Proiectul „SuperProf, cariera mea didactică”, ediția a X-a 

 

Miercuri, 13.04.2022, pe platforma Microsoft Teams, ora 16:00, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc a X-a ediție a proiectului „SuperProf, cariera mea didactică” derulat de Departamentul de Consiliere Profesională în colaborare cu Departamentul de Pregătire a personalului Didactic și Facultatea de Litere. La eveniment au participat aproximativ 120 de studenți care se pregătesc pentru o viitoare carieră didactică, reprezentanți ai ISJ Bacău, absolvenți și cadre didactice din universitate.

Evenimentul a fost deschis de către coordonatoarea proiectului, director de departament, prof. univ. dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, salutând prezența invitaților: inspector școlar general adjunct al ISJ Bacău, prof. Ida VLAD, inspector școlar de specialitate învățământ preșcolar, prof. Elena ROȘCA, inspector școlar de specialitate învățământ primar, prof. Daniela-Cristina MOCONDOI.

Partea de prezentare tehnică a condițiilor legale și detaliilor tehnice a fost asigurată prin intermediul doamnei inspector școlar general  adjunct al ISJ Bacău, prof. Ida VLAD. Au fost precizate aspectele cele mai importante legate de startul în cariera didactică, sesiunea iulie 2022, a ocupării prin concurs național a posturilor didactice din învățământul preuniversitar. Studenții participanți au fost direcționați către informațiile necesare precum: graficul perioadei de desfășurare a concursului, documentele necesare înscrierii candidaților, cele două probe, programe școlare și metodologii, modalitatea de obținere a unui post de profesor în cadrul instituțiilor de învățământ, modele de subiecte și pașii și pe care studenții absolvenți trebuie să îi urmeze pentru susținerea examenului de titularizare, locul publicării repartizării mediilor și recomandarea urmăririi site-ului ISJ (http://www.isjbacau.ro/, la secțiunea „Mobilitatea personalului didactic 2022-2023” unde studenții pot găsi informațiile necesare actualizate. Două dintre noutățile din acest an sunt reprezentate de înregistrarea audio a probelor practice (inspecțiile la clasă) și posturile de educator-puericultor pentru pedagogia învățământului antepreșcolar.

Profesor Elena ROȘCA, inspector școlar de specialitate pentru învățământul preșcolar, a punctat informații importante despre examenele din anii trecuți precum, anumite aspecte de îmbunătățit în etapa de pregătire a concursului, mai ales pe partea de curriculum, rolul documentării și al informării corecte a viitoarelor cadre didactice înainte de înscrierea pentru examenul de titularizare și calitățile esențiale pe care trebuie să le posede studenții ce se pregătesc pentru o carieră în învățământ.

Profesor Daniela-Cristina MOCONDOI, inspector școlar de specialitate pentru învățământul primar, a oferit detalii cu privire la examenul de titularizare, satisfacțiile sufletești pe care le au studenții în calitate de viitoare cadre didactice și unele dificultăți întâmpinate ale candidaților pe partea de metodică a disciplinelor de specialitate.

În a doua parte a întâlnirii, Andra SCUTARU, Ionela MĂGIRESCU, Bianca- Elena TESLARIU și Claudia –Benedicta JITARU au împărtășit din experiența lor personală în calitate de cadre didactice cu experiență și au oferit recomandări studenților participanți.

Andra SCUTARU, absolventă a programului de master S.I.E., promoția 2018, profesor învățământ primar la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău a oferit recomandări despre realizarea proiectelor de lecție, practicarea profesiei, pregătirea inspecțiilor la clasă și amprenta personalizată, importanța baremelor de corectare și a subiectelor pentru examene, și modul de organizare al materiei.

Ionela MĂGIRESCU, absolventă a programului de master S.I.E., promoția 2021, profesor învățământ primar la Școala Gimnazială „Miron Costin” din Bacău, a oferit informații despre structura claselor în învățământul primar, examenele de titularizare, stilul propriu de predare, relația pe care cadrele didactice trebuie să o construiască cu elevii, importanța planurilor de rezervă, starea de bine resimțită pe plan personal, exemple din trăirile personale, dezvoltarea planului de carieră didactică.

Bianca Elena TESLARIU, absolventă a programului de master S.I.E., promoția 2020, profesor învățământ primar la Școala Gimnazială „Ion Rotaru”, Valea lui ION, județul Bacău și Claudia Benedicta JITARU, absolventă a programului de master S.I.E., promoția 2019, profesor învățământ preșcolar, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Lespezi, județul Bacău, cadre didactice cu experiență au împărtășit detalii prețioase din experiența lor personală, recomandări de pregătire a examenului de titularizare, modul de ușurare a muncii de cercetare utilizând platformele digitale și plierea modului de predare în funcție de nevoile elevilor.

Studenții și celelalte categorii de participanți, au apreciat, în intervențiile lor necesitatea și utilitatea unor asemenea întâlniri, precum și câștigul incontestabil al studenților din anii terminali care se pregătesc pentru cariera didactică, acest eveniment reprezentând una dintre puținele ocazii în care pot dialoga direct cu reprezentanții ISJ și pot afla direct de la sursă cele mai noi și corecte informații privind organizarea concursului de titularizare, unde studenții au adresat numeroase întrebări și au primit răspunsuri din partea reprezentanților ISJ.

La finalul întâlnirii prof. univ. dr. Venera-Mihaela COJOCARIU a mulțumit invitaților, studenților, și absolvenților urându-le succes în activitățile de pregătire pentru debutul în cariera didactică și în formarea lor profesională continuă.

Au consemnat,

Psiholog D.C.P., Daniela ANTON

Student voluntar D.C.P., Elena-Corina RĂCILĂ, studentă anul I, programul de studii Comunicare și Relații Publice, Facultatea de Litere

SuperProf 2022 13.04.2022 var2 RE

 
Ziua Porților Deschise” la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

 

Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, precum și Amfiteatrul „Dumitru Alistar”, au găzduit joi, 7 aprilie, evenimentul Ziua Porților Deschise, la care a participat un număr de peste 500 de elevi și 26 profesori de la liceele din județul Bacău. Acțiunea se încadrează într-un proiect mai amplu, Luna Porților Deschise la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, când grupuri de elevi și profesori, atât din Bacău, cât și din județele apropiate, pot vizita Universitatea și avea ocazia de a cunoaște mediul academic. Mesajul conducerii Universității a fost unul de încurajare pentru noile generații în vederea unei pregătiri temeinice și diversificate, care să le asigure o integrare cât mai rapidă pe piața forței de muncă.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, în vederea asigurării unui real proces de orientare și consiliere profesională pentru elevi, precum și extinderea pârghiilor de colaborare, comunicare și inter-cunoaștere instituțională între Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și colegiile/liceele din județ. A fost prezentată oferta educațională a celor 5 facultăți, respectiv: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Științe, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății.

Departamentul de Consiliere Profesională prin intermediul întregii echipe a fost implicat pe partea de organizare și bună desfășurare a evenimentului în cele două locații.

De asemenea, în baza unei eșantionări aleatorii, aproape jumătate dintre elevii participanți au completat chestionarul ale căror răspunsuri se vor reflecta în „Studiul privind orientarea în carieră a elevilor de liceu, clienți externi ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, participanți în cadrul proiectului „Ziua Porților Deschise”.

Evenimentul a fost reflectat și în presa locală. https://www.desteptarea.ro/peste-500-de-elevi-au-participat-la-universitatea-vasile-alecsandri-din-bacau-in-cadrul-evenimentului-ziua-portilor-deschise/

 

 Workshop-ul „Strategii de coping utilizate în depășirea provocărilor”, ediția I

 

În data de 17.03.2022, începând cu ora 14.00 pe platforma Microsoft Teams a avut loc workshop-ul „Strategii de coping utilizate în depășirea provocărilor, organizat de către Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, workshop susținut de către Daniela ANTON, psiholog în cadrul departamentului.
În prima parte au fost prezentate o parte dintre variabilele de mediu și de personalitate care pot  contribui la apariția fenomenului de stres.
Ulterior, au fost exemplificate contexte de viață generatoare de stres cu care studenții participanți s-au confruntat în ultima perioadă.
Dintre strategiile de coping care sunt folosite în general au fost delimitate strategiile de coping centrate pe problemă și cele centrate pe emoții, prezentându-se pentru fiecare dintre ele modalități concrete de intervenție.
În partea de final a fost discutată lista ierarhizării evenimentelor stresante, fiind evidențiat rolul percepției individuale în abordarea și confruntarea cu unele evenimente de viață ca fiind considerate firești.

Prin conștientizarea strategiilor de coping și îmbinarea acestora a fost subliniată importanța psihoeducației în această direcție, luând în considerare și amplificarea factorilor generatori de stres.

 

Workshop coping 17.03.2022

Workshop-ul IUBIREA ÎNTRE VIS ȘI REALITATE – SUFERINȚA DIN DRAGOSTE

În data de 03.03.2022, la ora 14:00, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, s-a desfășurat evenimentul (workshop-ul) „IUBIREA ÎNTRE VIS ȘI REALITATE – SUFERINȚA DIN DRAGOSTE”., eveniment aflat la cea de-a VII-a ediție. 

La această activitate, realizată pe platforma Teams (on-line), au participat un număr de 25 de studenți de la toate facultățile și programele de studii (nivel licență și master). 

  În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, după definirea conceptelor fundamentale utilizate în dezbatere, s-au prezentat o serie de cazuri concrete legate de subiectul dezbaterii, care au fost analizate în profunzime de către participanți sub directa coordonare a mediatorului. 

Totodată, în cadrul discuțiilor desfășurate s-au formulat răspunsuri la o serie de întrebări de interes comun, referitoare la următoarele aspecte: Care sunt cauzele suferințelor oamenilor? Care sunt reacțiile neurologice ale creierului unui îndrăgostit? Ce spun neuro-științele în legătură cu iubirea romantică? Cum putem trece peste durerea unei despărțiri/separări? Ce trebuie și ce nu trebuie să faci? Care sunt  metodele care te ajută să treci peste o așa zisă „tragedie personală” în viața amoroasă, provocată de separarea de partener?Cum transformi suferințele și durerile emoționale în resurse?.

Evenimentul s-a finalizat cu prezentarea și aplicarea a două exerciții cu rol de conștientizare, acceptare și transcendere dincolo de momentul/situația blocantă, considerate a fi etape importante în procesul de transformare a suferințelor în beneficii/resurse. 

Cei care și-au exprimat dorința de a continua discuția pe această temă, au fost programați în vederea realizării unor întâlniri individuale în cadrul ședințelor de consiliere on-line.

Workshop 03.03.2022

       

    Workshop-ul „Cum gestionăm stresul în sesiune”

În data de 25.01.2022, începând cu ora 19.00, pe platforma Google  meet, psiholog Daniela ANTON în cadrul Departamentului de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a susținut la invitația studenților reprezentanți din cadrul „Ligii studențești” workshop-ul „Cum gestionăm stresul în sesiune?”.

Pe parcursul întâlnirii, au fost făcute o serie de recomandări cu privire la abordarea perioadei de sesiune, generale și specifice mai ales pentru studenții de anul I, fiind delimitate și etapele distincte (etapa de alarmă, rezistența și epuizarea) prin care stresul se manifestă în situații cu potențial generator de stres.

Printre recomandările cele mai evidențiate au fost reamintirea motivației academice și a programului de studiu ales, dezvoltarea abilităților de prioritizare și de organizare a timpului, cunoașterea și respectarea intervalelor de timp în care organismul are cea mai bună coerență și parametrii optimi de funcționare, plus o altă serie de factori care țin de contextul mediului fizic de învățare și de starea generală a organismului, fizică și psihologică.

Întâlnirea a fost moderată de către studentul Leonard BENCHEA-JOCA, student în anul I, în cadrul Facultății de Inginerie, programul de studii Calculatoare și Tehnologia Informației.

În partea de final, psiholog Daniela ANTON a dat curs răspunderii întrebărilor în cadrul secțiunii „Întrebări și răspunsuri”.

Numărul studenților participanți a fost de aproximativ 35 de la toate facultățile din cadrul universității.

Workshop Sesiune Ian 22 fb

 

Workshop-ul Cum să înveți eficient? creșterea interesului și a motivației pentru  a învăța să înveți -tehnici de învățare

 

  În data de 13.01.2022, la ora 14:00, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, s-a desfășurat evenimentul (workshop-ul) CUM SĂ ÎNVEȚI EFICIENT? CREȘTEREA INTERESULUI ȘI A MOTIVAȚIEI PENTRU  A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI -TEHNICI DE ÎNVĂȚARE.

 La această activitate, realizată pe platforma Teams (on-line), au participat un număr de 46 de studenți de la toate facultățile și programele de studii (nivel licență și master).

 În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, după definirea conceptelor fundamentale utilizate în dezbatere, prin discuțiile directe purtate s-au formulat răspunsuri la o serie de întrebări de interes, referitoare la următoarele aspecte: cum putem să ne identificăm propriile vulnerabilități și limite implicate în procesul de învățare, stilul personal de învățare eficientă, cum am putem să ne creștem motivația intrinsecă în procesul de învățare și să ne îmbunătățim performanțele academice.  De asemenea, au fost prezenta o serie de strategii, metode și tehnici eficiente de învățare rapidă, dar și câteva exerciții aplicate de citire rapidă.

    Evenimentul s-a finalizat cu prezentarea, aplicarea și interpretarea unui Chestionar de identificare a stilurilor senzoriale de învățare. Cei care și-au exprimat dorința de a continua discuția pe această temă, au fost programați în vederea realizării unor întâlniri individuale în cadrul ședințelor de consiliere on-line.

Workshop 13.01.2022

 
Proiectul social-umanitar „Împreună în bucuria dăruirii”, ediția a XV-a

 

În perioada 24.11 - 21.12.2021, Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri”, din Bacău, a desfășurat proiectul social-umanitar „Împreună în bucuria dăruirii”, eveniment ajuns la cea de-a XV –a ediție în parteneriat cu Grădinița cu program prelungit „Lizuca”, Bacău din județul Bacău prin intermediul doamnei profesor pentru învățământului preșcolar Lenuța PĂDURARU.  

   Grupul țintă al acestei ediții a fost reprezentat pe de o parte  de 40 de copii, preșcolari ai Grădiniței cu Program  Normal, structura Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, sat Mâlosu, comuna Lipova, județul Bacău, de la grupele mică, mijlocie și mare, coordonați de profesor pentru învățământul preșcolar Rodica BÎGU și Elena NEAGU, absolvente ale universității noastre, programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar  iar pe de altă parte, de 26 de copii aparținând Școlii Gimnaziale „Ion Ionescu de la Brad”, sat Poiana, comuna Negri, județul Bacău, prin intermediul doamnei educatoare Denisa-Nicoleta MOISĂ.

   Și în acest an, în condiții de pandemie proiectul a avut ca scop întrajutorarea copiilor nevoiași, sensibilizarea studenților față de problematica socio - umană a comunității băcăuane, stimularea sentimentelor de responsabilitate și implicare civică, a dăruirii necondiționate față de copiii care aparțin unor categorii sociale defavorizate.

   Prin contribuția unui număr de aproximativ 35 de studenți de la programe de studii precum Terapie ocupațională, Kinetoterapie și motricitate specială, Biologie, Inginerie, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, cadre didactice și personal administrativ din cadrul UBc, colaboratori, absolvenți ai universității, copiii beneficiari ai grupului țință au intrat în posesia unor pachete-cadou cu haine, jucării,  rechizite, obiecte igienico-sanitare, dulciuri.

   Inițiativa din acest an și implicarea studenților demonstrează totodată că imboldul de a fi generos și de a contribui la bucuria celor dezavantajați nu cunoaște limite, condiționări, reprezentând un motiv de solidaritate, chiar și în perioade mai dificile.

   Astfel la finalul proiectului 66 de copii au trăit spiritul de sărbătoare. Bucuria dăruirii ÎMPREUNĂ, a generozității și a solidarității va deveni bucuria Crăciunului, resimțite de toți cei care au fost implicați în proiect.

   Mulțumiri deosebite se îndreaptă către colectivul de cadre didactice din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit „Lizuca” Bacău  prin intermediul doamnelor profesor pentru învățământul preșcolar: Veronica FARCAȘ, Oana ADAM, Maria-Magdalena ȘTIRBU, Noemi NĂSTURAȘ, Iustina SĂPĂTORU, Petronela LUPUȘORU, Anișoara ARHIP, Anca-Monalisa RUSU, Mioara CRISTEA, Liliana GÂTU, Petronela MORARU, Alina TOMA, Alina DAVIDUȚĂ și a contribuției părinților au fost și în acest an în sprijinul proiectului departamentului.

campanie craciun 21

 

Workshop-ul„PANDEMIA ȘI PROVOCĂRILE SOCIO-EMOȚIONALE PENTRU VIAȚA DE STUDENT”

 

   În data de 10.12.2021, la ora 14:00, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, s-a desfășurat evenimentul (workshop-ul) „PANDEMIA ȘI PROVOCĂRILE SOCIO-EMOȚIONALE PENTRU VIAȚA DE STUDENT”, pe platforma Teams (on-line).

La această activitate au participat un număr de 30 de studenți de la toate facultățile și programele de studii (nivel licență și master). În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, după prezentarea unor aspecte generale (definirea conceptelor și expunerea unor exemple concrete), au fost evidențiate o serie de date statistice reieșite din cadrul unor studii actuale specifice despre pandemie, cât și dintr-un studiu propriu (al speaker-ului), realizat în baza unui chestionar on-line, aplicat anterior participanților, la momentul înscrierii la eveniment. Studiile amintite au avut darul de a informa obiectiv participanții despre schimbările esențiale petrecute în pandemie la nivelul bunăstării  fizice și psiho-emoționale a tinerilor.

 Prin discuțiile directe purtate, s-au evidențiat anxietatea și depresie ca principale tulburări a căror incidență a crescut în această perioadă mai ales în rândul tinerilor. Din acest motiv au fost conturate, în sinteză, câteva aspecte legate de  definiția lor, simptome, asemănări, deosebiri dintre acestea etc. De asemenea, s-au formulat răspunsuri la o serie de întrebări precum: Cum pot tinerii să își protejeze sănătatea mintală în noua normalitate (temporară)? La ce strategii cognitiv-comportamentale putem apela în vederea unei bune adaptări? Cum evaluăm riscurile la care ne supunem?.

 Evenimentul s-a finalizat cu prezentarea și aplicarea unor exerciții de respirație, precum și a Antrenamentului Autogen – Tehnica Schultz, utilizate în vederea relaxării atunci când ne confruntăm cu situații dificile.

Workshop 10.12.2021

 

Workshop-ul „Anxietatea - de la gânduri cu valoare adaptativă la cele dezadaptative”

 

În data de 25.11.2021, începând cu ora 14.00 pe platforma Microsoft Teams a avut loc workshop-ul Anxietatea - de la gânduri cu valoare adaptativă la cele dezadaptative”, organizat de către Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, workshop susținut de către Daniela ANTON, psiholog în cadrul departamentului.

La workshop a participat un număr de 35 studenți interesați de această tematică din cadrul tuturor facultăților. Workshop-ul a fost conceput în sprijinul ideii de psihoeducație, având în vedere multitudinea de stări emoționale disfuncționale pe care prelungirea perioadei de pandemie le generează.

Astfel, în prima parte au fost realizate delimitări conceptuale care au contribuit la o mai bună claritate a trăirilor experimentate de către o persoană care la un moment dat poate deveni anxioasă, în plan fiziologic, afectiv, cognitiv și comportamental în comparație cu frica, teama, stresul și panica. Totodată, a fost subliniat faptul că există contexte existențiale în care anxietatea poate avea un rol adaptativ, diferența făcând-o intensitatea și caracterul situațional, neprelungit al unor trăiri anxioase.

Studenții au fost invitați să expună câteva dintre situațiile cu care s-au confruntat, generatoare de anxietate, numitorul comun al acestora fiind gândurile anticipatoare de eșec, tensiune psihică internă și oboseală.

O componentă specifică abordată vieții de student a fost cea de anxietate academică, reprezentând teama și cognițiile negative cu privire la propriile competențe de a face față unor situații academice specifice de învățare. De asemenea, conform studiilor de specialitate a fost identificat un nivel de anxietate mărit în rândul studenților cu un anumit stil cognitiv și factori de personalitate precum extroversiunea și introversiunea.

Au fost propuse câteva dintre cele mai folosite strategii de intervenție: tehnica expunerii, cea a costurilor și a beneficiilor, monitorizarea îngrijorării și cea a întrebărilor pentru îngrijorare.

Pe parcursul dialogului cu studenții au existat intervenții ale acestora care au reliefat în mod indirect, nevoia de psihoeducație, acel set de cunoștințe de bază în conștientizarea unor aspecte disfuncționale care pot fi situaționale sau pot avea un caracter generalizat, așa cum și trăirile anxioase, neconștientizate, scăpate de sub control pot deveni deveni cronice așa cum sunt resimțite în cazul tulburării de anxietate generalizată.

Workshop anxietate 25.11.2021

 

 

Workshop-ul Adaptabilitatea și reziliența –resurse psihologice cheie în gestionarea unor noi etape”

 

În data de 23.11.2021, începând cu ora 16.00 pe platforma Microsoft Teams a avut loc prezentarea workshop-ului Adaptabilitatea și reziliența –resurse psihologice cheie în gestionarea unor noi etape”, susținut de către psiholog Daniela Anton în cadrul proiectului ROSE- Mate-Info-BIO-RITM, din cadrul Facultății de Științe pentru studenții din cadrul programului de studii Informatică. În cadrul workshop-ului a participat  lector univ.dr. Roxana ARDELEANU alături de un număr de 23 de studenți din cadrul acestui program de studiu.
Workshop-ul a debutat cu prezentarea adaptabilității ca fiind o abilitate înnăscută a ființei umane, care poate fi conștientizată și dezvoltată în orice moment al existenței noastre, cu precădere în gestionarea unor etape noi de viață, roluri cum este și cel de student.
Studenții au fost invitați să exemplifice situații de viață în care au putut gestiona noi provocări și care au fost resursele prin care au putut finaliza cu brio provocările, care au fost setările inițiale, mindset-ul.
De asemenea a fost făcută asocierea dintre creierul uman ca fiind soft-ul pe care prin intermediul conștientizării și exersării putem în orice moment imprima, seta noi direcții de lucru, tipare mentale și emoționale, inclusiv în privința celor două resurse psihologice.
Au fost identificate alte trăsături ale unor persoane adaptabile, printre care cele mai importante curajul, deschiderea intelectuală, experiențială, încrederea în sine și flexibilitatea mentală, ancore care să contribuie la exersarea și consolidarea acestei abilități, precum și blocaje ale adaptabilității.
Reziliența a fost prezentată ca fiind o resursă psihologică de un nivel superior, în conturarea căreia intervin anumiți factori de personalitate, stabilirea unor obiective specifice, realiste și conturarea unui sens al vieții calitativ.
În partea de final studenții au fost invitați să exprime un feedback cu privire la utilitatea conștientizării acestor resurse psihologice mai ales în acest moment inedit, solicitant de învățământ on-line și implicațiile generate de prelungirea perioadei de pandemie, cu îndemnul la integrarea și valorificarea acestora în acțiunile cotidiene, și nu în ultimul rând sesizarea oportunității  acestui domeniu de studiu în contextul digitalizării.

 

 

Workshop-ul BARIERELE DE GEN – prejudecată, realitate, modalități de depășire

 

În data de 12.11.2021, la ora 14:00, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, s-a desfășurat evenimentul (workshop-ul)„BARIERELE DE GEN – prejudecată, realitate, modalități de depășire”,pe platforma Teams(on-line).

La această activitate au participat un număr de 30 de studenți de la toate facultățile și programele de studii (nivel licență și master).

În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, după prezentarea aspectelor generale (definirea conceptelor și expunerea unor exemple concrete), prin discuțiile directe purtate, s-au formulat răspunsuri la o serie de întrebări precum: Ce repere primești despre tine ca fată/ca băiat de acasă, de la școală și din mass media? Cum te influențează stereotipurile/prejudecățile de gen în viața personală? Dar în cea profesională? Părerea pe care o avem despre semeni dă calitatea relațiilor sau calitatea relațiilor stabilește părerea despre cei din jur? Ce ne face să spunem despre oameni că sunt așa cum îi descriem? Cât de bine îi cunoaștem pe acei oameni încât să formulăm păreri tranșante, sigure, fără de tăgadă?. Care este etalonul după care stabilim că cineva este într-un anumit fel?. Cine ne-a învățat să vedem doar frumosul sau doar urâtul din cei întâlniți? Și oare de ce nu putem vedea că părerile pe care ni le formăm sunt, de cele mai multe ori, învățate de la alții ca niște programe de viață și că nu sunt ale noastre? Și dacă oamenii sunt așa cum îi catalogăm, ce calitate au relațiile pe care le stabilim cu ei?.

De asemenea, au fost prezentate și câteva exerciții de asertivitate, ce pot fi utilizate cu succes în viața de zi cu zi, în raport cu ceilalți. 

Evenimentul s-a finalizat cu prezentarea și aplicarea a două teste în vederea evaluării nivelului de asertivitate, urmând să fie analizate pe larg în cadrul activității de consiliere individuală (în funcție de solicitări și programări).

 workshop 12.11.2021

Workshop-ul „Cine sunt eu?”

 

În data de 22.10.2021, la ora 14:00, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, s-a desfășurat evenimentul (workshop-ul) „Cine sunt eu?”, pe platforma Teams (on-line). La această activitate au participat un număr de 64 de studenți de la toate facultățile și programele de studii (nivel licență și master).
 În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, prin discuțiile directe purtate, s-a urmărit: informarea cu referire la o serie de metode și strategii ce pot fi utilizate în cunoașterea de sine, realizarea unor exerciții de autocunoaștere/cunoaștere  personală, de identificare a valorilor personale, aplicarea unor tehnici și strategii de întărire a încrederii în sine, a stimei de sine, a imaginii de  sine, de identificare a resurselor proprii.
Evenimentul s-a finalizat cu prezentarea și aplicarea unui test în vederea măsurării nivelului stimei de sine, urmând să fie analizat pe larg în cadrul activității de consiliere individuală (în funcție de solicitări și programări).
Întocmit,
Psiholog DCP – PASCAL Doina

 

Workshop 22.10.2021

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal