Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante 26.11.2015

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de profesor, conferenţiar şi şef de lucrări/lector, publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice în Monitorul Oficial al României nr. 1304 din 25 noiembrie 2015, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.
 

Lista candidaților înscrișiNr.

crt.

Facultatea

Departamentul

Poziția în statul de funcțiuni

Funcția didactică

Numele și prenumele candidatului

Dosar concurs

1

Facultatea de Inginerie

Departamentul de Inginerie şi Management, Mecatronică şi Fizică 10

Șef lucrări

Judele Adrian CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
2

Facultatea de Inginerie

Departamentul de Inginerie şi Management, Mecatronică şi Fizică 11

Șef lucrări

Tâmpu Nicolae-Cătălin

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
3

Facultatea de Inginerie

Departamentul de Inginerie şi Management, Mecatronică şi Fizică 12

Șef lucrări

Rusu Dragoș-Ioan

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
4

Facultatea de Inginerie

Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor Industriale 11

Șef lucrări

Herghelegiu Eugen CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
5

Facultatea de Inginerie

Departamentul de Energetică şi Ştiinţa Calculatoarelor 14

Șef lucrări

Andrioaia Dragoș-Alexandru CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
6

Facultatea de Litere

Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine 2

Profesor universitar

Bonta Elena

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
7

Facultatea de Litere

Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine 9

Conferenţiar universitar

Ciobanu Elena

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
8

Facultatea de Litere Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Știinţe ale Comunicării 2

Profesor universitar

-

-
9

Facultatea de Litere Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Știinţe ale Comunicării 7

Conferenţiar universitar

Amălăncei Brîndușa-Mariana

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
10

Facultatea de Litere Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Știinţe ale Comunicării 8

Conferenţiar universitar

Pătruț Monica-Paulina

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
11

Facultatea de Litere Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Știinţe ale Comunicării 19

Lector universitar

Floria Florinela-Gianina

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
12

Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Matematică, Informatică şi Știinţele Educaţiei 10

Conferenţiar universitar Crișan Gloria-Cerasela

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
13 Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Matematică, Informatică şi Știinţele Educaţiei 23 Lector universitar Ardeleanu Elena-Roxana CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
14 Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului 4 Conferenţiar universitar Ureche Camelia CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
15 Facultatea de Ştiinţe Economice Departamentul de Marketing şi Management 9 Conferenţiar universitar Ceocea Costel CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
16 Facultatea de Ştiinţe Economice Departamentul de Contabilitate, Audit și Analiză Economico-Financiară 11 Lector universitar Nimineț Liviana-Andreea CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale

 

Lista candidaţilor înscrişi la concurs .pdf

Lista candidaţilor înscrişi care au obţinut avizul juridic .pdf

Calendarul probelor de concurs .pdf

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU
OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE (.pdf)

 

 LISTA

 posturilor didactice publicate în

Monitorul Oficial al României, nr. 1304 din 25 noiembrie 2015, Partea a III-a


FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul de Inginerie şi Management, Mecatronică şi Fizică

 • Şef de lucrări, poziţia 10, disciplinele: Analiza cu elemente finite, Vibraţii mecanice, Geometrie descriptivă, Abilităţi manageriale, Rezistenţa materialelor II. Tematica postului
 • Şef de lucrări, poziţia 11, disciplinele: Bazele logisticii industriale, Maşini unelte şi prelucrări mecanice, Toleranţe şi control dimensional, Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor şi scule aşchietoare, Dispozitive tehnologice. Tematica postului
 • Şef de lucrări, poziţia 12, disciplinele: Fizica atmosferei/Atmosfera şi calitatea aerului, Fizica I, Informatică aplicată 2. Tematica postului

Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor Industriale

 • Şef de lucrări, poziţia 11, disciplinele: Tehnologia construcţiilor de maşini, Ingineria sistemelor de producţie/Managementul şi organizarea producţiei, Fabricaţia virtuală, Tehnologia fabricării pe maşini unelte cu comandă numerică. Tematica postului

Departamentul de Energetică şi Ştiinţa Calculatoarelor

 • Şef de lucrări, poziţia 14, disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul, Arhitectura calculatoarelor, Aplicaţii integrate pentru întreprinderi, Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2, Baze de date 2. Tematica postului

FACULTATEA DE LITERE

Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine

 • Profesor universitar, poziţia 2, disciplinele: Limba engleză contemporană (Lexicologie), Practici discursive. Interacţiuni verbale, Pragmatica discursului conversaţional, Limba engleză. Practici de comunicare autoreferenţială, Curs practic limba engleză-comunicare orală şi scrisă II. Tematica postului
 • Conferențiar universitar, poziţia 9, disciplinele: Literatura engleză (Poetică şi poezie modernă şi contemporană), Literatura engleză (Literatura veche, Literatura Renaşterii şi perioada Barocă), Naratologie, Literatura americană, Istoria limbii engleze, Construcţii discursive ale identităţii, Practici discursive în mediul virtual. Tematica postului

Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Știinţe ale Comunicării

 • Profesor universitar, poziţia 2, disciplinele: Relaţii publice şi responsabilitate socială, Relaţii publice internaţionale, Istoria construcţiei europene, Istoria economiei europene. Tematica postului
 • Conferențiar universitar, poziţia 7, disciplinele: Tehnici de argumentare, Pragmatica discursului publicitar, Manipulare şi persuasiune, Practici discursive în dezbaterile publice, Comunicare gestuală. Tematica postului
 • Conferențiar universitar, poziţia 8, disciplinele: Istoria campaniilor electorale în România, Social Media, Metode de cercetare în relaţii publice, Comunicare politică, Marketing politic. Tematica postului
 • Lector universitar, poziţia 19, disciplinele: Introducere în ştiinţele comunicării, Introducere în sistemul mass-media, Semiotică, Comunicarea cu presa, Comunicarea interculturală şi discursul alterităţii, Semiotică aplicată: comunicare vizuală, Limba franceză. Tematica postului

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei

 • Conferențiar universitar, poziţia 10, disciplinele: Logică computaţională, Algoritmi paraleli şi distribuiţi, Tehnici avansate de programare, Criptografie şi securitatea sistemelor, Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice. Tematica postului
 • Lector universitar, poziţia 23, disciplinele: Ecuaţii cu derivate parţiale, Complemente de matematici şcolare, Analiză matematică, Matematici speciale,  Matematică aplicată în economie. Tematica postului

Departamentul de Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului

 • Conferențiar universitar, poziţia 4, disciplinele: Sistematica nevertebratelor I (metazoare inferioare), Sistematica nevertebratelor II (metazoare superioare), Entomologie, Biologia nevertebratelor, Monitorizarea nevertebratelor acvatice. Tematica postului

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Marketing şi Management

 • Conferențiar universitar, poziţia 9, disciplinele: Tranzacţii internaţionale şi pieţe de capital, Managementul investiţiilor şi achiziţiilor publice, Managementul producţiei, Managementul serviciilor, Tehnici de negociere/Comunicare şi negociere comercială, Tehnici de negociere, Managementul proiectelor în afaceri. Tematica postului

Departamentul de Contabilitate, Audit și Analiză Economico-Financiară

 • Lector universitar, poziţia 11, disciplinele: Preţuri şi concurenţă, Instituţii de credit, Drept comunitar (UE), Dreptul afacerilor, Drept societar, Dreptul muncii, Dreptul proprietăţii industriale şi intelectuale, Norme de drept şi principii ale comunicării, Macroeconomie, Microeconomie. Tematica postului


CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSURILOR

 • Înscrierea la concurs: 25.11.2015- 08.01.2016
 • Desfăşurarea probelor de concurs: 25.01.2016-31.01.2016
 • Afişarea rezultatelor: 01.02.2016
 • Depunerea contestaţiilor (după caz): 01.02.2016-05.02.2016 (ora 1000)
 • Rezolvarea contestaţiilor: 05.02.2016 (ora 1500)
 • Afişarea rezultatelor finale şi validarea de către Senatul Universităţii: 08.02.2016.
 
Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune, la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 109. Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.00 -16.00.
Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Prorectorul cu etica și imaginea universității (Calea Mărăşeşti, nr.  157, corp D, etaj  1, camera  116) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri" din Bacău.
 

 Documente ataşate

 

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal