Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de asistent şi lector/şef lucrări, publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Monitorul Oficial al României nr. 277 din 19 iulie 2013, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu metodologia proprie a universităţii.

Lista candidaților înscriși

Nr.crt.

Facultatea

Departamentul

Poziția în statul de funcțiuni

Funcția didactică

Numele și prenumele candidatului

Dosar concurs

1

Facultatea de Inginerie

Departamentul de inginerie chimică și alimentară

14

Șef lucrări

Roșu Ana-Maria

CV

Lista de lucrări

Cerințe minimale

 

2

Facultatea de Inginerie

Departamentul de inginerie chimică și alimentară

15

Șef lucrări

Platon Nicoleta

CV

Lista de lucrări

Standarde minimale

 

3

Facultatea de Inginerie

Departamentul de inginerie chimică și alimentară

16

Șef lucrări

Suceveanu Mirela

CV

Lista de lucrări

Standarde minimale

 

4

Facultatea de Inginerie

Departamentul de inginerie chimică și alimentară

17

Șef lucrări

Ștefănescu Ioana-Adriana

CV

Lista de lucrări

Standarde minimale

 

5

Facultatea de Litere

Departamentul de limba și literatura română și științe ale comunicării

19

Lector universitar

Savin Petronela

CV

Lista de lucrări

Cerințe minimale

 

6

Facultatea de Științe

Departamentul biologie, ecologie și protecția mediului

10

Lector universitar

Maftei Diana Elena

CV

Lista de lucrări

Standarde minimale

 

7

Facultatea de științe economice

Departamentul contabilitate, audit şi analiză economico-financiară

 

12

Lector universitar

Bucur Iulia-Andreea

CV

Lista de lucrări

Standarde minimale

 

8

Facultatea de științe economice

Departamentul marketing şi management

 

12

Lector universitar

Stângaciu Oana-Ancuța

CV

Lista de lucrări

Standarde minimale

 

Lista candidaţilor înscrişi care au obţinut avizul juridic (.pdf)
 
CALENDARUL PROBELOR PENTRU CONCURSUL DE POSTURI DIDACTICE
 MODIFICARE CALENDAR CONCURS
Din motive obiective, susţinerea probelor de concurs la Facultatea de Ştiinţe Economice
se desfăşoară după cum urmează:
- Departamentul CAAEF, Lector, poziţia 12, ora 15:00,
- Departamentul MM, Lector, poziţia 12, ora 17:00.
 
Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante (.pdf)
 

Informații despre concurs

Conform HG 457/2011, privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în învățământul superior, informațiile despre concurs se găsesc pe site-ul Ministerului Educației Naționale la adresa http://jobs.edu.ro, poziția 13. Tematicile de concurs se găsesc în lista posturilor.
LISTA
posturilor didactice publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 277 din 19 iulie 2013, Partea a III-a


Facultatea de Inginerie

Departamentul Inginerie Chimică şi Alimentară

            Şef de lucrări, poziţia 14, disciplinele: Biotehnologii industriale; Chimia alimentelor 1; Chimia alimentelor 2; Chimie. Tematica postului.

            Şef de lucrări, poziţia 15, disciplinele: Biotehnologii alimentare; Tehnologii generale în industria alimentară 1; Tehnologii generale în industria alimentară 2; Chimia mediului. Tematica postului.

            Şef de lucrări, poziţia 16, disciplinele: Tehnologii şi utilaj în industria fermentativă 1; Tehnologii şi utilaj în industria fermentativă 2; Strategii în sinteză şi biosinteză; Organizarea şi planificarea activităţilor de cercetare-dezvoltare. Tematica postului.

            Şef de lucrări, poziţia 17, disciplinele: Enzimologie industrială; Microbiologie industrială; Organizarea şi planificarea activităţilor de cercetare-dezvoltare. Tematica postului.


Facultatea de Litere

Departamentul Limba şi Literatura Română şi Ştiinţe ale Comunicării

            Lector universitar, poziţia 19, disciplinele: Limba română contemporană (Teoria şi practica analizei gramaticale); Antropologia comunicării; Limbaje prin literatură; Etnostilistică; Limba română; Didactica specialităţii B; Poetica limbajului; Curente în gândirea contemporană.Tematica postuluiFacultatea de Ştiinţe

Departamentul Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului

            Lector universitar, poziţia 10, disciplinele: Morfologia şi anatomia plantelor; Biotehnologii; Evoluţionism; Radiobiologie şi protecţie împotriva radiaţiilor; Protecţia şi reconstrucţia ecosistemelor terestre.Tematica postului


Facultatea de Ştiinţe Economice

Departamentul Contabilitate, Audit şi Analiză Economico-Financiară

            Lector universitar, poziţia 12, disciplinele: Monedă şi credit; Macroeconomie; Microeconomie; Evaluarea întreprinderii; Finanţe; Finanţe publice; Îndrumare 8 lucrări finalizare studii; Activităţi de evaluare.Tematica postului


Departamentul Marketing şi Management

            Lector universitar, poziţia 12, disciplinele: Economie mondială; Analiza informaţiilor de marketing utilizând SPSS; Previziune economică; Microeconomie; Macroeconomie.Tematica postuluiCALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSURILOR

  • Înscrierea la concurs: 19.07.2013- 04.09.2013
  • Desfăşurarea probelor de concurs: 19.09.2013-20.09.2013
  • Afişarea rezultatelor: 23.09.2013
  • Depunerea contestaţiilor (după caz): 23.09.2013-27.09.2013 (ora 1000)
  • Rezolvarea contestaţiilor: 27.09.2013 (ora 1500)
  • Afişarea rezultatelor finale şi validarea de către Senatul universităţii: 30.09.2013
Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune, la Registratura Universităţii Vasile Alecsandri din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 109.Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Prorectorul cu etica şi imaginea universităţii (Calea Mărăşeşti, nr. 157, corp D, etaj 1, camera 116) şi de pe site-ul web al Universităţii Vasile Alecsandri din Bacău. 

Documente ataşate

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal