Proiecte naționale

Proiecte de cercetare obţinute în competiţii naţionale, în care Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău este implicată:

Nr.crt.Facultatea/ Statutul UBIdentificator proiect, Coordonator / Coordonator instituţionalPerioada

1.

Litere

PN III - UEFISCDI

Colecție digitală a patrimoniului alimentar românesc și transfer spre societate – FOODie

PN-III-P2-2.1-PED-2019-5092, Contract nr. 569PED ⁄ 2020

Conf. univ. dr. Petronela Savin

2020-2022

2.

Inginerie

PN III - UEFISCDI

Obtinerea de materiale cu valoare adaugata prin valorificarea subproduselor industrial 22443/30102020-PN3-P2-728/06112020-CTR 490PED/2020 PN III-P2-2.1-PED

Prof. univ. dr. ing. Rusu Lacramioara

2020-2021

3.

SMSS

268/SGU/NC/II

Sprijin pentru comunitate si performanta in cariera

Conf. univ. dr. Constantin Șufaru

2020-2021

4.

UBc

CNFIS - FDI-2021-0279

Studiaza la Ubc! Oportunitati de invatare pentru elevii din mediile defavorizate

Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu

2021

5.

UBc

CNFIS - FDI-2021-0123

Internationalizarea studiilor universitare de Master si Doctorat - suport al performantei si formarii tinerilor prin si pentru cercetare

Prof. univ. dr. Adriana-Luminiţa Fînaru

2021

6.

UBc

CNFIS FDI-2021-0574

Infrastructura moderna si digitala pentru pregatirea practica a studentilor Ubc

Conf. univ. dr. Bogdan-Constantin Rață

2021

7.

UBc

CNFIS - FDI-2021-0112

De la student la viitor antreprenor, prin formarea si dezvoltarea competentelor specifice pentru afaceri

Conf. univ. dr. RoxanaMironescu

2021

8.

UBc

CNFIS -FDI-2021-0276

Invatare omniprezenta la Ubc! Acces permanent la aplicatii

Prof. univ. dr. ing. Valentin Zichil

2021

9.

UBc

CNFIS -FDI-2021-0285

Sinergie pentru cercetare la Universitatea ,,Vasile Alecsandri" din Bacau: informare, colaborare, vizibilitate si management eficient, pentru acordarea la directiile programului cadru Orizont Europa

Prof. univ. dr. Elena Nechita

2021

10.

Inginerie

PN III - UEFISCDI

Tehnologii de fabricare inteligente pentru producția avansată a pieselor din industriile de automobile și aeronautică, cod 458/05032018-NR 82 PCCDI/2018

Prof. univ. dr. ing. Brabie Gheorghe

2018-2021

11.

Științe / DPPD

PN III - UEFISCDI

Factorii care influențează atitudinile profesorilor față de utilizarea neetică a tehnologiei informației în învățământul superior, cod 2512/22.10.2018-NR TE 129/2018

Conf. univ. dr. Mâță Liliana

2018-2020

12.

Litere

290/SGU/CI/III

Centrul de invatare pentru studentii Universitatii,, Vasile Alecsandrii'' din Bacau-PARTENER

Prof. univ. dr. Veronica-LoredanaBalan

2020

13.

Litere

269/SGU/NC/II - ARES

Acces la cariera. traseu remedial pentru studentii din domeniul socio-uman

Conf. univ. dr.Brîndușa-Mariana Amălăncei

2020

14.

UBc

CNFIS - FDI-2020-0121

Student la UBc1 Acces la educatie pentru elevii din mediile defavorizate

Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu

2020

15.

UBc

CNFIS - FDI-2020-0130

Internationalizarea studiilor universitare de Master si Doctorat - suport al performantei si formarii tinerilor prin si pentru cercetare

Prof. univ. dr. Adriana-Luminiţa Fînaru

2020

16.

UBc

CNFIS - FDI-2020-0646

Infrastructura moderna pentru activitati didactice si extracuriculare destinate studentilor Ubc

Conf. univ. dr. Bogdan-Constantin Rață

2020

17.

UBc

CNFIS - FDI-2020-0211

Sustinerea initiativei antreprenoriale a studentilor din UVAB

Conf. univ. dr. RoxanaMironescu

2020

18.

UBc

CNFIS - FDI-2020-0181

Modernizarea structurilor si procedurilor de evaluare a calitatii activitatii didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau

Conf.univ.dr.Marcela-Cornelia Danu

2020

19.

UBc

CNFIS - FDI-2020-0461

Sustinerea publicarii in reviste indexate de Clarivate Analitycs si dezvoltarea unui modul pentru managementul informatiei specifice, parte a bazei de date a cercetarii stiintifice a universitatii

Prof. univ. dr. Elena Nechita

2020

20.

Științe

AG 191/SGU/NC/II

Matematica, Informatica si Biologie - educatie si profesii pentru viitor. Ramai Integrat si Total Motivat (RITM)

Prof. univ. dr. Elena Nechita

2019-2021

21.

Științe Economice

AG 207/SGU/NC/II

Voi fi economist - FIEC

Conf.univ. dr.Laura-Cătălina Ţimiraş

2019-2021

22.

Științe Economice

POCU - 90/6.7/6.9/6.10/124981

Cresterea calitatii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane si promovarea culturii antreprenoriale in randul studentilor - Proform

Conf.univ.dr. RoxanaMironescu

2019-2021

23.

Litere

POCU - 320/6/21/121221

Insertia pe piata muncii-vectorul invatamantului tertiar

Lector univ. dr. PetronelaSavin

2019-2021

24.

UBc

CNFIS - FDI-2019-0045

Strategii inovative de consiliere si orientare in cariera

Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu

2019

25.

UBc

CNFIS - FDI-2019-0087

Internationalizarea studiilor universitare de doctorat - suport al performantei si formarii tinerilor prin si pentru cercetare

Prof. univ. dr. Adriana-Luminiţa Fînaru

2019

26.

UBc

CNFIS - FDI-2019-0306

Sustinerea antreprenoriatului studentilor din UVAB

Conf. univ. dr. RoxanaMironescu

2019

27.

UBc

CNFIS - FDI-2019-0453

Actiuni suport pentru cercetare de excelenta, inovare si transfer tehnologic la UVAB

Prof. univ. dr. Elena Nechita

2019

28.

Inginerie

PN III - UEFISCDI

Tehnologii de fabricare inteligente pentru producția avansată a pieselor din industriile de automobile și aeronautică, cod 458/05032018-NR 82 PCCDI/2018

Prof. univ. dr. ing. Brabie Gheorghe

2018-2020

29.

Inginerie

AG 73/SGNU/NC/I

Ingineria o cariera de viitor - ING UP

Prof. univ. dr. ing. Valentin Zichil

2018-2021

30.

Inginerie

POCU - 90/6.13/6.14/108612

Parteneriat pentru strategii de practica – primul pas pentru o cariera in industria alimentara

Conf. univ. dr. ing. Lăcrămioara Rusu

2018-2021

31.

UBc

CNFIS - FDI-2018-0223

Comunicare eficienta si consiliere educationala in vederea integrarii pe piata muncii

Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu

2018

32.

Științe 

PN III - UEFISCDI

Proiecte de mobilitate pentru cercetatori cu experienta din diaspora, cod 307/14122017, PN III P111-RU

Conf. univ. dr. Popescu Carmen

2017-2018

33.

Inginerie 

PN III - UEFISCDI

Managementul durabil si sigur al apei in agricultura:creșterea eficientei reutilizării apei in irigații cu protejarea ecosistemelor,serviciilor si bunăstării populației, cod PN3-P3-352/04072017-NR 40/2017

Prof. univ. dr. ing. Lazăr Gabriel

2017-2021

34.

Științe / DPPD

PN III - UEFISCDI

Dezvoltarea sistemului național de cercetare dezvoltare, cod 520/14.12.2017-NR 307/14.12.2017

Prof. univ. dr. Cojocariu Venera

2017-2018

35.

Științe / DPPD

PN III - UEFISCDI

Dezvoltarea sistemului național de cercetare dezvoltare, cod 414/07.12.2017-NR 245/07.12.2017

Conf. univ. dr. Mâță Liliana

2017-2018

36.

Științe 

PN III - UEFISCDI

Studiu asupra domeniului Evoluția Software,cu studii de caz in dezvoltarea de sisteme de recomandare bazate pe semantica si GIS, cod PN3-P3-297/24042017-NR 115 BM/2017

Lect. univ. dr. Vârlan Simona

2017-2018

37.

UBc

CNFIS - FDI-2017-0151

Internationalizarea studiilor universitare de doctorat si masterat - suport al peformantei si formarii tinerilor prin si pentru cercetare

Prof. univ. dr. Adriana-Luminiţa Fînaru

2017

38.

Științe 

PN III - UEFISCDI

Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora, cod 15/31.08.2016-NR 13/31.08.2016

Conf. univ. dr. Crișan Gloria Cerasela

2016

39.

Inginerie 

PN III - UEFISCDI

Tehnologii informatice multiplatforma cu aplicații interactive in limba romana pentru terapie logopedica, cod PN3-P2-182/11.11.2016-NR 9PTE/2016

Conf. univ. dr. ing. Lazăr Iuliana Mihaela

2016-2018

40.

Litere 

PN III - UEFISCDI

Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar. Regiunea Bacău –eCULTFOOD, cod PN3-P2-28/24,10,2016-NR 126BG/2016

Lector univ. dr. Savin Petronela

2016-2018

41.

Inginerie

PN III - UEFISCDI

Tehnologii ecologice si economice pentru prelucrarea tablelor metalice folosite la realizarea blondajelor, cod 294/01.07.2014

Prof. univ. dr. ing. Schnakovszky Carol

2014-2017

42.

Inginerie

AUF-SSD

Centru de cercetare în inginerie fizică și inginerie de mediu, cod 8857-8859/07,06,2017

Prof. univ. dr. ing. Nedeff Valentin

2017

43.

Inginerie

AUF-SSD

Centru de cercetare în inginerie fizică și inginerie de mediu, cod 8301-8305/24052017

Prof. univ. dr. ing. Lazar Gabriel

2017

44.

Inginerie

AUF-IFA-PN III

Mobilitati pentru personalul apartinand contractorului – „Sistem multi-sursa de mica putere pentru alimentarea unui site izolat / SMSPSI”, cod 19/AUF-IFA, 19AUF/16082016; 15877/21092016; 20857/21102016

Prof. univ. dr. ing. Livinti Petru

2016, 2017

45.

Inginerie

PN II - UEFISCDI

Predarea si invatarea stiintelor si disciplinelor tehnologice prin intermediul retelei de table interactive ceramice cu sunet integrat, Nr. contract 225/2012

Prof. univ. dr. ing. Lazar Gabriel

2016

46.

Inginerie

Agentia Executiva pentru Competitivitate si Inovare (EACI)

100% RES communities: Towards 100% RES rural communities, IEE/11/014/SI2.616363

Prof. univ. dr. ing. LilianaTopliceanu

2016

47.

UBc

CNFIS - FDI-2016-0130

Internationalizarea studiilor universitare de doctorat - Suport al performantei si formarii tinerilor prin si pentru cercetare - Inter-SUD

Prof. univ. dr. Adriana-Luminiţa Fînaru

2016

48.

UBc

CNFIS - FDI-2016-0111

Sistem integrat de furnizare date pentru Registrul Matricol Unic

Ing. Ioan-Ciprian Drugă

2016

49.

UBc

CNFIS - FDI-2016-0101

Dezvoltare profesionala si angajabilitate - convergenta universitatii cu piata muncii

Prof. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu

2016

 

Proiecte de cercetare realizate în colaborare cu diferiți agenți economici, obţinute de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău:

 

2021 

Nr. contr./ 2021

Denumire contract

Director

Beneficiar

1

Cercetări cu privire la posibilitățile de epurare a  apelor uzate, tratare a apelor în vederea consumului și tratare a nămolurilor

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1a

(1/2021)

Act adițional/Tema: Aplicarea unor tehnici de laborator în vederea separării fazelor din probe de nămol municipal

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1b

(1/2021)

Act adițional/Tema: Soluții aplicative referitoare la tratarea unor probe de nămol

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1c

(1/2021)

Act adițional/Tema: Aplicarea unor soluții polimerice pentru tratarea nămolurilor

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1d

(1/2021)

Act adițional/Tema: Identificarea unor soluții de laborator în tratarea nămolurilor

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1e

(1/2021)

Act adițional/Tema: Soluții practice de laborator folosite în separarea apei din nămol

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1f

(1/2021)

Act adițional/Tema: Soluționarea tratării nămolurilor la nivel de laborator prin aplicarea unor compuși polimerici

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1g

(1/2021)

Act adițional/Tema: Evidențierea unor cercetări referitoare la tratarea nămolurilor

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1h

(1/2021)

Act adițional/Tema: Soluții pentru eliminarea apei din nămolul municipal

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1i

(1/2021)

Act adițional/Tema: Posibilități specifice de tratare a nămolurilor prin aplicarea de compuși chimici

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1j

(1/2021)

Act adițional/Tema: Tratarea nămolurilor la nivel de laborator cu aplicarea unor soluții chimice

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1k

(1/2021)

Act adițional/Tema: Aplicarea de soluții polimerice pentru tratarea în laborator a nămolurilor

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

2

Realizarea reperelor obținute în urma cercetării, modelării grafice (CAD) și fabricării aditive (FDM – 3D printing) precum și a documentației tehnice

Ș. l. dr. ing. Ciubotariu Vlad

S.C. ECO TRADING S.R.L. Bacău

3

Studiu și cercetare privind tehnologia fabricației inelului ceramic pentru etanșări mecanice industriale și eficiența înlocuirii inelului metalic cu acesta

Prof. dr. ing. Ghenadi Adrian Stelian

S.C. GOSPOMAS S.A. Onești

 

2020 

Nr. contr./ 2020

Denumire contract

Director

Beneficiar

1

Cercetări specifice domeniului tratării apelor, apelor uzate și nămolurilor de epurare

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1a

(1/2020)

Act adițional/Tema: Posibilități de încercare în laborator a deshidratării nămolurilor municipale

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1b

(1/2020)

Act adițional/Tema: Încercări de laborator în vederea tratării chimice a nămolurilor municipale

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1c

(1/2020)

Act adițional/Tema: Posibilități de încercare cu privire la procesul de testare în laborator a deshidratării nămolurilor municipale

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1d

(1/2020)

Act adițional/Tema: Aplicarea unor metode de laborator pentru îngroșarea nămolului municipal

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1e

(1/2020)

Act adițional/Tema: Cercetări referitoare la deshidratarea nămolurilor municipale folosind soluții de floculanți

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1f

(1/2020)

Act adițional/Tema: Folosirea unor aplicații de laborator în vederea separării fazelor din nămolul municipal

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1g

(1/2020)

Act adițional/Tema: Posibilități de tratare a apelor uzate industriale folosind polimerii organici

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1g

(1/2020)

Act adițional/Tema: Soluții specifice tratării nămolurilor municipale

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1g

(1/2020)

Act adițional/Tema: Încercări în vederea îngroșării nămolurilor

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1g

(1/2020)

Act adițional/Tema:

Conf. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

2

Studiul ihtiofaunei în perimetrul U.A.T. Urechești, județul Bacău, pentru obiectivul: Stație de epurare, rețele colectoare, canalizare, localitățile Satul Nou, Cornățel, Lunca Dochiei, Urechești și Slobozia, comuna Urechești, județul Bacău

Conf. univ. dr. Ureche Dorel

UAT COMUNA URECHEȘTI, JUD. BACĂU

3

Studiul ihtiofaunei în secțiunile situate în dreptul localităților Corhana și Cotu Vameș, de pe râul Moldova

Conf. univ. dr. Ureche Dorel

PLAVAN GABRIEL-IONUȚ P.F.A.

4

Raport științific privind ihtiofauna din râul Bistriţa, amonte și aval lacul de acumulare Gârleni, conform studiilor și cercetărilor efectuate în anul 2015

Conf. univ. dr. Ureche Dorel

CENTRUL REGIONAL DE ECOLOGIE BACĂU

 

2019 

Nr. contr./ 2019

Denumire contract

Director

Beneficiar

1k

(1/2018)

Act adițional/Tema: Implementarea unor soluții de floculanți organici pentru deshidratarea nămolurilor de epurare

Ș. l. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1l

(1/2018)

Act adițional/Tema: Implementarea unor soluții de floculanți organici pentru deshidratarea unor probe de nămol municipal

Ș. l. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1

Cercetări în vederea implementării de procedee și tehnici de laborator și industriale în vederea epurării apelor uzate și tratării nămolurilor

Ș. l. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1a

Tratarea prin îngroșare a  nămolurilor municipale

Ș. l. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1b

Implementarea unor soluții de agenți de floculare în vederea îngroșării nămolului municipal

Ș. l. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1c

Verificarea prin experimentare a folosirii unor floculanți pentru îngroșarea nămolurilor

Ș. l. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1d

Posibilități de epurare a apelor uzate din industria alimentară folosind floculanți organici

Ș. l. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1e

Verificarea unor metode de tratare a apelor uzate din industria alimentară folosind floculanți organici

Ș. l. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1f

Cercetări cu privire la tratarea unor ape uzate industriale rezultate din activitățile de producție a agregatelor pentru construcții

Ș. l. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1g

Cercetări de laborator în vederea obținerii separării apei din nămolul exces de epurare

Ș. l. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1h

Aplicarea de încercări de laborator în vederea deshidratării nămolului municipal

Ș. l. dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

2

Punerea la dispoziția beneficiarului de către prestator a rezultatelor obținute în urma modelării grafice (CAD) și construcției prin imprimare tridimensională (3D printing), a reperelor transmise de către beneficiar, în formatul specificat în documentația tehnică

Ș. l. dr. ing. Ciubotariu Vlad

S.C. ECO TRADING S.R.L. Bacău

2a

Iterația 1

Ș. l. dr. ing. Ciubotariu Vlad

S.C. ECO TRADING S.R.L. Bacău

2b

Iterația 2

Ș. l. dr. ing. Ciubotariu Vlad

S.C. ECO TRADING S.R.L. Bacău

2c

Iterația 3

Ș. l. dr. ing. Ciubotariu Vlad

S.C. ECO TRADING S.R.L. Bacău

2d

Iterația 4

Ș. l. dr. ing. Ciubotariu Vlad

S.C. ECO TRADING S.R.L. Bacău

 

2018
Nr. contr.

Denumire contract

Director

Beneficiar

1

Cercetări aplicative cu privire la epurarea apelor uzate și tratarea nămolurilor Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

2

Identificarea speciilor rare și protejate de plante, nevertebrate și vertebrate (pești, amfibieni, reptile, păsări, mamifere) de pe suprafețele proprietate a SC TORNATOR SRL Lector univ. dr. Voicu Roxana-Elena

SC TORNATOR SRL Brașov

1a

Act adițional/Tema: Cercetări în vederea separării fazei lichide de nămolul de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1b

Act adițional/Tema: Cercetări referitoare la clarificarea unor ape uzate rezultate din activitățile de producere a agregatelor pentru construcții Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1c

Act adițional/Tema: Cercetări în vederea stabilirii dozelor optime de aplicare a floculanților organici pentru deshidratarea nămolurilor municipale Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1d

Act adițional/Tema: Cercetări în vederea aplicării unor compuși chimici pentru tratarea levigatului Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1e

Act adițional/Tema: Aplicarea unor încercări referitoare la posibilitățile de tratare a nămolurilor Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1f

Act adițional/Tema: Încercări referitoare la îngroșarea nămolurilor municipale Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1g

Act adițional/Tema: Cercetări aplicative cu privire la epurarea apelor uzate și tratarea nămolurilor Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1h

Act adițional/Tema: Implementarea unor compuși chimici pentru îngroșarea nămolului Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1i

Act adițional/Tema: Posibilități de deshidratare a nămolului stabilizat folosind floculanți organici pudră și procesul de separare a amestecului lichid – solid prin filtrare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1j

Act adițional/Tema: Aplicarea unor floculanți organici de sinteză pentru îngroșarea nămolurilor municipale Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

 

 
2017
Nr. contr.

Denumire contract

Director

Beneficiar

1

Aplicarea cercetărilor de laborator în vederea epurării apelor uzate și tratării nămolurilor Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1a

Încercări de laborator în vederea deshidratării nămolurilor din industria laptelui Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1b

Aplicarea unor tehnici de laborator, cu folosirea floculanților organici, în vederea tratării nămolului municipal Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1c

Implementarea unor metode de laborator în vederea deshidratării nămolurilor municipale Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1d

Dezvoltarea de soluții aplicative în vederea îngroșării nămolurilor de epurare orășenești Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1e

Stabilirea unor soluții aplicative de tratare a nămolurilor de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1f

Implementarea de soluții aplicative pentru deshidratarea nămolurilor de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1g

Cercetări pentru deshidratarea nămolurilor de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1h

Evidențierea tehnicilor de laborator în tratarea nămolurilor de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1i

Încercări practice de laborator pentru deshidratarea nămolurilor urbane Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1j

Aplicarea unor metode de laborator în vederea tratării levigatului asociat unui depozit de deșeuri Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1k

Identificarea unor compuși macromoleculari pentru deshidratarea nămolurilor municipale de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

2

Aplicarea unor cercetări de laborator în vederea tratării nămolurilor de epurare Conf. dr. ing. Moșneguțu Emilian

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

2a

Act adițional/Tema: Soluționarea unor probleme de tratare a nămolurilor de epurare Conf. dr. ing. Moșneguțu Emilian

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

2b

Act adițional/Tema: Cercetări privind flotația amestecurilor eterogene Conf. dr. ing. Moșneguțu Emilian

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

2c

Act adițional/Tema: Aplicarea tratării chimice pentru apele uzate industriale Conf. dr. ing. Moșneguțu Emilian

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

 

2016
Nr. contr.

Denumire contract

Director

Beneficiar

1

Cercetări de laborator cu privire la epurarea apelor uzate industriale folosind floculanți organici Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

2

Cercetări asupra epurării apelor uzate din industria alimentară Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

3

Punerea la dispoziția beeneficiarului de către prestator a rezultatelor obținute în urma simulărilor statice și dinamice pe structurile transmise de beneficiar, în formatul specificat în documentația tehnică Prof. univ. dr. ing. Zichil Valentin

A-E Electronics S.A., Bacău

4

Analiza posibilităților de epurare a unor ape uzate industriale Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

5

Studii cu privire la epurarea apelor uzate Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

6

Evaluarea în laborator a posibilităților de tratare a nămolurilor de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

7

Cercetări de laborator cu privire la epurarea apelor uzate și tratarea nămolurilor Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

7 a

Cercetări referitoare la tratarea în laborator a unor nămoluri de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

7 b

Tratarea chimică în laborator a nămolurilor rezultate de la epurarea apelor uzate municipale Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

7 c

Aplicații de laborator cu privire la tratarea nămolurilor prin îngroșare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

7 d

Cercetări aplicative în vederea tratării prin floculare a nămolurilor Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

7 e

Evaluarea aplicativă a tratării nămolurilor de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

7 f

Analiza posibilităților practice de folosire a floculanților organici în tratarea nămolurilor municipale de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

7 g

Cercetări aplicative în vederea deshidratării nămolurilor de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal