Declaraţii de avere 2020

NumeFuncțiaDeclarațiaCategorieData publicării
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY  rector 8/03.06.2020 Conducerea Universității  04.07.2020
Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU prorector cu strategii economice și de calitate 16/09.06.2020 Conducerea Universității  04.07.2020
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA prorector cu programe de învățământ și activități studențești 60/15.06.2020 la ieșirea din funcție  04.07.2020
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL prorector cu programe de învățământ și activități studențești 18/10.06.2020 Conducerea Universității  04.07.2020
Prof.univ.dr. Elena NECHITA prorector cu programe de cercetare și relații internaționale 14/09.06.2020 Conducerea Universității  04.07.2020
Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU prorector cu etica și imaginea Universității 2/25.05.2020 Conducerea Universității  04.07.2020
Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ prorector pentru programe de cercetare   la ieșirea din funcție  
         
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEEF președintele Senatului universitar 24/11.06.2020 Conducerea Universității  04.07.2020
Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ director general administrativ 79/15.06.2020 Conducerea Universității  04.07.2020
Ec. Nicoleta LAZĂR auditor public intern 1/21.05.2020 Conducerea Universității  04.07.2020
Ing. Mirela GHEORGHIAN administrator financiar de patrimoniu 22/10.06.2020 Conducerea Universității  04.07.2020
Ec. Cristina BORDIANU contabil-şef 52/12.06.2020 Conducerea Universității  04.07.2020
Ing. Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAEI secretar-şef universitate 4/02.06.2020 Conducerea Universității  04.07.2020
Ileana BOTEZATU șef birou rectorat   Conducerea Universității  
Lector univ.dr. Mihai-Adrian SAVA președinte al Comisiei cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului propriu de control intern și managerial   Conducerea Universității  
Conf.univ.dr.ing. Veronica-Loredana BALAN  președinte al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) 38/12.06.2020 Conducerea Universității  04.07.2020
Conf.univ.dr. Roxana MIRONESCU președinte Societatea Antreprenorial Studențească  15/09.06.2020 Conducerea Universității  04.07.2020
Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ decan   Facultatea de Inginerie  
  prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății   Facultatea de Inginerie  
Șef lucrări dr. Roxana-Margareta GRIGORE prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești   Facultatea de Inginerie  
Prof.univ.dr. Ileana-Denisa NISTOR prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale   Facultatea de inginerie  
Ing. Mihaela NEDEFF adminstrator-șef facultate 23/11.06.2020 Facultatea de Inginerie  04.07.2020
Conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin MOȘNEGUȚU director al Departamentului de inginerie mediului și inginerie mecanică (DIMIM) 19/10.06.2020 Facultatea de Inginerie  04.07.2020
Prof.univ.dr.ing. George CULEA director al Departamentului de energetică, mecatronică și știința calculatoarelor - DEMȘC 50/12.06.2020 Facultatea de Inginerie  04.07.2020
Conf.univ.dr.ing. Bogdan Alexandru CHIRIȚĂ  director al Departamentului de ingineria și managementul sistemelor industriale IMSI 53/12.06.2020 Facultatea de Inginerie  04.07.2020
Șef lucrări dr.ing. Andrei-Ionuț SIMION director al Departamentului de inginerie chimică și alimentară ICA   Facultatea de Inginerie  
Conf.univ.dr.ec.ing. Cătălin DROB director al Departamentului de inginerie și management și mecatronică IMM 10/04.06.2020 Facultatea de Inginerie  04.07.2020
Prof. Aurelia PAVEL secretar-şef facultate 54/15.06.2020 Facultatea de Inginerie  04.07.2020
Conf.univ.dr. Brândușa-Mariana AMĂLĂNCEI decan 11/04.06.2020 Facultatea de Litere  04.07.2020
Lector univ.dr. Elena CIOBANU  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale si internaționale 3/02.06.2020 Facultatea de Litere  04.07.2020
Lector univ.dr. Raluca GALIȚA  prodecan responsabil cu etica, managementul calitații și imaginea facultății 58/15.06.2020 Facultatea de Litere  04.07.2020
Ec. Tatiana ILIESCU administrator-șef facultate 27/11.06.2020 Facultatea de Litere  04.07.2020
Lector univ.dr. Andreia-Irina SUCIU director al Departamentului de limbi și literaturi străine - DLLS 69/15.06.2020 Facultatea de Litere  04.07.2020

Lector univ.dr. Luminița DRUGĂ

director al Departamentului de limba și literatura română și științe ale comunicării DLLRSC 78/15.06.2020 Facultatea de Litere  04.07.2020
Lector univ.dr. Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU director proiect EUROPE DIRECT Bacău 33/12.06.2020 Facultatea de Litere  04.07.2020
Lector univ.dr. Petronela SAVIN director proiect BG_126 77/15.06.2020 Facultatea de Litere  04.07.2020
Ing. Niculina POPA secretar-şef  12/05.06.2020 Facultatea de Litere  04.07.2020
Prof.univ.dr. Mihai TALMACIU decan   Facultatea de Științe  
Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIȘAN prodecan rescponsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale - Ieșire din funcție începând cu data de 31.09.2018   Facultatea de Științe  
Lector univ.dr. Elena Roxana ARDELEANU prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activități studențești 13/09.06.2020 Facultatea de Științe 04.07.2020
Conf.univ.dr. Ferdinant PRICOPE prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății   Facultatea de Științe  
Conf.univ.dr. Marcelina MOCANU director al Departamentului de matematică, informatică și științe ale educației   Facultatea de Științe  
Ing. Gina-Dana UNGUREANU administrator-şef facultate 74/15.06.2020 Facultatea de Științe  04.07.2020
Lector univ.dr. Camelia URECHE director al Departamentului de biologie, ecologie și protecția mediului - DBEPM 45/12.06.2020 Facultatea de Științe  04.07.2020
Ing. Ecaterina-Elena MĂRMUREANU  secretar-şef    Facultatea de Științe   
Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU decan 35/12.06.2020 Facultatea de Științe Economice  04.07.2020
Conf.univ.dr. Laura-Cătălina TIMIRAŞ  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale 62/15.06.2020 Facultatea de Științe Economice  04.07.2020
Lector univ.dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății 48/12.06.2020 Facultatea de Științe Economice  04.07.2020
Prof.univ.dr. Eugenia HARJA  director al Departamentului de marketing și management - DMM  70/15.06.2020 Facultatea de Științe Economice  04.07.2020
Prof.univ.dr. Mihai DEJU director al Departamentului de contabilitate, audit și analiză economico-financiară - DCAAEF  71/15.06.2020 Facultatea de Științe Economice  04.07.2020
Ec. Rodica CIOLAC  secretar-şef 80/15.06.2020 Facultatea de Științe Economice  04.07.2020
Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE decan 63/15.06.2020 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  04.07.2020
Lector univ.dr. Mihai-Adrian SAVA prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății 5/02.06.2020 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 04.07.2020
Prof.univ.dr. Silviu ŞALGĂU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății - ieșirea din funcție   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Prof.univ.dr. Tatiana DOBRESCU prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECI prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Ing.ec. Lidia PIRICI  administrator-şef facultate   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE director al Departamentului de kinetoterapie și terapie ocupațională - DKTO   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Conf.univ.dr. Constantin ȘUFARU director al Departamentului de educație fizică și performanță sportivă - DEFPS 40/12.06.2020 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  04.07.2020
Prof. Laura ROTARU  secretar-şef facultate 26/11.06.2020 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  04.07.2020
Conf.univ.dr. Carmen-Violeta POPESCU director 32/12.06.2020 DPPD  04.07.2020
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU director 47/12.06.2020 Școala de Studii Doctorale  04.07.2020
Şef lucr.dr. Maria-Crina RADU  director   Departamentul de management  
Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU director 34/12.06.2020 Departamentul de consiliere profesională  04.07.2020
Conf.univ.dr. Dorel URECHE vicepreședinte 46/12.06.2020 Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic  04.07.2020
Conf.univ.dr. Diana-Magdalena PRIHOANCĂ director 73/15.06.2020 Departamentul pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă  04.07.2020
Conf.univ.dr. Liliana MÂȚĂ director proiect TE 129/2018   PN-3 III - P1 - 101 - TE -2016 - 0773  
Ing. Mirela-Carmen DUMITRAȘ  şef Serviciu social 28/11.06.2020 Servicii  04.07.2020
Ing. Neculai SIMION  şef Serviciu pază, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă - ieșire din funcție la 01.08.2019   Servicii  
Ing. Ionuț UNGUREANU şef interimar Serviciu pază, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă 75/15.06.2020 Servicii  04.07.2020
Ec. Dan-Andrei RUSEI şeful Biroului de achiziţii publice:   Servicii  
Ing.ec. Carmen PĂTRAŞCU  şeful Serviciului resurse umane 59/15.06.2020 Servicii  04.07.2020
Ing. Paul HÂRȚESCU șef birou salarizare 29/11.06.2020 Servicii  04.07.2020
Ec. Mihaela MUSTEA șef interimar birou contabilitate - bugete și venituri proprii 56/15.06.2020 Servicii  04.07.2020
Ec. Cristina-Cerasela DOSPINESCU șef interimar birou contabilitate, cercetare și proiecte din fonduri speciale 51/12.06.2020 Servicii  04.07.2020
Ing. Maria COȘA Șeful Serviciului tehnic 30/11.06.2020 Servicii  04.07.2020
Ing. Maricel-Constantin OLĂTUC şeful Serviciului de informatizare şi comunicaţii digitale   Servicii  
Ing. Cecilia ANGHEL  şeful Serviciului Bibliotecă 44/12.06.2020 Servicii  04.07.2020
Prof.univ.dr.ing. Ion Cristea președintele Sindicatului   Sindicatul salariaților  
Prof.univ.dr. Cătălina ABABEI  coordonator     ERASMUS  
Șef lucrări dr.ing. Dragoș-Alexandru ANDRIOAIA  tehnician proiect    IN2RURAL  
Lector univ.dr. Raluca BĂLĂIȚĂ membru     ERASMUS  
Conf.univ.dr.ing. Narcis BÂRSAN tutore   ROSE ING-UP  
Asist.univ.dr. Ioana BOGHIAN cercetător/ specialist/ responsabil   ECULTFOOD/ DIDESU/ GAME-IT  
Conf.univ.dr. Daniel BOTEZ coordonator     ERASMUS  
Șef lucrări dr.ing. Vlad-Andrei CIUBOTARIU cercetător   PN III-TFI PMAIAA  
Lector univ.dr. Mihaela CULEA membru  68/15.06.2020 ERASMUS  04.07.2020
Lector univ.dr. Iulian-Marius FURDU expert IT   FDI  
Asist.univ.dr.ing. Ana-Maria GEORGESCU tutore 37/12.06.2020 ROSE ING-UP  04.07.2020
Prof.univ.dr.ing. Adrian-Stelian GHENADI cercetător    PN III-TFI PMAIAA  
Asist.univ.dr.ing.Cristina-Gabriela GRIGORAȘ asistent manager 64/15.06.2020 POCU  04.07.2020
Șef lucrări univ.dr.ing. Luminița GROSU tutore 21/10.06.2020 ROSE ING-UP  04.07.2020
Șef lucrări dr.ing. Eugen HERGHELEGIU tutore/cercetător 65/15.06.2020 ROSE ING-UP PN III-TFI PMAIAA  04.07.2020
Asist.univ.dr.ing. Gabriela MUNTIANU  tutore 43/12.06.2020 ROSE ING-UP  04.07.2020
Șef lucrări dr.ing. Florin-Marian NEDEFF tutore/membru  9/04.06.2020 ROSE ING-UP EUROPE DIRECT  04.07.2020
Conf.univ.dr. Bogdan-Vasile NICHIFOR membru   ERASMUS  
Șef lucrări dr.ing. Ionel OLARU cercetător   PN III-TFI PMAIAA  
Șef lucrări dr.ing. Oana-Irina PATRICIU tutore/coordonator practică 26/11.06.2020 ROSE ING-UP POCU  04.07.2020
Șef lucrări dr.ing. Petru-Gabriel PUIU cercetător/tehnician    IN2RURAL  
Conf.univ.dr. Marinela RAȚĂ membru   ERASMUS  
Șef lucrări dr.ing. Ana-Maria ROȘU asistent proiect   ROSE  
Conf.univ.dr.ing. RUSU Lăcrămioara manager proiect 76/15.06.2020 POCU  04.07.2020
Lector univ.dr. Ionuț-Viorel STOICA specialist   DIDESU  
Șef lucrări dr.ing. Nicolae-Cătălin TÂMPU tutore/cercetător 66/15.06.2020 ROSE ING-UP PN III-TFI PMAIAA  04.07.2020
Asist.univ.dr.ing. Raluca-Ioana TÂMPU tutore   ROSE ING-UP  
Lector univ.dr. Cosmin-Ion TOMOZEI expert IT/cercetător 72/15.06.2020 FDI / PN III-TE-2016-0073  04.07.2020
Prof.univ.dr.ing. Liliana TOPLICEANU  manager proiect   IN2RURAL  
Șef șucrări dr.ing. Sorin-Gabriel VERNICA tutore  6/03.06.2020 ROSE ING-UP  04.07.2020
psih. Gabriel MAREȘ expert consiliere   FDI  
psih. Doina PASCAL expert consiliere   FDI  
psih. Daniela ANTON expert consiliere   FDI  
ing. Carmen-Coca BALABAN secretar 57/15.06.2020 FDI  04.07.2020
ec. Marinela BOTEZATU responsabil resurse umane 39/12.06.2020 POCU  04.07.2020
ec. Niculina DIACONU responsabil financiar 36/12.06.2020 ROSE ING-UP  04.07.2020
Silvia LEONTE responsabil ERASMUS 55/12.06.2020 ERASMUS  04.07.2020
ec. Carmen-Elena OLARU secretar   POCU  
Roxana-Iuliana POPESCU responsabil ERASMUS 49/12.06.2020 ERASMUS  04.07.2020
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal