2020-2021

Workshop-ul „Încrederea în sine –fundamentul reușitelor noastre din prezent și din viitor”

În data de 28.09.2021, începând cu ora 15.00 pe platforma Microsoft Teams a avut loc workshop-ul „Încrederea în sine- fundamentul reușitelor noastre din prezent și din viitor”, organizat de către Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, workshop susținut de către Daniela ANTON, psiholog în cadrul departamentului și invitata Mădălina CHELARU, psiholog DGASPC Bacău, masterandă, anul al II-lea, în cadrul programului de studii „Psihologie clinică și consiliere psihologică” din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova.
La workshop au participat prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU în calitate de director al departamentului, și un număr de 31 studenți interesați de această tematică din cadrul tuturor facultăților.
Workshop-ul a fost conceput ca o invitație la deschiderea către reflecție și însușirea unor direcții de acțiune prin care încrederea, acest vector cu rol energizant în reglarea acțiunilor și obiectivelor noastre, așa cum a fost el definit de către prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU,  să devină un fundament al reușitelor. Directorul departamentului a apreciat utilitatea și oportunitatea demersului propus, în prag de deschidere a noului an universitar.
În prima parte a întâlnirii au fost identificate cele mai importante scheme cognitive care pot submina construirea unei încrederi în sine sănătoase și solide: schemele cognitive de eșec, de dependență și de deficiență care operează la nivel profund, inconștient.
Invitată la eveniment, psiholog Mădălina CHELARU a punctat câteva dintre cele mai importante direcții de acțiune care pot contribui la formarea/consolidarea încrederii în sine: grija față de corpul fizic; o bună igienă mentală și emoțională; verificarea/identificarea calității persoanelor care alimentează gândurile și acțiunile noastre; cultivarea unor abilități de organizare și autodisciplină și/sau de relaxare; gestionarea criticului interior; abilitatea de identificare de soluții pentru problemele întâmpinate și de cultivare a unui sens spiritual.
Pe parcursul dialogului cu invitata au existat intervenții ale studenților care au reliefat în mod indirect, nevoia unei mai bune cunoașteri a modalităților concrete de intervenție și a identificării unor persoane de sprijin/ suport, mai ales în perioada de formare timpurie, atât personală cât și profesională.
În partea de final a fost punctată ca sinteză ideea că încrederea în sine, se dobândește, este un construct, care necesită viziune, perseverență, deschidere, curaj care se fundamentează în conexiune cu evenimentelor vieții fiecăruia, care pot fi marcate (și)de incertitudine, eșec dar de care nu trebuie să ne temem, ci să le percepem ca pe noi oportunități de dezvoltare și manifestarea a sinelui.
Invitația a fost de asemenea de a replica organizarea workshop-ului cu această tematică pentru studenții de anul I.

  Încrederea în sine 28.09.2021

Întâlnirea online cu reprezentanții Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră din țară

În data de  16.09.2021, psiholog Doina PASCAL, a participat la întâlnirea online cu reprezentanții Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră din țară. În cadrul meeting-ului s-au împărtășit experiențe din anii anteriori, dar și idei de viitor legate atât de activitățile centrelor, cât și de modalitățile de promovare ale acestora în rândul studenților.  

Printre activitățile și ideile menționate, amintim următoarele:

- analize de nevoi de consiliere, chestionar de nevoi și de cunoaștere,

- sesiuni speciale destinate studenților străini,

- activități dedicate liceenilor,

- modalități de prezentare a serviciilor CCOC,

- diverse parteneriate între centre și diverse instituții care pot sprijini continuitatea demersului inițiat de psiholog la ședința de consiliere (psihologi clinicieni, psihoterapeuți, psihiatri),

- diverse situații întâlnite în consiliere, inclusiv de sănătate mintală a studenților și proceduri utilizate,

- ateliere de prezentare ale centrului,

- training-uri cu tutorii sau studenții din facultăți implicați în tutorat,

- exemple de activități desfășurate în centrele  de învățare și platformele de servicii,

- promovarea centrelor pe paginile de facebook și trimiterea informațiilor referitoare la serviciile oferite de centre prin intermediul adreselor instituționale,

- servicii de consiliere pentru absolvenți,

- discuții pe marginea Ministerului Educației în legătură cu activitatea de  consiliere a liceenilor, promovată în ultima perioadă în media.

La final s-a reiterat ideea de a se organiza o întâlnire față în față, la finalul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie.

 20.09.2021

 

Workshop-ul „Stilul de atașament și impactul asupra relațiilor interpersonale

În data de 15.07.2021, începând cu ora 10.30 pe platforma Microsoft Teams a avut loc workshop-ul „Stilul de atașament și impactul asupra relațiilor interpersonale”, organizat de către Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, workshop susținut de către Daniela ANTON, psiholog în cadrul departamentului.

La workshop au participat un număr de 15 studenți interesați de această tematică din cadrul facultăților de Litere, Științe și Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății.

În prima parte au fost prezentate câteva repere teoretice pentru conceptul de atașament: stil de atașament, figură de atașament și model de lucru intern pentru relații.

Ulterior, au fost prezentate cele 4 stiluri de atașament, modul specific în care fiecare dintre acestea reglează anumite pattern-uri relaționale și comportamentale și mai ales implicațiile în viața de adult.

Pe parcursul  întâlnirii studenții participanți au dat curs exprimării unor conștientizări privind aspecte funcționale și disfuncționale ale stilului lor de atașament de bază și modul în care acesta a influențat dintre relațiile cele mai semnificative.

În partea de final au fost recomandate unele practici în optimizarea relațiilor interumane din ipostaza de adult, indiferent de stilul de atașament format în primii ani de viață.

 

 workshop Atașamentul și relațiile

 

 Workshop-ul „Igiena mentală și emoțională”

În data de 23.06.2021, începând cu ora 10.30 pe platforma Microsoft Teams a avut loc workshop-ul „Igiena mentală și emoțională”, organizat de către Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, workshop susținut de către Daniela ANTON, psiholog în cadrul departamentului.

La workshop au participat prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU în calitate de director al departamentului, asistent.dr. ing. Gabriela MUNTEANU, din cadrul Facultății de Inginerie și un număr de 25 studenți interesați de această tematică din cadrul facultăților de Litere, Științe și Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății.

Workshop-ul a fost deschis de către prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU care a subliniat importanța unei abordări holiste în funcționalitatea înaltă a ființei umane, în care dimensiunile emoțională și mentală au nevoie să se completeze și armonizeze, ele fiind în strânsă legătură cu funcționalitatea și starea de bine în general, problematică scoasă la suprafață și prin prisma contextului pandemic.

În prima parte au fost realizate câteva delimitări ale conceptelor în jurul cărora workshop-ul s-a fundamentat și anume: emoțiile, tiparele emoționale, tipuri fundamentale și sociale de emoții, mecanismul de producere general al emoțiilor la nivelul creierului, componentele emoțiilor, modul în care anticiparea unor gânduri determină și apariția unor stări emoționale, practici pentru o igienă mentală și emoțională.

Au fost identificate alternative sănătoase, funcționale prin care ne putem raporta la evenimente cu încărcătură emoțională, și suportul profesional specializat spre care ne putem îndrepta atunci când resimțim că contexte de viață ne depășesc prin inedit, încărcătură emoțională și stare de disconfort prelungită, consum emoțional semnificativ.

În a doua parte au fost prezentate o serie de recomandări de practici concrete care pot fi realizate pe parcursul unei zile, fiind subliniată importanța însușirii unor astfel de practici pentru o bună conexiune cu interiorul nostru, care reprezintă zona de alimentare permanentă, de echilibru spre care trebuie să ne întoarcem pentru a putea face la un nivel înalt de funcționare multiplelor cerințe profesionale și personale ale vieții cotidiene.

Totodată studenții au fost invitați să expună din practicile pe care le realizează, un semnal pozitiv al faptului că o parte dintre ei conștientizează importanța faptului de a lucra pe acest nivel de funcționare, demers care necesită conștientizare, timp și consecvență.

În ultima parte a fost adresată studenților participanți invitația la reflecția continuă pe această problematică. În același timp le-a fost lansată invitația de a denumi teme de interes pe care le doresc a fi abordate în viitoarele întâlniri din dorința de a veni în întâmpinarea dezvoltării lor personale și profesionale.

Îndemnul final a fost acela de asumare a responsabilității pentru gândurile și emoțiile noastre, un pas fundamental spre o practică a igienei mentale și emoționale, un „must Igiena mentală și emoțională

 

Proiectul social-umanitar „Dăruiește din suflet”, ediția a XIII-a

  În perioada 12 - 26.04.2021, Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a desfășurat proiectul social-umanitar „Dăruiește din suflet”, ediția a XIII-a.
    Și în acest an, în condiții de pandemie proiectul a avut ca scop întrajutorarea grupurilor sociale dezavantajate, nevoiașe, sensibilizarea studenților față de problematica socio - umană a comunității băcăuane, stimularea sentimentelor de responsabilitate și implicare civică, a dăruirii necondiționate față de persoanele defavorizate.
   Beneficiarii acestei campanii sunt reprezentați de bătrâni și copii defavorizați din comuna Răchitișu, satul Strugari, județul Bacău, pentru care a fost asigurat „Coșul pascal”, întâlnire intermediată de lector univ.dr. Gabriel MAREȘ  în data de 29.04.2021.
    Gânduri de mulțumire sunt adresate studenților din cadrul Facultății de Litere, programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, programele de studii Educație fizică și sport, Kinetoterapie și motricitate specială, Terapie ocupațională și colaboratorilor constanți ce s-au implicat, asigurând reușita și continuitatea acestui proiect.
       Inițiativa din acest an și implicarea studenților demonstrează totodată că imboldul de a fi generos și de a contribui la bucuria celor dezavantajați nu cunoaște limite, condiționări, reprezentând un motiv de solidaritate, chiar și în perioade mai dificile sau de incertitudine.
      Proiectul s-a realizat respectând toate normele de păstrare a distanțării sociale și de protecție împotriva răspândirii virusului COVID19.
     Proiectul social-umanitar coordonat de către directorul de departament, prof.univ.dr. Venera - Mihaela COJOCARIU, face parte din seria campaniilor de sensibilizare și de mobilizare a membrilor comunității cu privire la nevoile diferitelor categorii sociale aflate în dificultate.

                                                Dăruiește din suflet FINAL

 

Workshop-ul „Cum să mă prezint la un interviu de angajare”

În data de 16.04.2021, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, s-a desfășurat evenimentul (workshop-ul) „Cum să mă prezint la un interviu de angajare”, care a avut loc on-line, pe platforma Teams. La această activitate au participat un număr de 54 de studenți de la Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Litere.
În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, prin discuțiile directe purtate, s-a urmărit: furnizarea unor informații cu privire la desfășurarea unui interviu de angajare, tipuri de interviuri de angajare, cerințe ale angajatorilor de pe piața muncii referitoare la tinerii absolvenți, prezentarea unor tendințe ce se manifestă la ora actuală pe piața muncii etc.
Evenimentul s-a finalizat cu prezentarea unui model de CV europass, urmând să fie personalizat și analizat pe larg în cadrul activității de consiliere individuală (în funcție de programare).                                                                                           

                                                     Workshop aprilie

 

Workshop-ul „Cum să-mi redactez instrumentele de promovare personală pe piața muncii”

În data de 14.03.2021, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, s-a desfășurat evenimentul (workshop-ul) „Cum să-mi redactez instrumentele de promovare pe piața muncii”, care a avut loc on-line, pe platforma Teams.
La această activitate au participat un număr de 52 de studenți de la Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Litere.
În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, prin discuțiile directe purtate, s-a urmărit: furnizarea unor informații/modele utile în alcătuirea instrumentelor de promovare personală pe piața muncii (CV-ului în format european și a Scrisorii de intenție), modalitatea de căutare a unui loc de muncă, conținutul mapei de angajare, precum și despre tendințele de pe piața muncii de la ora actuală.

 

                                                         Workshop martie

 

 Proiectul „SuperProf, cariera mea didactică”, ediția a IX-a

Joi, 25.03.2021, pe platforma Microsoft Teams, ora 15:00, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc a IX-a ediție a proiectului SuperProf, cariera mea didactică”derulat de Departamentul de Consiliere Profesională în colaborare cu Departamentul de Pregătire a personalului Didactic și Facultatea de Litere. La eveniment au participat aproximativ 160 studenți care se pregătesc pentru o viitoare carieră didactică, cadre didactice din universitate, decanul al Facultății de Litere, conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana AMĂLĂNCEI, director D.P.P.D.,  conf.univ.dr. Carmen-Violeta POPESCU.

Evenimentul a fost deschis de către coordonatoarea proiectului, director de departament, prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, salutând prezența invitaților: inspector școlar general al ISJ Bacău, prof.Ida VLAD; inspector școlar de specialitate învățământ preșcolar, prof. Elena ROȘCA; inspector școlar de specialitate învățământ primar, prof. Daniela-Cristina MOCONDOI; inspector școlar de specialitate matematică, prof. Adrian-Mihai COSMA.

Partea de prezentare  tehnică a  condițiilor legale și a detaliilor tehnice a fost asigurată prin intervenția doamnei inspector școlar general al ISJ Bacău, prof.Ida VLAD. Au fost  precizate aspectele cele mai importante legate de startul în cariera didactică, sesiunea iulie 2021, cele 3 concursuri specifice organizate la nivel național, județean și la nivelul unităților de învățământ. Studenții participanți au fost direcționați către informații punctuale precum: graficul perioadei de desfășurare a concursurilor, metodologia,noutăți specifice în situația în care starea de alertă se va menține pentru inspecțiile la clasă, programe școlare și metodologii, cu recomandarea de a urmări periodic site-ul ISJ pentru ultimele noutăți, la secțiunea „Mobilitate 2021-2022” (http://www.isjbacau.ro/compartiment-management/compartiment-management/inspectori-scolari-managementul-resurselor-umane/mobilitate-2021-2022, dar și celelalte site-uri naționale http://titularizare.edu.ro/2021/ și http://subiecte.edu.ro/2021/titularizare/.

Profesor Elena ROȘCA, inspector școlar de specialitate pentru învățământul preșcolar, a evidențiat importanța valorificării încă din timpul studenției a practicii pedagogice, rolul educației timpurii în dezvoltarea viitoarei personalități precum și importanța deprinderii de a învăța pentru a o putea transmite mai departe. Intervenția dnei inspector a fost finalizată cu invitația spre auto-reflecție de a evalua în ce măsură profesia de cadru didactic este o oportunitate sau o vocație.

Profesor Daniela-Cristina MOCONDOI, inspector școlar de specialitate pentru învățământul primar a evidențiat rolul componentei de redimensionare permanentă a cunoștințelor, trăsăturile de personalitate, rolul competențelor tehnice și tehnologice într-un învățământ din ce în ce mai digitalizat pentru un viitor cadru didactic profesionist.

Profesor Adrian-Mihai COSMA, inspector școlar de specialitate matematică și informatică, absolvent al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău beneficiar al cursurilor de perfecționare continuă, a împărtășit studenților din experiența sa, punctând rolul însușirii temeinice a materiei pentru concursuri și a încrederii dobândite pe parcursul anilor de studiu în cunoștințele și competențele formate.

La finalul fiecăreia dintre intervenții studenții au valorificat oportunitatea acestei întâlniri adresând întrebări punctuale invitaților, intervenind în cu mai mult de 20 de întrebări.

În partea de final, Angelica-Iuliana DUMA, absolventă programul de studii P.I.P.P. 2016, și S.I.E. 2018, profesor învățământul primar, Școala Gimnazială Chetriș, jud. Bacău, a împărtășit colegilor prezenți din experiența sa personală cu privire la participarea la concursul național de ocupare a unei catedre didactice,responsabilitatea profesiei de cadru didactic pentru un debutant, provocările perioadei de început efectiv la clasă, temerile și insecuritățile firești.

Studenții și celelalte categorii de participanți au apreciat, în intervențiile lor,  necesitatea și utilitatea unor asemenea întâlniri precum și câștigul incontestabil al studenților din anii termniali care se pregătesc pentru cariera didactică, acest eveniment reprezentând una dintre puținele ocazii în care pot dialoga în direct cu reprezentanții ISJ și pot afla direct de la sursă cele mai noi și corecte informații privind organizarea concursului de titularizare.

                                                                                                                                                                                           SUPERPROF 2021

 

Workshop-ul  „Cum să-mi elaborez un plan personalizat de carieră”

În data de 23.02.2021, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, s-a desfășurat evenimentul (workshop-ul) „Cum să-mi elaborez un plan personalizat de carieră”, care a avut loc on-line, pe platforma Teams.
La această activitate au participat un număr de 65 de studenți de la Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Litere.
În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, prin discuțiile directe purtate, s-a urmărit: furnizarea unor informații/modele utile în alcătuirea unui plan de carieră, dobândirea unor abilități de identificarea a obiectivelor de carieră, planificarea etapizată a acțiunilor profesionale viitoare în cadrul unui plan de carieră, stabilirea resurselor deținute și necesare pentru realizarea obiectivelor propuse, identificarea și analiza barierelor și riscurilor posibile care pot împiedica atingerea/realizarea obiectivelor.

                                                                Workshop februaraie

 

Workshop-ul „Dezvoltarea competențelor emoționale în contextul unei bune funcționări”

 

În data de 15.01.2021, începând cu ora 14.00 pe platforma Microsoft Teams a avut loc prezentarea workshop-ului „Dezvoltarea competențelor emoționale în contextul unei bune funcționări”, susținut de către psiholog Daniela Anton în cadrul proiectului ROSE- Acces la carieră. Traseu remedial pentru studenții din domeniul sociouman (ARES), din cadrul Facultății de Litere pentru studenții din cadrul programului de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar.

Workshop-ul a debutat cu prezentarea emoțiilor ca fiind parte componentă a ființei umane, a vieții psihice interioare, cu rol de adaptare la provocările realității externe și generarea în consecință a unor reacții funcționale sau disfuncționale în funcție de gradul de conștientizare al persoanei în cauză.

Studenții participanți au fost invitați să identifice o parte dintre situațiile în care au experimentat în ultima perioadă anumite trăiri disfuncționale sau negative, așa cum sunt ele etichetate.

Ulterior, a fost prezentat mecanismul de producere al unei emoții, circuitul neuronal și modalități prin care cu ajutorul conștientizării și modelării cognitive putem interveni în crearea unui nou tipar funcțional în raportarea la evenimente, factori generatori/generatoare de emoții disfuncționale.

În partea de final a fost subliniată importanța dezvoltării unor competențe emoționale pentru o cât mai bună integrare și funcționare pe toate domeniile vieții, nevoia de psihoeducație în acest sens fiind esențială, având în vedere și specificul profesiei pentru care studenții de la acest program de studii se pregătesc.

Workshop-ul „Profilul psihologic al antreprenorului”

În data de 08.01.2021, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, s-a desfășurat evenimentul (workshop-ul) „Profilul psihologic al antreprenorului”, care a avut loc on-line, pe platforma Teams.

La această activitate au participat un număr de 62 de studenți de la Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Litere.

În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, prin discuțiile directe purtate, s-a urmărit: identificarea profilului psihologic al antreprenorului, a competențelor antreprenoriale, facilitarea cunoașterii/autocunoașterii personale, creșterea stimei de sine, a imaginii de sine și a încrederii în sine, dezvoltarea abilităților de a-și gestiona și a crește echilibrul personal, comunicarea și relaționarea de tip asertiv.

Evenimentul s-a finalizat cu aplicarea unui Chestionar de identificare a competențelor antreprenoriale, urmând să fie analizată pe larg, personalizat, în cadrul activității de consiliere individuală (în funcție de programare);

                  Workshop ianuarie 2021

 

Workshop-ul „Cum să-ți faci un obicei din a învăța lucruri noi - creșterea motivației și a interesului pentru a învăța să înveți”

În data de 11.12.2020, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, s-a desfășurat evenimentul (workshop-ul)„Cum să-ți faci un obicei din a învăța lucruri noi - creșterea motivației și a interesului pentru a învăța să înveți”, care a avut loc on-line, pe platforma Teams.La această activitate au participat un număr de 63 de studenți de la Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Litere.

În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, prin discuțiile directe purtate, s-a urmărit: identificarea propriilor vulnerabilități și limite în procesul de învățare, a stilurilor personale de învățare eficientă, motivarea intrinsecă în procesul de învățare, îmbunătățirea performanțelor academice, facilitarea autocunoașterii/cunoașterea personală, creșterea stimei de sine, a imaginii de sine și a încrederii în sine, dezvoltarea abilităților de a-și gestiona și a crește echilibrul personal, comunicarea și relaționarea de tip asertiv.

Evenimentul s-a finalizat cu aplicarea unui Chestionar de identificare a stilurilor de învățare, urmând să fie analizată pe larg, personalizat, în cadrul activității de consiliere individuală (în funcție de programare);

                                                   workshop decembrie 2020 1

 

  Proiectul social-umanitar „Împreună în bucuria dăruirii”, ediția a XIV-a 

   În perioada 03.12 - 16.12.2020, Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri”, din Bacău, a desfășurat proiectul social-umanitar „Împreună în bucuria dăruirii”, eveniment ajuns la cea de-a XIV –a ediție.

   Grupul țintă al acestei ediții este reprezentat de 54 de copii, elevi ai Școlii gimnaziale „Valea lui Ion”, structura Poiana Negustorului, județul Bacău, o parte dintre ei, elevi ai Ioanei Lovin-Damaschin, prof. înv. preșcolar, absolventă a Iniversității, programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, masterandă anul I, programul de master Strategii inovative în educație.

   Și în acest an, în condiții de pandemie proiectul a avut ca scop întrajutorarea copiilor nevoiași, sensibilizarea studenților față de problematica socio - umană a comunității băcăuane, stimularea sentimentelor de responsabilitate și implicare civică, a dăruirii necondiționate față de copiii defavorizați.

    Prin contribuția unui număr de aproximativ 30 de studenți de la programe de studii precum Terapie ocupațională, Kinetoterapie și motricitate specială, Biologie, Inginerie, cadre didactice și personal administrativ din cadrul UBc, copiii beneficiari ai grupului țință vor intra în posesia unor pachete cu haine, jucării, fructe, rechizite, obiecte igienico-sanitare, dulciuri, fructe.

    Inițiativa din acest an și implicarea studenților demonstrează totodată că imboldul de a fi generos și de a contribui la bucuria celor dezavantajați nu cunoaște limite, condiționări, reprezentând un motiv de solidaritate, chiar și în perioade mai dificile.

    Proiectul s-a realizat respectând toate normele de păstare a distanțării sociale și de protecție împotriva răspândirii virusului COVID19, în acest sens prof.înv. preșcolar va prelua pachetele de la sediul departamentului, urmând ca apoi în baza unei programări beneficiarii să intre în posesia acestora.

     Astfel, la finalul proiectului 54 de copii vor trăi bucuria și spiritul de sărbătoare. Bucuria dăruirii ÎMPREUNĂ va deveni bucuria Crăciunului, resimțite de toți cei care au fost parte în proiect.

                                                   DCP Craciun 2020 

 

Conferință RH „Următorul val, ce urmează după criză?”

   În data de 16.12.2020, dna psiholog Doina PASCAL, în calitate de reprezentant al Departamentului de Consiliere Profesională, a participat la desfășurarea evenimentului on-line (Conferință RH) cu denumirea: Următorul val, ce urmează după criză?, organizată de CCI Francaise en Roumanie, la care au participat angajatori din Regiunea Nord - Est.

   În cadrul acestui eveniment s-au abordat subiecte precum Perspective HR, competitivitate și transformare organizațională; Cum pregătim organizația să  traverseze și să depașească criza?

   În primul Panel s-a discutat despre presiunea pusă de criza Covid-19 și criza economică asupra companiilor care sunt în căutare de optimizare, reducere a costurilor, eficientă și productivitate. Situația actuală necesită multă flexibilitate, decizii pe termen scurt și adesea masuri destul de drastice. S-au ridicat o serie de întrebări precum: De ce și cum ar trebui să investim în oameni în perioadele de criza? Cum susținem transformarea companiei cu adecvarea competențelor (digitalizare, Upskilling etc.)? Cum creștem „capitalul” uman și care sunt perspectivele în companie? (Pep Talk: Adriana Record, Director Executiv CCIFER si Harry MEINTASSIS, Partner la Executive Advisors)

   În al doilea Panel, subiectul abordat a fost referitor la Cum ne păstram compania pe hartă?, Atractivitate pentru resursele umane, competitivitate pentru client. Competitivitatea devine cuvântul cheie pentru perioada următoare. Reducerea costurilor fixe poate fi tentantă, dar, pe o piață restransă, cum facem diferența dintre costuri și investiții.  

   De asemenea, s-a vorbit despre valoarea HR a imobiliarelor, telemuncă și coworking-ul; angajații, cei mai buni aliați ai clienților (evaluarea și recompensarea performanței în perioade de criză); Când nu mai putem reduce costurile, cum creștem marjele?; Agilitate, tranziție către valoarea adaugată, inovare în servicii.

   La finalul întâlnirii au fost prezentate concluziile și prioritățile pentru anul 2021.

 

Întâlnirea centrelor de consiliere din domeniul universitar și preuniversitar

În data de 26.11.2020, dna psiholog Doina PASCAL, în calitate de reprezentant al Departamentului de Consiliere Profesională, din Universitatea „Vasile Alecsandri din Bacău”, a participat la întâlnirea centrelor de consiliere-universitar/preuniversitar desfășurată on-line, cu denumirea: Organizarea serviciilor de consiliere din România (la nivel preuniversitar și universitar), în relație cu piața muncii.

Evenimentul, ajuns la a VI-a ediție, a fost organizat de Universitatea din București, prin Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră, în parteneriat cu Asociația Consilierilor Români.

În cadrul întâlnirii s-au abordat subiecte referitoare la modul de desfășurare a activităților centrelor de consiliere în condițiile pandemice actuale.

La eveniment au participat și reprezentanţi ai Ministerului Educației și Cercetării, care au prezentat pe scurt realizările la nivel ministerial în raport cu centrele de consiliere-universitar/preuniversitar și au răspuns întrebărilor formulate de participanți.

 

 Workshop-ul online Adaptabilitatea și reziliența – resurse psihologice cheie în gestionarea unor noi etape”

În data de 25.11.2020, începând cu ora 10.00 pe platforma Microsoft Teams a avut loc prezentarea workshop-ului „Adaptabilitatea și reziliența – resurse psihologice cheie în gestionarea unor noi etape”, susținut de către psiholog Daniela Anton în cadrul proiectului ROSE- Mate-Info-BIO-RITM, din cadrul Facultății de Științe pentru studenții din cadrul programului de studii Matematică.

Workshop-ul a debutat cu prezentarea adaptabilității ca fiind o abilitate înnăscută a ființei umane, care poate fi conștientizată și dezvoltată în orice moment al existenței noastre, cu precădere în gestionarea unor etape noi de viață, roluri cum este și cel de student.

Studenții au fost invitați să exemplifice situații de viață în care au putut gestiona noi provocări și care au fost resursele prin care au putut finaliza cu brio provocările, care au fost setările inițiale.

De asemenea, au fost prezentate argumente de natură neurobiologică care să contribuie la întărirea ideii că suntem ființe adaptabile, în primul rând prin caracteristica de neuroplasticitate a creierului și prin rolul neocortexului în procesul de învățare și adaptare.

Au fost identificate alte trăsături ale unor persoane adaptabile, printre care cele mai importante curajul, deschiderea intelectuală, experiențială și încrederea în sine, ancore care să contribuie la exersarea și consolidarea acestei abilități, precum și blocaje ale adaptabilității.

Reziliența a fost prezentată ca fiind o resursă psihologică de un nivel superior, în conturarea căreia intervin anumiți factori de personalitate, stabilirea unor obiective specifice, realiste, și conturarea unui sens al vieții calitativ.

În partea de final studenții au fost invitați să exprime un feedback cu privire la utilitatea conștientizării acestor unelte psihologice mai ales în acest moment inedit, solicitant de învățământ online și implicațiile generate de pandemie, cu îndemnul la integrarea și valorificarea acestora în acțiunile cotidiene.

Workshop-ul on-line „Cum să colaborez în cadrul grupului”

În data de 13.11.2020, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, s-a desfășurat evenimentul (workshop-ul) „Cum să colaborez în cadrul grupului”, care a avut loc on-line, pe platforma Teams.

La această activitate au participat un număr de 50 de studenți de la Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Litere.

În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, prin discuțiile directe purtate, s-a urmărit: creșterea capacității de incluziune socială, buna integrare în grup, adaptarea la mediul academic, creșterea gradului de coeziune în rândul membrilor grupurilor de studenți prin participarea la acțiuni și exerciții de dezvoltare personală, facilitarea autocunoașterii/cunoașterea personală, creșterea stimei de sine, a imaginii de sine și a încrederii în sine, dezvoltarea abilităților de a-și gestiona și a crește echilibrul personal, comunicarea și relaționarea de tip asertiv.

Evenimentul s-a finalizat cu aplicarea a două teste: 1) Testul de asertivitate și 2) Testul Rosenberg - Scala stimei de sine, urmând ca rezultatele obținute să fie analizate pe larg, personalizat, în cadrul activității de consiliere individuală (în funcție de programare).

 

 Workshop-ul on-line „Îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale studenților”

În data de 09.10.2020, sub directa coordonare a dnei psiholog Doina PASCAL, s-a desfășurat evenimentul (workshop-ul) Îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale studenților”, care a avut loc on-line, pe platforma Teams.

La această activitate au participat un număr de 50 de studenți de la Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Litere.

În cadrul acestei activități de consiliere psihologică de grup, prin discuțiile directe purtate, s-a urmărit: facilitarea autocunoașterii/cunoașterea personală, identificarea propriilor puncte tari și limite, analiza SWOT personală, creșterea stimei de sine, a imaginii de sine și a încrederii în sine, dezvoltarea abilităților de a-și gestiona și a crește echilibrul personal, comunicarea și relaționarea de tip asertiv.

Evenimentul s-a finalizat cu aplicarea unui test - Testul Rosenberg. Scala stimei de sine, urmând ca rezultatele obținute să fie analizate pe larg, personalizat, în cadrul activității de consiliere individuală (în funcție de programare).

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal