Alegerea temelor pentru examenele de finalizare a studiilor, sesiunea 2023

Pentru alegerea titlului lucrării de licență/disertației/ lucrării de absolvire, începând cu data de 02.05.2022, studentii din anul II de studiu (nivel licență) și anul I de studiu (nivel master, conversie) vor descărca si imprima cererea tip de pe site-ul facultății (https://www.ub.ro/smss/studenti/formulare-necesare) și o vor completa, după consultarea cu cadrul didactic pe care îl solicită drept îndrumător de lucrare. După completare și semnare, studentul va depune cererea la îndrumătorul de lucrare.

Termenul limită de transmitere a cererii: 15.10.2022.