Manifestări științifice

2018

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE CADRE DIDACTICE – 2018

 

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

27 – 29 iunie 2018

Conferinţa Internaţională „Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field – OPROTEH

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

27 – 29 iunie 2018

Colloque Franco – Roumain de Chimie Appliquée - COFrRoCA

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

27 – 29 iunie 2018

Conferința Internațională de Energetică Industrială la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău - CIEI

FACULTATEA DE LITERE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

lunar

Dialoguri academice (serie de conferinţe sub egida facultăţii)

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, centrele de cercetare INTERSTUD și CETAL în colaborare cu: Universitatea din Lorraine, Centrul de cercetare pentru medieri (Franța), Universitatea Atatürk, Erzurum (Turcia), Universitatea „Jean Monnet”, Saint-Étienne (Franța), Universitatea „Blaise Pascal”, Clermont-Ferrand (Franța),  Universitatea Bordeaux 3 (Franța), HELMO/ESAS, École supérieure d’action sociale (Belgia), Agenția Universitară Francofonă, Asociația pentru Dezvoltarea Francofoniei, Bacău  (România)

25-26 mai 2018

Conferința internațională „Forme discursive. Interacțiune, narațiune, reprezentare”

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică, Informatică și Științe ale Educației

20-22 septembrie 2018

International Conference on Innovation in Psychology, Education and Didactics (ICIPED), Second Edition, 20-22.09.2018, Bran

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice

29-30 martie 2018

Conferinţa internaţională "Contemporary Economy and Romanian Realities", ediţia a XI-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății în colaborare cu Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

9-10 noiembrie 2018

Conferinţă ştiinţifică internaţională, ”Achievements and prospects in the field of physical education and sports within the interdisciplinary european education system” Ediția a VII a

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 2018

 

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

27 – 29 iunie 2018

Sesiune de comunicări științifice studențești

FACULTATEA DE LITERE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

14 martie 2018

CELEBRATING ANGLOPHONE CULTURES, ediţia a VII-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

21 martie 2018

LES JOURNEES DE LA FRANCOPHONIE, ediţia a XVIII-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

9 noiembrie 2018

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, Modele pentru un dialog continuu, ediţia a XIII-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

11 mai 2018

Sesiunea studenţească de comunicări ştiinţifice „Biodiversitate şi tinereţe”, Ediţia a XI-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică, Informatică și Științe ale Educației

17 mai 2018

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor de la Matematică şi Informatică “Rolul matematicii şi informaticii în contextul transformărilor actuale”,  Ediţia a X-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică, Informatică și Științe ale Educației

17 mai 2018

Conferința studențească „Performanţă şi calitate în educaţie” (PERFORMED), Ediţia a VIII-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice

23-24 mai 2018

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti “Economia contemporană şi realităţile româneşti”

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

19 mai 2018

Sesiunea științifică competiţională a studenţilor „Cercetări  interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul ştiinţa sportului  şi educaţiei fizice”, Ediţia a XIV a

 

2017

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE CADRE DIDACTICE – 2017

 

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Departamentul ICA

octombrie 2017

International Conference of Applied  Sciences - XIth edition –CISA, Bacău, ROMANIA

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Departamentul ESC

octombrie 2017

Colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l'Environnement et l'Electronique, PLUMEE, Bacău, ROMANIA

FACULTATEA DE LITERE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

lunar

Dialoguri academice (serie de conferinţe sub egida facultăţii)

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Colegiul National D. Cantemir Onești, Primăria Onești, Biblioteca municipală Radu Rosetti Onești.

Parteneri: Asociatia Languedoc-Roumanie, Franta, Helmo/Esas Liège, Université de Poitiers, Profesori din Oneşti, Bacău, Focşani, foşti studenţi de la Universitea  Vasile Alecsandri, Asociaţia Forum, Oneşti, Lvov, Ucraina

iulie 2017

Şcoala francofonă de vară

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Departamentul de limbi şi literaturi straine, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean Bacău şi Casa Corpului Didactic Bacău

mai 2017

Simpozion CIPET (Creativity, Innovation and  Practice in English Teaching Symposium for pre-university teachers): Unlocking Creativity

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică, Informatică și Științe ale Educației

10-11 martie 2017

International Conference on Innovation in Psychology, Education and Didactics, ICIPED, Ediția I

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

noiembrie 2017

Simpozionul “Ecology and Protection of Ecosystems”, Ediţia a XII-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică, Informatică și Științe ale Educației

20-21 octombrie 2017

Gheorghe Vrănceanu” International Conference on Mathematics and Informatics

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice

30-31 martie 2017

Conferinţa internaţională "Contemporary Economy and Romanian Realities", ediţia a X-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății în colaborare cu Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

10-11 noiembrie 2017

Conferinţă ştiinţifică internaţională organizată în parteneriat cu FEFS, Universitatea „A.I.Cuza” la Iaşi „10th International conference in physical education and sports”

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății în colaborare cu ”Angel Kanchev” University of Ruse, Bulgaria

16-18 iunie 2017

”1st International Scientific Conference Occupational Therapy” – Actualities and Perspectives – prima ediție

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 2017

 

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

mai 2017

Sesiune de comunicări științifice studențești

FACULTATEA DE LITERE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

9 martie 2017

LES JOURNEES DE LA FRANCOPHONIE, ediţia a XVII-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

14 martie 2017

CELEBRATING ANGLOPHONE CULTURES, ediţia a VI-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

24 martie 2017

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, Modele pentru un dialog continuu, ediţia a XII-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică, Informatică și Științe ale Educației

11 mai 2017

Conferinţa studenţilor de la  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. „Performanţă în Educaţie” (PERFORMED), Ediţia a VII-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

mai 2017

Sesiunea studenţească de comunicări ştiinţifice „Biodiversitate şi tinereţe”, Ediţia a X-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică, Informatică și Științe ale Educației

18 mai 2017

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor de la Matematică şi Informatică “Rolul matematicii şi informaticii în contextul transformărilor actuale”,  Ediţia a IX-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice

30-31 martie 2017

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti “Economia contemporană şi realităţile româneşti”

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

19 mai 2017

Sesiunea științifică competiţională a studenţilor „Cercetări  interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul ştiinţa sportului  şi educaţiei fizice”, Ediţia a XIV a

 

2016

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE CADRE DIDACTICE – 2016

 

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

02-04 iunie 2016

International Conference OPROTEH – 12th edition, 02-04 June, 2016, Bacău, ROMANIA

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

02-04 iunie 2016

International Conference of Industrial Energetic- 10th edition -CIEI, 02-04 June, 2016, Bacău, ROMANIA

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

02-04 iunie 2016

International Conference of Applied  Sciences Chemistry and Chemical Engineering- Xth edition –CISA, 02-04 June 2016 Bacău, ROMANIA

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

02-04 iunie 2016

The 51th Economic Engineering Consortium, 02-04 June 2016 Bacău, ROMANIA

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

02-04 iunie 2016

The 22th National Symposium of Fracture Mechanics, 02-04 June 2016 Bacău, ROMANIA

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

02-04 iunie 2016

Le neuvième Colloque Franco – Roumain de Chimie Appliquée, COFrRoCA, 29 Juin – 02 Juillet 2016  Clermont Ferrand, FRANŢA

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

02-04 iunie 2016

„Moise Tuturea Prof. PhD. Eng.” Students’ Contest Society on Engineering and Management, 02-04 June 2016 Bacău, ROMANIA

FACULTATEA DE LITERE

centrele de cercetare Interstud (Espaces de la fiction – ediţia a 12-a, Cultural Spaces – ediţia a 6-a, Logos – ediţia a 6-a, Gasie – ediţia a 4-a) şi Cetal, în parteneriat cu Universitatea  „Jean Monnet” din Saint-Etienne, Franţa, Universitatea « Blaise Pascal » din Clermond-Ferrand, Franţa, Universitatea Bordeaux III, Franţa, Universitatea din Atatürk, Erzurum, Turcia, Universitatea Tehnică Naţională din Sevastopol, Ucraina, HELMO/ESAS, Ecole Superieure D’action Sociale, Belgia, Agenţia Universitară Francofonă (AUF), ABDEF

27-29 octombrie 2016

27-29 octombrie – Conferinţa  internaţională DISCURSIVE FORMS. NEW PERSPECTIVES - LANGUAGE, LITERATURE,  COMMUNICATION II

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

lunar

Dialoguri academice, serie de conferinte sub egida facultatii, lunar

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Bacau, Colegiul National D. Cantemir Onesti, Primaria Onesti, Biblioteca municipala Radu Rosetti Onesti. Parteneri: Asociatia Languedoc-Roumanie, Franta, Helmo/Esas Liège, Université de Poitiers, Profesori din Oneşti, Bacău, Focşani, foşti studenţi de la Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Asociaţia Forum, Oneşti, Lvov, Ucraina

iulie 2016

Scoala francofona de vara, iulie 2016

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău – Departamentul  de Matematica, informatica și Stiintele educatiei

septembrie 2016

Conferinta „Gh. Vranceanu”

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău – Departamentul  de Matematica, informatica și Stiintele educatiei

aprilie 2016

Workshop privind suportul ICT pentru dezvoltare durabila, in cadrul proiectului de cercetare BLISS,  aprilie 2016

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău – Departamentul  de Matematica, Informatica și Stiintele Educatiei

Iunie 2016

Conferinta finala in cadrul proiectului de cercetare BLISS, iunie 2016

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Centrul de Studii si Cercetări Economice

19-20 noiembrie 2015

International Conference on "CONTEMPORARY ECONOMY AND ROMANIAN REALITIES" – the 9th Edition, 30-31 martie 2016

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău – Facultatea de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii

11 – 12 noiembrie 2016

Conferinţă ştiinţifică internaţională, ”Achievements and prospects in the field of physical education and sports within the interdisciplinary european education system” Ediția a VI a

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 2016

 

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

09-13 mai 2016

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 09.05. - 13.05.2016

FACULTATEA DE LITERE

La Faculté des Lettres, La Troupe de théâtre francophone De quoi s’agit-il ?, L‘Université UFR Arts, Bordeaux 3 – France, La Nouvelle Sorbonne, L‘association ABDEF, Institut des Sciences de l’Education, Bucarest, Le Théâtre municipal ”George Bacovia”, Sala Ateneu, Bacău.

09 martie 2015

Du theatre francophone a l’Europe. Jouer pour parler,  Festival International

09 martie 2016

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, martie 2016

15 martie 2016

Les journees de la francophonie, ediţia a XVI-a

16 martie 2016

Celebrating anglophone cultures, ediţia a V-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău –  Departamentul de Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului

mai 2016

Sesiunea studenţească naţională de comunicări ştiinţifice „Biodiversitate şi tinereţe”, ediţia a IX-a, Bacău, mai 2016

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău – Departamentul  de Matematica, informatica și Stiintele educatiei

mai 2016

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor de la Matematică şi Informatică, Ediţia a VIII-a – Bacău mai 2016

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău – Departamentul  de Matematica, informatica și Stiintele educatiei

6 mai 2016

Sesiunea de comunicări studențești PERFORMED, ediția a 6-a; Expoziția studenților din anul III, ediția a IV-a - 6.05.2016

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Facultatea de Ştiinţe Economice

31 martie 2016

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti “Economia contemporană şi realităţile româneşti”, 31 martie 2016

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău – Facultatea de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii

20 mai 2016

Sesiunea științifică competiţională a studenţilor: 

„Cercetări interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul ştiinţa sportului  şi educaţiei fizice”, Ediţia a XIII a

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal