Plan de învățământ/Acte de studii

 

Plan de invățământ an universitar 2022-2023:

  • Domeniul Filologie (.pdf)
  • Domeniul :Științe Inginerești (.pdf)

Fișa disciplinei

I. Domeniul :Științe Inginerești

I. Domeniul :Filologie


Acte de studii

 

  • Contract de studii universitare de doctorat pentru doctoranzii cu frecvenţă cu bursă finanţată de la bugetul de stat (.doc)
  • Contract de studii universitare de doctorat pentru doctoranzii cu frecvenţă fără bursă / cu frecvenţă redusă buget (.doc)
  • Contract de studii universitare de doctorat pentru doctoranzii cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă taxă (.doc)
  • Act adițional studii doctorale cu taxă (.doc)
  • Act adițional perioadă de prelungire (.doc)
  • Act adițional studii doctorale perioadă grație (.doc)
  • Act adițional studii doctorale standarde minimale (.doc)
  • Act adițional publicare teză (.doc)
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal