Declarații de avere 2021

NumeFuncțiaDeclarațiaCategorieData publicării
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY rector 19/27.05.2021 Conducerea Universității 25.06.2021
Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU prorector cu strategii economice și de calitate 13/24.05.2021 Conducerea Universității 25.06.2021
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL prorector cu programe de învățământ și activități studențești 7/14.05.2021 Conducerea Universității 25.06.2021
Prof.univ.dr. Elena NECHITA prorector cu programe de cercetare și relații internaționale 84/15.06.2021 Conducerea Universității 30.08.2021
Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU prorector cu etica și imaginea Universității 12/24.05.2021 Conducerea Universității 25.06.2021
Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ prorector 124/06.07.2021 Conducerea Universității 30.08.2021
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEEF președintele Senatului universitar 47/14.06.2021 Conducerea Universității 26.06.2021
Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ director general administrativ 103/30.06.2021 Conducerea Universității 30.08.2021
Ec. Nicoleta LAZĂR auditor public intern 21/03.06.2021 Conducerea Universității 25.06.2021
Ing. Mirela GHEORGHIAN administrator financiar de patrimoniu 20/03.06.2021 Conducerea Universității 25.06.2021
Ec. Cristina BORDIANU contabil-şef 96/28.06.2021 Conducerea Universității 30.08.2021
Ing. Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAEI secretar-şef universitate 69/15.06.2021 Conducerea Universității 26.06.2021
Ileana BOTEZATU șef birou rectorat 65/14.06.2021 Conducerea Universității 26.06.2021
Conf.univ.dr.ing. Veronica-Loredana BALAN președinte al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) 54/14.06.2021 Conducerea Universității 26.06.2021
Conf.univ.dr. Roxana MIRONESCU președinte Societatea Antreprenorial Studențească 6/13.05.2021 Conducerea Universității 25.06.2021
Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ decan 23/04.06.2021 Facultatea de Inginerie 25.06.2021
Conf.univ.dr.ing. Bogdan Alexandru CHIRIȚĂ prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății 31/08.06.2021 Facultatea de Inginerie 26.06.2021
Șef lucrări dr. Roxana-Margareta GRIGORE prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești 77/15.06.2021 Facultatea de Inginerie 25.06.2021
Conf.univ.dr.ing. Narcis BÂRSAN prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale 22/03.06.2021 Facultatea de Inginerie 25.06.2021
Ing. Mihaela NEDEFF adminstrator-șef facultate 46/14.06.2021 Facultatea de Inginerie 26.06.2021
Conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin MOȘNEGUȚU director al Departamentului de inginerie mediului și inginerie mecanică (DIMIM) 2/07.05.2021 Facultatea de Inginerie 25.06.2021
Prof.univ.dr.ing. George CULEA director al Departamentului de energetică, mecatronică și știința calculatoarelor - DEMȘC 43/14.06.2021 Facultatea de Inginerie 26.06.2021
Șef lucrări dr.ing. Eugen HERGHELEGIU  director al Departamentului de ingineria și managementul sistemelor industriale IMSI 29/08.06.2021 Facultatea de Inginerie 26.06.2021
Șef lucrări dr.ing. Andrei-Ionuț SIMION director al Departamentului de inginerie chimică și alimentară ICA 80/15.06.2021 Facultatea de Inginerie 26.06.2021
Conf.univ.dr.ec.ing. Cătălin DROB director al Departamentului de inginerie și management și mecatronică IMM 63/14.06.2021 Facultatea de Inginerie 26.06.2021
Prof. Aurelia PAVEL secretar-şef facultate 41/14.06.2021 Facultatea de Inginerie 26.06.2021
Conf.univ.dr. Brândușa-Mariana AMĂLĂNCEI decan 5/13.05.2021 Facultatea de Litere 25.06.2021
Lector univ.dr. Mihaela CULEA prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale 67/15.06.2021 Facultatea de Litere 26.06.2021
Lector univ.dr. Raluca GALIȚA prodecan responsabil cu etica, managementul calitații și imaginea facultății 26/08.06.2021 Facultatea de Litere 26.06.2021
Ec. Tatiana ILIESCU administrator-șef facultate 70/15.06.2021 Facultatea de Litere 26.06.2021
Lector univ.dr. Andreia-Irina SUCIU director al Departamentului de limbi și literaturi străine - DLLS 66/15.06.2021 Facultatea de Litere 26.06.2021

Lector univ.dr. Luminița DRUGĂ

director al Departamentului de limba și literatura română și științe ale comunicării DLLRSC 104/30.06.2021 Facultatea de Litere 30.08.2021
Lector univ.dr. Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU director proiect EUROPE DIRECT Bacău 100/29.06.2021 Facultatea de Litere 30.08.2021
Lector univ.dr. Petronela SAVIN director proiect BG_126 95/18.06.2021 Facultatea de Litere 30.08.2021
Ing. Niculina POPA secretar-şef 33/10.06.2021 Facultatea de Litere 26.06.2021
Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIȘAN decan 3/07.05.2021 Facultatea de Științe 25.06.2021
Lector univ.dr. Elena Roxana ARDELEANU prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activități studențești 9/19.05.2021 Facultatea de Științe 25.06.2021
Lector univ.dr. Roxana-Elena VOICU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății 58/14.06.2021 Facultatea de Științe 26.06.2021
Conf.univ.dr. Marcelina MOCANU director al Departamentului de matematică, informatică și științe ale educației 40/14.06.2021 Facultatea de Științe 26.06.2021
Ing. Gina-Dana UNGUREANU administrator-şef facultate 59/14.06.2021 Facultatea de Științe 26.06.2021
Lector univ.dr. Camelia URECHE director al Departamentului de biologie, ecologie și protecția mediului - DBEPM 56/14.06.2021 Facultatea de Științe 26.06.2021
Ing. Ecaterina-Elena MĂRMUREANU secretar-şef  78/15.06.2021 Facultatea de Științe  26.06.2021
Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU decan 89/15.06.2021 Facultatea de Științe Economice 26.06.2021
Conf.univ.dr. Laura-Cătălina TIMIRAŞ  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale 18/27.05.2021 Facultatea de Științe Economice 25.06.2021
Lector univ.dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății 48/14.06.2021 Facultatea de Științe Economice 26.06.2021
Prof.univ.dr. Eugenia HARJA director al Departamentului de marketing și management - DMM  85/15.06.2021 Facultatea de Științe Economice 26.06.2021
Prof.univ.dr. Mihai DEJU director al Departamentului de contabilitate, audit și analiză economico-financiară - DCAAEF  85/15.06.2021 Facultatea de Științe Economice 26.06.2021
Ec. Rodica CIOLAC  secretar-şef 36/11.06.2021 Facultatea de Științe Economice 26.06.2021
Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE decan 137/12.07.2021 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 30.08.2021
Lector univ.dr. Mihai-Adrian SAVA prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății 93/18.06.2021 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 26.06.2021
Prof.univ.dr. Tatiana DOBRESCU prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale 94/18.06.2021 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 26.06.2021
Conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECI prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești  - Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  -
Ing.ec. Lidia PIRICI  administrator-şef facultate 99/28.06.2021 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 30.08.2021
Conf.univ.dr. Gabriela RAVEICA director al Departamentului de kinetoterapie și terapie ocupațională - DKTO 64/14.06.2021 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 26.06.2021
Conf.univ.dr. Constantin ȘUFARU director al Departamentului de educație fizică și performanță sportivă - DEFPS 72/15.06.2021 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 26.06.2021
Prof. Laura ROTARU secretar-şef facultate 116/06.07.2021 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 30.08.2021
Conf.univ.dr. Carmen-Violeta POPESCU director 25/07.06.2021 DPPD 25.06.2021
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU director 4/07.05.2021 Școala de Studii Doctorale 18.09.2021
Şef lucr.dr. Maria-Crina RADU director 8/18.05.2021 Departamentul de management 25.06.2021
Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU director 79/15.06.2021 Departamentul de consiliere profesională 26.06.2021
Conf.univ.dr. Dorel URECHE vicepreședinte 57/14.06.2021 Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic 26.06.2021
Conf.univ.dr. Diana-Magdalena PRIHOANCĂ director 74/15.06.2021 Departamentul pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă 26.06.2021
Conf.univ.dr. Liliana MÂȚĂ director proiect TE 129/2018 10/19.05.2021 PN-3 III - P1 - 101 - TE -2016 - 0773 25.06.2021
Ing. Mirela-Carmen DUMITRAȘ şef Serviciu social 53/14.06.2021 Servicii 26.06.2021
Ing. Ionuț UNGUREANU şef interimar Serviciu pază, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă 60/14.06.2021 Servicii 26.06.2021
Ec. Dan-Andrei RUSEI şeful Biroului de achiziţii publice: 98/28.06.2021 Servicii 30.08.2021
Ing.ec. Carmen PĂTRAŞCU şeful Serviciului resurse umane 52/14.06.2021 Servicii 26.06.2021
Ing. Paul HÂRȚESCU șef birou salarizare 50/14.06.2021 Servicii 26.06.2021
Ec. Mihaela MUSTEA șef interimar birou contabilitate - bugete și venituri proprii 82/15.06.2021 Servicii 26.06.2021
Ec. Cristina-Cerasela DOSPINESCU șef birou contabilitate, cercetare și proiecte din fonduri speciale 97/28.06.2021 Servicii 30.08.2021
Ing. Maria COȘA Șeful Serviciului tehnic 49/14.06.2021 Servicii 26.06.2021
Ing. Maricel-Constantin OLĂTUC şeful Serviciului de informatizare şi comunicaţii digitale 126/06.07.2021 Servicii 30.08.2021
Ing. Cecilia ANGHEL  şeful Serviciului Bibliotecă 30/08.06.2021 Servicii 26.06.2021
Prof.univ.dr. Cătălina ABABEI coordonator  Erasmus, la ieșirea din funcție 2021 42/14.06.2021 ERASMUS 26.06.2021
Asist.univ.dr. Ioana BOGHIAN cercetător/ specialist/ responsabil 68/15.06.2021 ECULTFOOD/ DIDESU/ GAME-IT 26.06.2021
Conf.univ.dr. Daniel BOTEZ coordonator  149/20.07.2021 ERASMUS 30.08.2021
Șef lucrări dr.ing. Vlad-Andrei CIUBOTARIU cercetător 111/05.07.2021 PN III-TFI PMAIAA 30.08.2021
Lector univ.dr. Iulian-Marius FURDU expert IT 62/14.06.2021 FDI 26.06.2021 
Asist.univ.dr.ing. Ana-Maria GEORGESCU tutore 27/08.06.2021 ROSE ING-UP 26.06.2021
Prof.univ.dr.ing. Adrian-Stelian GHENADI cercetător 131/07.07.2021 PN III-TFI PMAIAA 30.08.2021
Asist.univ.dr.ing.Cristina-Gabriela GRIGORAȘ asistent manager 91/15.06.2021 POCU 26.06.2021
Șef lucrări univ.dr.ing. Luminița GROSU tutore 17/27.05.2021 ROSE ING-UP 25.06.2021
Asist.univ.dr.ing. Gabriela MUNTIANU  tutore 34/10.06.2021 ROSE ING-UP 26.06.2021
Șef lucrări dr.ing. Florin-Marian NEDEFF tutore/membru 139/12.07.2021 ROSE ING-UP EUROPE DIRECT 30.08.2021
Conf.univ.dr. Bogdan-Vasile NICHIFOR membru 75/15.06.2021 ROSE 26.06.2021
Șef lucrări dr.ing. Ionel OLARU cercetător 24/04.06.2021 PN III-TFI PMAIAA 25.06.2021
Șef lucrări dr.ing. Oana-Irina PATRICIU tutore/coordonator practică 35/10.06.2021 ROSE ING-UP POCU 26.06.2021
Șef lucrări dr.ing. Petru-Gabriel PUIU cercetător/tehnician  -  IN2RURAL  -
Șef lucrări dr.ing. Ana-Maria ROȘU asistent proiect 134/08.07.2021 ROSE 30.08.2021
Conf.univ.dr.ing. RUSU Lăcrămioara manager proiect 148/20.07.2021 POCU 30.08.2021
Șef lucrări dr.ing. Nicolae-Cătălin TÂMPU tutore/cercetător 32/09.06.2021 ROSE ING-UP PN III-TFI PMAIAA 26.06.2021
Lector univ.dr. Cosmin-Ion TOMOZEI expert IT/cercetător 61/14.06.2021 FDI / PN III-TE-2016-0073 26.06.2021
Prof.univ.dr.ing. Liliana TOPLICEANU manager proiect 110/05.07.2021 IN2RURAL 30.08.2021
Șef șucrări dr.ing. Sorin-Gabriel VERNICA tutore 16/27.05.2021 ROSE ING-UP 25.06.2021 
psih. Gabriel MAREȘ expert consiliere 146/16.07.2021 FDI 30.08.2021
psih. Doina PASCAL expert consiliere 1/16.04.2021 FDI 25.06.2021
psih. Daniela ANTON expert consiliere 112/05.07.2021 FDI 30.08.2021
dr.ing. Carmen-Coca BALABAN secretar 90/15.06.2021 FDI 26.06.2021
ec. Marinela BOTEZATU responsabil resurse umane 92/16.06.2021 POCU 26.06.2021
ec. Niculina DIACONU responsabil financiar 45/14.06.2021 ROSE ING-UP 26.06.2021
Silvia LEONTE responsabil ERASMUS 101/29.06.2021 ERASMUS 30.08.2021
ec. Carmen-Elena OLARU secretar 109/05.07.2021 POCU 30.08.2021
Ing. dr. Alina-Mihaela MOROI secretar Școala de Studii Doctorale 11/21.05.2021 FDI 25.06.2021
Ioana OLARIU   125/06.07.2021 FDI 30.08.2021
Ing. dr. Daniela FLORESCU   15/25.05.2021 FDI 25.06.2021
Lector univ.dr. Oana-Ancuța STÂNGACIU   88/15.06.2021 FDI 26.06.2021
Izabeta-Maria SAVIN   55/14.06.2021 FDI 30.08.2021
Iulia-Andreea BUCUR   39/11.06.2021 PROIECT 26.06.2021
Ana-Maria FERENȚ   106/05.07.2021 PROIECT 30.08.2021
Daniela-Cristina SOLOMON   81/15.06.2021 PROIECT 26.06.2021
Luminița-Iulia ZAIȚ   76/15.06.2021 PROIECT 26.06.2021
Dumitra RĂDUCANU   114/05.07.2021 Proiect Rose - RITM 30.08.2021
Mihaela ENACHI   73/15.06.2021 PROIECT 26.06.2021
Otilia LUNGU   44/14.06.2021 PROIECT 26.06.2021
Cosmin-Constantin GRIGORAȘ   107/05.07.2021 PROIECT 30.08.2021
Elena-Mirela SUCEVEANU   113/05.07.2021 PROIECT 30.08.2021
Diana-Elena MAFTEI   140/13.07.2021 PROIECT 30.08.2021
Mihaela HRIBAN   28/08.06.2021 PROIECT 26.06.2021
Conf.univ.dr. Valer NIMINEȚ TUTORE 38/11.06.2021 PROIECT ROSE 30.06.2021
Conf.univ.dr. Liviana-Andreea NIMINEȚ TUTORE 37/11.06.2021 PROIECT ROSE 26.06.2021
Conf.univ.dr. Manuela GÎRȚU   71/15.06.2021 PROIECT 30.08.2021
Conf.univ.dr. Aristița ROTILĂ   83/15.06.2021 PROIECT 30.08.2021
Vasilica-Alisa ARUȘ TUTORE 51/14.06.2021 PROIECT ROSE 30.08.2021
Roxana-Iuliana POPESCU responsabil ERASMUS 102/29.06.2021 ERASMUS 30.08.2021
Irina-Claudia ALEXA tutorre proiect Rose RITM 105/05.07.2021   30.08.2021
Gabriel-Stănică LUPU   108/05.07.2021   30.08.2021
Prof.univ.dr.ing. Dan ROTAR   115/06.07.2021   30.08.2021
Alexandra-Gabriela MILON   117/06.07.2021 Proiect 30.08.2021
Nicolae-Lucian VOINEA   118/06.07.2021   30.08.2021
Prof.univ.dr.ing. Ileana-Denisa NISTOR   119/06.07.2021 Coordonator proiect ROSE 30.08.2021
Prof.univ.dr.ing. Gheorghe STAN   120/06.07.2021   30.08.2021
Raluca BĂLĂIȚĂ   121/06.07.2021   30.08.2021
Mihaela-Alina CRISTUȚĂ   122/06.07.2021   30.08.2021
Cristian-Corneliu DRĂGOI   123/06.07.2021   30.08.2021
Andrei ZAHARIA   127/07.07.2021   30.08.2021
Conf.univ.dr. Nicolae OCHIANĂ   128/07.07.2021   30.08.2021
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA   129/07.07.2021   30.08.2021
Maricela STRUNGARIU   130/07.07.2021 Tutore proiect ROSE 30.08.2021
Vasile ANDONE Șef birou 132/08.07.2021   30.08.2021
Lector univ.dr. Florinela-Gianina FLORIA   133/08.07.2021   30.08.2021
Prof.univ.dr. Alexandru ACSINTE   135/12.07.2021   30.08.2021
Silviu-Ioan PAVEL   136/12.07.2021   30.08.2021
Carmina-Mihaela VOROVENCI   138/12.07.2021   30.08.2021
Vasile-Cătălin CIOCAN   141/13.07.2021   30.08.2021
Nicolete CIUCESCU (POPOVICI)   142/13.07.2021   30.08.2021
Conf.univ.dr. Nela-Tatiana BALINT   143/14.07.2021   30.08.2021
Prof.univ.dr. Gheorghe BALINT   144/14.07.2021   30.08.2021
Ing. Marius-Adrian ANGHELUȚ   145/16.07.2021   30.08.2021
Lector univ.dr. Ovidiu GALERU   147/19.07.2021   30.08.2021
Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ   150/23.07.2021   30.08.2021
Ing. Dragoș DUDECI   151/29.07.2021   30.08.2021
Ana-Maria ANDREI  Bibliotecar 14/25.05.2021 secretar proiect POCU 26.06.2021
Steriana NEACȘU Secretar facultate 87/15.06.2021 Proiect 02.10.2021
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal