Declaraţii de avere 2020

NumeFuncțiaDeclarațiaCategorieData publicării
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY  rector   Conducerea Universității  
Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU prorector cu strategii economice și de calitate   Conducerea Universității  
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA prorector cu programe de învățământ și activități studențești   la ieșirea din funcție  
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL prorector cu programe de învățământ și activități studențești   Conducerea Universității  
Prof.univ.dr. Elena NECHITA prorector cu programe de cercetare și relații internaționale   Conducerea Universității  
Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU prorector cu etica și imaginea Universității   Conducerea Universității  
Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ prorector pentru programe de cercetare   la ieșirea din funcție  
         
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEEF președintele Senatului universitar   Conducerea Universității  
Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ director general administrativ   Conducerea Universității  
Ec. Nicoleta LAZĂR auditor public intern   Conducerea Universității  
Ing. Mirela GHEORGHIAN administrator financiar de patrimoniu   Conducerea Universității  
Ec. Cristina BORDIANU contabil-şef   Conducerea Universității  
Ing. Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAEI secretar-şef universitate   Conducerea Universității  
Ileana BOTEZATU șef birou rectorat   Conducerea Universității  
Lector univ.dr. Mihai-Adrian SAVA președinte al Comisiei cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului propriu de control intern și managerial   Conducerea Universității  
Conf.univ.dr.ing. Veronica-Loredana BALAN  președinte al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC)   Conducerea Universității  
Conf.univ.dr. Roxana MIRONESCU președinte Societatea Antreprenorial Studențească   Conducerea Universității  
Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ decan   Facultatea de Inginerie  
  prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății   Facultatea de Inginerie  
Șef lucrări dr. Roxana-Margareta GRIGORE prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești   Facultatea de Inginerie  
Prof.univ.dr. Ileana-Denisa NISTOR prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale   Facultatea de inginerie  
Ing. Mihaela NEDEFF adminstrator-șef facultate   Facultatea de Inginerie  
Conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin MOȘNEGUȚU director al Departamentului de inginerie mediului și inginerie mecanică (DIMIM)   Facultatea de Inginerie  
Prof.univ.dr.ing. George CULEA director al Departamentului de energetică, mecatronică și știința calculatoarelor - DEMȘC   Facultatea de Inginerie  
Conf.univ.dr.ing. Bogdan Alexandru CHIRIȚĂ  director al Departamentului de ingineria și managementul sistemelor industriale IMSI   Facultatea de Inginerie  
Șef lucrări dr.ing. Andrei-Ionuț SIMION director al Departamentului de inginerie chimică și alimentară ICA   Facultatea de Inginerie  
Conf.univ.dr.ec.ing. Cătălin DROB director al Departamentului de inginerie și management, mecatronică și fizică IMMF   Facultatea de Inginerie  
Prof. Aurelia PAVEL secretar-şef facultate   Facultatea de Inginerie  
Conf.univ.dr. Brândușa-Mariana AMĂLĂNCEI decan   Facultatea de Litere  
Lector univ.dr. Elena CIOBANU  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale si internaționale   Facultatea de Litere  
Lector univ.dr. Raluca GALIȚA  prodecan responsabil cu etica, managementul calitații și imaginea facultății   Facultatea de Litere  
Ec. Tatiana ILIESCU administrator-șef facultate   Facultatea de Litere  
Lector univ.dr. Andreia-Irina SUCIU director al Departamentului de limbi și literaturi străine - DLLS   Facultatea de Litere  

Lector univ.dr. Luminița DRUGĂ

director al Departamentului de limba și literatura română și științe ale comunicării DLLRSC   Facultatea de Litere  
Lector univ.dr. Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU director proiect EUROPE DIRECT Bacău   Facultatea de Litere  
Lector univ.dr. Petronela SAVIN director proiect BG_126   Facultatea de Litere  
Ing. Niculina POPA secretar-şef   Facultatea de Litere  
Prof.univ.dr. Mihai TALMACIU decan   Facultatea de Științe  
Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIȘAN prodecan rescponsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale - Ieșire din funcție începând cu data de 31.09.2018   Facultatea de Științe  
Conf.univ.dr. Ferdinant PRICOPE prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății   Facultatea de Științe  
Conf.univ.dr. Marcelina MOCANU director al Departamentului de matematică, informatică și științe ale educației   Facultatea de Științe  
Ing. Gina-Dana UNGUREANU administrator-şef facultate   Facultatea de Științe  
Lector univ.dr. Camelia URECHE director al Departamentului de biologie, ecologie și protecția mediului - DBEPM   Facultatea de Științe  
Ing. Ecaterina-Elena MĂRMUREANU  secretar-şef    Facultatea de Științe   
Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU decan   Facultatea de Științe Economice  
Conf.univ.dr. Laura-Cătălina TIMIRAŞ  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale   Facultatea de Științe Economice  
Lector univ.dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății   Facultatea de Științe Economice  
Prof.univ.dr. Eugenia HARJA  director al Departamentului de marketing și management - DMM    Facultatea de Științe Economice  
Prof.univ.dr. Mihai DEJU director al Departamentului de contabilitate, audit și analiză economico-financiară - DCAAEF    Facultatea de Științe Economice  
Ec. Rodica CIOLAC  secretar-şef   Facultatea de Științe Economice  
Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ decan   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Prof.univ.dr. Silviu ŞALGĂU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Prof.univ.dr. Tatiana DOBRESCU prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECI prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Ing.ec. Lidia PIRICI  administrator-şef facultate   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE director al Departamentului de kinetoterapie și terapie ocupațională - DKTO   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Conf.univ.dr. Constantin ȘUFARU director al Departamentului de educație fizică și performanță sportivă - DEFPS   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Prof. Laura ROTARU  secretar-şef facultate   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Conf.univ.dr. Carmen-Violeta POPESCU director   DPPD  
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU director   Școala de Studii Doctorale  
Şef lucr.dr. Maria-Crina RADU  director   Departamentul de management  
Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU director   Departamentul de consiliere profesională  
Conf.univ.dr. Dorel URECHE vicepreședinte   Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic  
Conf.univ.dr. Diana-Magdalena PRIHOANCĂ director   Departamentul pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă  
Conf.univ.dr. Liliana MÂȚĂ director proiect TE 129/2018   PN-3 III - P1 - 101 - TE -2016 - 0773  
Ing. Mirela-Carmen DUMITRAȘ  şef Serviciu social   Servicii  
Ing. Neculai SIMION  şef Serviciu pază, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă - ieșire din funcție la 01.08.2019   Servicii  
Ing. Ionuț UNGUREANU şef interimar Serviciu pază, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă   Servicii  
Ec. Dan-Andrei RUSEI şeful Biroului de achiziţii publice:   Servicii  
Ing.ec. Carmen PĂTRAŞCU  şeful Serviciului resurse umane   Servicii  
Ing. Paul HÂRȚESCU șef birou salarizare   Servicii  
Ec. Mihaela MUSTEA șef interimar birou contabilitate - bugete și venituri proprii   Servicii  
Ec. Cristina-Cerasela DOSPINESCU șef interimar birou contabilitate, cercetare și proiecte din fonduri speciale   Servicii  
Ing. Maria COȘA Șeful Serviciului tehnic   Servicii  
Ing. Maricel-Constantin OLĂTUC şeful Serviciului de informatizare şi comunicaţii digitale   Servicii  
Ing. Cecilia ANGHEL  şeful Serviciului Bibliotecă   Servicii  
Prof.univ.dr.ing. Ion Cristea președintele Sindicatului   Sindicatul salariaților  
Prof.univ.dr. Cătălina ABABEI  coordonator     ERASMUS  
Șef lucrări dr.ing. Dragoș-Alexandru ANDRIOAIA  tehnician proiect    IN2RURAL  
Lector univ.dr. Raluca BĂLĂIȚĂ membru     ERASMUS  
Conf.univ.dr.ing. Narcis BÂRSAN tutore   ROSE ING-UP  
Asist.univ.dr. Ioana BOGHIAN cercetător/ specialist/ responsabil   ECULTFOOD/ DIDESU/ GAME-IT  
Conf.univ.dr. Daniel BOTEZ coordonator     ERASMUS  
Șef lucrări dr.ing. Vlad-Andrei CIUBOTARIU cercetător   PN III-TFI PMAIAA  
Lector univ.dr. Mihaela CULEA membru    ERASMUS  
Lector univ.dr. Iulian-Marius FURDU expert IT   FDI  
Asist.univ.dr.ing. Ana-Maria GEORGESCU tutore   ROSE ING-UP  
Prof.univ.dr.ing. Adrian-Stelian GHENADI cercetător    PN III-TFI PMAIAA  
Asist.univ.dr.ing.Cristina-Gabriela GRIGORAȘ asistent manager   POCU  
Șef lucrări univ.dr.ing. Luminița GROSU tutore   ROSE ING-UP  
Șef lucrări dr.ing. Eugen HERGHELEGIU tutore/cercetător   ROSE ING-UP PN III-TFI PMAIAA  
Asist.univ.dr.ing. Gabriela MUNTIANU  tutore   ROSE ING-UP  
Șef lucrări dr.ing. Florin-Marian NEDEFF tutore/membru   ROSE ING-UP EUROPE DIRECT  
Conf.univ.dr. Bogdan-Vasile NICHIFOR membru   ERASMUS  
Șef lucrări dr.ing. Ionel OLARU cercetător   PN III-TFI PMAIAA  
Șef lucrări dr.ing. Oana-Irina PATRICIU tutore/coordonator practică   ROSE ING-UP POCU  
Șef lucrări dr.ing. Petru-Gabriel PUIU cercetător/tehnician    IN2RURAL  
Conf.univ.dr. Marinela RAȚĂ membru   ERASMUS  
Șef lucrări dr.ing. Ana-Maria ROȘU asistent proiect   ROSE  
Conf.univ.dr.ing. RUSU Lăcrămioara manager proiect   POCU  
Lector univ.dr. Ionuț-Viorel STOICA specialist   DIDESU  
Șef lucrări dr.ing. Nicolae-Cătălin TÂMPU tutore/cercetător   ROSE ING-UP PN III-TFI PMAIAA  
Asist.univ.dr.ing. Raluca-Ioana TÂMPU tutore   ROSE ING-UP  
Lector univ.dr. Cosmin-Ion TOMOZEI expert IT/cercetător   FDI / PN III-TE-2016-0073  
Prof.univ.dr.ing. Liliana TOPLICEANU  manager proiect   IN2RURAL  
Șef șucrări dr.ing. Sorin-Gabriel VERNICA tutore   ROSE ING-UP  
psih. Gabriel MAREȘ expert consiliere   FDI  
psih. Doina PASCAL expert consiliere   FDI  
psih. Daniela ANTON expert consiliere   FDI  
ing. Carmen-Coca BALABAN secretar   FDI  
ec. Marinela BOTEZATU responsabil resurse umane   POCU  
ec. Niculina DIACONU responsabil financiar   ROSE ING-UP  
Silvia LEONTE responsabil ERASMUS   ERASMUS  
ec. Carmen-Elena OLARU secretar   POCU  
Roxana-Iuliana POPESCU responsabil ERASMUS   ERASMUS  
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal