Declarații de avere 2016

 

 

NumeFuncțiaDeclarațiaCategorieData publicării
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY  rector  22/13.06.2016 Conducerea Universității  01.07.2016
Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU prorector cu strategii economice și de calitate  27/13.06.2016 Conducerea Universității  01.07.2016
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA prorector cu programe de învățământ și activități studențești  20/10.06.2016 Conducerea Universității  01.07.2016
Conf.univ.dr. Elena NECHITA prorector cu programe de cercetare și relații internaționale  53/17.06.2016 Conducerea Universității  01.07.2016
Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU prorector cu etica și imaginea Universității  21/13.06.2016 Conducerea Universității  01.07.2016
Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ prorector pentru programe de cercetare  71/21.10.2016 Conducerea Universității  01.11.2016
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEEF președintele Senatului universitar  7/06.06.2016 Conducerea Universității  01.07.2016
Prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian LAZĂR președintele Senatului universitar - până la data de 01.02.2016  19/10.06.2016 expirare termen Conducerea Universității  01.07.2016
Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ director general administrativ  44/15.06.2016 Conducerea Universității  01.07.2016
Ec. Nicoleta LAZĂR auditor public intern  35/15.06.2016 Conducerea Universității  01.07.2016
Ing. Mirela GHEORGHIAN administrator financiar de patrimoniu  34/15.06.2016 Conducerea Universității  01.07.2016
Ec. Cristina BORDIANU contabil-şef  64/26.07.2016 Conducerea Universității  29.09.2016
Ing. Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAEI secretar-şef universitate  2/23.05.2016 Conducerea Universității  01.07.2016
Lector univ.dr. Mihai-Adrian SAVA președinte al Comisiei cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului propriu de control intern și managerial  72/21.10.2016
Conducerea Universității  18.11.2016
Conf.univ.dr.ing. Veronica-Loredana GRECU  președinte al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC)  63/26.07.2016 Conducerea Universității  23.09.2016
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL decan  56/22.06.2016 Facultatea de Inginerie  01.07.2016
Conf.univ.dr. Irina-Loredana IFRIM prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și relații internaționale - până la data 16.05.2016  15/09.06.2016 Facultatea de Inginerie  01.07.2016
Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății  54/17.06.2016 Facultatea de Inginerie  01.07.2016
Șef lucrări dr. Roxana-Margareta GRIGORE prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești  36/15.06.2016 Facultatea de Inginerie  01.07.2016
Prof.univ.dr. Ileana-Denisa NISTOR prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  65/26.07.2016 Facultatea de inginerie  20.10.2016
Ing. Mihaela NEDEFF adminstrator-șef facultate  6/06.06.2016 Facultatea de Inginerie  01.07.2016
Prof.univ.dr.ing. Luminița BIBIRE director al Departamentului de inginerie mediului și inginerie mecanică (DIMIM)  58/22.06.2016 Facultatea de Inginerie  01.07.2016
Prof.univ.dr.ing. George CULEA director al Departamentului de energetică, mecatronică și știința calculatoarelor - DEMȘC  31/14.06.2016 Facultatea de Inginerie  01.07.2016
Conf.univ.dr.ing. Bogdan Alexandru CHIRIȚĂ  director al Departamentului de ingineria și managementul sistemelor industriale IMSI  32/14.06.2016 Facultatea de Inginerie  01.07.2016
Șef lucrări dr.ing. Andrei-Ionuț SIMION director al Departamentului de inginerie chimică și alimentară ICA  74/21.10.2016
Facultatea de Inginerie  14.12.2016
Conf.univ.dr.ec.ing. Cătălin DROB director al Departamentului de inginerie și management, mecatronică și fizică IMMF  49/16.06.2016 Facultatea de Inginerie  01.07.2016
Ing. Cornelia CRISTEA secretar-şef facultate  17/10.06.2016 expirare termen Facultatea de Inginerie  01.07.2016
Conf.univ.dr. Simina MASTACAN decan - până la 16.05.2016  23/13.06.2016 Facultatea de Litere  01.07.2016
Conf.univ.dr. Brândușa-Mariana AMĂLĂNCEI decan  10/07.06.2016 Facultatea de Litere  01.07.2016
Lector univ.dr. Elena CIOBANU prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale si internaționale  4/25.05.2016 Facultatea de Litere  01.07.2016
Lector univ.dr. Raluca GALIȚA  prodecan responsabil cu etica, managementul calitații și imaginea facultății  25/13.06.2016 Facultatea de Litere  01.07.2016
Lector univ.dr. Carmen-Nicoleta POPA prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești - până la 16.05.2016  73/21.10.2016 Facultatea de Litere  25.01.2017
Ec. Tatiana ILIESCU administrator-șef facultate  43/15.06.2016 Facultatea de Litere  01.07.2016
Lector univ.dr. Andreia-Irina SUCIU director al Departamentului de limbi și literaturi străine - DLLS - până în iunie 2016  16/09.06.2016 Facultatea de Litere  01.07.2016
Conf.univ.dr. Elena BONTA la ieșirea din funcție cu 18.09.2015 24/13.06.2016 Facultatea de Litere 01.07.2016

Lector univ.dr. Luminița DRUGĂ

director al Departamentului de limba și literatura română și științe ale comunicării DLLRSC  45/15.06.2016 Facultatea de Litere  01.07.2016
Ing. Niculina Popa secretar-şef  11/07.06.2016 Facultatea de Litere  01.07.2016
Prof.univ.dr. Mihai TALMACIU decan  14/08.06.2016 Facultatea de Științe  01.07.2016
Conf.univ.dr. Maria PRISECARU prodecan responsabil cu managementul calității - până la data 16.05.2016   Facultatea de Științe  
Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIȘAN prodecan rescponsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  5/01.06.2016 Facultatea de Științe  01.07.2016
Conf.univ.dr. Ferdinant PRICOPE prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății  62/26.07.2016 Facultatea de Științe  26.07.2016
Conf.univ.dr. Marcelina MOCANU director al Departamentului de matematică, informatică și științe ale educației 33/15.06.2016 Facultatea de Științe  01.07.2016
Ing. Gina-Dana UNGUREANU administrator-şef facultate  46/16.06.2016 Facultatea de Științe  01.07.2016
Lector univ.dr. Camelia URECHE director al Departamentului de biologie, ecologie și protecția mediului - DBEPM  12/08.06.2016
Facultatea de Științe  01.07.2016
Ing. Ecaterina-Elena MĂRMUREANU  secretar-şef   40/15.06.2016 Facultatea de Științe   01.07.2016
Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU decan  9/07.06.2016 Facultatea de Științe Economice  01.07.2016
Conf.univ.dr. Laura-Cătălina TIMIRAŞ  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  52/17.06.2016 Facultatea de Științe Economice  01.07.2016
Lector univ.dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății  70/21.10.2016 Facultatea de Științe Economice  31.10.2016
Lector univ.dr. Daniela-Cristina SOLOMON  prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești  69/21.10.2016 Facultatea de Științe Economice  26.10.2016
Prof.univ.dr. Eugenia HARJA  director al Departamentului de marketing și management - DMM   37/15.06.2016 Facultatea de Științe Economice  01.07.2016
Prof.univ.dr. Mihai DEJU director al Departamentului de contabilitate, audit și analiză economico-financiară - DCAAEF   57/22.06.2016 Facultatea de Științe Economice  01.07.2016
Ec. Rodica CIOLAC  secretar-şef  8/06.06.2016 Facultatea de Științe Economice  01.07.2016
Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ decan  47/16.06.2016 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  01.07.2016
Prof.univ.dr. Silviu ŞALGĂU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății 68/20.10.2016 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  26.10.2016
Prof.univ.dr. Tatiana DOBRESCU prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  55/21.06.2016 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  01.07.2016
Conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECI prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești  59/22.06.2016 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  01.07.2016
Ing.ec. Lidia PIRICI  administrator-şef facultate  50/16.06.2016 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  01.07.2016
Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE director al Departamentului de kinetoterapie și terapie ocupațională - DKTO  42/15.06.2016 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  01.07.2016
Lector univ.dr. Constantin ȘUFARU director al Departamentului de educație fizică și performanță sportivă - DEFPS  67/17.10.2016 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  20.10.2016
Prof. Laura ROTARU  secretar-şef facultate  48/16.06.2016 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  01.07.2016
Lector univ.dr. Costică LUPU director  66/26.07.2016 expirare termen DPPD  13.10.2016
Ing. Gina BĂLEAN  secretar-şef  3/24.05.2016 DPPD  01.07.2016
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU director  28/14.06.2016 Școala de Studii Doctorale  01.07.2016
Şef lucr.dr. Maria-Crina RADU  director  41/15.06.2016 Departamentul de management  01.07.2016
Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU director  39/15.06.2016 Departamentul de consiliere profesională  01.07.2016
Conf.univ.dr. Dorel URECHE vicepreședinte  13/08.06.2016
Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic  01.07.2016
Conf.univ.dr. Diana-Magdalena PRIHOANCĂ director  61/13.07.2016 Departamentul pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă  13.07.2016
Ing. Camelia SIMION  şeful Serviciului social 30/14.06.2016 expirare termen Servicii  01.07.2016
Ing. Neculai SIMION  şeful Serviciului pază, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă  29/14.06.2016 expirare termen Servicii  01.07.2016
Ec. Dan RUSEI şeful Biroului de achiziţii publice:  1/26.02.2016 Servicii  01.07.2016
Ing.ec. Carmen PĂTRAŞCU  şeful Serviciului resurse umane  26/13.06.2016 Servicii  01.07.2016
Ing. Maria COȘA Șeful Serviciului tehnic  38/15.06.2016 Servicii  01.07.2016
Ing. Maricel-Constantin OLĂTUC şeful Serviciului de informatizare şi comunicaţii digitale  60/06.07.2016 Servicii  06.07.2016
Ing. Cecilia ANGHEL  şeful Serviciului Bibliotecă  51/16.06.2016 Servicii  01.07.2016
Prof.univ.dr.ing. Ion Cristea președintele  18/10.06.2016 Sindicatul salariaților  01.07.2016
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal