International projects “Vasile Alecsandri” University of Bacău which were carried out or ongoing projects in which it is involved, either as a coordinating institution or as a partner institution:

 

GAME IT-Gamestrorming or Innovative Teaching
Funding scheme: Erasmus+, KA2
Project ID: 2017-1-PL01-KA203-038535
Period: 2017-2020
Institutional coordinator: PhD associate professor Carmen-Violeta POPESCU
 
MUININ-CONFIDENCE: Building Institutional Confidence inWork/Life Learning
Funding scheme: Erasmus+, KA2
Project ID: 2016-1-IE01-KA204-0016921
Period: 2016-2019
Institutional coordinator: PhD associate professor Cornelia-Marcela DANU
 
DiDeSu: Differentiation of instruction for teacher professional development and students' success
Funding scheme: Erasmus+, KA2
Project ID: 2015-1-CY01-KA201-011845
Period: 2015-2017
Institutional coordinator: PhD associate professor Liliana Mâţă
Système multi- sources de petite puissance pour l'alimentation d’un site isolé
Funding scheme: AUF
Project ID: 3/3.1/AUF-RO
Period: 2016-2017
Institutional coordinator: PhD professor eng. Petru LIVINȚI
 
COST Action IS1408: Industrially Contaminated Sites and Health Network
Funding scheme: COST
Project ID: ISCH IS1408
Period: 2015-2019
Reprezentanţi: PhD professor Elena Nechita, PhD associate professor Cerasela Crişan
 
COST Action IS1402: Ageism: A multi-National Interdisciplinary Perspective
Funding scheme: COST
Project ID: ISCH IS1402
Period: 2014-2018
Reprezentanţi: PhD associate professor Cristina Cîrtiţă-Buzoianu, PhD associate professor Brânduşa Amălăncei
 
EUROPE DIRECT
Funding scheme: CE - Reprezentanţa CE în România
Project ID: COMM/B/BC/IB/ARES/2013/521735/ED/2013-2017-RO-30
Period: 2008-2012, 2013-2017, 2018, 2019
Coordonator: PhD lecturer Nadia-Nicoleta MORĂRAŞU
 
BLISS: Bacău and Lugano – teaching Informatics for a Sustainable Society
Funding scheme: Programul de Cooperare Elveţiano-Român, Fondul pentru Parteneriate şi Experţi
Project ID: PF10
Period: 2013-2016
Coordonator: PhD professor Elena Nechita
 
EUROPE DIRECT
Funding scheme: CE - Reprezentanţa CE în România
Project ID: COMM/B/BC/IB/ARES/2013/521735/ED/2013-2017-RO-30
Period: 2008-2012, 2013-2017
Coordonator: PhD professor Doina Cmeciu
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal