2020-2021

 

Proiectul social-umanitar „Dăruiește din suflet”, ediția a XIII-a

  În perioada 12 - 26.04.2021, Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a desfășurat proiectul social-umanitar „Dăruiește din suflet”, ediția a XIII-a.
    Și în acest an, în condiții de pandemie proiectul a avut ca scop întrajutorarea grupurilor sociale dezavantajate, nevoiașe, sensibilizarea studenților față de problematica socio - umană a comunității băcăuane, stimularea sentimentelor de responsabilitate și implicare civică, a dăruirii necondiționate față de persoanele defavorizate.
   Beneficiarii acestei campanii sunt reprezentați de bătrâni și copii defavorizați din comuna Răchitișu, satul Strugari, județul Bacău, pentru care a fost asigurat „Coșul pascal”, întâlnire intermediată de lector univ.dr. Gabriel MAREȘ  în data de 29.04.2021.
    Gânduri de mulțumire sunt adresate studenților din cadrul Facultății de Litere, programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, programele de studii Educație fizică și sport, Kinetoterapie și motricitate specială, Terapie ocupațională și colaboratorilor constanți ce s-au implicat, asigurând reușita și continuitatea acestui proiect.
       Inițiativa din acest an și implicarea studenților demonstrează totodată că imboldul de a fi generos și de a contribui la bucuria celor dezavantajați nu cunoaște limite, condiționări, reprezentând un motiv de solidaritate, chiar și în perioade mai dificile sau de incertitudine.
      Proiectul s-a realizat respectând toate normele de păstrare a distanțării sociale și de protecție împotriva răspândirii virusului COVID19.
     Proiectul social-umanitar coordonat de către directorul de departament, prof.univ.dr. Venera - Mihaela COJOCARIU, face parte din seria campaniilor de sensibilizare și de mobilizare a membrilor comunității cu privire la nevoile diferitelor categorii sociale aflate în dificultate.

                                                Dăruiește din suflet FINAL

 

Workshop-ul „Dezvoltarea competențelor emoționale în contextul unei bune funcționări”

 

În data de 15.01.2021, începând cu ora 14.00 pe platforma Microsoft Teams a avut loc prezentarea workshop-ului „Dezvoltarea competențelor emoționale în contextul unei bune funcționări”, susținut de către psiholog Daniela Anton în cadrul proiectului ROSE- Acces la carieră. Traseu remedial pentru studenții din domeniul sociouman (ARES), din cadrul Facultății de Litere pentru studenții din cadrul programului de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar.

Workshop-ul a debutat cu prezentarea emoțiilor ca fiind parte componentă a ființei umane, a vieții psihice interioare, cu rol de adaptare la provocările realității externe și generarea în consecință a unor reacții funcționale sau disfuncționale în funcție de gradul de conștientizare al persoanei în cauză.

Studenții participanți au fost invitați să identifice o parte dintre situațiile în care au experimentat în ultima perioadă anumite trăiri disfuncționale sau negative, așa cum sunt ele etichetate.

Ulterior, a fost prezentat mecanismul de producere al unei emoții, circuitul neuronal și modalități prin care cu ajutorul conștientizării și modelării cognitive putem interveni în crearea unui nou tipar funcțional în raportarea la evenimente, factori generatori/generatoare de emoții disfuncționale.

În partea de final a fost subliniată importanța dezvoltării unor competențe emoționale pentru o cât mai bună integrare și funcționare pe toate domeniile vieții, nevoia de psihoeducație în acest sens fiind esențială, având în vedere și specificul profesiei pentru care studenții de la acest program de studii se pregătesc.

Workshop-ul „Profilul psihologic al antreprenorului”

În data de 08.01.2021, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, s-a desfășurat evenimentul (workshop-ul) „Profilul psihologic al antreprenorului”, care a avut loc on-line, pe platforma Teams.

La această activitate au participat un număr de 62 de studenți de la Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Litere.

În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, prin discuțiile directe purtate, s-a urmărit: identificarea profilului psihologic al antreprenorului, a competențelor antreprenoriale, facilitarea cunoașterii/autocunoașterii personale, creșterea stimei de sine, a imaginii de sine și a încrederii în sine, dezvoltarea abilităților de a-și gestiona și a crește echilibrul personal, comunicarea și relaționarea de tip asertiv.

Evenimentul s-a finalizat cu aplicarea unui Chestionar de identificare a competențelor antreprenoriale, urmând să fie analizată pe larg, personalizat, în cadrul activității de consiliere individuală (în funcție de programare);

                  Workshop ianuarie 2021

 

Workshop-ul „Cum să-ți faci un obicei din a învăța lucruri noi - creșterea motivației și a interesului pentru a învăța să înveți”

În data de 11.12.2020, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, s-a desfășurat evenimentul (workshop-ul)„Cum să-ți faci un obicei din a învăța lucruri noi - creșterea motivației și a interesului pentru a învăța să înveți”, care a avut loc on-line, pe platforma Teams.La această activitate au participat un număr de 63 de studenți de la Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Litere.

În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, prin discuțiile directe purtate, s-a urmărit: identificarea propriilor vulnerabilități și limite în procesul de învățare, a stilurilor personale de învățare eficientă, motivarea intrinsecă în procesul de învățare, îmbunătățirea performanțelor academice, facilitarea autocunoașterii/cunoașterea personală, creșterea stimei de sine, a imaginii de sine și a încrederii în sine, dezvoltarea abilităților de a-și gestiona și a crește echilibrul personal, comunicarea și relaționarea de tip asertiv.

Evenimentul s-a finalizat cu aplicarea unui Chestionar de identificare a stilurilor de învățare, urmând să fie analizată pe larg, personalizat, în cadrul activității de consiliere individuală (în funcție de programare);

                                                   workshop decembrie 2020 1

 

  Proiectul social-umanitar „Împreună în bucuria dăruirii”, ediția a XIV-a 

   În perioada 03.12 - 16.12.2020, Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri”, din Bacău, a desfășurat proiectul social-umanitar „Împreună în bucuria dăruirii”, eveniment ajuns la cea de-a XIV –a ediție.

   Grupul țintă al acestei ediții este reprezentat de 54 de copii, elevi ai Școlii gimnaziale „Valea lui Ion”, structura Poiana Negustorului, județul Bacău, o parte dintre ei, elevi ai Ioanei Lovin-Damaschin, prof. înv. preșcolar, absolventă a Iniversității, programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, masterandă anul I, programul de master Strategii inovative în educație.

   Și în acest an, în condiții de pandemie proiectul a avut ca scop întrajutorarea copiilor nevoiași, sensibilizarea studenților față de problematica socio - umană a comunității băcăuane, stimularea sentimentelor de responsabilitate și implicare civică, a dăruirii necondiționate față de copiii defavorizați.

    Prin contribuția unui număr de aproximativ 30 de studenți de la programe de studii precum Terapie ocupațională, Kinetoterapie și motricitate specială, Biologie, Inginerie, cadre didactice și personal administrativ din cadrul UBc, copiii beneficiari ai grupului țință vor intra în posesia unor pachete cu haine, jucării, fructe, rechizite, obiecte igienico-sanitare, dulciuri, fructe.

    Inițiativa din acest an și implicarea studenților demonstrează totodată că imboldul de a fi generos și de a contribui la bucuria celor dezavantajați nu cunoaște limite, condiționări, reprezentând un motiv de solidaritate, chiar și în perioade mai dificile.

    Proiectul s-a realizat respectând toate normele de păstare a distanțării sociale și de protecție împotriva răspândirii virusului COVID19, în acest sens prof.înv. preșcolar va prelua pachetele de la sediul departamentului, urmând ca apoi în baza unei programări beneficiarii să intre în posesia acestora.

     Astfel, la finalul proiectului 54 de copii vor trăi bucuria și spiritul de sărbătoare. Bucuria dăruirii ÎMPREUNĂ va deveni bucuria Crăciunului, resimțite de toți cei care au fost parte în proiect.

                                                   DCP Craciun 2020 

 

Conferință RH „Următorul val, ce urmează după criză?”

   În data de 16.12.2020, dna psiholog Doina PASCAL, în calitate de reprezentant al Departamentului de Consiliere Profesională, a participat la desfășurarea evenimentului on-line (Conferință RH) cu denumirea: Următorul val, ce urmează după criză?, organizată de CCI Francaise en Roumanie, la care au participat angajatori din Regiunea Nord - Est.

   În cadrul acestui eveniment s-au abordat subiecte precum Perspective HR, competitivitate și transformare organizațională; Cum pregătim organizația să  traverseze și să depașească criza?

   În primul Panel s-a discutat despre presiunea pusă de criza Covid-19 și criza economică asupra companiilor care sunt în căutare de optimizare, reducere a costurilor, eficientă și productivitate. Situația actuală necesită multă flexibilitate, decizii pe termen scurt și adesea masuri destul de drastice. S-au ridicat o serie de întrebări precum: De ce și cum ar trebui să investim în oameni în perioadele de criza? Cum susținem transformarea companiei cu adecvarea competențelor (digitalizare, Upskilling etc.)? Cum creștem „capitalul” uman și care sunt perspectivele în companie? (Pep Talk: Adriana Record, Director Executiv CCIFER si Harry MEINTASSIS, Partner la Executive Advisors)

   În al doilea Panel, subiectul abordat a fost referitor la Cum ne păstram compania pe hartă?, Atractivitate pentru resursele umane, competitivitate pentru client. Competitivitatea devine cuvântul cheie pentru perioada următoare. Reducerea costurilor fixe poate fi tentantă, dar, pe o piață restransă, cum facem diferența dintre costuri și investiții.  

   De asemenea, s-a vorbit despre valoarea HR a imobiliarelor, telemuncă și coworking-ul; angajații, cei mai buni aliați ai clienților (evaluarea și recompensarea performanței în perioade de criză); Când nu mai putem reduce costurile, cum creștem marjele?; Agilitate, tranziție către valoarea adaugată, inovare în servicii.

   La finalul întâlnirii au fost prezentate concluziile și prioritățile pentru anul 2021.

 

Întâlnirea centrelor de consiliere din domeniul universitar și preuniversitar

În data de 26.11.2020, dna psiholog Doina PASCAL, în calitate de reprezentant al Departamentului de Consiliere Profesională, din Universitatea „Vasile Alecsandri din Bacău”, a participat la întâlnirea centrelor de consiliere-universitar/preuniversitar desfășurată on-line, cu denumirea: Organizarea serviciilor de consiliere din România (la nivel preuniversitar și universitar), în relație cu piața muncii.

Evenimentul, ajuns la a VI-a ediție, a fost organizat de Universitatea din București, prin Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră, în parteneriat cu Asociația Consilierilor Români.

În cadrul întâlnirii s-au abordat subiecte referitoare la modul de desfășurare a activităților centrelor de consiliere în condițiile pandemice actuale.

La eveniment au participat și reprezentanţi ai Ministerului Educației și Cercetării, care au prezentat pe scurt realizările la nivel ministerial în raport cu centrele de consiliere-universitar/preuniversitar și au răspuns întrebărilor formulate de participanți.

 

 Workshop-ul online Adaptabilitatea și reziliența – resurse psihologice cheie în gestionarea unor noi etape”

În data de 25.11.2020, începând cu ora 10.00 pe platforma Microsoft Teams a avut loc prezentarea workshop-ului „Adaptabilitatea și reziliența – resurse psihologice cheie în gestionarea unor noi etape”, susținut de către psiholog Daniela Anton în cadrul proiectului ROSE- Mate-Info-BIO-RITM, din cadrul Facultății de Științe pentru studenții din cadrul programului de studii Matematică.

Workshop-ul a debutat cu prezentarea adaptabilității ca fiind o abilitate înnăscută a ființei umane, care poate fi conștientizată și dezvoltată în orice moment al existenței noastre, cu precădere în gestionarea unor etape noi de viață, roluri cum este și cel de student.

Studenții au fost invitați să exemplifice situații de viață în care au putut gestiona noi provocări și care au fost resursele prin care au putut finaliza cu brio provocările, care au fost setările inițiale.

De asemenea, au fost prezentate argumente de natură neurobiologică care să contribuie la întărirea ideii că suntem ființe adaptabile, în primul rând prin caracteristica de neuroplasticitate a creierului și prin rolul neocortexului în procesul de învățare și adaptare.

Au fost identificate alte trăsături ale unor persoane adaptabile, printre care cele mai importante curajul, deschiderea intelectuală, experiențială și încrederea în sine, ancore care să contribuie la exersarea și consolidarea acestei abilități, precum și blocaje ale adaptabilității.

Reziliența a fost prezentată ca fiind o resursă psihologică de un nivel superior, în conturarea căreia intervin anumiți factori de personalitate, stabilirea unor obiective specifice, realiste, și conturarea unui sens al vieții calitativ.

În partea de final studenții au fost invitați să exprime un feedback cu privire la utilitatea conștientizării acestor unelte psihologice mai ales în acest moment inedit, solicitant de învățământ online și implicațiile generate de pandemie, cu îndemnul la integrarea și valorificarea acestora în acțiunile cotidiene.

Workshop-ul on-line „Cum să colaborez în cadrul grupului”

În data de 13.11.2020, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, s-a desfășurat evenimentul (workshop-ul) „Cum să colaborez în cadrul grupului”, care a avut loc on-line, pe platforma Teams.

La această activitate au participat un număr de 50 de studenți de la Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Litere.

În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, prin discuțiile directe purtate, s-a urmărit: creșterea capacității de incluziune socială, buna integrare în grup, adaptarea la mediul academic, creșterea gradului de coeziune în rândul membrilor grupurilor de studenți prin participarea la acțiuni și exerciții de dezvoltare personală, facilitarea autocunoașterii/cunoașterea personală, creșterea stimei de sine, a imaginii de sine și a încrederii în sine, dezvoltarea abilităților de a-și gestiona și a crește echilibrul personal, comunicarea și relaționarea de tip asertiv.

Evenimentul s-a finalizat cu aplicarea a două teste: 1) Testul de asertivitate și 2) Testul Rosenberg - Scala stimei de sine, urmând ca rezultatele obținute să fie analizate pe larg, personalizat, în cadrul activității de consiliere individuală (în funcție de programare).

 

Îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale studenților”

În data de 09.10.2020, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, s-a desfășurat evenimentul (workshop-ul) Îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale studenților”, care a avut loc on-line, pe platforma Teams.

La această activitate au participat un număr de 50 de studenți de la Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Litere.

În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, prin discuțiile directe purtate, s-a urmărit: facilitarea autocunoașterii/cunoașterea personală, identificarea propriilor puncte tari și limite, analiza SWOT personală, creșterea stimei de sine, a imaginii de sine și a încrederii în sine, dezvoltarea abilităților de a-și gestiona și a crește echilibrul personal, comunicarea și relaționarea de tip asertiv.

Evenimentul s-a finalizat cu aplicarea unui test - Testul Rosenberg. Scala stimei de sine, urmând ca rezultatele obținute să fie analizate pe larg, personalizat, în cadrul activității de consiliere individuală (în funcție de programare).

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal