2016-2017

 

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A ABSOLVENȚILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FAŢĂ DE TEHNOLOGIILE DIDACTICE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU  ÎN RAPORT CU CALITATEA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ȘI PERSONALE

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACȚIE A STUDENȚILOR UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” FAȚĂ DE SERVICIILE OFERITE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

RAPORT PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A PERSOANLULUI DIDACTIC, DIN UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2016

RAPORTUL PRIVIND GRADUL DE OCUPARE A PROGRAMELOR MASTERALE DE CĂTRE ABSOLVENŢII UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2016

 REZULTATELE ANCHETEI PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR ŞCOLII DE STUDII DOCTORALE, DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI

RAPORT PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOȚIA 2016

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A ELEVILOR DE LICEU, PARTICIPANȚI LA PREGĂTIREA ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE BACALAUREAT

RAPORTUL PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR CURSURILOR MASTERALE, DIN UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2016

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FAŢĂ DE COMPETENŢELE FORMATE PE PARCURSUL ANILOR DE STUDII, FACULTATEA DE ȘTIINȚE

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FAŢĂ DE COMPETENŢELE FORMATE PE PARCURSUL ANILOR DE STUDII, FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FAŢĂ DE COMPETENŢELE FORMATE PE PARCURSUL ANILOR DE STUDII, FACULTATEA DE LITERE

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FAŢĂ DE COMPETENŢELE FORMATE PE PARCURSUL ANILOR DE STUDII, FACULTATEA DE INGINERIE

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FAŢĂ DE COMPETENŢELE FORMATE PE PARCURSUL ANILOR DE STUDII, FACULTATEA DE ȘTIINȚELE MIȘCĂRII, SĂNĂTĂȚII ȘI SPORTULUI

 Studiul privind gradul de satisfacţie faţă de serviciile de consiliere oferite de D.C.P clienţilor interni / externi, care au beneficiat de consiliere psihologică și profesională în anul 2016

STUDIUL PRIVIND TENDINȚELE ÎNREGISTRATE PE PIAȚA MUNCII, ÎN VEDEREA ADAPTĂRII OFERTEI EDUCAȚIONALE A UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

STUDIUL PRIVIND TENDINȚELE ÎNREGISTRATE PE PIAȚA MUNCII, ÎN VEDEREA ADAPTĂRII OFERTEI EDUCAȚIONALE A UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU (date din chestionarele aplicate direct angajatorilor, cumulat cu cele din platforma on-line)

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE PREGĂTIRE AL ABSOLVENȚILOR PRIN PRISMA ANGAJATORILOR, ÎN VEDEREA EVIDENȚIERII EFICIENȚEI ACTULUI EDUCAȚIONAL DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A PERSOANLULUI DIDACTIC, DIN UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2015

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal