Regulamente proprii

Numar/codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
Carta si regulamente fundamentale
R-01-01 E6R0 Carta Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 13.07.2016 -
R-01-02 E8R0 Regulament de organizare și funcționare a Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău 18.07.2019 -
R-01-03 E4R4 Regulament de ordine interioară al Universităţii ,,Vasile Alecsandri" din Bacău 05.09.2016 17.12.2020
UBc 16707 Organigrama Universității la data de 10.09.2020, aprobată de Senatul universitar în data de 14.09.2020 14.09.2020 -
UBc 23312/22.11.2017 Contractul colectiv de muncă la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău - afișat 22.01.2018 23.11.2017 -
Senatul
R-02-01 E7R0 Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 06.02.2020 -
R-02-02 E6R0 Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 13.12.2017 -
R-02-03 E7R0 Regulamentul privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, pentru mandatul 2019/2020-2023/2024 14.02.2019 -
R-02-04 E4R1 Metodologia de avizare a candidaților care vor participa la concursul public de desemnare a decanilor, mandatul 2020-2024 26.03.2020 30.03.2020
R-02-05 E4R2 Metodologia, calendarul și tematica pentru concursul de ocupare a funcției de decan la nivelul celor cinci facultăți pentru mandatul 2020-2024 26.03.2020 22.04.2020
R-02-06-E2R0 Codul de asigurare a calității al Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 06.11.2020 -
R-02-07 E1R0 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti 25.07.2017 -
R-02-08 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de control a activităţii rectorului şi Direcţiei generale administrative (reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate) (CCARDGA-RDFC) a Senatului Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 03.09.2018 -
R-02-09 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti: CPSPEPDAS a Senatului Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 03.09.2018 -
R-02-10 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, creaţie artistică, performanţă sportivă, comunicaţii digitale, edituri şi biblioteci (CCS) a Senatului Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 03.09.2018  
R-02-11 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare a comisiei pentru relaţii naţionale şi internaţionale - CRNI a Senatului Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 03.09.2018  
R-02-12 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru relaţii cu mass-media, promovarea imaginii Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău şi etică universitară 03.09.2018 -
23289/ 10.11.2015 Regulament pentru alegerea reprezentanților studenților în Senat și consiliile facultăților 26.11.2015 -
7428/14.05.2020 Taxele aplicabile pentru anul univ. 2020-2021 aprobate în ședința Senatului universitar din data de 07.05.2020 14.05.2020  
7428/1/20.07.2020 Anexa la lista taxelor aplicabile pentru anul univ. 2020-2021 (aprobată în ședința Senatului universitar din data de 16.07.2020) 16.07.2020 -
2335/13.02.2019 Taxele aplicabile pentru anul univ. 2019-2020 hotărâte în şedinţa de Senat din data de 14.02.2019,  14.02.2019  
12598/23.07.2018 Taxe aplicabile pentru anul universitar 2018-2019, actualizate în ședința de Birou Senat din data de 20.07.2018 13.09.2018  
2374/14.02.2018 Taxele aplicabile pentru anul universitar 2018-2019, hotărâte în ședința de Senat din data de 22.02.2018 27.03.2018  
16078/25.09.2017 Taxele aplicabile pentru anul universitar 2017-2018, hotărâte în ședința de Senat din data de 29.09.2017 01.10.2017 -
Comisia de control a activitații rectorului și Direcției generale administrative
R-03-01 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de control al activitații rectorului și Direcției generale administrative (CCARDGA) a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău

Recodificat/03.09.2018 R-02-08

-
Comisia pentru reforme, dezvoltare, finanțare și calitate
R-04-01 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru reforme, dezvoltare, finanțare și calitate a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău Recodificat/03.09.2018 R-02-08 -
Comisia pentru programe de studii, perfecționarea și evaluarea personalului didactic și activități studențești
R-05-01 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru programe de studii, perfecționarea și evaluarea personalului didactic și activități studențești a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău Recodificat/03.09.2018 R-02-09 -
R-05-02 E4R1 Regulament de organizare și funcționare a programelor de studii postuniversitare  31.10.2019 14.09.2020
R-05-03 E3R1 Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătățirea și evaluarea periodică a programelor de studii 03.12.2020  -
R-05-04 E2R0 Regulament de funcționare a Laboratorului de analiză, cercetare și formulare de strategii novatoare de predare/ învățare 29.03.2013  -
R-05-05 E2R0 Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 29.03.2013 -
R-05-06 E2R0 Metodologie pentru calcularea numărului de unități de credit aferente unei discipline 29.03.2013 -
R-05-07 E5R0 Regulament de conferire a unor titluri academice sau onorifice în cadrul Universitătii "Vasile Alecsandri" din Bacău 24.11.2016 -
R-05-08 E2R0 Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificarii competențelor pentru profesia didactică 29.03.2013  
R-05-09 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 29.03.2013 -
R-05-10 E9R0 Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacau - ciclul de studii universitare de licență 04.01.2021 -
R-05-11 E5R3 Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău - ciclul de studii universitare de masterat 22.02.2018 30.09.2020
R-05-12 E18R0 Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat și la cursurile de specializare pentru anul universitar 2021-2022 11.02.2021 -
R-05-13 E11R0 Regulament de organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii universitare și postuniversitare și a altor cursuri 2020-2021 11.02.2021 -
R-05-14 E6R0 Regulament de aplicare a sistemului european de acumulare și transfer de credite de studii (ECTS); 20.09.2019 -
R-05-15 E3R0 Regulament de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate; 17.06.2016 -
R-05-16 E6R0 Regulament de acordare a burselor pentru studenții de la învăţământul cu frecvenţă 28.11.2019 -
R-05-17 E2R0 Regulamentul de admitere și frecventare a programelor de studii pentru studenții internaționali 05.02.2013  
R-05-18 E3R0 Metodologie de repartizare a locurilor bugetare la învățământul universitar de licență pentru admiterea 2012 27.06.2013 -
R-05-19 E3R0 Metodologie de repartizare a locurilor bugetare la învățământul universitar de master pentru admiterea 2012 27.06.2013 -
R-05-20 E2R0 Metodologie de repartizare a locurilor bugetare la învățământul universitar de doctorat pentru admiterea 2012 02.09.2013 -
R-05-21 E3R0 Regulament privind creditele acordate pentru activități de voluntariat 27.11.2014 -
R-05-22 E1R0 Regulament pentru conferirea unor diplome şi premii studenţilor, cadrelor didactice şi colaboratorilor Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 25.01.2018 -
R-05-23 E1R0 Ghid privind norme metodologice pentru finalizarea anului universitar 2019-2020 și finalizarea studiilor 06.04.2020 Anulat 07.05.2020
R-05-24 E2R1 Ghid privind norme metodologice pentru desfășurarea activității didactice, finalizarea semestrului II, a anului universitar 2019 – 2020 și finalizarea studiilor în anul universitar 2019 – 2020 19.06.2020 15.10.2020
R-05-25 E1R0 Ghid metodologic privind organizarea și desfășurarea activităților la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 05.05.2020 -
R-05-26 E2R0 Ghid metodologic privind organizarea și desfășurarea examenului de susținere a gradului didactic I, în învățământul preuniversitar, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 06.11.2020 -
R-05-27 E3R1 Ghid privind norme metodologice pentru organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și de master pentru sesiunile de admitere 2020 24.06.2020 30.09.2020
Comisia pentru cercetare științifică și relații internaționale
R-06-01 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru cercetare științifică și relații internaționale-CCSRI a Senatului Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău

Recodificat/3.09.2018 R-02-10/R-02-11

-
R-06-02 E6R1 Regulament de autoevaluare a performanțelor în cercetare a cadrelor didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 05.03.2019 13.09.2019
Comisia pentru relații cu mass-media și de promovare a imaginii Universității
R-07-01 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru relații cu mass-media și de promovare a imaginii Universității Recodificat/03.09.2018 R-02-12 -
Consiliul de administrație
R-08-01 E2R0 Regulament de organizare si functionare al Consiliului de administratie  29.03.2013 -
R-08-02 E5R1 Regulamentul de finanțare al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 18.07.2019 13.09.2019
R-08-03 E11R0 Metodologia de finanțare a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2019 30.01.2020 -
R-08-04 E1R0 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Academic al Universităţii ,,Vasile Alecsandri" din Bacău 26.10.2016 -
Comisia de etică și deontologie profesională universitară
R-09-01 E5R0 Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică și deontologie profesională universitară;

13.12.2017

-
R-09-02 E3R0 Regulament de utilizare a programului "Plagiarism detector";  29.03.2013 -
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
R-10-03-01 E4R1 Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 20.11.2017 25.10.2018
R-10-03-02 E5R0 Regulamentul privind desfăşurarea programelor de formare psihopedagogică în cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 14.09.2018 -
R-10-03-02 E1R0 Metodologie privind organizarea admiterii la programul de formare psihopedagogică din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, anul universitar 2021-2022 11.02.2021 -
Biroul de relații internaționale și programe comunitare
R-11.01-01 E4R0 Regulament de organizare si funcționare a Biroului de  relații internaționale și programe comunitare 15.07.2015 -
R-11.01-02 E4R1 Regulament de funcționare a Biroului Erasmus+ 15.07.2015 28.11.2019
Serviciul Biblioteca
R-11.02-01 E4R0 Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 28.11.2019 -
R-11.02-02 E3R0 Regulamentul de ordine interioară al Bibliotecii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 29.03.2013 -
Control intern managerial
R-11.03-01 E5R0 Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial de la nivelul Universităţii ,,Vasile Alecsandri" din Bacău 25.10.2018 -
R-11.03-02 E1R0 Regulamentul de organizare şi funcţionare a echipei de gestionare a riscurilor de la nivelul Universităţii ,,Vasile Alecsandri" din Bacău 24.11.2016  ABROGAT/25.10.2018 -
Departamentul de consiliere profesională
R-11.04-01 E5R0 Regulament privind organizarea și funcționarea departamentului de consiliere profesională; 

19.12.2013

-
Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer tehnologic (ICDICTT)
      -
R-11.05-02 E5R0 Regulament privind organizarea, desfășurarea și finanțarea cercetării științifice 31.01.2019 -
R-11.05-03 E2R0 Regulament privind finanțarea contractelor de cercetare și a contractelor instituționale, altele decât cele de cercetare 29.03.2013 -
R-11.05-04 E2R0 Regulament privind organizarea și funcționarea Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer tehnologic (ICDICTT) al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 08.03.2016 -
Serviciul de multiplicare și Editura "Alma Mater"
R-11.06-01 E4R0 Regulament privind organizarea și funcționarea Editurii "Alma Mater" a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 08.03.2016 -
R-11.06-02 E4R0 Regulament cadru de organizare și funcționare a revistelor/ publicațiilor periodice editate sub egida Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 27.11.2014 -
Departamentul de management
R-11.07-01 E5R0 Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de management 28.11.2019 -
R-11.07-02 E4R0 Regulament de organizare și funcționare a Comitetului de securitate și sănătate în muncă 20.09.2019 -
R-11.07-03 E4R0 Regulament de organizare și funcționare a Echipei de siguranță a alimentului 28.02.2014  
Biroul de audit public intern
R-11.08-01 E3R0 Regulament de organizare și funcționare a Biroului de audit public intern 29.03.2013 -
R-11.08-02 E3R0 Carta auditului public intern 29.03.2013 -
Departamentul pentru resurse educaționale multimedia
R-11-09 E1R0 Regulament de organizare și funcționare al Departamentului pentru resurse educaționale multimedia 28.01.2021 -
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC)
R-11.11-01 E6R0 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău  20.09.2019 -
Departamentul pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă
R-11.12-01 E4R0 Regulamentul de organizare şi funcționare a Departamentului pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă (DIDFR)

06.11.2020

-
R-11.12-02 E2R0 Statutul Departamentului pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă 31.01.2013 -
Direcţia Generală Administrativă
R-12-01 E6R0

Regulament de organizare și funcționare al Direcției generale administrative

06.11.2020 -
R-12-02 E1R2 Ghid privind măsurile organizatorice și normele de conduită pentru evitarea infectării cu COVID-19 în campusurile Universității, începând cu 15.05.2020 14.05.2020 16.07.2020
R-12-03 E1R4 Ghid privind măsurile organizatorice și de funcționare a Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, pe perioada pandemiei SARS-COV 2, valabile începând cu data de 05.10.2020 14.09.2020 11.02.2021
Direcția resurse umane și salarizare
R-12.01-01 E3R0 Regulament de organizare și funcționare a Direcției resurse umane 29.03.2013 -
R-12.01-02 E10R2 Regulament de normare și salarizare 14.09.2020 04.01.2021
R-12.01-03 E8R1 Regulament privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 18.07.2019 14.05.2020 
R-12.01-04 E5R0 Regulament privind ocuparea posturilor vacante și promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului didactic auxiliar și administrativ;  29.01.2015 -
R-12.01-05 E4R0 Regulamentul cadru privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău;  30.09.2020 -
R-12.01-06 E3R0 Regulamentul privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ cu funcții de conducere din Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău;  ABROGAT/ 05.09.2016 -
R-12.01-07 E2R0 Regulament de ocupare a posturilor vacante prin transfer intern 14.09.2018  
R-12.01-08 E2R0 Regulamentul privind stabilirea salariului de bază, conform OUG nr. 20/08.06.2016 și a sporurilor acordate din venituri proprii 15.10.2020 -
Serviciul financiar-contabilitate
R-12.02.01-01 E3R0 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului financiar-contabil 29.03.2013 -
Serviciul social
R-12.02.02-01 E4R0 Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor şi cantinei studenţeşti din cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău  29.03.2013 -
R-12.02.02-02 E5R1 Regulamentul de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău  07.10.2015 04.09.2017
R-12.02.02-03 E1R0 Regulament privind fumatul în interiorul campusurilor universitare ale Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 22.04.2016 -
R-12.02.02-04 E1R2 Ghid privind regulile și măsurile stabilite pentru căminele și cantina Universității începând cu 15.05.2020  14.05.2020 01.09.2020
Secretariat general universitate
R-12.03-01 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare al Secretariatului General al Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 29.03.2013 -
R-12.03-02 E4R0 Regulament privind regimul actelor de studii în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 11.02.2021 -
UBc 1668/02.02.2015 Nomenclatorul arhivistic (Lista documentelor produse/ gestionate de Universitate), afișat 16.08.2016 02.02.2015  
UBc 14839/06.09.2016 Lista documentelor de interes public 20,01,2017  
PO59 Procedură operațională: Recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate 25.10.2019  
PO60 Proceduă operațională: Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate  25.10.2019  
PO61 Procedură operațională: Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate  25.10.2019  
Direcţia patrimoniu
R-12.04-01 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Tehnic 29.03.2013 -
R-12.04-02 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului achiziţii publice 29.03.2013 -
R-12.04-03 E4R0 Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului de pază, ISCIR, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă în cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 27.03.2019 -
R-12.04-04 E1R0 Regulament de acces a autovehiculelor în campusurile Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 28.11.2019  
Serviciul informatizare şi comunicaţii digitale
R-12.05-01 E4R0 Regulament de organizare și funcționare a Serviciului de informatizare și comunicații digitale 27.06.2013  
R-12.05-02 E4R1 Regulament privind utilizarea sistemului informatic al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 27.06.2013 30.09.2013
Școala de Studii Doctorale
R-13-01 E6R2 Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 21.11.2018 30.01.2020
R-13-02 E2R2 Regulament privind aplicarea măsurilor de sprijinire a obținerii abilitării de către cadrele didactice ale Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău şi pentru candidaţii din afara acesteia 29.03.2017 11.05.2018
R-13-03 E2R3 Metodologie pentru alegerea și desemnarea membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 28.03.2018 17.06.2020
R-13-04 E2R0 Regulament de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 04.09.2017 -
R-13-05 E1R2 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Doctorale din cadrul IOSUD-UBc 27.05.2016 21.11.2018
R-13-06 E1R0 Metodologia privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, în cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 31.01.2019 -
R-13-07 E1R0 Metodologia privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, în cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 31.01.2019 -
R-13-08 E1R0 Metodologie pentru oferirea calităţii de conducător de doctorat pentru persoanele care au obţinut atestatul de abilitare în România, prin ordin al Ministrului Educaţiei la propunerea CNATDCU 31.01.2019 -
Colegiul pentru învățământ terțiar
R-14-01 E1R0   Regulament - cadru de organizare și funcționare a Colegiului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 12.09.2014 -
R-14-02E1R0 Metodologia de admitere la Colegiul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 12.09.2014 -
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal