BIROU ACTE DE STUDII

IMPORTANT

Conform hotărârii CA din data de 22 octombrie 2021 și având în vedere ultimele restricții, activitățile privind eliberarea actelor de studii, la Biroul de acte de studii, rămân suspendate, temporar, până la data de 29 octombrie 2021, inclusiv. Reluarea activităților se va face începând cu data de 01 noiembrie 2021, 2 (două) zile pe săptămână, respectiv în zilele de luni și joi. Persoanele programate în această perioadă vor fi reprogramate, cu prioritate, imediat după reluarea activității;

Vă mulțumim pentru înțelegere.

IMPORTANT

ACTIVITĂȚILE DE RELAȚII DIRECTE/CONTACT CU PUBLICUL 

Începând cu data de 16.02.2021, eliberarea actelor de studii se face exclusiv în baza unei programări online.

Informații suplimentare privind eliberarea actelor de studii se pot obține de la Biroul de acte de studii prin e-mail, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Universitatea va actualiza continuu, pe site (www.ub.ro), informațiile privind măsurile suplimentare adoptate.

 

Secretar universitate: Prof. Corina-Oana CIOBANU
Contact: Calea Mărăşeşti 157, Bacău - 600115, România - camera 122, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Program cu publicul:

Luni: 8.30-15.30
Marți: 12.30-15.30
Miercuri: 12.30-15.30
Joi: 12.30-15.30
Vineri: 12.30-15.30

 

Documente necesare pentru ridicarea actelor de studii:

  • Buletin de identitate / Carte de identitate / Paşaport valabil;
  • 2 fotografii color format 3/4 (tip carte de identitate), pe hârtie fotografică poroasă (care să ţină ştampila - spuneţi şi verificaţi acest lucru la studioul foto). Nu faceţi poze îmbrăcaţi în haine de culoare închisă întrucât nu se poate citi ştampila. Lipirea unor poze necorespunzătoare se face pe propria răspundere, cu semnătură în acest sens pe cotorul diplomei. Eliberarea unei alte diplome cu fotografie corespunzătoare se face pe cheltuiala titularului.

Diplomele se pot ridica personal sau cu procură prin notariat (procura va conține următoarea formulare „ Subsemnatul/a ..(1)... împuternicesc pe ...(2)... să se prezinte și să mă reprezinte la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru a-mi susține drepturile și interesele în legătură cu eliberarea și ridicarea actelor de studii emise de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pe numele ...(1)..., cât și a actelor în original de la dosarul meu personal” ), în original. Absolvenții care locuiesc în străinătate și care nu pot să-și ridice diplomele personal vor face procură la Ambasada sau Consulatul României în țara de rezidență sau la un notar care are „Apostila de la Haga”.

În atenția solicitanților de adeverințe pentru dosarul de pensionare

Documentele necesare eliberării unei adeverințe pentru completarea dosarului de pensie:

  • Cerere eliberare adeverință (cerere tip, pentru cei care completează direct la Registratura Universității);
  • CI/BI - copie;
  • Certificat de naștere - copie;
  • Certificat de căsătorie (unde este cazul) - copie;
  • Diplomă de licență - copie;
  • Foaie matricolă - copie;
  • 5 lei - taxă eliberare adeverință (se achită la caseria Universității sau în contul R020TREZ06120F330500XXXX - Trezoreria Bacău);
  • Plic timbrat și autoadresat (pentru cei ce doresc transmiterea adeverinței prin poștă) 

Documentele se pot depune direct la Registratura Universității sau se pot trimite prin poștă/curier la adresa: Universitatea ,,Vasile Alecsandri"din Bacău, Calea Mărășești, nr.157, Bacău

Cei ce aleg să trimită documentele prin poștă/curier vor pune în plic: documentele solicitate, un plic timbrat și autoadresat și chitanța (emisă de Universitate) sau OP-ul (dacă s-a efectuat plata la Trezorerie).

 

Situaţia completării actelor de studii:

PromoțiaGrad finalizare
Până la promoţia 2019 inclusiv toate actele de studii sunt finalizate

 

Eliberare duplicateşi acte corectate

 

Referinţe

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal