În urma semnării Contractului cu Ministerul Educației-UMPFE (primit pe data de 17.01.2023), informăm cursanții înscriși la programele de conversie profesională, organizate de facultățile din cadrul universității următoarele:

  • Universitatea nu percepe taxe de studii pentru cursanții de la programele de conversie profesională din anul I, anul universitar 2022-2023, beneficiari ai Proiectului ROSE;
  • toți cursanții de la programele de conversie profesională, beneficiari ai Proiectului ROSE, care au achitat taxe de studii pînă la semnarea contractului cu ME-UMPFE, vor depune cerere pentru restituirea sumelor achitate, la secretariatele facultăților de care aparțin, sau prin e-mail, la care vor atașa CI și extrasul de cont, pentru indicarea contului beneficiarului;
  • eventualele penalizări care decurg din neplata taxelor nu vor fi imputate cursanților la programele de conversie profesională, beneficiari ai Proiectului ROSE.

Vă rugăm să consultați site-ul universității și paginile web ale facultăților, care se actualizează periodic în funcție de noutățile apărute.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal