CAZAREA PENTRU PERIOADA VACANTEI DE VARA 2021-2022

  1. Începând cu data de 15 iunie 2022, se completează și se depun cererile de cazare pe timpul vacanței de vară. Descărcați cererea de cazare pentru perioada vacanței de vară aici(.docx), Cererea se transmite pe email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau se depune la Administratorii de camin.
  2. Se completează act adițional la contractul de cazare/sau contract de cazare pentru perioada vacanței de vară. Formularele se cer de la administratorul de cămin și se depun fizic. Se atașează adeverința de salariat, sau alte dovezi care justifică cazarea pe perioada vacanței.
  3. Conform Regulamentului de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02 Art. 42. Cazarea pe timpul vacanţei de vară în căminele studenţeşti se va face ţinând cont de următoarele priorităţi:
   1. studenţii Universităţii care pe perioada verii, desfăşoară activităţi studenţeşti: practica de vară, acţiuni de voluntariat, proiecte de cercetare, alte activităţi studenţeşti etc;
   2. studenţii Universităţii angajaţi pe perioada vacanţei;
   3. studenţii Universităţii care solicită cazare pentru studiu individual, studiu la bibliotecă, pregătirea lucrării de licenţă, master etc, în limita locurilor disponibile;
   4. studenţii altor universităţi care efectuează practica în judeţul Bacău, participă la acţiuni studenţeşti de voluntariat etc, în limita locurilor disponibile, la tarifele aprobate; e) alte categorii de chiriaşi, în baza cererilor aprobate de Consiliul de administraţie al UBc, în limita locurilor disponibile, la tarifele aprobate.

Toate categoriile menţionate anterior vor respecta R-12.02.02-01 „Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor și cantinei studenţeşti din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău”.

 1. Regulamentul de cazare R-12.02.02-02 (.pdf);
 2. Tarifele de cazare rămân neschimbate, se achită conform contractului/ actului adițional, anticipat :
  • 250 lei/loc/lună pentru studenții proprii
  • 380 lei/loc/lună pentru studenții care care au absolvit, precum și studenții altor universități.
  • Conform Art.41.din Regulamentul de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02 Pentru perioada vacanţei de vară, cazările în căminele studenţeşti se fac în regim hotelier la tarifele aprobate de Senatul UBc, în căminele desemnate de către Consiliul de Administraţie la propunerea Serviciului Social, în baza contractului de închiriere pe perioada vacanţei de vară. Pentru salariaţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău tarifele de cazare se vor stabili prin hotărâri ale Consiliului de Administraţie, la propunerea Serviciului Social.
 3. Plata taxei de cazare se efectueaza anticipat in perioada 20-30 a lunii in curs pentru luna următoare. Pentru întârzierea la plata taxei se percepe 0,5 % penalităși pentru fiecare zi de întârziere.
 4. Pentru plata taxei de cazare în cont: UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU

CONT IN TREZORERIE           RO44TREZ06120F331400XXXX      CIF/CUI 4278094

SE VOR SPECIFICA :    NUMELE/PRENUMELE,    TAXA DE CAZARE

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal