Selecție Erasmus 2020-2021

Calendarul de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ în anul 2020-2021

 

 • 16 ianuarie 2020: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 • 20 - 24 ianuarie 2020:  Stabilirea la nivel de facultăţi a listelor cu oferta de burse ERASMUS+;
 • 27 ianuarie 2020: Afişarea de către responsabilii ERASMUS de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2020-2021;
 • 28 ianuarie – 10 martie 2020: Seminarii ERASMUS+ la nivelul facultăţilor;
 • 28 ianuarie – 15 martie 2020: Depunerea de către candidaţi a dosarelor de înscriere la responsabilii ERASMUS de la nivel de facultate.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:

 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
 2. scrisoare de intenţie adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat a uneia dintre instituţiile partenere şi se va preciza ordinea preferinţelor, dacă optează pentru mai multe universităţi. (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html)
 3. copie după cartea de identitate ( şi copie după paşaport – mobilități în Macedonia de Nord, Serbia sau Turcia)
 4. copie după pașaport și permisul de ședere în România (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. extras de foaie matricolă (pentru aceasta se va depune la secretariatul facultăţii o cerere în care se va solicita eliberarea unui extras de foaie matricolă şi se va preciza că aceasta este necesară pentru întocmirea dosarului de candidatură ERASMUS)

 

Aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic, cu viza profesorului responsabil de acordul bilateral, şi va primi număr de înregistrare la facultate, apoi va fi depus la Responsabilul Erasmus de la nivelul facultăţii.

 

 • 16 – 20 martie 2020: Desemnarea de către Biroul Consiliului de Facultate a studenţilor eligibili şi transmiterea listelor nominale către Biroul de Relaţii Internaţionale și Programe Comunitare, în vederea organizării testelor de competenţă lingvistică;
 • 23 – 25 martie 2020: Susţinerea testului de limba străină;
 • 30 martie - 03 aprilie 2020: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate.
 • 06 aprilie: Depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii; 
 • 08 aprilie 2020: Transmiterea proceselor verbale finale de selecţie către Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare;
 • 09 aprilie 2020: Validarea în CA a proceselor verbale cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

 

 

Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți:

Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ

Facultatea de Litere:  Prof. dr. Veronica BALAN

Facultatea de Ştiinţe:  Conf. dr. Marcelina MOCANU

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Daniel BOTEZ

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Prof. dr. Cătălina ABABEI

 

 

Dragi studenți,

În perioada 07 – 18 octombrie 2019 se pot depune dosarele pentru o nouă selecție de mobilități Erasmus 2019-2020 pentru semestrul al doilea. 

 Studenții sunt rugați să consulte avizierele ERASMUS de la facultăți unde vor fi afișate toate informațiile necesare.

 

Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți:

Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ

Facultatea de Litere:  Prof. dr. Veronica BALAN

Facultatea de Ştiinţe:  Conf. dr. Marcelina MOCANU

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Daniel BOTEZ

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Prof. dr. Cătălina ABABEI

 

Calendarul rundei a doua de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ în anul 2019-2020

(pentru stagii neocupate după runda de selecţie din ianuarie - martie 2019)

 • 03 octombrie 2019: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 • 7 octombrie 2019: Afişarea de către responsabilii ERASMUS de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2019-2020, ținând cont de locurile rămase neocupate după prima rundă de selecție din ianuarie - martie 2019, verificând și dacă termenele de aplicație la universităților partenere nu sunt deja depășite;
 • 07 – 18 octombrie 2019: Depunerea de către candidaţi a dosarelor de înscriere la responsabilii ERASMUS de la nivel de facultate.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:

 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
 2. scrisoare de intenţie adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat a uneia dintre instituţiile partenere şi se va preciza ordinea preferinţelor, dacă optează pentru mai multe universităţi. (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html)
 3. copie după cartea de identitate ( şi copie după paşaport – mobilități în Macedonia de Nord, Serbia sau Turcia)
 4. copie după pașaport și permisul de ședere în România (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. extras de foaie matricolă (pentru aceasta se va depune la secretariatul facultăţii o cerere în care se va solicita eliberarea unui extras de foaie matricolă şi se va preciza că aceasta este necesară pentru întocmirea dosarului de candidatură ERASMUS)

 

Aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic, cu viza profesorului responsabil de acordul bilateral, şi va primi număr de înregistrare la facultate, apoi va fi depus la Responsabilul Erasmus de la nivelul facultăţii.

 

 • 21 – 22 octombrie 2019: Susţinerea testului de limba străină;
 • 23 - 24 octombrie 2019: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate. Rezolvarea eventualelor contestații;
 • 24 octombrie 2019: Aprobarea în CA a listei nominale centralizate cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

 

Calendarul procesului de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ KA103  în anul 2019-2020

 • 17 ianuarie 2019: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 • 21 – 25 ianuarie 2019: Stabilirea la nivel de facultăţi a listelor cu oferta de burse ERASMUS+;
 • 28 ianuarie 2019: Afişarea de către responsabilii ERASMUS+ de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2019-2020;
 • 29 ianuarie – 28 februarie 2019: Seminarii ERASMUS+ la nivelul facultăţilor;
 • 29 ianuarie – 15 martie 2019: Depunerea de către candidaţi a dosarelor de înscriere la responsabilii ERASMUS+ de la nivel de facultate.

Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/);
 2. scrisoare de intenţie adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat a uneia dintre instituţiile partenere şi se va preciza ordinea preferinţelor, dacă optează pentru mai multe universităţi;
 3. copie după cartea de identitate (şi copie după paşaport – mobilități în Turcia sau Macedonia);
 4. copie după pașaport și permisul de ședere în România (pentru studenții care nu au cetățenie română);
 5. extras de foaie matricolă (pentru aceasta se va depune la secretariatul facultăţii o cerere în care se va solicita eliberarea unui extras de foaie matricolă şi se va preciza că aceasta este necesară pentru întocmirea dosarului de candidatură ERASMUS).

 Aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic, cu viza profesorului responsabil de acordul bilateral, şi va primi număr de înregistrare la facultate, apoi va fi depus la Responsabilul Erasmus de la nivelul facultăţii.

 • 18 – 22 martie 2019: Desemnarea de către Biroul Consiliului de Facultate a studenţilor eligibili şi transmiterea listelor nominale către Biroul de Relaţii Internaţionale și Programe Comunitare, în vederea organizării testelor de competenţă lingvistică;
 • 25 – 27 martie 2019:  Susţinerea testului de limba străină;
 • 01 - 05 aprilie 2019: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS+, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate; depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii;
 • 08 aprilie 2019: Transmiterea proceselor verbale finale de selecţie către Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare;
 • 11 aprilie 2019: Validarea în CA a proceselor verbale cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

 

Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți:

Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ

Facultatea de Litere:  Prof. dr. Veronica BALAN

Facultatea de Ştiinţe:  Conf. dr. Marcelina MOCANU

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Daniel BOTEZ

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Prof. dr. Cătălina ABABEI

 

 

  

 

Dragi studenți,

În perioada 03 – 15 octombrie 2018 se pot depune dosarele pentru o nouă selecție de mobilități Erasmus 2018-2019 pentru semestrul al doilea. 

 Studenții sunt rugați să consulte avizierele ERASMUS de la facultăți unde vor fi afișate toate informațiile necesare.

 

Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți:

Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ

Facultatea de Litere:  Conf. dr. Veronica BALAN

Facultatea de Ştiinţe:  Conf. dr. Marcelina MOCANU

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Daniel BOTEZ

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Prof. dr. Cătălina ABABEI

 
Calendarul rundei a doua de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ în anul 2018-2019

(pentru stagii neocupate după runda de selecţie din ianuarie - martie 2018)

 • 27 septembrie 2018: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 • 3 octombrie 2018: Afişarea de către responsabilii ERASMUS de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2018-2019, ținând cont de locurile rămase neocupate după prima rundă de selecție din ianuarie - martie 2018, verificând și dacă termenele de aplicație la universităților partenere nu sunt deja depășite;
 • 03 – 15 octombrie 2018: Depunerea de către candidaţi a dosarelor de înscriere la responsabilii ERASMUS de la nivel de facultate.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:

 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
 2. scrisoare de intenţie adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat a uneia dintre instituţiile partenere şi se va preciza ordinea preferinţelor, dacă optează pentru mai multe universităţi. (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html)
 3. copie după cartea de identitate ( şi copie după paşaport – mobilități în Turcia sau Macedonia)
 4. copie după pașaport și permisul de ședere în România (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. extras de foaie matricolă (pentru aceasta se va depune la secretariatul facultăţii o cerere în care se va solicita eliberarea unui extras de foaie matricolă şi se va preciza că aceasta este necesară pentru întocmirea dosarului de candidatură ERASMUS)

 

Aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic, cu viza profesorului responsabil de acordul bilateral, şi va primi număr de înregistrare la facultate, apoi va fi depus la Responsabilul Erasmus de la nivelul facultăţii.

 

 • 17 – 19 octombrie 2018: Susţinerea testului de limba străină;
 • 22 - 24 octombrie 2018: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate. Rezolvarea eventualelor contestații;
 • 25 octombrie 2018: Aprobarea în CA a listei nominale centralizate cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

 

 

IMPORTANT

Dragi studenți,

În perioada 31 ianuarie – 16 martie 2018 se pot depune dosarele pentru mobilitățile Erasmus+ 2018-2019. 

Mai multe detalii despre programul european ERASMUS+ puteți găsi la: 
http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare/mobilitate/domeniul-universitar
 Studenții sunt rugați să consulte avizierele ERASMUS de la facultăți unde vor fi afișate toate informațiile necesare.

Coordonatorii ERASMUS+ de la nivel de facultăți:
Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ
Facultatea de Litere:  Conf. dr. Brindusa AMĂLĂNCEI
Facultatea de Ştiinţe:  Conf. dr. Marcelina MOCANU
Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Daniel BOTEZ
Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Prof. dr. Cătălina ABABEI

Calendarul procesului de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ KA103  în anul 2018-2019

      18 ianuarie 2018: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;

      22 – 26 ianuarie 2018: Stabilirea la nivel de facultăţi a listelor cu oferta de burse ERASMUS+;
      31 ianuarie 2018: Afişarea de către responsabilii ERASMUS+ de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2018-2019;
      31 ianuarie – 28 februarie 2018: Seminarii ERASMUS+ la nivelul facultăţilor;
      31 ianuarie – 16 martie 2018:Depunerea de către candidaţi a dosarelor de înscriere la responsabilii ERASMUS+ de la nivel de facultate.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:

 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/);

 2. scrisoare de intenţie adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat a uneia dintre instituţiile partenere şi se va preciza ordinea preferinţelor, dacă optează pentru mai multe universităţi;

 3. copie după cartea de identitate (şi copie după paşaport – mobilități în Macedonia);

 4. copie după pașaport și permisul de ședere în România (pentru studenții care nu au cetățenie română);

 5. extras de foaie matricolă (pentru aceasta se va depune la secretariatul facultăţii o cerere în care se va solicita eliberarea unui extras de foaie matricolă şi se va preciza că aceasta este necesară pentru întocmirea dosarului de candidatură ERASMUS).

 Aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic, cu viza profesorului responsabil de acordul bilateral, şi va primi număr de înregistrare la facultate, apoi va fi depus la Responsabilul ERASMUS+ de la nivelul facultăţii.
      19 – 23 martie 2018: Desemnarea de către Biroul Consiliului de Facultate a studenţilor eligibili şi transmiterea listelor nominale către Biroul de Relaţii Internaţionale și Programe Comunitare, în vederea organizării testelor de competenţă lingvistică;
      26 –  28 martie 2018: Susţinerea testului de limba străină;
      26 martie – 03 aprilie 2018: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS+, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate; depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii;
      06 aprilie 2018: Transmiterea proceselor verbale finale de selecţie către Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare;
      12 aprilie 2018: Validarea în CA a proceselor verbale cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

  

IMPORTANT

 

Dragi studenți,

În perioada 03 – 13 octombrie 2017 se pot depune dosarele pentru o nouă selecție de mobilități Erasmus 2017-2018 pentru semestrul al doilea

 

Studenții sunt rugați să consulte avizierele ERASMUS de la facultăți unde vor fi afișate toate informațiile necesare.

 

Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți:

Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ

Facultatea de Litere:  Conf. dr. Veronica BALAN

Facultatea de Ştiinţe:  Conf. dr. Marcelina MOCANU

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Daniel BOTEZ

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Prof. dr. Cătălina ABABEI

 

 Calendarul procesului de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ KA103  în anul 2017-2018 ( selecție octombrie 2017) 

 •  21 septembrie 2017: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 •  03 octombrie 2017: Afişarea de către responsabilii ERASMUS de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2017-2018, ținând cont de locurile rămase neocupate după prima rundă de selecție din martie-mai 2017, verificând și dacă termenele de aplicație la universităților partenere nu sunt deja depășite;
 •  03 – 13 octombrie 2017: Depunerea de către candidaţi a dosarelor de înscriere la responsabilii ERASMUS de la nivel de facultate.

  DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:

 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
 2. scrisoare de intenţie adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat a uneia dintre instituţiile partenere şi se va preciza ordinea preferinţelor, dacă optează pentru mai multe universităţi. (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html)
 3. copie după cartea de identitate ( şi copie după paşaport – mobilități în Turcia sau Macedonia)
 4. copie după pașaport și permisul de ședere în România (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. extras de foaie matricolă (pentru aceasta se va depune la secretariatul facultăţii o cerere în care se va solicita eliberarea unui extras de foaie matricolă şi se va preciza că aceasta este necesară pentru întocmirea dosarului de candidatură ERASMUS)

 Aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic, cu viza profesorului responsabil de acordul bilateral, şi va primi număr de înregistrare la facultate, apoi va fi depus la Responsabilul Erasmus de la nivelul facultăţii.

 • 16 –  18 octombrie 2017: Susţinerea testului de limba străină;
 • 23 - 24 octombrie 2017: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate. Rezolvarea eventualelor contestații;
 • 27 octombrie 2017: Aprobarea în CA a listei nominale centralizate cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

 

 

 

IMPORTANT

 

Dragi studenți,

În perioada 30 ianuarie – 10 martie 2017 se pot depune dosarele pentru mobilitățile Erasmus 2017-2018. 

Mai multe detalii despre programul european ERASMUS+ puteți găsi la:

http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare/mobilitate/domeniul-universitar

 

 Studenții sunt rugați să consulte avizierele ERASMUS de la facultăți unde vor fi afișate toate informațiile necesare.

 

Coordonatorii ERASMUS de la nivel de facultăți:

Facultatea de Inginerie: Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ

Facultatea de Litere:  Conf. dr. Veronica BALAN

Facultatea de Ştiinţe:  Conf. dr. Marcelina MOCANU

Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Daniel BOTEZ

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Prof. dr. Cătălina ABABEI

 

  Calendarul procesului de selecţie a studenţilor pentru mobilităţi ERASMUS+ în anul 2017-2018

 • 19 ianuarie 2017: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 • 23 – 27 ianuarie 2017: Stabilirea la nivel de facultăţi a listelor cu oferta de burse ERASMUS+;
 • 30 ianuarie 2017: Afişarea de către responsabilii ERASMUS+ de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2017-2018;
 • 30 ianuarie – 24 februarie 2017: Seminarii ERASMUS+ la nivelul facultăţilor;
 • 30 ianuarie – 10 martie 2017: Depunerea de către candidaţi a dosarelor de înscriere la responsabilii ERASMUS+ de la nivel de facultate.

  DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:

 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/);
 2. Scrisoare de intenţie adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat a uneia dintre instituţiile partenere şi se va preciza ordinea preferinţelor, dacă optează pentru mai multe universităţi;
 3. Copie după cartea de identitate (şi copie după paşaport – mobilități în Turcia sau Macedonia);
 4. Copie după pașaport și permisul de ședere în România (pentru studenții care nu au cetățenie română);
 5. Extras de foaie matricolă (pentru aceasta se va depune la secretariatul facultăţii o cerere în care se va solicita eliberarea unui extras de foaie matricolă şi se va preciza că aceasta este necesară pentru întocmirea dosarului de candidatură ERASMUS).

 

Aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic, cu viza profesorului responsabil de acordul bilateral, şi va primi număr de înregistrare la facultate, apoi va fi depus la Responsabilul Erasmus de la nivelul facultăţii.

 • 13 – 17 martie 2017: Desemnarea de către Biroul Consiliului de Facultate a studenţilor eligibili şi transmiterea listelor nominale către Biroul de Relaţii Internaţionale și Programe Comunitare, în vederea organizării testelor de competenţă lingvistică;
 • 20 –  22 martie 2017: Susţinerea testului de limba străină;
 • 27 – 31 martie 2017: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS+, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate; depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii;
 • 03 aprilie 2017: Transmiterea proceselor verbale finale de selecţie către Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare;
 • 06 aprilie 2017: Validarea în CA a proceselor verbale cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal