Mandatul 2019/2020 - 2023/2024

 

LISTA CU REPREZENTANŢII PROPUŞI ŞI VOTAŢI ÎN DEPARTAMENTE, CARE VOR CANDIDA PENTRU CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE

 

Departamentul de Matematică și Informatică

 • Prof.univ.dr. Mihai TALMACIU
 • Conf.univ.dr. Marcelina-Cristina MOCANU
 • Conf.univ.dr. Carmen-Violeta POPESCU
 • Lect.univ.dr. Cosmin-Ion TOMOZEI

 

Departamentul de Biologie, Ecologie şi protecţia mediului

 • Conf.univ.dr. Ferdinant PRICOPE
 • Conf.univ.dr. Camelia URECHE

 

Lista candidaților înscriși pentru funcțiile de conducere ale departamentelor

 

Departamentul de Matematică și Informatică

 

Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

 • Director departament
  1. Conf.univ.dr. Camelia URECHE    Curriculum Vitae    Plan managerial
 • Responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății
  1. Lect.univ.dr. Roxana-Elena VOICU    Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul cercetării științifice, relații naționale și internaționale
  1. Lect.univ.dr. Dumitra RĂDUCANU    Scrisoare de intenție
 • Responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești
  1. Lect.univ.dr. Daniela NICUȚĂ    Scrisoare de intenție

 

Publicat: 10 septembrie 2019

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal