Declaraţii de avere 2018

 

 

NumeFuncțiaDeclarațiaCategorieData publicării
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY  rector 53/18.06.2018 Conducerea Universității  19.06.2018
Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU prorector cu strategii economice și de calitate 15/12.06.2018 Conducerea Universității  13.06.2018
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA prorector cu programe de învățământ și activități studențești 05/06.06.2018 Conducerea Universității  06.06.2018
Conf.univ.dr. Elena NECHITA prorector cu programe de cercetare și relații internaționale  40/15.06.2018 Conducerea Universității  19.06.2018
Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU prorector cu etica și imaginea Universității  06/06.06.2018 Conducerea Universității  07.06.2018
Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ prorector pentru programe de cercetare  37/15.06.2018 Conducerea Universității  15.06.2018
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEEF președintele Senatului universitar  10/07.06.2018 Conducerea Universității  13.06.2018
Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ director general administrativ  17/12.06.2018 Conducerea Universității  13.06.2018
Ec. Nicoleta LAZĂR auditor public intern  11/11.06.2018 Conducerea Universității  13.06.2018
Ing. Mirela GHEORGHIAN administrator financiar de patrimoniu 14/12.06.2018 Conducerea Universității  13.06.2018
Ec. Cristina BORDIANU contabil-şef  61/25.06.2018 Conducerea Universității  27.06.2018
Ing. Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAEI secretar-şef universitate  08/07.06.2018 Conducerea Universității  13.06.2018
Ileana BOTEZATU șef birou rectorat   Conducerea Universității  
Lector univ.dr. Mihai-Adrian SAVA președinte al Comisiei cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului propriu de control intern și managerial 24/13.06.2018 Conducerea Universității  14.06.2018
Conf.univ.dr.ing. Veronica-Loredana BALAN  președinte al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) Conducerea Universității  
Conf.univ.dr. Roxana MIRONESCU președinte Societatea Antreprenorial Studențească  42/15.06.2018 Conducerea Universității  19.06.2018
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL decan  56/21.06.2018 Facultatea de Inginerie  25.06.2018
Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății 49/15.06.2018 Facultatea de Inginerie  19.06.2018
Șef lucrări dr. Roxana-Margareta GRIGORE prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești 41/15.06.2018 Facultatea de Inginerie  19.06.2018
Prof.univ.dr. Ileana-Denisa NISTOR prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  60/25.06.2018 Facultatea de inginerie  26.06.2018
Ing. Mihaela NEDEFF adminstrator-șef facultate  09/07.06.2018 Facultatea de Inginerie  13.06.2018
Prof.univ.dr.ing. Luminița BIBIRE director al Departamentului de inginerie mediului și inginerie mecanică (DIMIM) - ieșire din funcție pe 03.01.2018  64/2506.2018 Facultatea de Inginerie  27.06.2018
Conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin MOȘNEGUȚU director al Departamentului de inginerie mediului și inginerie mecanică (DIMIM)  59/22.06.2018 Facultatea de Inginerie  26.06.2018
Prof.univ.dr.ing. George CULEA director al Departamentului de energetică, mecatronică și știința calculatoarelor - DEMȘC  46/15.06.2018 Facultatea de Inginerie  19.06.2018
Conf.univ.dr.ing. Bogdan Alexandru CHIRIȚĂ  director al Departamentului de ingineria și managementul sistemelor industriale IMSI 30/14.06.2018 Facultatea de Inginerie  15.06.2018
Șef lucrări dr.ing. Andrei-Ionuț SIMION director al Departamentului de inginerie chimică și alimentară ICA  70/27.06.2018 Facultatea de Inginerie  12.07.2018
Conf.univ.dr.ec.ing. Cătălin DROB director al Departamentului de inginerie și management, mecatronică și fizică IMMF  07/06.06.2018 Facultatea de Inginerie  13.06.2018
Ing. Cornelia CRISTEA secretar-şef facultate - ieșire din funcție 14.07.2017  20/13.06.2018 expirare termen Facultatea de Inginerie  13.06.2018
Prof. Aurelia PAVEL secretar-şef facultate  13/11.06.2018 Facultatea de Inginerie  13.06.2018
Conf.univ.dr. Brândușa-Mariana AMĂLĂNCEI decan  04/30.05.2018 Facultatea de Litere  31.05.2018
Lector univ.dr. Elena CIOBANU  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale si internaționale  33/14.06.2018 Facultatea de Litere  15.06.2018
Lector univ.dr. Raluca GALIȚA  prodecan responsabil cu etica, managementul calitații și imaginea facultății  39/15.06.2018 Facultatea de Litere  18.06.2018
Ec. Tatiana ILIESCU administrator-șef facultate  54/21.06.2018 Facultatea de Litere  22.06.2018
Lector univ.dr. Andreia-Irina SUCIU director al Departamentului de limbi și literaturi străine - DLLS - până în iunie 2016  67/26.06.2018 Facultatea de Litere  02.07.2018

Lector univ.dr. Luminița DRUGĂ

director al Departamentului de limba și literatura română și științe ale comunicării DLLRSC  16/12.06.2018 Facultatea de Litere  13.06.2018
Lector univ.dr. Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU director proiect EUROPE DIRECT Bacău  57/22.06.2018 Facultatea de Litere  25.06.2018
Lector univ.dr. Petronela SAVIN director proiect BG_126  45/15.06.2018 Facultatea de Litere  19.06.2018
Ing. Niculina POPA secretar-şef  25/13.06.2018 Facultatea de Litere  14.06.2018
Prof.univ.dr. Mihai TALMACIU decan 27/14.06.2018 Facultatea de Științe  14.06.2018
Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIȘAN prodecan rescponsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  31/14.06.2018 Facultatea de Științe  15.06.2018
Conf.univ.dr. Ferdinant PRICOPE prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății  28/14.06.2018 Facultatea de Științe  14.06.2015
Conf.univ.dr. Marcelina MOCANU director al Departamentului de matematică, informatică și științe ale educației 35/14.06.2018 Facultatea de Științe  15.06.2018
Ing. Gina-Dana UNGUREANU administrator-şef facultate 03/17.05.2018  Facultatea de Științe  31.05.2018
Lector univ.dr. Camelia URECHE director al Departamentului de biologie, ecologie și protecția mediului - DBEPM 51/15.06.2018 Facultatea de Științe  19.06.2018
Ing. Ecaterina-Elena MĂRMUREANU  secretar-şef   48/15.06.2018 Facultatea de Științe   19.06.2018
Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU decan 66/26.06.2018 Facultatea de Științe Economice  02.07.2018
Conf.univ.dr. Laura-Cătălina TIMIRAŞ  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  34/14.06.2018 Facultatea de Științe Economice  15.06.2018
Lector univ.dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății Facultatea de Științe Economice  
Prof.univ.dr. Eugenia HARJA  director al Departamentului de marketing și management - DMM   47/15.06.2018 Facultatea de Științe Economice  19.06.2018
Prof.univ.dr. Mihai DEJU director al Departamentului de contabilitate, audit și analiză economico-financiară - DCAAEF   55/21.06.2018 Facultatea de Științe Economice  22.06.2018
Ec. Rodica CIOLAC  secretar-şef  19/12.06.2018 Facultatea de Științe Economice  13.06.2018
Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ decan  63/25.06.2018 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  02.07.2018
Prof.univ.dr. Silviu ŞALGĂU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății  68/27.06.2018 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  02.07.2018
Prof.univ.dr. Tatiana DOBRESCU prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  69/27.06.2018 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  02.07.2018
Conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECI prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești  74/02.10.2018 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  23.10.2018
Ing.ec. Lidia PIRICI  administrator-şef facultate  65/26.06.2018 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  27.06.2018
Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE director al Departamentului de kinetoterapie și terapie ocupațională - DKTO 72/11.07.2018 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  12.07.2018
Lector univ.dr. Constantin ȘUFARU director al Departamentului de educație fizică și performanță sportivă - DEFPS  23/13.06.2018 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  14.06.2018
Prof. Laura ROTARU  secretar-şef facultate  44/15.06.2018 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  19.06.2018
Conf.univ.dr. Carmen-Violeta POPESCU director  02/17.05.2018 DPPD  31.05.2018
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU director  22/13.06.2018 Școala de Studii Doctorale  14.06.2018
Şef lucr.dr. Maria-Crina RADU  director  58/22.06.2018 Departamentul de management  26.06.2018
Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU director  12/11.06.2018 Departamentul de consiliere profesională  13.06.2018
Conf.univ.dr. Dorel URECHE vicepreședinte  52/15.06.2018 Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic  19.06.2018
Conf.univ.dr. Diana-Magdalena PRIHOANCĂ director  71/09.07.2018 Departamentul pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă  12.07.2018
Ing. Mirela-Carmen DUMITRAȘ  şeful Serviciului social  62/25.06.2018 Servicii  27.06.2018
Ing. Neculai SIMION  şeful Serviciului pază, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă  43/15.06.2018 expirare termen Servicii  19.06.2018
Ec. Dan-Andrei RUSEI şeful Biroului de achiziţii publice:  01/07.05.2018 Servicii  31.05.2018
Ing.ec. Carmen PĂTRAŞCU  şeful Serviciului resurse umane 32/14.06.2018 Servicii  15.06.2018
Ing. Paul HÂRȚESCU șef birou salarizare  29/14.06.2018 Servicii  14.06.2018
Ec. Mihaela MUSTEA șef interimar birou contabilitate - bugete și venituri proprii  38/15.06.2018 Servicii  18.06.2018
Ec. Cristina-Cerasela DOSPINESCU șef interimar birou contabilitate, cercetare și proiecte din fonduri speciale  73/02.10.2018 Servicii  02.10.2018
Ing. Maria COȘA Șeful Serviciului tehnic  18/12.06.2018 Servicii  13.06.2018
Ing. Maricel-Constantin OLĂTUC şeful Serviciului de informatizare şi comunicaţii digitale  50/15.06.2018 Servicii  19.06.2018
Ing. Cecilia ANGHEL  şeful Serviciului Bibliotecă  26/13.06.2018 Servicii  14.06.2018
Prof.univ.dr.ing. Ion Cristea președintele Sindicatului 21/13.06.2018 Sindicatul salariaților  13.06.2018
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal