Informații și noutăți

CAZAREA STUDENȚILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

 

 1. Începând cu data de 27 iunie 2022, conform Regulamentului de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02, Art.26. : “Serviciul Social primeşte de la studenţi cererile pentru cazare pentru anul universitar 2022-2023”. In format fizic sau mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .
 2. „ Pentru anul I ( licenţă, master, doctorat) se completează cerere de cazare, în momentul confirmării ocupării locului pe care a fost admis ( la facultate). În cazul în care studentul nu completează cerere de cazare se consideră, din oficiu, că nu are nevoie de cazare”.
 3. Cererile se pot trimite pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. sau se pot depune fizic, la administratorul de camin. Descărcați cererea de cazare aici(.docx);
 4. Conform Regulamentului de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02, Art.27. studenţii care solicită cazare pe criterii sociale (art. 12: a) studenţii orfani de ambii părinţi; b) studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial) vor depune, la Serviciul Social, în aceeaşi perioadă, dosare cu documentele justificative (copii după certificatele de deces, adeverinţe de la centrele de plasament).
 5. Regulamentul de cazare R-12.02.02-02 (.pdf);
 6. Cuantumul tarifelor de cazare în cămine, pentru anul universitar 2022-2023.

CAZAREA PENTRU PERIOADA VACANTEI DE VARA 2021-2022

 1. Începând cu data de 15 iunie 2022, se completează și se depun cererile de cazare pe timpul vacanței de vară. Descărcați cererea de cazare pentru perioada vacanței de vară aici(.docx), Cererea se transmite pe email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau se depune la Administratorii de camin.
 2. Se completează act adițional la contractul de cazare/sau contract de cazare pentru perioada vacanței de vară. Formularele se cer de la administratorul de cămin și se depun fizic. Se atașează adeverința de salariat, sau alte dovezi care justifică cazarea pe perioada vacanței.
 3. Conform Regulamentului de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02 Art. 42. Cazarea pe timpul vacanţei de vară în căminele studenţeşti se va face ţinând cont de următoarele priorităţi:
  1. studenţii Universităţii care pe perioada verii, desfăşoară activităţi studenţeşti: practica de vară, acţiuni de voluntariat, proiecte de cercetare, alte activităţi studenţeşti etc;
  2. studenţii Universităţii angajaţi pe perioada vacanţei;
  3. studenţii Universităţii care solicită cazare pentru studiu individual, studiu la bibliotecă, pregătirea lucrării de licenţă, master etc, în limita locurilor disponibile;
  4. studenţii altor universităţi care efectuează practica în judeţul Bacău, participă la acţiuni studenţeşti de voluntariat etc, în limita locurilor disponibile, la tarifele aprobate; e) alte categorii de chiriaşi, în baza cererilor aprobate de Consiliul de administraţie al UBc, în limita locurilor disponibile, la tarifele aprobate.
 4. Toate categoriile menţionate anterior vor respecta R-12.02.02-01 „Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor și cantinei studenţeşti din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău”.

 5. Regulamentul de cazare R-12.02.02-02 (.pdf);
 6. Tarifele de cazare rămân neschimbate, se achită conform contractului/ actului adițional, anticipat :
  • 250 lei/loc/lună pentru studenții proprii
  • 380 lei/loc/lună pentru studenții care care au absolvit, precum și studenții altor universități.
  • Conform Art.41.din Regulamentul de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02 Pentru perioada vacanţei de vară, cazările în căminele studenţeşti se fac în regim hotelier la tarifele aprobate de Senatul UBc, în căminele desemnate de către Consiliul de Administraţie la propunerea Serviciului Social, în baza contractului de închiriere pe perioada vacanţei de vară. Pentru salariaţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău tarifele de cazare se vor stabili prin hotărâri ale Consiliului de Administraţie, la propunerea Serviciului Social.
 7. Plata taxei de cazare se efectueaza anticipat in perioada 20-30 a lunii in curs pentru luna următoare. Pentru întârzierea la plata taxei se percepe 0,5 % penalităși pentru fiecare zi de întârziere.
 8. Pentru plata taxei de cazare în cont: UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU

CONT IN TREZORERIE           RO44TREZ06120F331400XXXX      CIF/CUI 4278094

SE VOR SPECIFICA :    NUMELE/PRENUMELE,    TAXA DE CAZARE

Cazarea în Căminele Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2021-2022

Astăzi, 09.03.2022, în urma ședinței comisiei de cazare a Universității „Vasile Alecsandri ” din Bacău, au fost stabilite următoarele măsuri:

 1. Începând cu data de 10.03.2022, după ora 12, se vor afișa pe site-ul facultăților și pe platforma Microsoft Teams, lista cu studenți care ar putea beneficia de cazare în căminele universității, conform cererilor până la data de 08.03.2022 (se iau în considerare cererile depuse în perioada 15.06.2021-08.03.2022);
 2. Pentru studenții care doresc cazare și nu au depus cerere până la date de 08.03.2022, acestea se pot depune până duminică, 13.03.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Listele vor fi postate pe pagina web a facultăților și platforma Microsoft Teams, începând cu data de 14.03.2022; Descărcați cererea aici (.docx);
 3. Studenții orfani de ambii părinți, copii de cadre didactice, studenți aflați în plasament și studenții familiști vor aduce actele doveditoare în original la cazare conform Regulamentului de cazare(.pdf);
 4. Pentru cazarea efectivă a studenților aceștia se vor prezenta fizic la sediul facultăților, începând cu data de 11.03.2022, ora 12:00, pentru obținerea contractului și a repartizării pe camere, după cum urmează:
  1. Facultatea de Inginerie în corpul B, sala BI21, Campus Mărășești nr.157;
  2. Facultatea de Litere în corpul C, sala C01, Campus Spiru Haret nr.8;
  3. Facultatea de Științe în corpul D, sala D202, Campusul Mărășești, nr.157;
  4. Facultatea de Științe Economice în corpul C, sala C01, Campus Spiru Haret nr.8;
  5. Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, corpul D, sala D321, Campus Mărășești nr.157;
 5. După primirea contractului, studentul trebuie să achite cazarea. Contravaloarea serviciului de cazarea se poate achita astfel:
  1. Online în contul Universității, deschis la trezoreria Română Bacău. Cont: RO44TREZ06120F331400XXXX CUI:4278094 (cu specificarea plată cămin luna martie);
  2. Fizic la casieria Universității în cele două puncte din corpul D din Campusul Mărășești, nr.157, sălile D126 și D127;
 6. Cazarea propriu-zisă, se face la parterul Căminului nr.2 din Campusul Mărășești, nr.157 la Serviciul Sociale. Cazarea este condiționată de deținerea contractului și chitanța/dovada ordinului de plată;
 7. Programul pentru cazarea propriu-zisă este următorul:
  1. Vineri, 11.03.2022, în intervalul orar 12-16;
  2. Sâmbătă, 12.03.2022, în intervalul 9-15.

OBS: Studenții care sunt deja cazați, rămân pe locurile lor fără a mai face vreun demers!

Vă mulțumim pentru înțelegere! Pentru orice nelămurire vă așteptăm mesajele pe paginile de Facebook și Instagram  ale Ligii Studențești sau pe Teams la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.!

Informații privind depunerea cererilor de bursă

 

Conform regulamentului de acordare a burselor, vă informăm că perioada de depunere a cererilor pentru burse este 13.10-05.11.2021. Modalitatea de primire a cererilor, formulare și alte informații sunt afișate pe paginile web ale facultăților.


Informații plată taxe studenți

 

Începand cu 01.09.2021 nu se mai încasează taxe la ghișeele Băncii Transilvania. Studenții pot plăti taxele de preferat online (prin e-Payment) sau la Casieria Universității. Mai multe detalii se găsesc pe https://www.ub.ro/files/studenti/Ghid_plata_taxe_V3.3.pdf.  Vă mulțumim !


Oportunități angajare SIE

 

Serviciul de Informații Externe, instituție de stat specializată în domeniul informațiilor externe, selecționează, în vederea încadrării, tineri cu un nivel ridicat de pregătire educațională și potențial de dezvoltare profesională, dornici să își construiască o carieră stabilă și de succes. În baza criteriilor instituționale de încadrare, sunt vizați studenți aflați în ultimul an de licență, masteranzi și doctoranzi, din cadrul universității.

Persoanele interesate pot completa, cu informații cât mai detaliate, aplicația de angajare disponibilă pe site-ul SIE (www.sie.ro ) sau pot transmite CV-uri la următoarea adresă: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Cod unic student

Începând cu data de 17 noiembrie 2020, studenții se pot regăsi pe listele anonimizate publicate de facultăți sau departamente pe baza codului unic UMS. Codul se poate obține de către fiecare student din contul personal de pe platforma UMS (instrucțiuni .pdf).

Programul ,,EURO 200’’ 2020-2021

Detalii aici

Tarife de cazare - vacanța de vară 2020-2021

Cuantumul tarifelor de cazare pe perioada vacanței de vară 2021

 

Tarife cazare în căminele studenţeşti, anul universitar 2020-2021

 

Studiu național asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior
Chestionarul Național Studențesc (CNC)

 

Cazarea în căminele studenţeşti, anul universitar 2019-2020

Cazările în căminele studențești, după data de 01.09.2019, de pe listele de așteptare

Conform Regulamentului de cazare în căminele în căminele studențești ale Universității „ Vasile Alecsandri ” din Bacău R-12.02.02-02 :

 • Art. 32. În a doua zi a anului universitar se anulează contractele studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora şi se eliberează, de către facultăţi, contractele de închiriere către studenţii care nu au primit drept de cazare în prima etapă, în ordinea mediilor.
 • Art. 33.  Începând din a treia zi a anului universitar se vor elibera contracte de închiriere, de către Liga Studenţească împreună cu Serviciul Social, studenţilor care nu au primit cazare până la această dată, conform criteriilor de repartizare din prezentul regulament.

 

Cazările în căminele studențești, pentru anul universitar 2019/2020 se desfășoară după următorul program:

 • 26, 27, 30 septembrie 2019-orele 8.00-16.00
 • 01 octombrie 2019-orele 8.00 -16.00

Listele cu studenţii care beneficiază de cazare în cămine:

 


Informatii utile

Observatorul Astronomic "VICTOR ANESTIN"
Tel: 0234/513.724 Adresa : Str. Trotus nr 8-10
Casa memoriala "GEORGE BACOVIA"
Tel: 0234/ Adresa : Str. George Bacovia nr. 13
Vivariu
Tel: 0234/515.364 Adresa : Str. Popa Sapca nr. 3,
OFICIUL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE BACAU
Str. George Bacovia 20 Tel.: 571.723, 522.317 Fax: 588.593
COMANDAMENTUL MARII UNITATI DE JANDARMI BACAU
Str. Constantin Musat 4 Tel.: 543.131 Fax: 571.029
GRUPUL DE POMPIERI MAIOR CONSTNTIN ENE BACAU
Str. Milcov 49 Tel.: 550.000 Fax: 573.321
INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE BACAU
Str. Al. Tolstoi 2 Tel.: 202.000
SERVICIUL JUDETEAN DE EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR; BIROUL DE EVIDENTA A POPULATIEI
Str. Al. Tolstoi 2 Tel.: 202.054
BIROUL DE PASAPOARTE
Str. Al. Tolstoi 2 Tel.: 202.069
POLITIA RUTIERA
Str. Al. Tolstoi 2 Tel.: 202.069
POLITIA MUNICIPIULUI BACAU
Str. Spiru Haret 2 Tel.: 955, 520.015
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA BACAU
Str. George Bacovia 20 Tel.: 576.500 Fax: 576.420
Ministerul Apararii Nationale CENTRUL MILITAR JUDETEAN BACAU
Str. Mihai Eminescu 33 Tel.: 512.913 Fax: 510.034
Ministerul Culturii si Cultelor DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA, CULTE SI PATRIMONIU CULTURAL NATIONAL BACAU
Str. Cuza Voda 6 Tel.: 513.250, 514.114 Fax: 514.368
Ministerul Educatiei si Cercetarii INSPECTORATUL JUDETEAN BACAU
Str. Oituz 24 Tel.: 511.899 Fax: 571.038
Ministerul Finantelor Publice DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BACAU
Str. Dumbrava Rosie 1-3 Tel.: 510.015, 510.017 Fax: 510.003
GARDA FINANCIARA
Str. Dumbrava Rosie 1-3 Tel.: 570.853, 570.854 Fax: 570.852
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BACAU
Str. 9 Mai 33 Tel.: 510.018, 510.015
BIROUL VAMAL DE CONTROL SI VAMUIRE LA INTERIOR BACAU
Str. Garii 74-76 Tel./Fax: 519.951
Ministerul Justitiei CURTEA DE APEL BACAU
Str. Stefan cel Mare 4 Tel.: 513.678, 514.750 Fax: 514.275
TRIBUNALUL JUDETEAN BACAU
Str. Oituz 20 Tel.: 576.415 Tel./Fax: 511.193
JUDECATORIA BACAU
Str. Oituz 20 Tel./Fax: 512.629
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului REGISTRUL AUTO ROMAN REPREZENTANTA BACAU
Str. Calea Republicii 207 Tel.: 517.443 Fax: 578.167
AUTORITATEA RUTIERA ROMANA AGENTIA BACAU
Str. Stefan cel Mare 27 Tel.: 578.100 Tel./Fax: 577.866
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei DIRECTIA PENTRU DIALOG, FAMILIE SI SOLIDARITATE SOCIALA BACAU
Str. Nicolae Titulescu 32 Tel.: 510.083 Fax: 588.605
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BACAU
Str. Ionita Sandu Sturza 78 Tel.: 512.746, 581.800 Fax: 520.397
CASA JUDETEANA DE PENSII BACAU
Str. Ionita Sandu Sturza 78 Tel.: 511.366, 512.279 Fax: 510.085
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BACAU
Str. Nicolae Titulescu 32 Tel.: 510.082
Ministerul Public PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU
Str. Mihai Eminescu 2 Tel.: 515.280 Fax: 512.021
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BACAU
Str. Mihai Eminescu 2 Tel.: 515.080 Fax: 515.021
PARCHETUL MILITAR BACAU DE PE LANGA TRIBUNALUL MILITAR IASI
Str. Stefan cel Mare 4 Tel.: 523.080
PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA BACAU
Str. Mihai Eminescu 2 Tel./Fax: 515.430
Ministerul Sanatatii DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BACAU
Str. Vasile Alecsandri 45 Tel.: 512.850 Fax: 524.875
SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA BACAU
Str. 9 Mai 92 Tel.: 961, 542.820 Tel./Fax: 584.050
Directia Judeteana de Statistica Bacau
Str. V. Alecsandri 56 Tel.: 510.056 Fax: 514.806
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau
Str. Ionita Sandu Sturza 63 bis Tel.: 576.736, 576.286
Inspectoratul in Constructii Bacau
Str. Pictor Aman 94 D Tel.: 576.720, 570.139 Fax: 580.150
Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Bacau
Str. Erou Ghe. Nechita 2 Tel.: 511.273 Tel./Fax: 512.112
Consiliul Judetean Bacau
Str. Calea Marasesti 2 Tel.: 537.200 Fax: 535.012
Prefectura Bacau
Str. Calea Marasesti 2 Tel.: 534.224, 537.200 Fax: 545.601
Primaria Municipiului Bacau
Str. Calea Marasesti 6 Tel.: 581.485, 545.229 Fax: 588.757
S.C. Electrica S.A SOCIETATEA COMERCIALA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE SUCURSALA BACAU
Str. Nicolae Titulescu 33 Tel.: 205.999, 522.122 Fax: 205.004
S.C. Distrigaz nord S.A. Targu Mures SUCURSALA BACAU
Str. Mihai Eminescu 27 Tel.: 512.634, 512.635 Fax: 511.320
Administratia Nationala Apele Romane S.A DIRECTIA APELOR SIRET-BACAU
Str. Cuza Voda 1 Tel.: 541.646, 515.797 Fax: 510.050

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal