Proiecte din fonduri structurale

În prezent, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău participă la derularea următoarelor proiecte din fonduri structurale:


(FDI 2018)

Nr.
crt.
Statutul UBc
Facultatea
Tipul proiectului/ PerioadaTitlul proiectului
ID/Alte date
Coordonator/
Coordonator instituţional
1 UBc Coordonator/ Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi Competitive pentru Universități – Centre de învățare

Centrul de învățare pentru studenții Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău – PARTENER

ROSE 290/SGU/CI/III

Prof. univ. dr. Veronica-Loredana BALAN
2 UBc Partener/ Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - „Educație și competențe”

,,Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”, finanțat prin Apelul POCU/320/6/21

„Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”, cod SMIS 121221

Conf. univ. dr. Petronela SAVIN
3

UBc Coordonator/

Facultatea de Inginerie

POCU
2018-2020

Parteneriat pentru stagii de practică – Primul pas pentru o carieră în industria alimentară

POCU/90/6/19/108612

Partener: SC Barleta SRL Bacău

Conf. univ. dr. Lăcrămioara RUSU

4

UBc Partener/

Facultatea de Inginerie

Programul ROSE - Schema de granturi necompetitive pentru universităţi
2017-2020

Ingineria o carieră pentru viitor ING UP

ROSE 73/SGU/NC/I

Proiect implementat de MEN (finanţat prin împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare)

Prof. univ. dr. ing. Valentin ZICHIL

5

UBc Coordonator/

Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat univ. de stat
(FDI 2018)

Comunicare eficientă şi consiliere educaţională în vederea integrării pe piaţa muncii (CECIM)

CNFIS-FDI2018-0223

Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIŢĂ-BUZOIANU

6

UBc Coordonator/

Şcoala de Studii Doctorale

Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat univ. de stat
(FDI 2017)

Internaţionalizarea studiilor universitare de doctorat şi masterat – suport al performanţei şi formării tinerilor prin şi pentru cercetare InterSUD

CNFIS-FDI2017-0151

Prof.univ.dr.
Adriana FÎNARU

7

UBc Coordonator/

Departamentul de Consiliere Profesională

Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat univ. de stat
(FDI 2016)

Dezvoltare profesională şi anagajabilitate-convergenţa universităţii cu piaţa muncii (DeProfAn)

CNFIS-FDI2016-0283

Prof.univ.dr.
Venera-Mihaela COJOCARIU

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal