PROCEDURĂ DE PUBLICARE

ISBN/ISSN/CIP

 


ISBN 


Codul ISBN (International Standard Book Number) este un număr internațional standardizat, unic, format din 13 cifre grupate în 5 segmente, separate prin cratimă, care au următoarea semnificație: 

 • prefixul 978 – segment care permite identificarea cărților la nivel internaţional;
 • 973 și 606 – segmente care identifică editorii din România; reprezintă codul de ţară și indică grupul naţional, lingvistic (limba editorului) sau geografic;
 • codul de editură – segment de lungime variabilă (dependentă de numărul lucrărilor publicate) care identifică editorul documentului;
 • numărul de identificare a documentului – segment care asigură numerotarea documentului printre publicaţiile editorului;
 • cifra de control – ultima cifră a codului ISBN; permite verificarea validităţii codului ISBN.

 

Codul ISBN nu are valoare juridică și nu protejează drepturile de autor.

 

În România, codurile ISBN sunt acordate de către Centrul Național ISBN înființat în 1989 care, începând din 1996, funcționează la Biblioteca Națională a României.

 

Editura „Alma Mater” respectă regulile impuse de Centrul Național ISBN și alocă uzual coduri ISBN pentru:

 • cărți și broșuri imprimate (se consideră broșură documentul cu mai puțin de 48 de pagini);
 • cărți și broșuri electronice pe format fizic (CD-ROM, DVD-ROM) sau online.

Dacă este cazul, Editura poate acorda coduri ISBN și pentru alte tipuri de documente incluse în categoriile menționate de către Centrul Național ISBN ca putând primi astfel de coduri.

 


ISSN 


Codul ISSN (International Standard Serial Number) este un cod internațional standardizat, unic, format din două segmente de câte 4 cifre (în unele cazuri ultimul caracter - cifra de control - poate fi X), separate prin cratimă.

Codul ISSN-L (cod ISSN de legătură) realizează legătura dintre edițiile apărute pe suporturi diferite (imprimat, CD-ROM, DVD-ROM, online) pentru aceeași publicație serială.

 

Codul ISSN nu are valoare juridică și nu conferă exclusivitate asupra titlului căruia i-a fost alocat. 

 

În România, codurile ISSN sunt acordate de către Centrul Național ISSN care, începând din 1990, funcționează la Biblioteca Națională a României.

 

Editura „Alma Mater” respectă regulile impuse de Centrul Național ISSN și solicită uzual coduri ISSN pentru:

 • publicații seriale de tipul revistelor științifice, revistelor studențești, revistelor școlare și preșcolare;
 • volume ale manifestărilor științifice desfășurate cu periodicitate.

Dacă este cazul, Editura poate solicita coduri ISSN și pentru alte tipuri de publicații seriale incluse în categoriile menționate de către Centrul Național ISSN ca putând primi astfel de coduri.

 


DESCRIEREA CIP


Descrierea CIP (Catalogare Înaintea Publicării) este realizată de Centrul Național CIP și este transmisă Editurii pentru a fi tipărită întocmai (cu respectarea exacte a formei incluzând punctuația, ordinea elementelor bibliografice și alineatele fără ca textul să fie centrat, aliniat la dreapta sau la stânga) pe verso paginii de titlu a lucrării.

 

Editura „Alma Mater” respectă regulile impuse de Centrul Național CIP și solicită uzual descrieri CIP pentru:

 • lucrări de specialitate;
 • monografii;
 • volume ale manifestărilor științifice desfășurate ocazional.

Dacă este cazul, Editura poate solicita descrieri CIP și pentru alte tipuri de publicații incluse în categoriile menționate de către Centrul Național CIP ca putând primi astfel de descrieri.

 


DEPOZIT LEGAL


Editura Alma Mater își asumă responsabilitatea respectării prevederilor legale în vigoare și, din primul tiraj al oricărui manuscris/revistă apărut/apărute, transmite numărul minim de exemplare prevăzut în Legea 111/1995 privind Depozitul Legal de Documente.

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal