Mobilități SEE studențilogo see

 

 

În perioada 28 februarie – 24 martie 2023 se pot depune online de către candidaţi a dosarelor de înscriere pentru studenți pentru mobilități de studiu (SMS) pentru anul universitar 2023-2024:

❖ DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:

 • Curriculum Vitae în format european
 • scrisoare de intenţie, adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat de a pleca într-o mobilitate Erasmus, precum şi universitatea parteneră aleasă (sugestii de redactare), vizată de coordonatorul de proiect, șef lucrări dr. Oana IRIMIA (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).
 • copie după cartea de identitate;
 • copie după pașaport, permisul de ședere în România şi documentul de identitate din ţara de origine (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 • situaţia şcolară (Istoric şcolar din UMS, note discipline), studentul va trimite online un document pdf cu o captură de ecran/printscreen cu nume, prenume, facultate, specializare și an de studii.

IMPORTANT: Toate aceste documente vor fi ataşate (în format PDF) în formularul electronic de candidatura Google forms, afişat pe paginile web al facultăţii şi pe pagina Internațională a BRIPC (link)

❖  03 – 05 aprilie 2023: Susţinerea testului de limba străină;

❖  07 – 11 aprilie 2023: Desemnarea de către Comisia de selecţie a facultăţii a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi SEE, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate. Rezolvarea eventualelor contestații. Transmiterea proceselor verbale de selecţie către Biroul de relații internaționale și programe comunitare;

❖  13 aprilie 2023: Aprobarea în CA a proceselor verbale de selecţie de la nivelul facultăţii.

NOTE:

 • Prevederile Regulamentului de selecție Erasmus+ KA103 se aplică și în cazul selecției de mobilități SEE, cu respectarea condițiilor din Ghidul Candidatului SEE (Applicants Guide for Mobility Projects in Higher Education) – Secțiunea 5 (Selecția participanților).
 • Conform Ghidului Candidatului SEE, criteriile de selecție sunt următoarele:
  • rezultate academice – 20% din punctaj;
  • scrisoare de motivație – 20% din punctaj;
  • interviu – 40% din punctaj;
  • competențe lingvistice – 20% din punctaj;
  • puncte suplimentare – 20% (pentru studenții de etnie romă, studenții cu nevoi speciale și studenții care provin din medii defavorizate din punct de vedere socio-economic).
 • Bursa SEE se va vira în 2 tranșe:
  • avans de 80% din suportul financiar SEE înainte de plecare;
  • soldul de 20% va fi primit după revenirea din stagiu şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor specificate în contractul financiar.

Fişă informativă: Proiecte de mobilitate în învățământul superior

Contact BRIPC:

Roxana-Iuliana POPESCU (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal