Serviciul Social anunță:

Cazările în căminele studențești, pentru anul universitar 2022/2023 se desfășoară după următorul program:

 • 28, 29, 30 septembrie 2022 - orele 8.00-16.00
 • 03 octombrie 2022 - orele 8.00 - 16.00

Pentru cazarea în cămin, studentul:

 • consultă listele afișate pe https://www.ub.ro/studenti/info, în perioada 23.09.2022 -27.09.2022;
 • se prezintă la facultatea de care aparțin, la Comisia de cazare a fiecărei FACULTĂȚI, în vederea primirii contractului de închiriere, cu repatizarea în cămin și cameră:
  • Facultatea de Inginerie: Corp B, Sala BI 21,
  • Facultatea de Litere: Corp C, Sala C01,
  • Facultatea de Stiinte: Corp D, Sala D202,
  • Facultatea de Stiinte Economice :Corp C, Sala C01
  • Facultate de Stiinte ale Miscarii, Sportului și Sănătății: corp D, Sala 321
 • achită prin cont RO44TREZ06120F331400XXXX, CIF/CUI 4278094, Trezoreria Bacău, cu specificarea la detalii a numelui și prenumelui sau la casieria universității (Corp D, etaj I, camera 126) taxa de cazare conform căminului în care a fost repartizat ;
 • se prezintă la Administratorul căminul în care a fost repartizat :
  •  Căminul 1, 2 - la dna. administrator Socea Ancuța-etaj 1, cămin 1 din Campusul din str. Calea Mărășești, nr 157, Bacău;
  • Căminul nr 3- la dna. administrator Hongu Maricica în Campusul din Str. Spiru Haret, nr 8, Bacău,
 • cu următoarele documente:
  • Contractul de închiriere eliberat de către Comisia de cazare a fiecărei facultăți;
  • Adeverință de la locul de muncă pentru părinții, cadre didactice;
  • Adeverință  pentru studenții din centre de plasament;
  • Certificate medicale pentru studenții cu probleme de sănătate;
  • Adeverințe pentru copiii orfani de ambii părinți (certificate deces părinți);
  • Certificat de căsătorie pentru studenții familiști;
  • Copie după buletinul/cartea de identitate, pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini ;
  • Procură pentru persoana împuternicită a caza studentul care nu se poate prezenta la cazare;
  • Dovada achitării taxei de cazare

Administratorul de cămin va emite, în baza documentelor menționate mai sus, legitimația de cămin și va preda camera studentului cu încheierea proceselor-verbale de predare-primire.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal