Manifestări științifice

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE CADRE DIDACTICE – 2022

Organizatori

Data

Manifestarea științifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

25-27 mai 2022

International Conference of Constructive Design and Technological Optimization in Machine Building OPROTEH 2022

FACULTATEA DE LITERE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

15 ianuarie 2022

Ziua culturii naționale

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Grupul de cercetare Espaces de la fiction (Interstud)

Mai 2022

Colocviul Polyhonies théâtrale, théâtralité du discours. In honorem Emilia Munteanu

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

29-30 septembrie 2022

The Fourth International Conference in Psychology, Education and Didactics (ICIPED 2022)

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică și Informatică

octombrie 2022

Conferința de Matematică și Informatică International Conference of Mathematics and Informatics  “Gheorghe Vrănceanu”, ediţia a XI-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice

05-06 mai 2022

Conferinţa internaţională "Contemporary Economy and Romanian Realities", ediţia a XV-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea din Pitești, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

20-21 mai 2022

Pitești

The 14th Annual International Conference: Physical education sport & health, (PESH)

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI – 2022 

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

17-19 martie 2022

Workshop educațional „Un pas spre viitor- Ingineria o carieră de succes”, ediția a X-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

25-27 mai 2022

Sesiunea de Comunicări Știinţifice Studenţeşti „Ingineria – profesia viitorului” – Ediția a V-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

18-20 nov. 2022

Workshop educațional „Un pas spre viitor- Ingineria o carieră de succes”, ediția a XI-a

FACULTATEA DE LITERE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

23 martie 2022

LES JOURNEES DE LA FRANCOPHONIE, ediţia a XXI-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

07 aprilie 2022

CELEBRATING ANGLOPHONE CULTURES, ediţia a X-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

13 mai 2022

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor și masteranzilor, Modele pentru un dialog continuu, ediţia a XV-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

31 oct. 2022

VICTOBER, ediţia a V-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

mai 2022

Sesiunea studenţească de comunicări ştiinţifice „Biodiversitate şi tinereţe”, Ediţia a XIV-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică și Informatică

Liga Studenţească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

12 mai 2022

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor de la Matematică şi Informatică “Matematica şi informatica în contextul transformărilor actuale”,  Ediţia a XIII-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

20 mai 2022

Conferința studențească „Performanţă şi calitate în educaţie” (PERFORMED), Ediţia a XI-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice

19-20 mai 2022

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti “Economia contemporană şi realităţile româneşti”, ediția a VII-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

26 mai 2022

Sesiunea științifică națională a studenţilor „Cercetări  interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul ştiinţa sportului  şi educaţiei fizice”, Ediţia a XVII-a

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE CADRE DIDACTICE – 2021 

Organizatori

Data

Manifestarea științifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

25-27 mai 2021

International Conference of Constructive Design and Technological Optimization in Machine Building (OPROTEH 2021)

FACULTATEA DE LITERE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, centrele de cercetare Interstud și Cetal

15-16 aprilie 2021

Conferința internațională Forme discursive. Memorie și identitate

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

frecvență variabilă

Dialoguri academice (serie de conferinţe sub egida facultăţii)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

4-5 noiembrie 2021

Simpozionul Ecology and Protection of Ecosystems, ediţia a XIII-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice

15-16 aprilie 2021

Conferinţa internaţională "Contemporary Economy and Romanian Realities", ediţia a XIV-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea  “Ovidius” Constanța, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

20-21 mai 2021

Constanța

The 21st International Scientific Conference, ”Perspectives in Physical Education and Sport

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI – 2021 

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

10-12 martie 2021

Workshop educațional „Un pas spre viitor- Ingineria o carieră de succes”, ediția a VIII-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

24-26 mai 2021

Sesiunea de Comunicări Știinţifice Studenţeşti „Ingineria – profesia viitorului” – Ediția a IV-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

10-12 nov. 2021

Workshop educațional „Un pas spre viitor- Ingineria o carieră de succes”, ediția a IX-a

FACULTATEA DE LITERE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

18 martie 2021

LES JOURNEES DE LA FRANCOPHONIE, ediţia a XX-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

22 aprilie 2021

CELEBRATING ANGLOPHONE CULTURES, ediţia a IX-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

mai 2021

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor și masteranzilor, Modele pentru un dialog continuu, ediţia a XIV-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

29 oct. 2021

VICTOBER, ediţia a IV-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

6 mai 2021

Sesiunea studenţească de comunicări ştiinţifice „Biodiversitate şi tinereţe”, Ediţia a XIII-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică și Informatică

13 mai 2021

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor de la Matematică şi Informatică “Matematica şi informatica în contextul transformărilor actuale”,  Ediţia a XII-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

13-14 mai 2021

Conferința studențească „Performanţă şi calitate în educaţie” (PERFORMED), Ediţia a X-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice

13-14 mai 2021

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti “Economia contemporană şi realităţile româneşti”, ediția a VII-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

27 mai 2021

Sesiunea științifică națională a studenţilor „Cercetări  interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul ştiinţa sportului  şi educaţiei fizice”, Ediţia a XVI a

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE CADRE DIDACTICE – 2020

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

27 – 30 mai 2020

The 15th International Conference of Constructive Design and Technological Optimization in Machine Building (OPROTEH)

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

27 – 30 mai 2020

The 12th International Conference on Industrial Power Engineering

FACULTATEA DE LITERE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

frecvență variabilă

Dialoguri academice (serie de conferinţe sub egida facultăţii)

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Departamentul de limba și literatura română și științe ale comunicării

14-15 ianuarie 2020

Mihai Eminescu – simbol peren al culturii naţionale

- Vernisaj de medalistică si grafică din colecția personală Vilică Munteanu (holul central al Corpului C) dezbatere organizată de Departamentul de limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării, Facultatea de Litere şi Centrul de Informare Europe Direct, Bacău;

- Dezbatere: „Ce (mai) înseamnă Eminescu azi?” (Amfiteatrul „Dumitru Alistar”).

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Departamentul de limbi și literaturi străine

mai 2020

Simpozionul CIPET (Creativity, Innovation and Practice in English Teaching) - a 2-a ediţie

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, centrele de cercetare Interstud și Cetal

29-30 octombrie 2020

Conferința internațională Forme discursive. Memorie și identitate.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

5-6 noiembrie 2020

Simpozionul Ecology and Protection of Ecosystems, ediţia a XIII-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică și Informatică

18 martie 2020

Workshop Transportation Models - Exact and Heuristic Approaches

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

15-16 octombrie 2020

Third International Conference on Innovation in Psychology, Education and Didactics, ICIPED 2020

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice

26-27 martie 2020

Conferinţa internaţională "Contemporary Economy and Romanian Realities", ediţia a XIII-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea  “Ovidius” Constanța, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

29-31 mai 2020

Constanța

International scientific conference, ”Perspectives in Physical Education and Sport

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

6-7 noiembrie 2020

„2nd International Scientific Conference Occupational Therapy – Actualities and Perspectives”, manifestare organizată în colaborare cu  Universitatea ”Angel Kanchev” din Ruse, Bulgaria, Ediția a II a, Bacău

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI – 2020 

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

27 – 30 mai 2020

Sesiunea de Comunicări Știinţifice Studenţeşti „Ingineria – profesia viitorului” – Ediția a IV-a

FACULTATEA DE LITERE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

18 martie 2020

LES JOURNEES DE LA FRANCOPHONIE, ediţia a XX-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

3 aprilie 2020

CELEBRATING ANGLOPHONE CULTURES, ediţia a IX-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

mai 2020

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, Modele pentru un dialog continuu, ediţia a XIV-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

mai 2020

Sesiunea studenţească de comunicări ştiinţifice „Biodiversitate şi tinereţe”, Ediţia a XIII-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică și Informatică

14 mai 2020

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor de la Matematică şi Informatică “Rolul matematicii şi informaticii în contextul transformărilor actuale”,  Ediţia a XII-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

14 mai 2020

Conferința studențească „Performanţă şi calitate în educaţie” (PERFORMED), Ediţia a X-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice

14-15 mai 2020

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti “Economia contemporană şi realităţile româneşti”, ediția a VII-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

15 mai 2020

Sesiunea științifică națională competiţională a studenţilor „Cercetări  interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul ştiinţa sportului  şi educaţiei fizice”, Ediţia a XVI a

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE CADRE DIDACTICE – 2019

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

22 – 24 mai 2019

The 14th International Conference of Constructive Design and Technological Optimization in Machine Building (OPROTEH)

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

22 – 24 mai 2019

The 11th International Conference of Applied Sciences - Chemistry and Chemical Engineering

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

10 – 12 aprilie 2019

Colocviul Internaţional PLUMEE, Universitatea din Limoges, Franța

                          

FACULTATEA DE LITERE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

frecvență variabilă

Dialoguri academice (serie de conferinţe sub egida facultăţii)

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Departamentul de limba și literatura română și științe ale comunicării

15 ianuarie 2019

De ziua lui Eminescu si a culturii naţionale…

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Departamentul de limbi și literaturi străine

mai 2019

Simpozionul CIPET (Creativity, Innovation and Practice in English Teaching) - a 2-a ediţie

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

noiembrie 2019

Simpozionul Ecology and Protection of Ecosystems, ediţia a XIII-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice

28-29 martie 2019

Conferinţa internaţională "Contemporary Economy and Romanian Realities", ediţia a XII-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

7-9 noiembrie 2019

Conferinţă ştiinţifică internaţională, ”Achievements and prospects in the field of physical education and sports within the interdisciplinary european education system” Ediția a VIII a

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 2019

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

23 – 24 mai 2019

Sesiunea de Comunicări Știinţifice Studenţeşti „Ingineria – profesia viitorului” – Ediția a III-a

FACULTATEA DE LITERE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

23 aprilie 2019

CELEBRATING ANGLOPHONE CULTURES, ediţia a VIII-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

20 martie 2019

LES JOURNEES DE LA FRANCOPHONIE, ediţia a XIX-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

5 aprilie 2019

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, Modele pentru un dialog continuu, ediţia a XIV-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere,

Liceul Tehnologic „J.M.Elias” Sascut

mai 2019

Concurs de desene „Forme în literatură”. Expoziţie „Forme în literatură”

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

mai 2019

Sesiunea studenţească de comunicări ştiinţifice „Biodiversitate şi tinereţe”, Ediţia a XII-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică și Informatică

16 mai 2019

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor de la Matematică şi Informatică “Rolul matematicii şi informaticii în contextul transformărilor actuale”,  Ediţia a XI-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

5 mai 2019

Conferința studențească „Performanţă şi calitate în educaţie” (PERFORMED), Ediţia a IX-a şi Expoziţia lucrărilor artistice ale studenţilor din anul III, Ediţia a VII-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

aprilie 2019

SUPERPROF, CARIERA MEA DIDACTICĂ”, Ediţia a VII-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice

23-24 mai 2019

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti “Economia contemporană şi realităţile româneşti”, ediția a VI-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

30 mai 2019

Sesiunea științifică competiţională a studenţilor „Cercetări  interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul ştiinţa sportului  şi educaţiei fizice”, Ediţia a XV a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

7-9 noiembrie 2019

2nd International Students' Scientific Conference (ISSC) ”Interdisciplinary research in the training of future professionals in the field: Science of sport and physical education” Ediția a II a

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE CADRE DIDACTICE – 2018

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

27 – 29 iunie 2018

Conferinţa Internaţională „Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field – OPROTEH

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

27 – 29 iunie 2018

Colloque Franco – Roumain de Chimie Appliquée - COFrRoCA

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

27 – 29 iunie 2018

Conferința Internațională de Energetică Industrială la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău - CIEI

FACULTATEA DE LITERE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

lunar

Dialoguri academice (serie de conferinţe sub egida facultăţii)

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, centrele de cercetare INTERSTUD și CETAL în colaborare cu: Universitatea din Lorraine, Centrul de cercetare pentru medieri (Franța), Universitatea Atatürk, Erzurum (Turcia), Universitatea „Jean Monnet”, Saint-Étienne (Franța), Universitatea „Blaise Pascal”, Clermont-Ferrand (Franța),  Universitatea Bordeaux 3 (Franța), HELMO/ESAS, École supérieure d’action sociale (Belgia), Agenția Universitară Francofonă, Asociația pentru Dezvoltarea Francofoniei, Bacău  (România)

25-26 mai 2018

Conferința internațională „Forme discursive. Interacțiune, narațiune, reprezentare”

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică, Informatică și Științe ale Educației

20-22 septembrie 2018

International Conference on Innovation in Psychology, Education and Didactics (ICIPED), Second Edition, 20-22.09.2018, Bran

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice

29-30 martie 2018

Conferinţa internaţională "Contemporary Economy and Romanian Realities", ediţia a XI-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății în colaborare cu Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

9-10 noiembrie 2018

Conferinţă ştiinţifică internaţională, ”Achievements and prospects in the field of physical education and sports within the interdisciplinary european education system” Ediția a VII a

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 2018

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

27 – 29 iunie 2018

Sesiune de comunicări științifice studențești

FACULTATEA DE LITERE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

14 martie 2018

CELEBRATING ANGLOPHONE CULTURES, ediţia a VII-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

21 martie 2018

LES JOURNEES DE LA FRANCOPHONIE, ediţia a XVIII-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

9 noiembrie 2018

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, Modele pentru un dialog continuu, ediţia a XIII-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

11 mai 2018

Sesiunea studenţească de comunicări ştiinţifice „Biodiversitate şi tinereţe”, Ediţia a XI-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică, Informatică și Științe ale Educației

17 mai 2018

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor de la Matematică şi Informatică “Rolul matematicii şi informaticii în contextul transformărilor actuale”,  Ediţia a X-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică, Informatică și Științe ale Educației

17 mai 2018

Conferința studențească „Performanţă şi calitate în educaţie” (PERFORMED), Ediţia a VIII-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice

23-24 mai 2018

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti “Economia contemporană şi realităţile româneşti”

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

19 mai 2018

Sesiunea științifică competiţională a studenţilor „Cercetări  interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul ştiinţa sportului  şi educaţiei fizice”, Ediţia a XIV a

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE CADRE DIDACTICE – 2017

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Departamentul ICA

octombrie 2017

International Conference of Applied  Sciences - XIth edition –CISA, Bacău, ROMANIA

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Departamentul ESC

octombrie 2017

Colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l'Environnement et l'Electronique, PLUMEE, Bacău, ROMANIA

FACULTATEA DE LITERE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

lunar

Dialoguri academice (serie de conferinţe sub egida facultăţii)

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Colegiul National D. Cantemir Onești, Primăria Onești, Biblioteca municipală Radu Rosetti Onești.

Parteneri: Asociatia Languedoc-Roumanie, Franta, Helmo/Esas Liège, Université de Poitiers, Profesori din Oneşti, Bacău, Focşani, foşti studenţi de la Universitea  Vasile Alecsandri, Asociaţia Forum, Oneşti, Lvov, Ucraina

iulie 2017

Şcoala francofonă de vară

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Departamentul de limbi şi literaturi straine, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean Bacău şi Casa Corpului Didactic Bacău

mai 2017

Simpozion CIPET (Creativity, Innovation and  Practice in English Teaching Symposium for pre-university teachers): Unlocking Creativity

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică, Informatică și Științe ale Educației

10-11 martie 2017

International Conference on Innovation in Psychology, Education and Didactics, ICIPED, Ediția I

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

noiembrie 2017

Simpozionul “Ecology and Protection of Ecosystems”, Ediţia a XII-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică, Informatică și Științe ale Educației

20-21 octombrie 2017

Gheorghe Vrănceanu” International Conference on Mathematics and Informatics

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice

30-31 martie 2017

Conferinţa internaţională "Contemporary Economy and Romanian Realities", ediţia a X-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății în colaborare cu Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

10-11 noiembrie 2017

Conferinţă ştiinţifică internaţională organizată în parteneriat cu FEFS, Universitatea „A.I.Cuza” la Iaşi „10th International conference in physical education and sports”

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății în colaborare cu ”Angel Kanchev” University of Ruse, Bulgaria

16-18 iunie 2017

”1st International Scientific Conference Occupational Therapy” – Actualities and Perspectives – prima ediție

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 2017 

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

mai 2017

Sesiune de comunicări științifice studențești

FACULTATEA DE LITERE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

9 martie 2017

LES JOURNEES DE LA FRANCOPHONIE, ediţia a XVII-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

14 martie 2017

CELEBRATING ANGLOPHONE CULTURES, ediţia a VI-a

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

24 martie 2017

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, Modele pentru un dialog continuu, ediţia a XII-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică, Informatică și Științe ale Educației

11 mai 2017

Conferinţa studenţilor de la  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. „Performanţă în Educaţie” (PERFORMED), Ediţia a VII-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

mai 2017

Sesiunea studenţească de comunicări ştiinţifice „Biodiversitate şi tinereţe”, Ediţia a X-a

Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică, Informatică și Științe ale Educației

18 mai 2017

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor de la Matematică şi Informatică “Rolul matematicii şi informaticii în contextul transformărilor actuale”,  Ediţia a IX-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice

30-31 martie 2017

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti “Economia contemporană şi realităţile româneşti”

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea  “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

19 mai 2017

Sesiunea științifică competiţională a studenţilor „Cercetări  interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul ştiinţa sportului  şi educaţiei fizice”, Ediţia a XIV a

  

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE CADRE DIDACTICE – 2016 

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

02-04 iunie 2016

International Conference OPROTEH – 12th edition, 02-04 June, 2016, Bacău, ROMANIA

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

02-04 iunie 2016

International Conference of Industrial Energetic- 10th edition -CIEI, 02-04 June, 2016, Bacău, ROMANIA

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

02-04 iunie 2016

International Conference of Applied  Sciences Chemistry and Chemical Engineering- Xth edition –CISA, 02-04 June 2016 Bacău, ROMANIA

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

02-04 iunie 2016

The 51th Economic Engineering Consortium, 02-04 June 2016 Bacău, ROMANIA

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

02-04 iunie 2016

The 22th National Symposium of Fracture Mechanics, 02-04 June 2016 Bacău, ROMANIA

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

02-04 iunie 2016

Le neuvième Colloque Franco – Roumain de Chimie Appliquée, COFrRoCA, 29 Juin – 02 Juillet 2016  Clermont Ferrand, FRANŢA

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie

02-04 iunie 2016

„Moise Tuturea Prof. PhD. Eng.” Students’ Contest Society on Engineering and Management, 02-04 June 2016 Bacău, ROMANIA

FACULTATEA DE LITERE

centrele de cercetare Interstud (Espaces de la fiction – ediţia a 12-a, Cultural Spaces – ediţia a 6-a, Logos – ediţia a 6-a, Gasie – ediţia a 4-a) şi Cetal, în parteneriat cu Universitatea  „Jean Monnet” din Saint-Etienne, Franţa, Universitatea « Blaise Pascal » din Clermond-Ferrand, Franţa, Universitatea Bordeaux III, Franţa, Universitatea din Atatürk, Erzurum, Turcia, Universitatea Tehnică Naţională din Sevastopol, Ucraina, HELMO/ESAS, Ecole Superieure D’action Sociale, Belgia, Agenţia Universitară Francofonă (AUF), ABDEF

27-29 octombrie 2016

27-29 octombrie – Conferinţa  internaţională DISCURSIVE FORMS. NEW PERSPECTIVES - LANGUAGE, LITERATURE,  COMMUNICATION II

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere

lunar

Dialoguri academice, serie de conferinte sub egida facultatii, lunar

Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Bacau, Colegiul National D. Cantemir Onesti, Primaria Onesti, Biblioteca municipala Radu Rosetti Onesti. Parteneri: Asociatia Languedoc-Roumanie, Franta, Helmo/Esas Liège, Université de Poitiers, Profesori din Oneşti, Bacău, Focşani, foşti studenţi de la Universitatea  ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Asociaţia Forum, Oneşti, Lvov, Ucraina

iulie 2016

Scoala francofona de vara, iulie 2016

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău – Departamentul  de Matematica, informatica și Stiintele educatiei

septembrie 2016

Conferinta „Gh. Vranceanu”

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău – Departamentul  de Matematica, informatica și Stiintele educatiei

aprilie 2016

Workshop privind suportul ICT pentru dezvoltare durabila, in cadrul proiectului de cercetare BLISS,  aprilie 2016

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău – Departamentul  de Matematica, Informatica și Stiintele Educatiei

Iunie 2016

Conferinta finala in cadrul proiectului de cercetare BLISS, iunie 2016

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Centrul de Studii si Cercetări Economice

19-20 noiembrie 2015

International Conference on "CONTEMPORARY ECONOMY AND ROMANIAN REALITIES" – the 9th Edition, 30-31 martie 2016

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău – Facultatea de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii

11 – 12 noiembrie 2016

Conferinţă ştiinţifică internaţională, ”Achievements and prospects in the field of physical education and sports within the interdisciplinary european education system” Ediția a VI a

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 2016 

Organizatori

Data

Manifestarea ştiinţifică

FACULTATEA DE INGINERIE

09-13 mai 2016

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 09.05. - 13.05.2016

FACULTATEA DE LITERE

La Faculté des Lettres, La Troupe de théâtre francophone De quoi s’agit-il ?, L‘Université UFR Arts, Bordeaux 3 – France, La Nouvelle Sorbonne, L‘association ABDEF, Institut des Sciences de l’Education, Bucarest, Le Théâtre municipal ”George Bacovia”, Sala Ateneu, Bacău.

09 martie 2015

Du theatre francophone a l’Europe. Jouer pour parler,  Festival International

09 martie 2016

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, martie 2016

15 martie 2016

Les journees de la francophonie, ediţia a XVI-a

16 martie 2016

Celebrating anglophone cultures, ediţia a V-a

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău –  Departamentul de Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului

mai 2016

Sesiunea studenţească naţională de comunicări ştiinţifice „Biodiversitate şi tinereţe”, ediţia a IX-a, Bacău, mai 2016

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău – Departamentul  de Matematica, informatica și Stiintele educatiei

mai 2016

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor de la Matematică şi Informatică, Ediţia a VIII-a – Bacău mai 2016

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău – Departamentul  de Matematica, informatica și Stiintele educatiei

6 mai 2016

Sesiunea de comunicări studențești PERFORMED, ediția a 6-a; Expoziția studenților din anul III, ediția a IV-a - 6.05.2016

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Facultatea de Ştiinţe Economice

31 martie 2016

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti “Economia contemporană şi realităţile româneşti”, 31 martie 2016

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău – Facultatea de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii

20 mai 2016

Sesiunea științifică competiţională a studenţilor: 

„Cercetări interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul ştiinţa sportului  şi educaţiei fizice”, Ediţia a XIII a

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal