Declaraţii de avere 2017

 

 

NumeFuncțiaDeclarațiaCategorieData publicării
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY  rector  29/15.06.2017 Conducerea Universității  19.06.2017
Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU prorector cu strategii economice și de calitate  05/11.05.2017 Conducerea Universității  14.06.2017
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA prorector cu programe de învățământ și activități studențești  04/09.05.2017 Conducerea Universității  14.06.2017
Conf.univ.dr. Elena NECHITA prorector cu programe de cercetare și relații internaționale  17/12.06.2017 Conducerea Universității  16.06.2017
Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU prorector cu etica și imaginea Universității  13/07.06.2017 Conducerea Universității  15.06.2017
Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ prorector pentru programe de cercetare  50/19.06.2017 Conducerea Universității  22.06.2017
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEEF președintele Senatului universitar  12/06.06.2017 Conducerea Universității  15.06.2017
Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ director general administrativ  01/17.03.2017 Conducerea Universității  12.06.2017
Ec. Nicoleta LAZĂR auditor public intern  14/07.06.2017 Conducerea Universității  15.06.2017
Ing. Mirela GHEORGHIAN administrator financiar de patrimoniu  18/12.06.2017 Conducerea Universității  16.06.2017
Ec. Cristina BORDIANU contabil-şef  10/31.05.2017 Conducerea Universității  15.06.2017
Ing. Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAEI secretar-şef universitate  06/16.05.2017 Conducerea Universității  14.06.2017
Lector univ.dr. Mihai-Adrian SAVA președinte al Comisiei cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului propriu de control intern și managerial  53/19.06.2017 Conducerea Universității  22.06.2017
Conf.univ.dr.ing. Veronica-Loredana BALAN  președinte al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) 38/16.06.2017  Conducerea Universității  19.06.2017
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL decan  31/15.06.2017 Facultatea de Inginerie  16.06.2017
Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății  37/16.06.2017 Facultatea de Inginerie  19.06.2017
Șef lucrări dr. Roxana-Margareta GRIGORE prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești  35/15.06.2017 Facultatea de Inginerie  16.06.2017
Prof.univ.dr. Ileana-Denisa NISTOR prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  66/05.07.2017 Facultatea de inginerie  14.07.2017
Ing. Mihaela NEDEFF adminstrator-șef facultate  11/06.06.2017 Facultatea de Inginerie  15.06.2017
Prof.univ.dr.ing. Luminița BIBIRE director al Departamentului de inginerie mediului și inginerie mecanică (DIMIM)  60/21.06.2017 Facultatea de Inginerie  22.06.2017
Prof.univ.dr.ing. George CULEA director al Departamentului de energetică, mecatronică și știința calculatoarelor - DEMȘC  33/15.06.2017 Facultatea de Inginerie  16.06.2017
Conf.univ.dr.ing. Bogdan Alexandru CHIRIȚĂ  director al Departamentului de ingineria și managementul sistemelor industriale IMSI  42/16.06.2017 Facultatea de Inginerie  19.06.2017
Șef lucrări dr.ing. Andrei-Ionuț SIMION director al Departamentului de inginerie chimică și alimentară ICA   Facultatea de Inginerie  
Conf.univ.dr.ec.ing. Cătălin DROB director al Departamentului de inginerie și management, mecatronică și fizică IMMF  26/13/06/2017 Facultatea de Inginerie  16.06.2017
Ing. Cornelia CRISTEA secretar-şef facultate  24/13.06.2017 Facultatea de Inginerie  16.06.2017
Conf.univ.dr. Brândușa-Mariana AMĂLĂNCEI decan  08/25.05.2017 Facultatea de Litere  06.06.2017
Lector univ.dr. Elena CIOBANU prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale si internaționale  07/25.05.2017 Facultatea de Litere  15.06.2017
Lector univ.dr. Raluca GALIȚA  prodecan responsabil cu etica, managementul calitații și imaginea facultății  15/07.06.2017 Facultatea de Litere  15.06.2017
Ec. Tatiana ILIESCU administrator-șef facultate  28/14.06.2017 Facultatea de Litere  16.06.2017
Lector univ.dr. Andreia-Irina SUCIU director al Departamentului de limbi și literaturi străine - DLLS - până în iunie 2016  32/15.06.2017 Facultatea de Litere  16.06.2017

Lector univ.dr. Luminița DRUGĂ

director al Departamentului de limba și literatura română și științe ale comunicării DLLRSC  02/17.03.2017 Facultatea de Litere  12.06.2017
Lector univ.dr. Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU director proiect EUROPE DIRECT Bacău  40/16.06.2017 Facultatea de Litere  19.06.2017
Lector univ.dr. Petronela SAVIN director proiect BG_126 43/16/06/2017 Facultatea de Litere 19.06.2017
Ing. Niculina POPA secretar-şef  09/31.05.2017 Facultatea de Litere  15.06.2017
Prof.univ.dr. Mihai TALMACIU decan  20/13.06.2017 Facultatea de Științe  16.06.2017
Conf.univ.dr. Maria PRISECARU prodecan responsabil cu managementul calității - până la data 16.05.2016  57/19.06.2017 expirare termen Facultatea de Științe  22.06.2017
Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIȘAN prodecan rescponsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  16/09.06.2017 Facultatea de Științe  16.06.2017
Conf.univ.dr. Ferdinant PRICOPE prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății  21/13.06.2017 Facultatea de Științe  16.06.2017
Conf.univ.dr. Marcelina MOCANU director al Departamentului de matematică, informatică și științe ale educației  19/12.06.2017 Facultatea de Științe  16.06.2017
Ing. Gina-Dana UNGUREANU administrator-şef facultate   Facultatea de Științe  
Lector univ.dr. Camelia URECHE director al Departamentului de biologie, ecologie și protecția mediului - DBEPM  22/13.06.2017 Facultatea de Științe  16.06.2017
Ing. Ecaterina-Elena MĂRMUREANU  secretar-şef   36/16.06.2017 Facultatea de Științe   19.06.2017
Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU decan  47/19.06.2017 Facultatea de Științe Economice  20.06.2017
Conf.univ.dr. Laura-Cătălina TIMIRAŞ  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  55/19.06.2017 Facultatea de Științe Economice  22.06.2017
Lector univ.dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății  56/19.06.2017 Facultatea de Științe Economice  22.06.2017
Prof.univ.dr. Eugenia HARJA  director al Departamentului de marketing și management - DMM   39/16.06.2017 Facultatea de Științe Economice  19.06.2017
Prof.univ.dr. Mihai DEJU director al Departamentului de contabilitate, audit și analiză economico-financiară - DCAAEF   54/19.06.2017 Facultatea de Științe Economice  22.06.2017
Ec. Rodica CIOLAC  secretar-şef  34/15.06.2017 Facultatea de Științe Economice  16.06.2017
Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ decan  59/19.06.2017 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  22.06.2017
Prof.univ.dr. Silviu ŞALGĂU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății  62/27.06.2017 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  12.07.2017
Prof.univ.dr. Tatiana DOBRESCU prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  61/27.06.2017 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  12.07.2017
Conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECI prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Ing.ec. Lidia PIRICI  administrator-şef facultate  45/16.06.2017 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  19.06.2017
Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE director al Departamentului de kinetoterapie și terapie ocupațională - DKTO  67/05.07.2017 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  14.07.2017
Lector univ.dr. Constantin ȘUFARU director al Departamentului de educație fizică și performanță sportivă - DEFPS  64/05.07.2017 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  14.07.2017
Prof. Laura ROTARU  secretar-şef facultate  44/16.06.2017 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  19.06.2017
Lector univ.dr. Costică LUPU director  63/28.06.2017 expirare termen DPPD  12.07.2017
Ing. Gina BĂLEAN  secretar-şef  46/19.06.2017 expirare termen DPPD  20.06.2017
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU director  27/13.06.2017 Școala de Studii Doctorale  16.06.2017
Şef lucr.dr. Maria-Crina RADU  director  58/19.06.2017 Departamentul de management  22.06.2017
Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU director  30/15.06.2017 Departamentul de consiliere profesională  16.06.2017
Conf.univ.dr. Dorel URECHE vicepreședinte  23/13.06.2017 Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic  16.06.2017
Conf.univ.dr. Diana-Magdalena PRIHOANCĂ director   Departamentul pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă  
Ing. Camelia SIMION  şeful Serviciului social  51/19.06.2017 expirare termen Servicii  22.06.2017
Ing. Neculai SIMION  şeful Serviciului pază, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă  52/19.06.2017 expirare termen
Servicii  22.06.2017
Ec. Dan RUSEI şeful Biroului de achiziţii publice:  65/05.07.2017 Servicii  14.07.2017
Ing.ec. Carmen PĂTRAŞCU  şeful Serviciului resurse umane  48/19.06.2017 Servicii  21.06.2017
Ing. Maria COȘA Șeful Serviciului tehnic  41/16.06.2017 Servicii  19.06.2017
Ing. Maricel-Constantin OLĂTUC şeful Serviciului de informatizare şi comunicaţii digitale   Servicii  
Ing. Cecilia ANGHEL  şeful Serviciului Bibliotecă  49/19.06.2017 Servicii  21.06.2017
Prof.univ.dr.ing. Ion Cristea președintele Sindicatului  25/13.06.2017 Sindicatul salariaților  16.06.2017
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal