Programe și strategii

Număr/data Denumire document Data publicarii
3587/16.03.2021 Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2021 și indicatorii de performanță corespunzători 29.03.2021
3586/16.03.2021 Planul operațional al Universității pentru anul 2021 29.03.2021
7637/18.05.2020 Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2020 și indicatorii de performanță corespunzători 10.06.2020
7636/18.05.2020 Planul operațional al Universității pentru anul 2020 10.06.2020
7635/18.05.2020 Planul strategic instituțional pentru perioada 2020-2024 10.06.2020
4956/25.03.2019 Planul operațional al Universității pe anul 2019 05.04.2019
4957/25.03.2019 Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2019 și indicatorii de performanță corespunzători 05.04.2019
676/17.01.2019 Obiectivele specifice din domeniul calității ale Cantinei Universității pentru anul 2019 05.04.2019
2441/14.02.2019 Plan de cercetare pentru anul 2019 21.25.2019
4597/28.03.2018 Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2018 și indicatorii de performanță corespunzători 04.04.2018
4596/28.03.2018 Planul operațional al Universității pe anul 2018 04.04.2018
2346/14.02.2018 Planul de cercetare pentru anul 2018 07.03.2018
1223/23.01.2018 Obiective specifice din domeniul calității ale Cantinei Universității 04.04.2018
5069/28.03.2017 Obiectivele Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul Sistemului integrat de management pentru anul 2017 06.04.2017
5068/28.03.2017 Planul operațional pentru anul 2017 06.04.2017
19842/26.11.2014 Cadrul strategic național pentru creștera participării, calității și eficienței învățământului terțiar din România, 2014-2020 21.03.2017
 2949/22.02.2017 Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020. 21.03.2017
1697/01.02.2017 Planul de cercetare pentru anul 2017 06.02.2017
1696/01.02.2017 Manifestările științifice planificare pentru anul 2017 06.02.2017
1222/20.01.2017 Obiectivele specifice ale Serviciului Restaurantului din cadrul Universității, în domeniul Sistemului de management al siguranței alimentului 09.02.2017
8965/31.05.2016

Planul strategic instituțional pentru perioada 2016-2020 16.06.2016
8964/31.05.2016

Plan operațional instituțional pentru anul 2016 16.06.2016
8966/31.05.2016

Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2016 și indicatorii de performanță 16.06.2016
2816/17.02.2016

Planul de cercetare pentru anul 2016 25.02.2016
2973/18.02.2016

Manifestările științifice planificate pentru anul 2016 25.02.2016
25288/08.12.2015

Bugetul cămine-cantină pentru anul 2015, la data de 08.12.2015 05.01.2016
5538/31.03.2015

Planul operațional al Universității pentru anul 2015 07.04.2015
5539/31.03.2015

Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2015 și indicatorii de performanță corespunzători 07.04.2015
5421/30.03.2015

Obiectivele specifice ale Serviciului cantină în domeniul sistemului de management al siguranței alimentelor pentru anul 2015 07.04.2015
2909/19.02.2015

Planul de cercetare pentru anul 2015 04.03.2015
BVC 2014

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 03.02.2015
4391/26.03.2014

Planul operațional pentru anul 2014 31.03.2014
4481/27.03.2014

Obiectivele Universității în domeniul Sistemului integrat de management pentru anul 2014 31.03.2014
4482/27.03.2014

Obiectivele specifice ale Serviciului cantină pentru anul 2014 31.03.2014
5052/08.04.2014

Planul de cercetare pentru anul 2014, actualizat conform CA 03.04.2014 (inițial UB 2138/14.02.2014, afișat 05.03.2014) 15.04.2014
15678/26.09.2013

Strategia de dezvoltare durabilă a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 2014, 2020, 2030 09.10.2013
3341/01.03.2013

Plan operațional pentru anul 2013 07.03.2013
4653/28.03.2013

Obiectivele Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2013 și indicatorii de performanță corespunzători 03.04.2013
3500/05.03.2013

Declarația rectorului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău privind politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale și responsabilității sociale 07.03.2013
4002/15.03.2012

Bugetul pentru activități finanțate integral din venituri proprii pe anul 2013 - aprobat de Ministerul Educației Naționale 22.03.2013
18983

Propunere de repartizare a rectificării alocației bugetare pe universități pentru anul 2012 11.03.2013
4597/26.03.2013

Planul de cercetare pentru anul 2013 03.04.2013
3501/12.03.2012

Planul strategic instituțional pentru perioada 2012-2015 03.05.2012
8345/13.06.2012

Planul operațional 2012 17.07.2012
2654/21.02.2012

Planul de măsuri de îmbunătățire a asigurării calității rezultat din recomandările Comisiei de evalure instituțională ARACIS 2011 01.03.2012
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal