Căminele Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău dispune de patru cămine studenţeşti, cu o capacitate totală de cazare de 890 locuri:

 • Cămin nr. 1 – strada Mărăşeşti, nr. 157 – cu o capacitate de cazare de 224 locuri, la norma sanitară de 4 locuri în cameră, cu grup sanitar comun;
 • Cămin nr. 2 – strada Mărăşeşti, nr. 157 – cu o capacitate de cazare de 276 locuri, la norma sanitară de 4 locuri în cameră, cu grup sanitar comun;
 • Cămin nr. 3 – strada Spiru Haret, nr. 8 – cu o capacitate de cazare de 324 locuri, la norma sanitară de 3 locuri în cameră, cu grup sanitar propriu;
 • Cămin nr. 4 – strada Violetelor, nr. 9A – cu o capacitate de 66 locuri, la norma sanitară de 3 locuri în cameră, cu baie şi grup sanitar propriu.

CAZAREA PENTRU PERIOADA VACANTEI DE VARA 2021-2022

 1. Începând cu data de 15 iunie 2022, se completează și se depun cererile de cazare pe timpul vacanței de vară. Descărcați cererea de cazare pentru perioada vacanței de vară aici(.docx), Cererea se transmite pe email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau se depune la Administratorii de camin.
 2. Se completează act adițional la contractul de cazare/sau contract de cazare pentru perioada vacanței de vară. Formularele se cer de la administratorul de cămin și se depun fizic. Se atașează adeverința de salariat, sau alte dovezi care justifică cazarea pe perioada vacanței.
 3. Conform Regulamentului de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02 Art. 42. Cazarea pe timpul vacanţei de vară în căminele studenţeşti se va face ţinând cont de următoarele priorităţi:
  1. studenţii Universităţii care pe perioada verii, desfăşoară activităţi studenţeşti: practica de vară, acţiuni de voluntariat, proiecte de cercetare, alte activităţi studenţeşti etc;
  2. studenţii Universităţii angajaţi pe perioada vacanţei;
  3. studenţii Universităţii care solicită cazare pentru studiu individual, studiu la bibliotecă, pregătirea lucrării de licenţă, master etc, în limita locurilor disponibile;
  4. studenţii altor universităţi care efectuează practica în judeţul Bacău, participă la acţiuni studenţeşti de voluntariat etc, în limita locurilor disponibile, la tarifele aprobate; e) alte categorii de chiriaşi, în baza cererilor aprobate de Consiliul de administraţie al UBc, în limita locurilor disponibile, la tarifele aprobate.
 4. Toate categoriile menţionate anterior vor respecta R-12.02.02-01 „Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor și cantinei studenţeşti din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău”.

 5. Regulamentul de cazare R-12.02.02-02 (.pdf);
 6. Tarifele de cazare rămân neschimbate, se achită conform contractului/ actului adițional, anticipat :
  • 250 lei/loc/lună pentru studenții proprii
  • 380 lei/loc/lună pentru studenții care care au absolvit, precum și studenții altor universități.
  • Conform Art.41.din Regulamentul de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02 Pentru perioada vacanţei de vară, cazările în căminele studenţeşti se fac în regim hotelier la tarifele aprobate de Senatul UBc, în căminele desemnate de către Consiliul de Administraţie la propunerea Serviciului Social, în baza contractului de închiriere pe perioada vacanţei de vară. Pentru salariaţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău tarifele de cazare se vor stabili prin hotărâri ale Consiliului de Administraţie, la propunerea Serviciului Social.
 7. Plata taxei de cazare se efectueaza anticipat in perioada 20-30 a lunii in curs pentru luna următoare. Pentru întârzierea la plata taxei se percepe 0,5 % penalităși pentru fiecare zi de întârziere.
 8. Pentru plata taxei de cazare în cont: UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU

CONT IN TREZORERIE           RO44TREZ06120F331400XXXX      CIF/CUI 4278094

SE VOR SPECIFICA :    NUMELE/PRENUMELE,    TAXA DE CAZARE

Cuantumul tarifelor de cazare în cămine pentru anul universitar 2021-2022

 

Astăzi, 09.03.2022, în urma ședinței comisiei de cazare a Universității „Vasile Alecsandri ” din Bacău, au fost stabilite următoarele măsuri:

 1. Începând cu data de 10.03.2022, după ora 12, se vor afișa pe site-ul facultăților și pe platforma Microsoft Teams, lista cu studenți care ar putea beneficia de cazare în căminele universității, conform cererilor până la data de 08.03.2022 (se iau în considerare cererile depuse în perioada 15.06.2021-08.03.2022);
 2. Pentru studenții care doresc cazare și nu au depus cerere până la date de 08.03.2022, acestea se pot depune până duminică, 13.03.2022, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Listele vor fi postate pe pagina web a facultăților și platforma Microsoft Teams, începând cu data de 14.03.2022; Descărcați cerera aici (.docx);
 3. Studenții orfani de ambii părinți, copii de cadre didactice, studenți aflați în plasament și studenții familiști vor aduce actele doveditoare în original la cazare conform Regulamentului de cazare(.pdf);
 4. Pentru cazarea efectivă a studenților aceștia se vor prezenta fizic la sediul facultăților, începând cu data de 11.03.2022, ora 12:00, pentru obținerea contractului și a repartizării pe camere, după cum urmează:
  1. Facultatea de Inginerie în corpul B, sala BI21, Campus Mărășești nr.157;
  2. Facultatea de Litere în corpul C, sala C01, Campus Spiru Haret nr.8;
  3. Facultatea de Științe în corpul D, sala D202, Campusul Mărășești, nr.157;
  4. Facultatea de Științe Economice în corpul C, sala C01, Campus Spiru Haret nr.8;
  5. Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, corpul D, sala D321, Campus Mărășești nr.157;
 5. După primirea contractului, studentul trebuie să achite cazarea. Contravaloarea serviciului de cazarea se poate achita astfel:
  1. Online în contul Universității, deschis la trezoreria Română Bacău. Cont: RO44TREZ06120F331400XXXX CUI:4278094 (cu specificarea plată cămin luna martie);
  2. Fizic la casieria Universității în cele două puncte din corpul D din Campusul Mărășești, nr.157, sălile D126 și D127;
 6. Cazarea propriu-zisă, se face la parterul Căminului nr.2 din Campusul Mărășești, nr.157 la Serviciul Sociale. Cazarea este condiționată de deținerea contractului și chitanța/dovada ordinului de plată;
 7. Programul pentru cazarea propriu-zisă este următorul:
  1. Vineri, 11.03.2022, în intervalul orar 12-16;
  2. Sâmbătă, 12.03.2022, în intervalul 9-15.

OBS: Studenții care sunt deja cazați, rămân pe locurile lor fără a mai face vreun demers!

Vă mulțumim pentru înțelegere! Pentru orice nelămurire vă așteptăm mesajele pe paginile de Facebook și Instagram  ale Ligii Studențești sau pe Teams la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.!

Listele cu studenți care ar putea beneficia de cazare în căminele universității, conform cererilor până la data de 08.03.2022

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal