Declarații de avere 2021

NumeFuncțiaDeclarațiaCategorieData publicării
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY  rector 19/27.05.2021 Conducerea Universității 25.06.2021
Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU prorector cu strategii economice și de calitate 13/24.05.2021 Conducerea Universității 25.06.2021
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL prorector cu programe de învățământ și activități studențești 7/14.05.2021 Conducerea Universității 25.06.2021
Prof.univ.dr. Elena NECHITA prorector cu programe de cercetare și relații internaționale 84/15.06.2021 Conducerea Universității  
Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU prorector cu etica și imaginea Universității 12/24.05.2021 Conducerea Universității 25.06.2021
Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ prorector   Conducerea Universității  
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEEF președintele Senatului universitar 47/14.06.2021 Conducerea Universității 26.06.2021
Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ director general administrativ   Conducerea Universității  
Ec. Nicoleta LAZĂR auditor public intern 21/03.06.2021 Conducerea Universității 25.06.2021
Ing. Mirela GHEORGHIAN administrator financiar de patrimoniu 20/03.06.2021 Conducerea Universității 25.06.2021
Ec. Cristina BORDIANU contabil-şef   Conducerea Universității  
Ing. Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAEI secretar-şef universitate 69/15.06.2021 Conducerea Universității  
Ileana BOTEZATU șef birou rectorat 65/14.06.2021 Conducerea Universității  
Conf.univ.dr.ing. Veronica-Loredana BALAN președinte al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) 54/14.06.2021 Conducerea Universității  
Conf.univ.dr. Roxana MIRONESCU președinte Societatea Antreprenorial Studențească 6/13.05.2021 Conducerea Universității 25.06.2021
Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ decan 23/04.06.2021 Facultatea de Inginerie 25.06.2021
Conf.univ.dr.ing. Bogdan Alexandru CHIRIȚĂ prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății 31/08.06.2021 Facultatea de Inginerie 26.06.2021
Șef lucrări dr. Roxana-Margareta GRIGORE prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești 77/15.06.2021 Facultatea de Inginerie  
Conf.univ.dr.ing. Narcis BÂRSAN prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale 22/03.06.2021 Facultatea de Inginerie 25.06.2021
Ing. Mihaela NEDEFF adminstrator-șef facultate 46/14.06.2021 Facultatea de Inginerie 26.06.2021
Conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin MOȘNEGUȚU director al Departamentului de inginerie mediului și inginerie mecanică (DIMIM) 2/07.05.2021 Facultatea de Inginerie 25.06.2021
Prof.univ.dr.ing. George CULEA director al Departamentului de energetică, mecatronică și știința calculatoarelor - DEMȘC 43/14.06.2021 Facultatea de Inginerie 26.06.2021
Șef lucrări dr.ing. Eugen HERGHELEGIU  director al Departamentului de ingineria și managementul sistemelor industriale IMSI 29/08.06.2021 Facultatea de Inginerie 26.06.2021
Șef lucrări dr.ing. Andrei-Ionuț SIMION director al Departamentului de inginerie chimică și alimentară ICA 80/15.06.2021 Facultatea de Inginerie  
Conf.univ.dr.ec.ing. Cătălin DROB director al Departamentului de inginerie și management și mecatronică IMM 63/14.06.2021 Facultatea de Inginerie  
Prof. Aurelia PAVEL secretar-şef facultate 41/14.06.2021 Facultatea de Inginerie 26.06.2021
Conf.univ.dr. Brândușa-Mariana AMĂLĂNCEI decan 5/13.05.2021 Facultatea de Litere 25.06.2021
Lector univ.dr. Mihaela CULEA prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale 67/15.06.2021 Facultatea de Litere  
Lector univ.dr. Raluca GALIȚA prodecan responsabil cu etica, managementul calitații și imaginea facultății 26/08.06.2021 Facultatea de Litere 26.06.2021
Ec. Tatiana ILIESCU administrator-șef facultate 70/15.06.2021 Facultatea de Litere  
Lector univ.dr. Andreia-Irina SUCIU director al Departamentului de limbi și literaturi străine - DLLS 66/15.06.2021 Facultatea de Litere  

Lector univ.dr. Luminița DRUGĂ

director al Departamentului de limba și literatura română și științe ale comunicării DLLRSC   Facultatea de Litere  
Lector univ.dr. Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU director proiect EUROPE DIRECT Bacău   Facultatea de Litere  
Lector univ.dr. Petronela SAVIN director proiect BG_126 95/18.06.2021 Facultatea de Litere  
Ing. Niculina POPA secretar-şef 33/10.06.2021 Facultatea de Litere 26.06.2021
Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIȘAN decan 3/07.05.2021 Facultatea de Științe 25.06.2021
Lector univ.dr. Elena Roxana ARDELEANU prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activități studențești 9/19.05.2021 Facultatea de Științe 25.06.2021
Lector univ.dr. Roxana-Elena VOICU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății 58/14.06.2021 Facultatea de Științe  
Conf.univ.dr. Marcelina MOCANU director al Departamentului de matematică, informatică și științe ale educației 40/14.06.2021 Facultatea de Științe 26.06.2021
Ing. Gina-Dana UNGUREANU administrator-şef facultate 59/14.06.2021 Facultatea de Științe  
Lector univ.dr. Camelia URECHE director al Departamentului de biologie, ecologie și protecția mediului - DBEPM 56/14.06.2021 Facultatea de Științe  
Ing. Ecaterina-Elena MĂRMUREANU secretar-şef  78/15.06.2021 Facultatea de Științe   
Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU decan 89/15.06.2021 Facultatea de Științe Economice  
Conf.univ.dr. Laura-Cătălina TIMIRAŞ  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale 18/27.05.2021 Facultatea de Științe Economice 25.06.2021
Lector univ.dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății 48/14.06.2021 Facultatea de Științe Economice 26.06.2021
Prof.univ.dr. Eugenia HARJA director al Departamentului de marketing și management - DMM  85/15.06.2021 Facultatea de Științe Economice  
Prof.univ.dr. Mihai DEJU director al Departamentului de contabilitate, audit și analiză economico-financiară - DCAAEF  85/15.06.2021 Facultatea de Științe Economice  
Ec. Rodica CIOLAC  secretar-şef 36/11.06.2021 Facultatea de Științe Economice 26.06.2021
Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE decan   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Lector univ.dr. Mihai-Adrian SAVA prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății 93/18.06.2021 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Prof.univ.dr. Tatiana DOBRESCU prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale 94/18.06.2021 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECI prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Ing.ec. Lidia PIRICI  administrator-şef facultate   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Conf.univ.dr. Gabriela RAVEICA director al Departamentului de kinetoterapie și terapie ocupațională - DKTO 64/14.06.2021 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Conf.univ.dr. Constantin ȘUFARU director al Departamentului de educație fizică și performanță sportivă - DEFPS 72/15.06.2021 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Prof. Laura ROTARU secretar-şef facultate   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Conf.univ.dr. Carmen-Violeta POPESCU director 25/07.06.2021 DPPD 25.06.2021
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU director 4/07.05.2021 Școala de Studii Doctorale  xxxx
Şef lucr.dr. Maria-Crina RADU  director 8/18.05.2021 Departamentul de management 25.06.2021
Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU director 79/15.06.2021 Departamentul de consiliere profesională  
Conf.univ.dr. Dorel URECHE vicepreședinte 57/14.06.2021 Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic  
Conf.univ.dr. Diana-Magdalena PRIHOANCĂ director 74/15.06.2021 Departamentul pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă  
Conf.univ.dr. Liliana MÂȚĂ director proiect TE 129/2018 10/19.05.2021 PN-3 III - P1 - 101 - TE -2016 - 0773 25.06.2021
Ing. Mirela-Carmen DUMITRAȘ şef Serviciu social 53/14.06.2021 Servicii  
Ing. Ionuț UNGUREANU şef interimar Serviciu pază, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă 60/14.06.2021 Servicii  
Ec. Dan-Andrei RUSEI şeful Biroului de achiziţii publice:   Servicii  
Ing.ec. Carmen PĂTRAŞCU şeful Serviciului resurse umane 52/14.06.2021 Servicii  
Ing. Paul HÂRȚESCU șef birou salarizare 50/14.06.2021 Servicii 26.06.2021
Ec. Mihaela MUSTEA șef interimar birou contabilitate - bugete și venituri proprii 82/15.06.2021 Servicii  
Ec. Cristina-Cerasela DOSPINESCU șef interimar birou contabilitate, cercetare și proiecte din fonduri speciale   Servicii  
Ing. Maria COȘA Șeful Serviciului tehnic 49/14.06.2021 Servicii 26.06.2021
Ing. Maricel-Constantin OLĂTUC şeful Serviciului de informatizare şi comunicaţii digitale   Servicii  
Ing. Cecilia ANGHEL  şeful Serviciului Bibliotecă 30/08.06.2021 Servicii 26.06.2021
Prof.univ.dr.ing. Ion Cristea președintele Sindicatului x Sindicatul salariaților  
Prof.univ.dr. Cătălina ABABEI coordonator  Erasmus, la ieșirea din funcție 2021 42/14.06.2021 ERASMUS 26.06.2021
Șef lucrări dr.ing. Dragoș-Alexandru ANDRIOAIA  tehnician proiect  x IN2RURAL  
Asist.univ.dr. Ioana BOGHIAN cercetător/ specialist/ responsabil 68/15.06.2021 ECULTFOOD/ DIDESU/ GAME-IT  
Conf.univ.dr. Daniel BOTEZ coordonator   x ERASMUS  
Șef lucrări dr.ing. Vlad-Andrei CIUBOTARIU cercetător  x PN III-TFI PMAIAA  
Lector univ.dr. Iulian-Marius FURDU expert IT 62/14.06.2021 FDI  
Asist.univ.dr.ing. Ana-Maria GEORGESCU tutore 27/08.06.2021 ROSE ING-UP 26.06.2021
Prof.univ.dr.ing. Adrian-Stelian GHENADI cercetător  x PN III-TFI PMAIAA  
Asist.univ.dr.ing.Cristina-Gabriela GRIGORAȘ asistent manager 91/15.06.2021 POCU  
Șef lucrări univ.dr.ing. Luminița GROSU tutore 17/27.05.2021 ROSE ING-UP 25.06.2021
Asist.univ.dr.ing. Gabriela MUNTIANU  tutore 34/10.06.2021 ROSE ING-UP 26.06.2021
Șef lucrări dr.ing. Florin-Marian NEDEFF tutore/membru  x ROSE ING-UP EUROPE DIRECT  
Conf.univ.dr. Bogdan-Vasile NICHIFOR membru 75/15.06.2021 ROSE  
Șef lucrări dr.ing. Ionel OLARU cercetător 24/04.06.2021 PN III-TFI PMAIAA 25.06.2021
Șef lucrări dr.ing. Oana-Irina PATRICIU tutore/coordonator practică 35/10.06.2021 ROSE ING-UP POCU 26.06.2021
Șef lucrări dr.ing. Petru-Gabriel PUIU cercetător/tehnician  x  IN2RURAL  
Șef lucrări dr.ing. Ana-Maria ROȘU asistent proiect  x ROSE  
Conf.univ.dr.ing. RUSU Lăcrămioara manager proiect  x POCU  
Lector univ.dr. Ionuț-Viorel STOICA specialist  x DIDESU  
Șef lucrări dr.ing. Nicolae-Cătălin TÂMPU tutore/cercetător 32/09.06.2021 ROSE ING-UP PN III-TFI PMAIAA 26.06.2021
Lector univ.dr. Cosmin-Ion TOMOZEI expert IT/cercetător 61/14.06.2021 FDI / PN III-TE-2016-0073  
Prof.univ.dr.ing. Liliana TOPLICEANU  manager proiect  x IN2RURAL  
Șef șucrări dr.ing. Sorin-Gabriel VERNICA tutore 16/27.05.2021 ROSE ING-UP 25.06.2021 
psih. Gabriel MAREȘ expert consiliere  x FDI  
psih. Doina PASCAL expert consiliere 1/16.04.2021 FDI 25.06.2021
psih. Daniela ANTON expert consiliere  x FDI  
dr.ing. Carmen-Coca BALABAN secretar 90/15.06.2021 FDI  
ec. Marinela BOTEZATU responsabil resurse umane 92/16.06.2021 POCU  
ec. Niculina DIACONU responsabil financiar 45/14.06.2021 ROSE ING-UP 26.06.2021
Silvia LEONTE responsabil ERASMUS   ERASMUS  
ec. Carmen-Elena OLARU secretar  x POCU  
Ing. dr. Alina-Mihaela MOROI secretar Școala de Studii Doctorale 11/21.05.2021 FDI 25.06.2021
Ioana OLARIU    x FDI  
Ing. dr. Daniela FLORESCU   15/25.05.2021 FDI  
Lector univ.dr. Oana-Ancuța STÂNGACIU   88/15.06.2021 FDI 25.06.2021
Izabeta-Maria SAVIN   55/14.06.2021 FDI  
Iulia-Andreea BUCUR   39/11.06.2021 PROIECT 26.06.2021
Ana-Maria FERENȚ    x PROIECT  
Daniela-Cristina SOLOMON   81/15.06.2021 PROIECT  
Luminița-Iulia ZAIȚ   76/15.06.2021 PROIECT  
Dumitra RĂDUCANU    x Proiect Rose - RITM  
Mihaela ENACHI   73/15.06.2021 PROIECT  
Otilia LUNGU   44/14.06.2021 PROIECT 26.06.2021
Cosmin-Constantin GRIGORAȘ    x PROIECT  
Elena-Mirela SUCEVEANU    x PROIECT  
Diana-Elena MAFTEI    x PROIECT  
Mihaela HRIBAN   28/08.06.2021 PROIECT 26.06.2021
Conf.univ.dr. Maria PRISECARU    x PROIECT  
Conf.univ.dr. Valer NIMINEȚ TUTORE 38/11.06.2021 PROIECT ROSE 30.06.2021
Conf.univ.dr. Liviana-Andreea NIMINEȚ TUTORE 37/11.06.2021 PROIECT ROSE 26.06.2021
Prof.univ.dr. Vasile POSTOLICĂ    x PROIECT  
Conf.univ.dr. Manuela GÎRȚU   71/15.06.2021 PROIECT  
Conf.univ.dr. Aristița ROTILĂ   83/15.06.2021 PROIECT  
Vasilica-Alisa ARUȘ TUTORE 51/14.06.2021 PROIECT ROSE  
Roxana-Iuliana POPESCU responsabil ERASMUS   ERASMUS  
Ana-Maria ANDREI  Bibliotecar 14/25.05.2021 secretar proiect POCU 26.06.2021
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal