Informații și noutăți

Cod unic student

Începând cu data de 17 noiembrie 2020, studenții se pot regăsi pe listele anonimizate publicate de facultăți sau departamente pe baza codului unic UMS. Codul se poate obține de către fiecare student din contul personal de pe platforma UMS (instrucțiuni .pdf).

Tarife cazare în căminele studenţeşti, anul universitar 2020-2021

Tarife de cazare - vacanța de vară 2019-2020

Cuantumul tarifelor de cazare pe perioada vacanței de vară 2020

Burse sem II. 2019-2020

Beneficiari burse speciale semestrul II 2019-2020

 

Programul ,,EURO 200’’ 2019-2020

Detalii aici

 

Studiu național asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior
Chestionarul Național Studențesc (CNC)

 

Cazarea în căminele studenţeşti, anul universitar 2019-2020

Cazările în căminele studențești, după data de 01.09.2019, de pe listele de așteptare

Conform Regulamentului de cazare în căminele în căminele studențești ale Universității „ Vasile Alecsandri ” din Bacău R-12.02.02-02 :

 • Art. 32. În a doua zi a anului universitar se anulează contractele studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora şi se eliberează, de către facultăţi, contractele de închiriere către studenţii care nu au primit drept de cazare în prima etapă, în ordinea mediilor.
 • Art. 33.  Începând din a treia zi a anului universitar se vor elibera contracte de închiriere, de către Liga Studenţească împreună cu Serviciul Social, studenţilor care nu au primit cazare până la această dată, conform criteriilor de repartizare din prezentul regulament.

 

Cazările în căminele studențești, pentru anul universitar 2019/2020 se desfășoară după următorul program:

 • 26, 27, 30 septembrie 2019-orele 8.00-16.00
 • 01 octombrie 2019-orele 8.00 -16.00

Listele cu studenţii care beneficiază de cazare în cămine:

Tarife de cazare - vacanța de vară 2018-2019

Cuantumul tarifelor de cazare pe perioada vacanței de vară 2019

 

Programul ,,EURO 200’’ 2019

EURO 200 Anunț 2019

Informații privind înscrierea în Programul "EURO200"

HG 1294/13.08.2004, formă actualizată valabilă la data de : 11 martie 2019

Afișat în 12.03.2019

 

Anunț burse pentru semestrul I 2018-2019

Depunerea cererilor pentru toate categoriile de burse se face în perioada 15-31 octombrie 2018, în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor pentru studenții de la învățământul cu frecvență nr. 4579/7/27.03.2018, art. 17. Cererile, împreună cu documentele justificative, după caz, se depun, pentru toate categoriile de bursă, la secretariatele facultăților. Documentele pentru fiecare categorie de bursă sunt menționate în Regulamentul 4579/7/2018.

Afișat 09.10.2018 ora 15.45

Cazarea în căminele studenţeşti, anul universitar 2018-2019

Cazările în căminele studențești, pentru anul universitar 2018/2019, se desfășoară după următorul program:

 • 26-28 septembrie 2018 - orele 8.00-16.00
 • 01 octombrie 2018 - orele 8.00 - 16.00

Listele cu studenţii care beneficiază de cazare în cămine:

Tabere studențești, vacanța de vară 2018

Perioada de inscriere: 24.04 - 22.05.2018 (informații detaliate)

 

Perioadă depunere burse aferente sem I (2017-2018)

Perioada de depunere a cererilor de bursă este: 16.10 – 03.11.2017, pentru bursele de ajutor social și 16 – 28 octombrie 2017, pentru celelalte categorii de burse.

 

Cazarea în căminele studenţeşti, anul universitar 2017-2018

Serviciul social anunță:
Cazările în căminele studențești, pentru anul universitar 2017/2018 se desfășoară după următorul program:

 • 27-29 septembrie 2017 - orele 8.00-16.00
 • 02 octombrie 2017 - orele 8.00 - 16.00

Pentru cazarea în cămin, studentul se prezintă la Serviciul social cu următoarele documente:

 • contractul de închiriere eliberat de către facultăți;
 • buletinul/cartea de identitate, pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini – copie ;
 • chitanţa eliberată de casierie.

Serviciul social, emite în baza documentelor menționate mai sus, legitimaţia de cămin.

Administratorul de cămin predă camera studentului cu încheierea proceselor-verbale de predare-primire.

 

 

 Listele cu studenţii care beneficiază de cazare în cămine:

 

Tabere studențești, vacanța de vară 2017

Perioada de inscriere: 24.04 - 22.05.2017 (informații detaliate)

 

Programul ,,EURO 200’’ 2017

 

Beneficiari program Euro 200 – Anul 2017

Afișat în 15.06.2017

EURO 200 Anunț 2017

Informații privind înscrierea în Programul "EURO200"

HG 1294/13.08.2004, actualizată până la data de 26.05.2014

Afișat în 22.03.2017

 

Anunț burse pentru semestrul II.

Perioada depunere cereri burse, și detalii privind obținerea lor.

Anexe privind declarațiile de venit pentru studenți, respectiv părinți.

Ordin de la Ministerul Educației Naționale, privind acordarea burselor OMEN 3392/27.02.2017

Documentele necesare la dosarul de bursă socială

Venitul minim net pe economie este de 1065 lei.

  

Propunere acordare bursă pentru studenta Cao L. Ruihong

Bursele de practică/ formare/ perfecționare

Consiliul de administrație, în ședința din data de 20.10.2016, a hotărât:

 1. Înscrierile la DPPD se prelungesc până la data de 31.10.2016;
 2. Cererile pentru bursele de practică/ formare/ perfecționare se depun, la Registratura Universității, în perioada 21-28.10.2016, astfel încât acordarea acestora să fie cu data de 01 noiembrie 2016;
 3. Repartiția burselor de practică este următoarea (25 de burse lunare): Bibliotecă – 4, Radio – 10, Academic TV – 2, Departamentul de consiliere profesională – 1, Alumni – 1, Restaurantul Universității – 4, prorectorate – 2, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – 1.
 4. Criteriile de selecție sunt:
  • Interviu;
  • Au prioritate studenții care nu au mai beneficiat de bursă de practică în semestrul, anul, ciclul de studii universitare, astfel încât să beneficieze de astfel de burse cât mai mulți studenți. Un student poate beneficia de bursă mai multe luni consecutive sau alternativ, pe durata anului universitar, numai în situația în care nu sunt alte solicitări.

Mai multe informații aici


Cazarea în căminele studenţeşti, anul universitar 2016-2017

Regulamentul de cazare

Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor şi cantinei universitare

Tarifele de cazare practicate pentru anul 2016-2017

 Listele cu studenţii care beneficiază de cazare în cămine:

 

ANUNȚ AMÂNARE EXAMENE DATORITĂ CONDIȚIILOR METEO

 

În atenția cadrelor didactice și studenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, studenților care absentează în perioada 03-05 iunie 2016 nu li se pun absențe în cataloagele de examen. Pentru aceste situații, examenele vor fi reprogramate în săptămâna 6-12 iunie 2016, pe baza cererilor depuse de către studenți, la decanatele facultăților.

 

Tabere studențești, vacanța de vară 2016

Fișiere atașate:

Cererile scrise se primesc până pe 20.05.2016, ora 16, de secretariatele facultăților.
Cererile pe fax și e-mail  (pdf și semnate) se primesc până pe data de 22.05.2016, ora 23:59.

 

Programul ,,EURO 200’’ 2016

 

EURO 200 Anunț 2016

Informații privind înscrierea în Programul "EURO200"

HG 1294/13.08.2004, actualizată până la data de 26.05.2014

Afișat în 12.04.2016

Cazarea în căminele studenţeşti, anul universitar 2015-2016

Regulamentul de cazare

Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor şi cantinei universitare

Tarifele de cazare practicate pentru anul 2015-2016

 Listele cu studenţii care beneficiază de cazare în cămine:


Informatii utile

Observatorul Astronomic "VICTOR ANESTIN"
Tel: 0234/513.724 Adresa : Str. Trotus nr 8-10
Casa memoriala "GEORGE BACOVIA"
Tel: 0234/ Adresa : Str. George Bacovia nr. 13
Vivariu
Tel: 0234/515.364 Adresa : Str. Popa Sapca nr. 3,
OFICIUL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE BACAU
Str. George Bacovia 20 Tel.: 571.723, 522.317 Fax: 588.593
COMANDAMENTUL MARII UNITATI DE JANDARMI BACAU
Str. Constantin Musat 4 Tel.: 543.131 Fax: 571.029
GRUPUL DE POMPIERI MAIOR CONSTNTIN ENE BACAU
Str. Milcov 49 Tel.: 550.000 Fax: 573.321
INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE BACAU
Str. Al. Tolstoi 2 Tel.: 202.000
SERVICIUL JUDETEAN DE EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR; BIROUL DE EVIDENTA A POPULATIEI
Str. Al. Tolstoi 2 Tel.: 202.054
BIROUL DE PASAPOARTE
Str. Al. Tolstoi 2 Tel.: 202.069
POLITIA RUTIERA
Str. Al. Tolstoi 2 Tel.: 202.069
POLITIA MUNICIPIULUI BACAU
Str. Spiru Haret 2 Tel.: 955, 520.015
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA BACAU
Str. George Bacovia 20 Tel.: 576.500 Fax: 576.420
Ministerul Apararii Nationale CENTRUL MILITAR JUDETEAN BACAU
Str. Mihai Eminescu 33 Tel.: 512.913 Fax: 510.034
Ministerul Culturii si Cultelor DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA, CULTE SI PATRIMONIU CULTURAL NATIONAL BACAU
Str. Cuza Voda 6 Tel.: 513.250, 514.114 Fax: 514.368
Ministerul Educatiei si Cercetarii INSPECTORATUL JUDETEAN BACAU
Str. Oituz 24 Tel.: 511.899 Fax: 571.038
Ministerul Finantelor Publice DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BACAU
Str. Dumbrava Rosie 1-3 Tel.: 510.015, 510.017 Fax: 510.003
GARDA FINANCIARA
Str. Dumbrava Rosie 1-3 Tel.: 570.853, 570.854 Fax: 570.852
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BACAU
Str. 9 Mai 33 Tel.: 510.018, 510.015
BIROUL VAMAL DE CONTROL SI VAMUIRE LA INTERIOR BACAU
Str. Garii 74-76 Tel./Fax: 519.951
Ministerul Justitiei CURTEA DE APEL BACAU
Str. Stefan cel Mare 4 Tel.: 513.678, 514.750 Fax: 514.275
TRIBUNALUL JUDETEAN BACAU
Str. Oituz 20 Tel.: 576.415 Tel./Fax: 511.193
JUDECATORIA BACAU
Str. Oituz 20 Tel./Fax: 512.629
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului REGISTRUL AUTO ROMAN REPREZENTANTA BACAU
Str. Calea Republicii 207 Tel.: 517.443 Fax: 578.167
AUTORITATEA RUTIERA ROMANA AGENTIA BACAU
Str. Stefan cel Mare 27 Tel.: 578.100 Tel./Fax: 577.866
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei DIRECTIA PENTRU DIALOG, FAMILIE SI SOLIDARITATE SOCIALA BACAU
Str. Nicolae Titulescu 32 Tel.: 510.083 Fax: 588.605
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BACAU
Str. Ionita Sandu Sturza 78 Tel.: 512.746, 581.800 Fax: 520.397
CASA JUDETEANA DE PENSII BACAU
Str. Ionita Sandu Sturza 78 Tel.: 511.366, 512.279 Fax: 510.085
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BACAU
Str. Nicolae Titulescu 32 Tel.: 510.082
Ministerul Public PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU
Str. Mihai Eminescu 2 Tel.: 515.280 Fax: 512.021
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BACAU
Str. Mihai Eminescu 2 Tel.: 515.080 Fax: 515.021
PARCHETUL MILITAR BACAU DE PE LANGA TRIBUNALUL MILITAR IASI
Str. Stefan cel Mare 4 Tel.: 523.080
PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA BACAU
Str. Mihai Eminescu 2 Tel./Fax: 515.430
Ministerul Sanatatii DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BACAU
Str. Vasile Alecsandri 45 Tel.: 512.850 Fax: 524.875
SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA BACAU
Str. 9 Mai 92 Tel.: 961, 542.820 Tel./Fax: 584.050
Directia Judeteana de Statistica Bacau
Str. V. Alecsandri 56 Tel.: 510.056 Fax: 514.806
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau
Str. Ionita Sandu Sturza 63 bis Tel.: 576.736, 576.286
Inspectoratul in Constructii Bacau
Str. Pictor Aman 94 D Tel.: 576.720, 570.139 Fax: 580.150
Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Bacau
Str. Erou Ghe. Nechita 2 Tel.: 511.273 Tel./Fax: 512.112
Consiliul Judetean Bacau
Str. Calea Marasesti 2 Tel.: 537.200 Fax: 535.012
Prefectura Bacau
Str. Calea Marasesti 2 Tel.: 534.224, 537.200 Fax: 545.601
Primaria Municipiului Bacau
Str. Calea Marasesti 6 Tel.: 581.485, 545.229 Fax: 588.757
S.C. Electrica S.A SOCIETATEA COMERCIALA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE SUCURSALA BACAU
Str. Nicolae Titulescu 33 Tel.: 205.999, 522.122 Fax: 205.004
S.C. Distrigaz nord S.A. Targu Mures SUCURSALA BACAU
Str. Mihai Eminescu 27 Tel.: 512.634, 512.635 Fax: 511.320
Administratia Nationala Apele Romane S.A DIRECTIA APELOR SIRET-BACAU
Str. Cuza Voda 1 Tel.: 541.646, 515.797 Fax: 510.050

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal