Proiecte naționale

Proiecte de cercetare obţinute în competiţii naţionale, în care Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău este implicată:

Nr.

crt.

Facultatea/

Statutul UB

Tipul/

Competiţia

Proiectul

ID/Numar

Coordonator/

Coordonator instituţional

Durata

 

1

Litere

PN III UEFISCDI

Colecție digitală a patrimoniului alimentar românesc și transfer spre societate – FOODie

PN-III-P2-2.1-PED-2019-5092, Contract nr. 569PED ⁄ 2020

Conf.univ.dr. Petronela Savin

01.11.2020-31.10.2022

2

Inginerie

PN III UEFISCDI

Tehnologii de fabricare inteligente pentru producția avansată a pieselor din industriile de automobile și aeronautică

458/05032018-NR 82 PCCDI/2018

Prof. univ. dr. ing. Brabie Gheorghe

01.03.2018-31.08.2020

3

Științe

DPPD

PN III

UEFISCDI

Factorii care influențează atitudinile profesorilor față de utilizarea neetică a tehnologiei informației în învățământul superior

2512/22.10.2018-NR TE 129/2018

Conf. univ. dr. Mâță Liliana

10.10.2018-09.10.2020

4

Inginerie

 

PN III

UEFISCDI

Managementul durabil si sigur al apei in agricultura:creșterea eficientei reutilizării apei in irigații cu protejarea ecosistemelor,serviciilor si bunăstării populației

PN3-P3-352/04072017-NR 40/2017

Prof. univ. dr. ing. Lazăr Gabriel

04.07.2017-29.02.2020

5

Științe

DPPD

PN III

UEFISCDI

Dezvoltarea sistemului național de cercetare dezvoltare

520/14.12.2017-NR 307/14.12.2017

Prof. univ. dr. Cojocariu Venera

01.09.2017-31.03.2018

6

Științe

DPPD

PN III

UEFISCDI

Dezvoltarea sistemului național de cercetare dezvoltare

414/07.12.2017-NR 245/07.12.2017

Conf. univ. dr. Mâță Liliana

01.09.2017-31.03.2018

7

Științe

 

PN III

UEFISCDI

Studiu asupra domeniului Evoluția Software,cu studii de caz in dezvoltarea de sisteme de recomandare bazate pe semantica si GIS

PN3-P3-297/24042017-NR 115 BM/2017

Lect. univ. dr. Vârlan Simona

04.04.2017-05.12.2018

8

Științe

 

PN III

UEFISCDI

Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora

15/31.08.2016-NR 13/31.08.2016

Conf. univ. dr. Crișan Gloria Cerasela

31.08.2016-23.12.2016

9

Inginerie

 

PN III

UEFISCDI

Tehnologii informatice multiplatforma cu aplicații interactive in limba romana pentru terapie logopedica

PN3-P2-182/11.11.2016-NR 9PTE/2016

Conf. univ. dr. ing. Lazăr Iuliana Mihaela

06.10.2016-30.09.2018

10

Litere

 

PN III

UEFISCDI

Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar. Regiunea Bacău –eCULTFOOD

PN3-P2-28/24,10,2016-NR 126BG/2016

Lector univ. dr. Savin Petronela

01.10.2016-30.09.2018

Proiecte de cercetare realizate în colaborare cu diferiți agenți economici, obţinute de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău:

2019

Nr. contr.

Denumire contract

Director

Beneficiar

1k

Act adițional/Tema: Implementarea unor soluții de floculanți organici pentru deshidratarea nămolurilor de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău


2018

Nr. contr.

Denumire contract

Director

Beneficiar

1

Cercetări aplicative cu privire la epurarea apelor uzate și tratarea nămolurilor Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

2

Identificarea speciilor rare și protejate de plante, nevertebrate și vertebrate (pești, amfibieni, reptile, păsări, mamifere) de pe suprafețele proprietate a SC TORNATOR SRL Lector univ. dr. Voicu Roxana-Elena

SC TORNATOR SRL Brașov

1a

Act adițional/Tema: Cercetări în vederea separării fazei lichide de nămolul de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1b

Act adițional/Tema: Cercetări referitoare la clarificarea unor ape uzate rezultate din activitățile de producere a agregatelor pentru construcții Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1c

Act adițional/Tema: Cercetări în vederea stabilirii dozelor optime de aplicare a floculanților organici pentru deshidratarea nămolurilor municipale Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1d

Act adițional/Tema: Cercetări în vederea aplicării unor compuși chimici pentru tratarea levigatului Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1e

Act adițional/Tema: Aplicarea unor încercări referitoare la posibilitățile de tratare a nămolurilor Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1f

Act adițional/Tema: Încercări referitoare la îngroșarea nămolurilor municipale Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1g

Act adițional/Tema: Cercetări aplicative cu privire la epurarea apelor uzate și tratarea nămolurilor Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1h

Act adițional/Tema: Implementarea unor compuși chimici pentru îngroșarea nămolului Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1i

Act adițional/Tema: Posibilități de deshidratare a nămolului stabilizat folosind floculanți organici pudră și procesul de separare a amestecului lichid – solid prin filtrare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1j

Act adițional/Tema: Aplicarea unor floculanți organici de sinteză pentru îngroșarea nămolurilor municipale Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău


2017

Nr. contr.

Denumire contract

Director

Beneficiar

1

Aplicarea cercetărilor de laborator în vederea epurării apelor uzate și tratării nămolurilor Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1a

Încercări de laborator în vederea deshidratării nămolurilor din industria laptelui Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1b

Aplicarea unor tehnici de laborator, cu folosirea floculanților organici, în vederea tratării nămolului municipal Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1c

Implementarea unor metode de laborator în vederea deshidratării nămolurilor municipale Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1d

Dezvoltarea de soluții aplicative în vederea îngroșării nămolurilor de epurare orășenești Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1e

Stabilirea unor soluții aplicative de tratare a nămolurilor de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1f

Implementarea de soluții aplicative pentru deshidratarea nămolurilor de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1g

Cercetări pentru deshidratarea nămolurilor de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1h

Evidențierea tehnicilor de laborator în tratarea nămolurilor de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1i

Încercări practice de laborator pentru deshidratarea nămolurilor urbane Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1j

Aplicarea unor metode de laborator în vederea tratării levigatului asociat unui depozit de deșeuri Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

1k

Identificarea unor compuși macromoleculari pentru deshidratarea nămolurilor municipale de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

2

Aplicarea unor cercetări de laborator în vederea tratării nămolurilor de epurare Conf. dr. ing. Moșneguțu Emilian

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

2a

Act adițional/Tema: Soluționarea unor probleme de tratare a nămolurilor de epurare Conf. dr. ing. Moșneguțu Emilian

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

2b

Act adițional/Tema: Cercetări privind flotația amestecurilor eterogene Conf. dr. ing. Moșneguțu Emilian

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

2c

Act adițional/Tema: Aplicarea tratării chimice pentru apele uzate industriale Conf. dr. ing. Moșneguțu Emilian

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău


2016

Nr. contr.

Denumire contract

Director

Beneficiar

1

Cercetări de laborator cu privire la epurarea apelor uzate industriale folosind floculanți organici Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

2

Cercetări asupra epurării apelor uzate din industria alimentară Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

3

Punerea la dispoziția beeneficiarului de către prestator a rezultatelor obținute în urma simulărilor statice și dinamice pe structurile transmise de beneficiar, în formatul specificat în documentația tehnică Prof. univ. dr. ing. Zichil Valentin

A-E Electronics S.A., Bacău

4

Analiza posibilităților de epurare a unor ape uzate industriale Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

5

Studii cu privire la epurarea apelor uzate Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

6

Evaluarea în laborator a posibilităților de tratare a nămolurilor de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

7

Cercetări de laborator cu privire la epurarea apelor uzate și tratarea nămolurilor Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

7 a

Cercetări referitoare la tratarea în laborator a unor nămoluri de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

7 b

Tratarea chimică în laborator a nămolurilor rezultate de la epurarea apelor uzate municipale Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

7 c

Aplicații de laborator cu privire la tratarea nămolurilor prin îngroșare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

7 d

Cercetări aplicative în vederea tratării prin floculare a nămolurilor Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

7 e

Evaluarea aplicativă a tratării nămolurilor de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

7 f

Analiza posibilităților practice de folosire a floculanților organici în tratarea nămolurilor municipale de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

7 g

Cercetări aplicative în vederea deshidratării nămolurilor de epurare Șef lucrări dr. ing. Bârsan Narcis

S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L. Bacău

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal