>

Universitatea “Vasile Alecsandri” din BacăuFacultatea de Ştiinţe
Departamentul de Matematică, Informatică și Științele Educației
vă invită să luați parte la:

Conferința Internațională INFO-IMPACT 2016Conferinţa se constituie în ultima activitate majoră desfăşurată în cadrul proiectului BLISS: Bacău and Lunago - teaching Informatics for a Sustainable Society, implementat în parteneriat de către Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi Università della Svizzera italiana, Lugano. Proiectul, derulat în perioada 1.09.2013-30.08.2016, este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român, Fondul Tematic pentru Parteneriate şi Experţi. Scopul conferinţei este de a aduce împreună atât specialiști din domeniul Informaticii, cât și elevi, studenți, tineri absolvenți și angajatori, reprezentanţi ai comunităţii locale şi regionale, într-un forum destinat dezbaterii problemelor comune precum și schimbului de idei, bune practici și strategii specifice. Sunt vizate dimensiunile didactică, de cercetare ştiinţifică, de colaborare între învăţământul preuniversitar de Informatică şi cel universitar, între şcoală şi angajatori, de consiliere a studenţilor şi absolvenţilor în vederea dobândirii unor solide competenţe specifice şi realizării unor cariere de succes în domeniul Informaticii. Vă așteptăm la Bacău pentru a reflecta împreună, pentru a ne implica în mod interactiv, colaborativ şi interdisciplinar în dezbaterea rolului Informaticii în societatea actuală. În acest sens, conferinţa se va desfăşura pe următoarele direcţii:

  • 1. Informatica. Aspecte teoretice şi aplicaţii
  • 2. Matematica. Interferenţe cu Informatica
  • 3. Aspecte privind domeniul Informaticii în Elveţia şi în România
  • 4. Sectorul IT&C în România şi în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est
  • 5. Workshop Microsoft: Teaching with Technology

Comunicările științifice prezentate în cadrul conferinței, evaluate în sistem peer-review, vor fi publicate, în limba engleză, într-un număr special (pe 2016) al revistei Scientific Studies and Research. Series Mathematics and Informatics (ISSN 2457-497X, ISSN-L 2067-3566). Ne puteţi contacta la numerele de telefon: 0748 670861 şi 0747 066462 sau la adresele de e-mail: enechita@ub.ro şi mmocanu@ub.ro.
Vă așteptăm drag la Bacău!