Comisia de etică și deontologie profesională universitară

 
 
Componenţa Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară
din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
mandatul 2020-2024
Preşedinte:

Prof.univ.dr. Vasile SPIRIDON – Facultatea de Litere;

 

Membrii:

Prof.univ.dr.ing. Ioan-Viorel RAŢI – Facultatea de Ştiinţe;

Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ – Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii;

Conf.univ.dr. Daniel BOTEZ – Facultatea de Ştiinţe Economice;

Conf.univ.dr.ing. Vasilica Alisa ARUŞ – Facultatea de Inginerie;

Ing.ec. Carmen-Mihaela PĂTRAŞCU – Şef Serviciul Resurse Umane și Salarizare;

Student Alex-Paul SECIU – Facultatea de Științe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii (EFS, anul III);

 

Secretar:

Cons.jr. Emil BALINT – Oficiul juridic.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal