Rapoarte și studii

Numar Denumire Data
4614/07.04.2021 Raport de evaluare internă a programelor de studii din Universitate pentru anul 2020 09.04.2021
4006/25.03.2021 Raport privind evaluarea și asigurarea calității pe anul 2020 29.03.2021
3583/16.03.2021 Raportul de activitate al Universității pe anul 2020 29.03.2021
2390/11.03.2021 Numărul studenților fizici la data de 01.01.2021, conform raportării ANS pentru contractul instituțional 2021 12.03.2021
938/20.01.2021 Raport privind evaluarea cadrelor didactice pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2019-2020 26.01.2021
937/20.01.2021 Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2019-2020, semestrul al II-lea 26.01.2021
6513/29.04.2020 Raport de evaluare internă a programelor de studii pentru anul 2019 06.05.2020
6214/22.04.2020 Raport privind evaluarea și asigurarea calității pe anul 2019 24.04.2020
2216/11.03.2020 Numărul studenților fizici la data de 01.01.2020, conform raportării ANS pentru contractul instituțional 2020 13.03.2020
3119/20.02.2020 Raportul de activitate al universității pentru anul 2019 14.04.2020
629/15.01.2020 Raport privind evaluarea cadrelor didactice pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2018-2019 21.01.2020
25628/02.12.2019 Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2018-2019, semestrul al II-lea 05.12.2019
9037/22.05.2019 Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2018-2019, semestrul I 05.12.2019
6909/18.04.2019 Raport privind evaluarea și asigurarea calități pe anul 2018 14.11.2019
5404/01.04.2019 Raport de evaluare internă a programelor de studii pentru anul 2018 05.12.2019
4954/25.03.2019 Raport de activitate al Universității pe anul 2018 05.04.2019
3347/28.02.2019 Raport privind evaluarea și asigurarea calități pe anul 2017 26.03.2019
 2671/20.03.2019 Numărul studenților fizici la data de 01.01.2019, conform raportării ANS pentru contractul instituțional 2019 26.03.2019
2411/14.02.2019 Raport privind evaluarea cadrelor didactice pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2017-2018 21.02.2019
 1330/29.01.2019 Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2017-2018, semestrul al II-lea 21.02.2019
24035/23.11.2018 Raport de activitate pe anul universitar 2017-2018, privind realizarea obiectivelor didactice și de cercetare științifică. Aprobat în Senat/ 13.12.2018 31.01.2019
12014/17.07.2018 Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea din anul 2017-2018, semestrul I. Aprobat în CA/20.07.2018. 01.08.2018
12013/17.07.2018 Raport de evaluare internă a programelor de studii, pentru anul 2017. Aprobat în CA/20.07.2018. 01.08.2018
3878/13.03.2018 Numărul studenților fizici la data de 01.01.2018, conform raportării ANS pentru contractul instituțional 2018 10.05.2018
4595/28.03.2018 Raport de activitate al Universității pe anul 2017 04.04.2018
4471/26.03.2018 Raport privind analiza sistemului integrat de management al Universității pentru anul 2017 04.04.2018
2571/20.02.2018 Raport privind stadiul sistemului de management al siguranței alimentelor la cantina Universității pentru anul 2017 04.04.2018
1599/31.01.2018 Raport privind evaluarea cadrelor didactice, pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2016-2017 05.02.2018
1598/31.01.2018 Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2016-2017, semestrul II 05.02.2018
1271/25.01.2018 Registrul riscurilor la nivelul Universității, actualizat la 31.12.2017 05.02.2018
24619/13.12.2017 Raport de activitate pe anul universitar 2016-2017 privind obiectivele didactice și de cercetare științifică 06.02.2018
16955/27.09.2017 Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2016-2017, semestrul I 05.02.2018
16954/27.09.2017 Raport privind evaluarea internă a programelor de studii pentru anul 2016 26.03.2019
16953/27.09.2017 Raport privind evaluarea și asigurarea calități pe anul 2016 26.03.2019
4924/27.03.2017 Raportul Comisiei de etică și deontologie profesională universitară pe anul 2016 06.07.2017
3566/27.03.2017 Numărul studenților fizici la data de 01.01.2017, conform raportării ANS pentru contractul instituțional 2017 24.04.2017
3665/03.03.2017 Raport privind stadiul Sistemului de management al siguranței alimentelor la cantina Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2016 06.04.2017
4973/27.03.2017 Raport privind analiza Sistemului integrat de management la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2016 06.04.2017
5067/28.03.2017 Raport de activitate pe anul 2016 al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 31.03.2017
2425/13.02.2017 Raport privind evaluarea cadrelor didactice pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2015-2016 20.02.2017
687/16.01.2017 Registrul riscurilor la nivelul Universității, actualizat la data de 31.12.2016 09.02.2017
24855/12.12.2016 Raport de activitate pe anul universitar 2015-2016 și activități propuse pentru viitor 22.12.2016
24071/05.12.2016 Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea din anul universitar 2015-2016, semestrul II 15.12.2016
11340/04.07.2016 Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea din anul universitar 2015-2016, semestrul I 15.11.2016
15003/08.09.2016 Raport de evaluare internă a programelor de studii pentru anul 2015 15.11.2016
15004/08.09.2016 Raport privind evaluarea și asigurarea calități pe anul 2015 15.11.2016
12756/25.07.2016 Raport de autoevaluare al Scolii Doctorale din cadrul IOSUD - UBC 28.07.2016
8964/31.05.2016 Plan operațional instituțional pentru anul 2016 16.06.2016
8965/31.05.2016 Planul strategic instituțional pentru perioada 2016-2020 16.06.2016
8966/31.05.2016 Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2016 și indicatorii de performanță 16.06.2016
6027/08.04.2016 Raportul de activitate al Direcției Generale Administrative pe anul 2015 20.05.2016
237/07.01.2016 Raport privind accesul la informații de interes public pentru anul 2015 08.04.2016
5002/22.03.2016 Raport privind analiza sistemului integrat de management al Universității pentru anul 2015 06.04.2016
529/18.01.2012 Numărul fizic al studenților la data de 01.01.2012 și al absolvenților promoției 2011 (refăcut pe programe de studii) 05.04.2016
5300/29.03.2016 Raportul Comisiei de etică și deontologie profesională universitară pe anul 2015 05.04.2016
5302/29.03.2016 Raportul de activitate pe anul 2015 al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 05.04.2016
4356/11.03.2016 Raport privind evaluarea cadrelor didactice pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2014-2015 17.03.2016
3375/25.02.2016 Raport privind evaluarea cadrelor didactice pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2014-2015 (semestrul II) 26.02.2016
3376/25.02.2016 Raport evaluare internă a programelor de studii din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2014 26.02.2016
2816/17.02.2016 Planul de cercetare pentru anul 2016 25.02.2016
2973/18.02.2016 Manifestările științifice planificate pentru anul 2016 25.02.2016
4829/18.03.2015 Raportul comisiei de etică pe anul 2014 23.02.2016
227/09.01.2015 Raport privind activitatea de audit public intern pe anul 2014 17.02.2016
244/10.01.2014 Raport privind activitatea de audit public intern pe anul 2013 17.02.2016
261/08.01.2016 Raport privind activitatea de audit public intern pe anul 2015 17.02.2016
308/09.01.2013 Raport privind activitatea de audit public intern pe anul 2012 17.02.2016
2104/05.02.2016 Numărul fizic de studenți la data de 01.01.2016 15.02.2016
24990/04.12.2015 Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți aferent activității din semestrul I anul universitar 2014-2015 28.01.2016
13200/27.07.2015 Bilantul contabil al Universității pe trimestrul II, anul 2015 05.01.2016
21678/22.10.2015 Bilantul contabil al Universității pe trimestrul III, anul 2015 05.01.2016
25288/08.12.2015 Bugetul cămine-cantină pentru anul 2015, la data de 08.12.2015 05.01.2016
7695/07.05.2015 Bilantul contabil al Universității pe trimestrul I, anul 2015 05.01.2016
655/22.01.2013 Numărul studenților fizici pe programe de studii la data de 01.01.2013, conform Contractului instituțional (refăcut pe programe de studii) 03.12.2015
24445/25.11.2015 Raportul de activitate al Universității pe anul universitar 2014-2015 și activități pentru viitor 27.11.2015
 2077/13.02.2014 Numărul studenților fizici pe programe de studii la data de 01.01.2014, conf Contractului instituționale (refăcut pe programe de studii) 23.11.2015
2077/13.02.2014 Numărul studenților fizici pe programe de studii la data de 01.01.2014, conf Contractului instituțional (refăcut pe programe de studii) 23.11.2015
5753/03.04.2015 Raport privind evaluarea și asigurarea calității în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 21.04.2015
6449/16.04.2015 Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți, aferent activității din semestrul II al anului universitar 2013-2014 21.04.2015
4728/18.03.2015 Raport privind managementul sistemului de siguranța alimentelor la cantina Universității pentru anul 2014 07.04.2015
4730/18.03.2015 Raport privind analiza sistemului integrat de management la Universitate pentru anul 2014 07.04.2015
5421/30.03.2015 Obiectivele specifice ale Serviciului cantină în domeniul sistemului de management al siguranței alimentelor pentru anul 2015 07.04.2015
5538/31.03.2015 Planul operațional al Universității pentru anul 2015 07.04.2015
5539/31.03.2015 Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2015 și indicatorii de performanță corespunzători 07.04.2015
5537/31.03.2015 Raport de activitate pe anul 2014 02.04.2015
2121/09.02.2015 Registrul riscurilor la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, actualizat la data de 31.12.2014 04.03.2015
2909/19.02.2015 Planul de cercetare pentru anul 2015 04.03.2015
2194/09.02.2015 Situația studenților fizici înmatriculați în Universitate la data de 01.01.2015 și a absolvenților promoției 2014 11.02.2015
Bilant T1 2014 Bilanțul contabil pe trimestrul I al anului 2014 03.02.2015
Bilanț T2 2014 Bilanțul contabil pe trimestrul II al anului 2014 03.02.2015
Bilanț T3 2014 Bilanțul contabil pe trimestrul III al anului 2014 03.02.2015
BVC 2014 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 03.02.2015
19014/13.11.2014 Raport de activitate pe anul universitar 2013-2014 și activități propuse pentru viitor 20.11.2014
18229/30.10.2014 Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți, aferent activității din semestrul I (2013-2014) 10.11.2014
6009/30.04.2014 Raport evaluare internă a programelor de studii pentru anul 2013 19.05.2014
6010/30.04.2014 Raport privind evaluarea și asigurarea calității pentru anul 2013 19.05.2014
5052/08.04.2014 Planul de cercetare pentru anul 2014, actualizat conform CA 03.04.2014 (inițial UB 2138/14.02.2014, afișat 05.03.2014) 15.04.2014
3968/19.03.2014 Raport privind analiza sistemului integrat de management pe anul 2013 31.03.2014
3970/19.03.2014 Raport privind managementul sistemului de siguranța alimentelor pentru anul 2013 31.03.2014
4391/26.03.2014 Planul operațional pentru anul 2014 31.03.2014
4392/26.03.2014 Raport de activitate pe anul 2013 31.03.2014
4481/27.03.2014 Obiectivele Universității în domeniul Sistemului integrat de management pentru anul 2014 31.03.2014
4482/27.03.2014 Obiectivele specifice ale Serviciului cantină pentru anul 2014 31.03.2014
2033/13.02.2014 Raportul privind evaluarea cadrelor didactice aferent activității din semestrul II anul universitar 2012-2013 17.02.2014
19755/06.11.2013 Raport de activitate pe anul universitar 2012-2013 și activități propuse pentru viitor la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 10.12.2013
3278/01.03.2013 Raportul de activitate al Comisiei de etică pe anul 2012. Raportul este cuprins in Raportul de activitate pe anul 2012. 04.11.2013
3868/13.03.2013 Contractul colectiv de muncă. 31.10.2013
15678/26.09.2013 Strategia de dezvoltare durabilă a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 2014, 2020, 2030 09.10.2013
9944/27.06.2013 Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți aferent activității din semestrul I anul universitar 2012-2013 și de către colegi, iunie 2013 02.07.2013
4673/28.03.2013 Raport evaluare internă a programelor de studii din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ianuarie 2013 03.04.2013
4597/26.03.2013 Planul de cercetare pentru anul 2013 03.04.2013
4653/28.03.2013 Obiectivele Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2013 și indicatorii de performanță corespunzători 03.04.2013
4672/28.03.2013 Raport privind evaluarea și asigurarea calității în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2012 03.04.2013
4002/15.03.2012 Bugetul pentru activități finanțate integral din venituri proprii pe anul 2013 - aprobat de Ministerul Educației Naționale 22.03.2013
18983 Propunere de repatizare a rectificării alocației bugetare pe universități pentru anul 2012 11.03.2013
Bilant T2 2012 Bilanțul contabil pe trimiestrul II 2012 11.03.2013
Bilant T3 2012 Bilantul contabil pe trimestrul III 2012 11.03.2013
Bilant T4 2012 Bilanțul contabil pe trimestrul IV 2012 11.03.2013
Bugetul final 2012 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012, final 11.03.2013
2513/14.02.2013 Raport privind managementul sistemului de sigurața alimentelor la cantina Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău , pentru anul 2012 07.03.2013
3338/01.03.2013 Raport privind analiza sistemului integrat de management la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru anul 2012 07.03.2013
3341/01.03.2013 Plan operațional pentru anul 2013 07.03.2013
3500/05.03.2013 Declarația rectorului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău privind politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale și responsabilității sociale 07.03.2013
3340/01.03.2013 Raport de activitate pe anul 2012, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 06.03.2013
781/17.01.2013 Registrul riscurilor la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, actualizat la data de 31.12.2013 05.02.2013
21653/10.12.2013 Raportul final EUA 09.01.2013
21667/18.12.2012 Raportul privind evaluarea cadrelor didactice din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, de către studenți în semestrul II, anul universitar 2011-2012 07.01.2013
15286/27.09.2012 Raport de activitate pe anul universitar 2011-2012 și activități propuse pentru anul universitar 2012-2013 28.09.2012
9098/21.06.2012 Raportul privind evaluarea cadrelor didactice din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, de către studenți în semestrul I 18.07.2012
8345/13.06.2012 Planul operațional 2012 17.07.2012
Bilant I 2012 Bilantul contabil trimestrul I 2012 17.07.2012
3501/12.03.2012 Planul strategic instituțional pentru perioada 2012-2015 03.05.2012
2653/21.02.2012 Raportul privind evaluarea și asigurarea calității în Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău pe anul 2011 01.03.2012
2654/21.02.2012 Planul de măsuri de îmbunătățire a asigurării calității rezultat din recomandările Comisiei de evalure instituțională ARACIS 2011 01.03.2012
252/10.01.2012 Raportul privind activitatea de audit intern pe anul 2011 17.02.2012
1783/09.02.2012 Raportul privind managementul sistemului integrat de management și al sistemului de siguranța alimentelor pentru anul 2011 10.02.2012
1931/09.02.2012 Raportul de activitate pe anul 2011 și perioada 2008-2011, aprobat în ședința de Senat din data de 09.02.2012 10.02.2012
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal