândușa-Mariana AMĂLĂNCEI decan  48/14.06.2019 Facultatea de Litere  18.06.2019
Lector univ.dr. Elena CIOBANU  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale si internaționale  64/19.06.2019 Facultatea de Litere  20.06.2019
Lector univ.dr. Raluca GALIȚA  prodecan responsabil cu etica, managementul calitații și imaginea facultății  12/03.06.2019 Facultatea de Litere  07.06.2019
Ec. Tatiana ILIESCU administrator-șef facultate  36/13.06.2019 Facultatea de Litere  14.06.2019
Lector univ.dr. Andreia-Irina SUCIU director al Departamentului de limbi și literaturi străine - DLLS  100/21.06.2019 Facultatea de Litere  21.06.2019

Lector univ.dr. Luminița DRUGĂ

director al Departamentului de limba și literatura română și științe ale comunicării DLLRSC  23/11.06.2019 Facultatea de Litere  12.06.2019
Lector univ.dr. Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU director proiect EUROPE DIRECT Bacău  66/20.06.2019 Facultatea de Litere  20.06.2019
Lector univ.dr. Petronela SAVIN director proiect BG_126  54/14.06.2019 Facultatea de Litere  18.06.2019
Ing. Niculina POPA secretar-şef  29/11.06.2019 Facultatea de Litere  18.06.2019
Prof.univ.dr. Mihai TALMACIU decan  34/12.06.2019 Facultatea de Științe  14.06.2019
Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIȘAN prodecan rescponsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale - Ieșire din funcție începând cu data de 31.09.2018  07/30.05.2019 Facultatea de Științe  07.06.2019
Conf.univ.dr. Ferdinant PRICOPE prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății  20/10.06.2019 Facultatea de Științe  10.06.2019
Conf.univ.dr. Marcelina MOCANU director al Departamentului de matematică, informatică și științe ale educației  38/13.06.2019 Facultatea de Științe  18.06.2019
Ing. Gina-Dana UNGUREANU administrator-şef facultate  18/06.06.2019 Facultatea de Științe  10.06.2019
Lector univ.dr. Camelia URECHE director al Departamentului de biologie, ecologie și protecția mediului - DBEPM  39/13.06.2019 Facultatea de Științe  18.06.2019
Ing. Ecaterina-Elena MĂRMUREANU  secretar-şef   41/14.06.2019 Facultatea de Științe   18.06.2019
Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU decan  10/03.06.2019 Facultatea de Științe Economice  07.06.2019
Conf.univ.dr. Laura-Cătălina TIMIRAŞ  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  56/14.06.2019 Facultatea de Științe Economice  18.06.2019
Lector univ.dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății   Facultatea de Științe Economice  
Prof.univ.dr. Eugenia HARJA  director al Departamentului de marketing și management - DMM   33/12.06.2019 Facultatea de Științe Economice  14.06.2019
Prof.univ.dr. Mihai DEJU director al Departamentului de contabilitate, audit și analiză economico-financiară - DCAAEF   45/14.06.2019 Facultatea de Științe Economice  18.06.2019
Ec. Rodica CIOLAC  secretar-şef  32/12.06.2019 Facultatea de Științe Economice  14.06.2019
Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ decan  59/14.06.2019 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  18.06.2019
Prof.univ.dr. Silviu ŞALGĂU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății  27/11.06.2019 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  12.06.2019
Prof.univ.dr. Tatiana DOBRESCU prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  62/14.06.2019 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  19.06.2019
Conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECI prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești  63/14.06.2019 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  20.06.2019
Ing.ec. Lidia PIRICI  administrator-şef facultate 83/21.06.2019 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  21.06.2019
Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE director al Departamentului de kinetoterapie și terapie ocupațională - DKTO  53/14.06.2019 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  18.06.2019
Conf.univ.dr. Constantin ȘUFARU director al Departamentului de educație fizică și performanță sportivă - DEFPS 21/10.06.2019  Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  10.06.2019
Prof. Laura ROTARU  secretar-şef facultate  57/14.06.2019 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  18.06.2019
Conf.univ.dr. Carmen-Violeta POPESCU director  26/11.06.2019 DPPD  12.06.2019
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU director  51/14.06.2019 Școala de Studii Doctorale  14.06.2019
Şef lucr.dr. Maria-Crina RADU  director  02/08.05.2019 Departamentul de management  06.06.2019
Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU director  42/14.06.2019 Departamentul de consiliere profesională  18.06.2019
Conf.univ.dr. Dorel URECHE vicepreședinte  40/13.06.2019 Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic  18.06.2019
Conf.univ.dr. Diana-Magdalena PRIHOANCĂ director  55/14.06.2019 Departamentul pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă  18.06.2019
Conf.univ.dr. Liliana MÂȚĂ director proiect TE 129/2018 43/14.06.2019 PN-3 III - P1 - 101 - TE -2016 - 0773 18.06.2019
Ing. Mirela-Carmen DUMITRAȘ  şef Serviciu social  58/14.06.2019 Servicii  18.06.2019
Ing. Neculai SIMION  şef Serviciu pază, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă - ieșire din funcție la 01.08.2019  22/11.06.2019 expirare termen Servicii  12.06.2019
Ing. Ionuț UNGUREANU şef interimar Serviciu pază, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă 111/01.10.2019 Servicii 01.10.2019
Ec. Dan-Andrei RUSEI şeful Biroului de achiziţii publice:  94/21.06.2019 Servicii  21.06.2019
Ing.ec. Carmen PĂTRAŞCU  şeful Serviciului resurse umane  47/14.06.2019 Servicii  14.06.2019
Ing. Paul HÂRȚESCU șef birou salarizare  30/11.06.2019 Servicii  14.06.2019
Ec. Mihaela MUSTEA șef interimar birou contabilitate - bugete și venituri proprii  31/12.06.2019 Servicii  14.06.2019
Ec. Cristina-Cerasela DOSPINESCU șef interimar birou contabilitate, cercetare și proiecte din fonduri speciale  67/20.06.2019 Servicii  20.06.2019
Ing. Maria COȘA Șeful Serviciului tehnic  28/11.06.2019 Servicii  13.06.2019
Ing. Maricel-Constantin OLĂTUC şeful Serviciului de informatizare şi comunicaţii digitale  87/21.06.2019 Servicii  21.06.2019
Ing. Cecilia ANGHEL  şeful Serviciului Bibliotecă  01/27.05.2019 Servicii  06.06.2019
Prof.univ.dr.ing. Ion Cristea președintele Sindicatului  35/13.06.2019 Sindicatul salariaților  14.06.2019
Prof.univ.dr. Cătălina ABABEI  coordonator   104/21.06.2019  ERASMUS  21.06.2019
Șef lucrări dr.ing. Dragoș-Alexandru ANDRIOAIA  tehnician proiect  85/21.06.2019  IN2RURAL  21.06.2019
Lector univ.dr. Raluca BĂLĂIȚĂ membru     ERASMUS  
Conf.univ.dr.ing. Narcis BÂRSAN tutore  82/21.06.2019 ROSE ING-UP  21.06.2019
Asist.univ.dr. Ioana BOGHIAN cercetător/ specialist/ responsabil  93/21.06.2019 ECULTFOOD/ DIDESU/ GAME-IT  21.06.2019
Conf.univ.dr. Daniel BOTEZ coordonator   110/10.09.2019  ERASMUS  10.09.2019
Șef lucrări dr.ing. Vlad-Andrei CIUBOTARIU cercetător  108/05.09.2019 PN III-TFI PMAIAA  05.09.2019
Lector univ.dr. Mihaela CULEA membru   102/21.06.2019 ERASMUS  21.06.2019
Lector univ.dr. Iulian-Marius FURDU expert IT  71/20.06.2019 FDI  20.06.2019
Asist.univ.dr.ing. Ana-Maria GEORGESCU tutore  88/21.06.2019 ROSE ING-UP  21.06.2019
Prof.univ.dr.ing. Adrian-Stelian GHENADI cercetător  103/21.06.2019  PN III-TFI PMAIAA  21.06.2019
Asist.univ.dr.ing.Cristina-Gabriela GRIGORAȘ asistent manager  72/20.06.2019 POCU  20.06.2019
Șef lucrări univ.dr.ing. Luminița GROSU tutore  77/20.06.2019 ROSE ING-UP  21.06.2019
Șef lucrări dr.ing. Eugen HERGHELEGIU tutore/cercetător  68/20.06.2019 ROSE ING-UP PN III-TFI PMAIAA  20.06.2019
Asist.univ.dr.ing. Gabriela MUNTIANU  tutore  86/21.06.2019 ROSE ING-UP  21.06.2019
Șef lucrări dr.ing. Florin-Marian NEDEFF tutore/membru  84/21.06.2019 ROSE ING-UP EUROPE DIRECT  21.06.2019
Conf.univ.dr. Bogdan-Vasile NICHIFOR membru  109/06.09.2019 ERASMUS  06.09.2019
Șef lucrări dr.ing. Ionel OLARU cercetător  99/21.06.2019 PN III-TFI PMAIAA  21.06.2019
Șef lucrări dr.ing. Oana-Irina PATRICIU tutore/coordonator practică  76/20.06.2019 ROSE ING-UP POCU  21.06.2019
Șef lucrări dr.ing. Petru-Gabriel PUIU cercetător/tehnician  73/20.06.2019  IN2RURAL  20.06.2019
Conf.univ.dr. Marinela RAȚĂ membru  106/21.06.2019 ERASMUS  21.06.2019
Șef lucrări dr.ing. Ana-Maria ROȘU asistent proiect  89/21.06.2019 ROSE  21.06.2019
Conf.univ.dr.ing. RUSU Lăcrămioara manager proiect  97/21.06.2019 POCU  21.06.2019
Lector univ.dr. Ionuț-Viorel STOICA specialist   DIDESU  
Șef lucrări dr.ing. Nicolae-Cătălin TÂMPU tutore/cercetător  91/21.06.2019 ROSE ING-UP PN III-TFI PMAIAA  21.06.2019
Asist.univ.dr.ing. Raluca-Ioana TÂMPU tutore  92/21.06.2019 ROSE ING-UP  21.06.2019
Lector univ.dr. Cosmin-Ion TOMOZEI expert IT/cercetător  98/21.06.2019 FDI / PN III-TE-2016-0073  21.06.2019
Prof.univ.dr.ing. Liliana TOPLICEANU  manager proiect  107/05.09.2019 IN2RURAL  05.09.2019
Șef șucrări dr.ing. Sorin-Gabriel VERNICA tutore  78/21.06.2019 ROSE ING-UP  21.06.2019
psih. Gabriel MAREȘ expert consiliere  105/21.06.2019 FDI  21.06.2019
psih. Doina PASCAL expert consiliere  80/21.06.2019 FDI  21.06.2019
psih. Daniela ANTON expert consiliere  81/21.06.2019 FDI  21.06.2019
ing. Carmen-Coca BALABAN secretar  96/21.06.2019 FDI  21.06.2019
ec. Marinela BOTEZATU responsabil resurse umane 90/21.06.2019 POCU  21.06.2019
ec. Niculina DIACONU responsabil financiar  69/20.06.2019 ROSE ING-UP  20.06.2019
Silvia LEONTE responsabil ERASMUS  79/21.06.2019 ERASMUS  21.06.2019
ec. Carmen-Elena OLARU secretar  101/21.06.2019 POCU  21.06.2019
Roxana-Iuliana POPESCU responsabil ERASMUS  75/20.06.2019 ERASMUS  21.06.2019
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal