Mandatul 2019/2020 - 2023/2024

 

LISTA CU REPREZENTANŢII PROPUŞI ŞI VOTAŢI ÎN DEPARTAMENTE, CARE VOR CANDIDA PENTRU CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 

Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economico-Financiară

 • Prof.univ.dr. Mihai DEJU
 • Conf.univ.dr. Aristița ROTILĂ
 • Lect.univ.dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU

 

Departamentul Marketing și management

 • Prof.univ.dr. Eugenia HARJA
 • Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU
 • Conf.univ.dr. Costel CEOCEA
 • Conf.univ.dr. Bogdan-Vasile NICHIFOR
 • Conf.univ.dr. Laura-Cătălina ȚIMIRAȘ

 

Lista candidaților înscriși pentru funcțiile de conducere ale departamentelor

 

Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economico-Financiară

 • Director departament
  1. Prof.univ.dr. Mihai DEJU    Curriculum Vitae    Plan managerial
 • Responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății
  1. Lect.univ.dr. Daniela Cristina SOLOMON    Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice, relații naționale și internaționale
  1. Conf.univ.dr. Daniel BOTEZ    Scrisoare de intentie
 • Responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești
  1. Conf.univ.dr. Aristița ROTILĂ    Scrisoare de intenție

 

Departamentul de Marketing și Management

 • Director departament
  1. Prof.univ.dr. Eugenia HARJA    Curriculum Vitae    Plan managerial
 • Responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății
  1. Lect.univ.dr. Oana-Ancuța STÂNGACIU    Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice, relații naționale și internaționale
  1. Conf.univ.dr. Laura Cătălina ȚIMIRAȘ    Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești
  1. Lect.univ.dr. Andreea FERARU    Scrisoare de intenție

Publicat: 10 septembrie 2019

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal