Căminele Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău dispune de patru cămine studenţeşti, cu o capacitate totală de cazare de 724 locuri pentru anul universitar 2023 - 2024:

 • Cămin nr. 1 – strada Mărăşeşti, nr. 157 – cu o capacitate de cazare de 240 locuri, la norma sanitară de 4 locuri în cameră, cu grup sanitar comun;
 • Cămin nr. 2 – strada Mărăşeşti, nr. 157 – cu o capacitate de cazare de 256 locuri, la norma sanitară de 4 locuri în cameră, cu grup sanitar comun;
 • Cămin nr. 3 – strada Spiru Haret, nr. 8 – cu o capacitate de cazare de 228 locuri, la norma sanitară de 3 locuri în cameră, cu grup sanitar propriu;
 • Cămin nr. 4 – strada Violetelor, nr. 9A – pentru studenții străini NonUE, la norma sanitară de 3 locuri în cameră, cu baie şi grup sanitar propriu.

ETAPELE PARCURSE DE STUDENȚI ÎN VEDEREA CAZĂRII ÎN CAMINELE STUDENȚEȘTI PENTRU ANUL 2023-2024

Cazările în căminele studențești, pentru anul universitar 2023/2024 se desfășoară după următorul program:

 • 27, 28, 29 septembrie 2023 - orele 8.00-16.00
 • 02 octombrie 2023 - orele 8.00 - 16.00

Pentru cazarea în cămin, studentul:

 • consultă listele afișate pe https://www.ub.ro/studenti/info  începând cu data de 22.09.2023;
 • se prezintă la facultatea de care aparțin, la Comisia de cazare a fiecărei FACULTĂȚI, în vederea primirii contractului de închiriere, cu repatizarea în cămin și cameră;
 • achită prin cont RO44TREZ06120F331400XXXX, CIF/CUI 4278094, Trezoreria Bacău, cu specificarea la detalii a numelui și prenumelui sau la casieria universității (Corp D, etaj I, camera 126), taxa de cazare conform căminului în care a fost repartizat ;
 • se prezintă la Administratorul căminul în care a fost repartizat :
  • Căminul 1, 2 - la dna. administrator Codrianu Oana - etaj 1, cămin 1 din Campusul din str. Calea Mărășești, nr 157, Bacău;
  • Căminul nr 3 - la dna. administrator Socea Ancuța, în Campusul din Str. Spiru Haret, nr 8, Bacău,

cu următoarele documente:

 • Contractul de închiriere eliberat de către Comisia de cazare a fiecărei facultăți;
 • Adeverință de la locul de muncă pentru părinții, cadre didactice, vizată de Inspectorat;
 • Adeverință pentru studenții din centre de plasament;
 • Certificate medicale pentru studenții cu probleme de sănătate
 • Adeverințe pentru copiii orfani de ambii părinți (certificate deces părinți);
 • Certificat de căsătorie pentru studenții familiști;
 • Copie după buletinul/cartea de identitate, pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini ;
 • Procură pentru persoana împuternicită a caza studentul care nu se poate prezenta la cazare;
 • Dovada achitării taxei de cazare.

Administratorul de cămin va emite, în baza documentelor menționate mai sus, legitimația de cămin și va preda camera studentului cu încheierea proceselor-verbale de predare-primire.

Taxele pentru fiecare cămin sunt afișate pe site: https://www.ub.ro/files/universitate/studenti/cazare/2022/tarife_cazare_2023-2024.pdf

 


Informații utile

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal