Proiecte internaționale

Proiecte internaţionale pe care Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău le-a derulat sau în care este implicată, în calitate de instituţie coordonatoare sau parteneră:

 

GAME-ED: Development of creativity skills by game based learning methods in adult education
Finanţator: Erasmus+, KA2
ID proiect: 2020-1-HU01-KA227-ADU-094052
Perioada: 2020-2022
Coordonator instituţional:Lect. univ. dr. Ioana BOGHIAN
 
ARVET- Digital guidance through beacons and augmented reality for the inclusion of students with disabilities in Vocational Training practices
Finanţator: Erasmus+, KA2
ID proiect: 2020-1-ES01-KA202-082790
Perioada: 2020-2023
Coordonator instituţional:Prof. univ. dr. ing. Liliana TOPLICEANU
 
MUTITRACES - Multidisciplinary training in circular economy and smart valorisation of the rural area for new business models
Finanţator: Erasmus+, KA2
ID proiect: 2019-1-RO01-KA203-063870
Perioada: 2019-2022
Coordonator instituţional:Prof. univ. dr. ing. Liliana TOPLICEANU
 
LABOTRANS - Educational Potential of the Gamification Transmedia Learning in the Promotion of Soft Skills for the Labor Market Incorporation of Disabled People with University Degree
Finanţator: Erasmus+, KA2
ID proiect: 2018-1-ES01-KA204-050430
Perioada: 2018-2021
Coordonator instituţional:Prof. univ. dr. ing. Liliana TOPLICEANU
 
GAME IT-Gamestrorming or Innovative Teaching
Finanţator: Erasmus+, KA2
ID proiect: 2017-1-PL01-KA203-038535
Perioada: 2017-2020
Coordonator instituţional:Conf. univ. dr. Carmen-Violeta POPESCU
 
MUININ-CONFIDENCE: Building Institutional Confidence inWork/Life Learning
Finanţator: Erasmus+, KA2
ID proiect: 2016-1-IE01-KA204-0016921
Perioada: 2016-2019
Coordonator instituţional:Conf. univ. dr. Cornelia-Marcela DANU
 
DiDeSu: Differentiation of instruction for teacher professional development and students' success
Finanţator: Erasmus+, KA2
ID proiect: 2015-1-CY01-KA201-011845
Perioada: 2015-2017
Coordonator instituţional: Lector univ. dr. Liliana Mâţă
Système multi- sources de petite puissance pour l'alimentation d’un site isolé
Finanţator: AUF
ID proiect: 3/3.1/AUF-RO
Perioada: 2016-2017
Coordonator instituţional:Prof.univ.dr.ing. Petru LIVINȚI
 
COST Action IS1408: Industrially Contaminated Sites and Health Network
Finanţator: COST
ID proiect: ISCH IS1408
Perioada: 2015-2019
Reprezentanţi: Prof. univ. dr. Elena Nechita, Conf. univ. dr. Cerasela Crişan
 
COST Action IS1402: Ageism: A multi-National Interdisciplinary Perspective
Finanţator: COST
ID proiect: ISCH IS1402
Perioada: 2014-2018
Reprezentanţi: Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu, Conf. univ. dr. Brânduşa Amălăncei
 
EUROPE DIRECT
Finanţator: CE - Reprezentanţa CE în România
ID proiect: COMM/B/BC/IB/ARES/2013/521735/ED/2013-2017-RO-30
Perioada: 2008-2012, 2013-2017, 2018, 2019
Coordonator: Lector. univ. dr. Nadia-Nicoleta MORĂRAŞU
 
BLISS: Bacău and Lugano – teaching Informatics for a Sustainable Society
Finanţator:Programul de Cooperare Elveţiano-Român, Fondul pentru Parteneriate şi Experţi
ID proiect: PF10
Perioada: 2013-2016
Coordonator: Prof. univ. dr. Elena Nechita
 
EUROPE DIRECT
Finanţator: CE - Reprezentanţa CE în România
ID proiect: COMM/B/BC/IB/ARES/2013/521735/ED/2013-2017-RO-30
Perioada: 2008-2012, 2013-2017
Coordonator: Prof. univ. dr. Doina Cmeciu
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal