Proiecte din Fondul de Dezvoltare Instituțională finanțate pentru anul 2020

 

Nr.

crt.

Titlul proiectului/

Acronim

Codul proiectului

Domeniul strategic 

Coordonator UBc

Site-ul proiectului

1.

 „Student la UBc! Acces la educație pentru elevii din mediile defavorizate” (Stud-UBc)

CNFIS-FDI-2020_0121

Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)

Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU

Banner Stud1

2.

Internationalizarea studiilor universitare de Master si Doctorat - suport al performantei si formarii tinerilor prin si pentru cercetare (InterSTUD-MD)

CNFIS-FDI-2020-0130

Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România

Prof. univ. dr. Adriana-Luminița

FÎNARU

Banner InterStud

3.

Infrastructură modernă pentru activități didactice și extracurriculare destinate studenților UBc (MOD-STUD)

CNFIS-FDI-2020-0646

Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, din cadrul universităţilor

Conf. univ. dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ

FDI BanerMODS

4.

Susținerea inițiativei antreprenoriale a studenților din UVAB (SIAS)

CNFIS-FDI-2020-0211

Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor

Conf. univ. dr. Roxana MIRONESCU

Banner SAS

5.

Modernizarea structurilor și procedurilor de evaluare a calității activității didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (DIDAC)

CNFIS-FDI-2020-0181

Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU

Banner DIDAC

6.

Susţinerea publicării în reviste indexate de Clarivate Analytics şi dezvoltarea unui modul pentru managementul informaţiei specifice, parte a bazei de date a cercetării ştiinţifice a universităţii (UBc-in-WoS)

CNFIS-FDI-2020-0461

Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități

Prof. univ. dr. Elena NECHITA

 Banner WOS
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal